Організація і методика обліку, аналізу і аудиту доходів

Дипломна магістерська робота (код: d808)


Зміст дипломної роботи з обліку, аналізу і аудиту надходження коштів від діяльності підприємств

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти визначення сутності доходів та їх характеристика як об’єкту обліку і аудиту

1.1. Економічний зміст поняття «дохід», його оцінка та класифікаційні ознаки
1.2. Характеристика нормативно-правової бази та критична оцінка наукової літератури щодо теми дипломного дослідження
1.3. Аналіз організаційно-економічної системи управління підприємством та основних показників господарювання
1.4. Удосконалення понятійного апарату з управління доходом підприємств

Розділ 2. Організаційно-методичні засади обліку доходів

2.1. Організація обліку доходів в підприємстві
2.2. Аналітичний і синтетичний облік доходів підприємств
2.3. Удосконалення обліку доходу підприємств при використанні новітньої комп’ютерної техніки
2.4. Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку доходу на досліджуваному підприємстві

Розділ 3. Методика проведення аналізу доходів

3.1. Зміст, джерела інформації та задачі аналізу доходів
3.2. Аналіз наявності, руху та ефективності використання доходів
3.3. Шляхи покращення фінансово-господарського стану підприємства за результатами проведеного аналізу доходів

Розділ 4. Організація і методика проведення аудиту доходів

4.1. Мета, завдання та джерела аудиту доходів
4.2. Етапи і процедури аудиту доходів
4.3. Робочі та підсумкові документи аудиторської перевірки доходів
4.4. Пропозиції щодо вдосконалення аудиту доходів на підприємстві
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту, контролю доходу від діяльності підприємств

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 500 грн.

Анотація дипломної роботи Організація і методика обліку, аналізу і аудиту доходів

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит доходів підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи організація і методика обліку, аналізу і аудиту доходів

Ця магістерська робота містить вступ, теоретичні і практичні глави, висновки і пропозиції, список літературних джерел. У вступі обстежено актуальність обліку, аналізу, аудиту, контролю доходу від діяльності підприємств, простежено мету і завдання дослідження, а також визначено інформаційну базу дослідження фінансового обліку, аналізу господарської діяльності і аудиту. В теоретико-методичних основах дослідження висвітлено теоретичний зміст надходження коштів від діяльності підприємств, роз'яснено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано коротка економічна характеристика підприємства. В другій частині дипломної роботи розглянуто аналітичний і синтетичний облік, охарактеризовано автоматизацію обліку доходу від господарювання підприємств, висвітлено організацію і планування аудиту, з'ясовано методику аналізу, розглянуто методичні прийоми, інформаційну базу аналізу. У висновках оцінено узагальнені результати дослідження економічного аналізу, аудиту обліку надходження коштів від діяльності підприємств, а також опрацьовано пропозиції щодо удосконалення системи управління в умовах новітніх технологій.


Приклад рисунку із диплому з обліку, аналізу, аудиту, контролю доходу від діяльності підприємств


Облік, аналіз і аудит доходів підприємства

Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку, аналізу і аудиту та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку, аналізу і аудиту доходу від господарювання підприємств:

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку