Удосконалення обліку, аналізу і зовнішнього аудиту формування та використання прибутку підприємства

Дипломна магістерська робота (код: d503)


Зміст дипломної роботи з обліку, аналізу і аудиту прибутку підприємства та рентабельності діяльності

Вступ

Розділ 1. Прибуток в господарському механізмі діяльності підприємства

1.1. Економічна сутність прибутку підприємства та його значення
1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури

Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

Розділ 3. Проектування системи обліку формування і використання прибутку

3.1. Методологічні принципи та загальна модель обліку прибутку
3.2. Облік доходів підприємства
3.3. Облік витрат підприємства
3.4. Облік формування прибутку підприємства
3.5. Облік оподаткування прибутку
3.6. Облік використання прибутку підприємства
3.7. Відображення інформації про формування та використання прибутку у фінансовій звітності

Розділ 4. Проектування системи аналізу і зовнішнього аудиту формування та використання прибутку та автоматизація обліково-аналітичних робіт

4.1. Система аналітичних показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу
4.2. Аналіз прибутку, його формування і використання
4.3. Основи концепції зовнішнього аудиту прибутку
4.4. Автоматизація обліку та аналізу формування і використання прибутку

Розділ 5. Бухгалтерський менеджмент формування і використання прибутку та напрями удосконалення його обліку

5.1. Об'єкти бухгалтерського менеджменту та організація оперативного обліку, аналізу і контролю доходів, витрат і прибутку
5.2. Напрямки трансформації вітчизняної практики бухгалтерського обліку формування та використання прибутку до міжнародних стандартів
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту, контролю прибутку підприємства та рентабельності діяльності

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 500 грн.

Анотація дипломної роботи Удосконалення обліку, аналізу і зовнішнього аудиту формування та використання прибутку підприємства

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит прибутку підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи удосконалення обліку, аналізу і зовнішнього аудиту формування та використання прибутку підприємства

Ця магістерська робота містить вступ, теоретичні і практичні глави, висновки і пропозиції, основну літературу. У вступі сформульовано актуальність обліку, аналізу, аудиту, контролю прибутку підприємства та рентабельності діяльності, роз'яснено мету і завдання дослідження, а також розроблено предмет, об’єкт дипломної роботи фінансового обліку, аналізу господарської діяльності і аудиту. В теоретико-методичних основах дипломної роботи надано теоретичний зміст прибутку підприємства та рентабельності діяльності, висунуто оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розроблено організаційно-економічна оцінка підприємства. В аналітичній частині дипломної роботи висвітлено організацію і методику обліку, надано комп’ютеризацію обліку формування та використання прибутку підприємства, оцінено методику аудиту, з'ясовано аналітичну оцінку, простежено інформаційне забезпечення аналізу. У висновках проаналізовано узагальнені результати дослідження економічного аналізу, аудиту обліку прибутку підприємства та рентабельності діяльності, а також простежено шляхи поліпшення системи управління в умовах використання ПЕОМ.


Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку, аналізу і аудиту та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку, аналізу і аудиту формування та використання прибутку підприємства:

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку