Удосконалення обліку і контролю реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствах

Дипломна магістерська робота (код: d081)


Зміст дипломної роботи з обліку і контролю запасів матеріалів, готової продукції, товарів, напівфабрикатів, МШП підприємства

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження фінансово-господарсько діяльності підприємства

1.1. Економічна сутність фінансових ресурсів на підприємстві
1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази контролю і ревізії фінансової діяльності підприємства
1.3.Огляд спеціальної та економічної літератури з питань обліку, контролю і аналізу фінансової діяльності підприємства
1.4.Організаційно-економічна характеристика ВАТ "Київзооветпостач"

Розділ 2: Інформаційна база аналізу, ревізії та контролю фінансово-господарської діяльності підприємства

2.1. Бухгалтерський облік як інформаційна база контролю і аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства
2.2.Аналіз стану бухгалтерського обліку фінансової діяльності ВАТ "Київзооветпостач"
2.3.Аналіз стану внутрішньогосподарського контролю фінансової діяльності підприємства

Розділ 3: Організація та методика проведення аналізу і ревізії фінансової діяльності підприємства

3.1.Організація контроль і планування контрольно-ревізійної роботи в КРУ
3.2.Діюча методика контролю і ревізії на підприємстві
3.3 Розробка системи аналізу і контролю фінансової діяльності ВАТ "Київзооветпостач" в умовах ринкової економіки

Розділ 4: Система обліку і контролю та аналізу фінансової діяльності підприємства у комп'ютерному середовищі

4.1. Огляд і оцінка діючого пакету прикладних програм
4.2. Побудова системи комп'ютерної обробки інформації з питань дослідження фінансової діяльності підприємства
4.3 Оцінка ефективності розробленої системи на підприємстві
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту, контролю запасів матеріалів, готової продукції, виробництва, напівфабрикатів, МШП підприємства

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 500 грн.

Анотація дипломної роботи Удосконалення обліку і контролю реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствах

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит виробничих запасів підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи удосконалення обліку і контролю реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствах

Дане дипломне дослідження складається з таких розділів як вступ, теоретичні і практичні глави, висновки і пропозиції, перелік використаної літератури. У вступі з'ясовано актуальність обліку, аналізу і контролю реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствах, висунуто мету і завдання дипломної роботи, а також простежено методичні прийоми дипломної роботи обліку, аналізу і контролю реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствах. В теоретичних засадах дипломної роботи охарактеризовано теоретичний зміст реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствах, висунуто аналіз законодавчих актів і літератури обліку, аналізу і контролю реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствах, розроблено коротка економічна характеристика підприємства. В практичному розділі дипломної роботи вивчено організацію і методику обліку реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствах, проаналізовано механізацію обліку реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствах, розроблено проведення контролю реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствах, надано методику аналізу реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствах, представлено складання висновку за результатами контролю. У висновках надано узагальнені результати дослідження обліку, аналізу і контролю реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствах, а також простежено направлення щодо покращення обліку, аналізу і контролю реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствах в умовах використання ПЕОМ.


Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку і контролю та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку і контролю реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствах:

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку