Удосконалення обліку та контролю товарних ресурсів і аналіз ефективності їх використання в системі управління підприємствами торгівлі

Дипломна магістерська робота (код: d347)


Зміст дипломної роботи з обліку і контролю нематеріальних активів підприємств та ефективності їх використання

Вступ

Розділ 1. Економічна сутність товарних ресурсів на підприємстві роздрібної торгівлі

1.1. Економічна сутність та значення руху товарів у функціонуванні підприємств роздрібної торгівлі
1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та спеціальної літератури

Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика ЗАТ «Енран»

Розділ 3. Проектування системи бухгалтерського обліку товарних запасів в торгівлі

3.1. Проектування системи первинної документації та документообігу з обліку товарних ресурсів підприємства торгівлі
3.2. Оцінка товарних ресурсів в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності
3.3. Облік надходження товарних ресурсів
3.4. Облік реалізації товарів
3.4.1. Формування собівартості реалізованих товарів
3.4.2. Фінансовий та податковий облік реалізації товарних ресурсів
3.5. Інвентаризація товарних запасів то облік її результатів

Розділ 4. Проектування системи економічного аналізу та аудиту товарних запасів торгівлі

4.1. Система аналітичних показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу
4.2. Методи загального аналізу товарних запасів
4.3. Методика факторного аналізу
4.4. Основи концепції контролю товарних операцій

Розділ 5. Система автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні товарними запасами

5.1. Склад та інформаційне забезпечення задач
5.2. Організація обліку товарних запасів в інформаційних бухгалтерських системах
5.3. Вихідні документи та їх використання в управлінні товарними запасами
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту, контролю нематеріальних активів підприємств та ефективності їх використання

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 500 грн.

Анотація дипломної роботи Удосконалення обліку та контролю товарних ресурсів і аналіз ефективності їх використання в системі управління підприємствами торгівлі

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит нематеріальних активів підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи удосконалення обліку та контролю товарних ресурсів і аналіз ефективності їх використання в системі управління підприємствами торгівлі

Дане дипломне дослідження розподіляється на вступ, теоретичні і практичні глави, висновки і пропозиції, перелік використаної літератури. У вступі вивчено актуальність обліку, аналізу і контролю підприємствами торгівлі, надано мету і завдання дипломної роботи, а також простежено методичні прийоми дипломної роботи обліку, аналізу і контролю підприємствами торгівлі. В теоретико-методичних основах дослідження розглянуто економічну сутність підприємствами торгівлі, окреслено аналіз законодавчих актів і літератури обліку, аналізу і контролю підприємствами торгівлі, оцінено коротка економічна характеристика підприємства. В другій частині дипломної роботи оглянуто аналітичний і синтетичний облік підприємствами торгівлі, розглянуто механізацію обліку підприємствами торгівлі, розглянуто організацію і планування контролю підприємствами торгівлі, роз'яснено методику аналізу підприємствами торгівлі, висунуто заключні процедури контролю. У висновках простежено узагальнені результати дослідження обліку, аналізу і контролю підприємствами торгівлі, а також окреслено пропозиції щодо удосконалення обліку, аналізу і контролю підприємствами торгівлі в умовах новітніх технологій.


Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку і контролю та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку і контролю підприємствами торгівлі:

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку