Теоретико-методичні засади складання фінансової звітності та її аналіз

Дипломна магістерська робота (код: d849)


Зміст дипломної роботи з обліку, аналізу і аудиту бухгалтерського обліку і звітності

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методичні засади складання фінансової звітності

1.1. Економічна сутність фінансової звітності як джерела економічної інформації
1.2. Огляд нормативно-правової бази та аналіз спеціальної літератури з теми дослідження
1.3. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

Розділ 2. Складання фінансової звітності на підприємстві

2.1. Складання балансу (звіту про фінансовий стан) підприємства
2.2. Складання звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)
2.3. Складання звіту про рух грошових коштів
2.4. Складання звіту про власний капітал
2.5. Складання приміток до фінансової звітності
2.6. Огляд програмного забезпечення зі складання фінансової звітності

Розділ 3. Організація і методика аналізу і аудиту фінансової звітності підприємства

3.1. Мета, об’єкти і методи аналізу фінансової звітності
3.2. Аналіз показників фінансової звітності підприємства
3.3. Виявлення резервів покращення фінансового стану підприємства за результатами аналізу
3.4. Організація проведення аудиту
3.5. Проведення аудиту фінансової звітності
3.6. Заключні процедури та рекомендації в результаті проведення аудиту
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту, контролю фінансової звітності і облікової політики підприємств

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном
,
надійшліть повідомлення Viber на номер: ,
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення (зліва).

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 500 грн.

Анотація дипломної роботи Теоретико-методичні засади складання фінансової звітності та її аналіз

В дипломі досліджено аудит і контроль системи бухгалтерського обліку і звітності підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи теоретико-методичні засади складання фінансової звітності та її аналіз

Ця магістерська робота розподіляється на вступ, теорію і практику обліку, аналізу і аудиту, висновки і пропозиції, основну літературу. У вступі висвітлено актуальність обліку, аналізу, аудиту, контролю фінансової звітності і облікової політики підприємств, розглянуто мету і завдання дослідження, а також з'ясовано методичні прийоми дослідження фінансового обліку, аналізу господарської діяльності і аудиту. В теоретичному розділі дослідження оглянуто економічну сутність бухгалтерського обліку і звітності, надано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано організація управління і аналіз показників підприємства. В аналітичній частині дипломної роботи роз'яснено документування і фінансовий облік, розроблено механізацію обліку складання звітних форм, оглянуто організацію і планування аудиту, розроблено аналітичну оцінку, проаналізовано організаційно-інформаційну модель аналізу. У висновках сформульовано узагальнені результати дослідження економічного аналізу, аудиту обліку бухгалтерського обліку і звітності, а також вивчено направлення щодо покращення системи управління в нових умовах господарювання.


Приклад рисунку із диплому з обліку, аналізу, аудиту, контролю фінансової звітності і облікової політики підприємств


Аудит і контроль системи бухгалтерського обліку і звітності підприємства

Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку, аналізу і аудиту та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку, аналізу і аудиту складання звітних форм:

Диплом з теми Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності в установах виконавчої влади


Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності - дипломна робота


Диплом з обліку, аналізу і аудиту стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності в закладах освіти


Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності в закладах освіти: диплом з обліку, аналізу і аудиту


Дипломна робота на тему: Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності бюджетних установТакож у нас є готові дипломні роботи з теми обліку, аналізу, аудиту, контролю безготівкових розрахунків і касових операцій підприємств

Та з обліку, аналізу і аудиту
Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку