Фінансова звітність підприємств і удосконалення її аналізу і аудиту

Дипломна магістерська робота (код: d361)


Зміст дипломної роботи з обліку, аналізу і аудиту бухгалтерського обліку і звітності

Вступ

Розділ 1. Фінансова звітність - джерело обліково-економічної інформації

1.1. Види і склад фінансової звітності, як джерела інформації про фінансовий стан підприємства
1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури

Розділ 2. Зміст та методика складання фінансової звітності

2.1 .Зміст та методика складання балансу підприємства
2.2. Зміст та методика складання звіту про фінансові результати
2.3. Зміст та методика складання звіту про рух грошових коштів
2.4. Зміст та методика складання звіту про власний капітал
2.5. Зміст та методика складання приміток до фінансової звітності
2.6. Організація складання фінансової звітності на основі інформаційних технологій

Розділ 3. Аудит фінансової звітності та аналіз її показників

3.1. Цілі, об'єкти і методи аналізу фінансової звітності
3.2. Аналіз фінансових ресурсів підприємства (активів, власного капіталу та зобов'язань)
3.3. Оцінка платоспроможності підприємства за даними фінансової звітності
3.4. Основи концепції методики аудиту фінансової звітності
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту, контролю фінансової звітності і облікової політики підприємств

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 500 грн.

Анотація дипломної роботи Фінансова звітність підприємств і удосконалення її аналізу і аудиту

В дипломі досліджено аудит і контроль системи бухгалтерського обліку і звітності підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи фінансова звітність підприємств і удосконалення її аналізу і аудиту

Дана дипломна робота складається з таких розділів як вступ, теоретичний розділ і практичну частину, висновки і пропозиції, основну літературу. У вступі визначено актуальність обліку, аналізу, аудиту, контролю фінансової звітності і облікової політики підприємств, висвітлено мету і завдання дослідження, а також досліджено методичні прийоми дослідження фінансового обліку, аналізу господарської діяльності і аудиту. В теоретичному розділі дипломної роботи висвітлено теоретичний зміст бухгалтерського обліку і звітності, простежено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, окреслено організаційно-економічна оцінка підприємства. В другій частині дипломної роботи розкрито аналітичний і синтетичний облік, сформульовано механізацію обліку фінансової звітності, вивчено організацію і планування аудиту, висвітлено методику аналізу, оцінено інформаційне забезпечення аналізу. У висновках охарактеризовано узагальнені результати дослідження економічного аналізу, аудиту обліку бухгалтерського обліку і звітності, а також окреслено направлення щодо покращення системи управління в нових умовах господарювання.


Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку, аналізу і аудиту та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку, аналізу і аудиту фінансової звітності:

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку