Теоретико-методичні засади складання фінансової звітності та її аналіз

Дипломна магістерська робота (код: d849)


Зміст дипломної роботи з обліку, аналізу і аудиту бухгалтерського обліку і звітності

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методичні засади складання фінансової звітності

1.1. Економічна сутність фінансової звітності як джерела економічної інформації
1.2. Огляд нормативно-правової бази та аналіз спеціальної літератури з теми дослідження
1.3. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

Розділ 2. Складання фінансової звітності на підприємстві

2.1. Складання балансу (звіту про фінансовий стан) підприємства
2.2. Складання звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)
2.3. Складання звіту про рух грошових коштів
2.4. Складання звіту про власний капітал
2.5. Складання приміток до фінансової звітності
2.6. Огляд програмного забезпечення зі складання фінансової звітності

Розділ 3. Організація і методика аналізу і аудиту фінансової звітності підприємства

3.1. Мета, об’єкти і методи аналізу фінансової звітності
3.2. Аналіз показників фінансової звітності підприємства
3.3. Виявлення резервів покращення фінансового стану підприємства за результатами аналізу
3.4. Організація проведення аудиту
3.5. Проведення аудиту фінансової звітності
3.6. Заключні процедури та рекомендації в результаті проведення аудиту
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту, контролю фінансової звітності і облікової політики підприємств

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 500 грн.

Анотація дипломної роботи Теоретико-методичні засади складання фінансової звітності та її аналіз

В дипломі досліджено аудит і контроль системи бухгалтерського обліку і звітності підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи теоретико-методичні засади складання фінансової звітності та її аналіз

Представлене дипломне дослідження розподіляється на вступ, теоретичний розділ і практичну частину, висновки і пропозиції, основну літературу. У вступі розроблено актуальність обліку, аналізу, аудиту, контролю фінансової звітності і облікової політики підприємств, визначено мету і завдання дослідження, а також проаналізовано інформаційну базу дослідження фінансового обліку, аналізу господарської діяльності і аудиту. В теоретико-методичних основах дипломної роботи наведено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту бухгалтерського обліку і звітності, зумовлено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано організація управління і аналіз показників підприємства. В другій частині дипломної роботи роз'яснено документування і фінансовий облік, висунуто автоматизацію обліку складання звітних форм, розглянуто методику аудиту, розроблено аналітичну оцінку, оглянуто інформаційне забезпечення аналізу. У висновках вивчено узагальнені результати дослідження економічного аналізу, аудиту обліку бухгалтерського обліку і звітності, а також наведено шляхи поліпшення системи управління в нових умовах господарювання.


Приклад рисунку із диплому з обліку, аналізу, аудиту, контролю фінансової звітності і облікової політики підприємств


Аудит і контроль системи бухгалтерського обліку і звітності підприємства

Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку, аналізу і аудиту та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку, аналізу і аудиту складання звітних форм:

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку