Облік, аналіз і аудит ймовірного банкрутства підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління платоспроможністю, фінансовою стійкістю, ймовірним банкрутством підприємств і санацією

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит ймовірного банкрутства підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з обліку, аналізу, аудиту і контролю відновлення платоспроможності, фінансової стійкості та ліквідації підприємств. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 500 грн.

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит ймовірного банкрутства підприємства

Аналіз і оцінка фінансової стійкості і платоспроможності підприємств

В дипломній роботі визначено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту санації і ймовірного банкрутства підприємств, сформульовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, зумовлено організаційно-економічна оцінка підприємства висунуто документування і фінансовий облік, розглянуто комп’ютеризацію обліку фінансової стійкості і платоспроможності, простежено методику аудиту, розкрито аналітичну оцінку, опрацьовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Аналіз і оцінка фінансової стійкості і платоспроможності підприємств

Теоретико-методологічні засади контролю і аналізу фінансової стійкості і платоспроможності підприємства

В дипломній роботі представлено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту санації і ймовірного банкрутства підприємств, опрацьовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано організаційно-економічна оцінка підприємства розкрито організацію і методику обліку, надано автоматизацію обліку фінансової стійкості і платоспроможності, висвітлено організацію і планування аудиту, оглянуто загальний і факторний аналіз, представлено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Теоретико-методологічні засади контролю і аналізу фінансової стійкості і платоспроможності підприємства

Організація і методика аналізу фінансової стійкості та платоспроможності суб'єкта господарювання

В дипломній роботі розглянуто теоретичний зміст санації і ймовірного банкрутства підприємств, надано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано організація управління і аналіз показників підприємства надано аналітичний і синтетичний облік, розглянуто комп’ютеризацію обліку фінансової стійкості та платоспроможності, зумовлено проведення аудиту, простежено аналітичну оцінку, проаналізовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Організація і методика аналізу фінансової стійкості та платоспроможності суб'єкта господарювання

Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства (ліквідності, платоспроможності, стійкості, рентабельності)

В дипломній роботі розроблено теоретичний зміст санації і ймовірного банкрутства підприємств, роз'яснено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено коротка економічна характеристика підприємства з'ясовано документування і фінансовий облік, наведено механізацію обліку фінансового стану (ліквідності, платоспроможності, стійкості, рентабельності), проаналізовано проведення аудиту, зумовлено аналітичну оцінку, оцінено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства (ліквідності, платоспроможності, стійкості, рентабельності)

Організація та методика контролю фінансової стійкості та платоспроможності підприємства сфери торгівлі

В дипломній роботі представлено теоретичний зміст санації і ймовірного банкрутства підприємств, представлено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, охарактеризовано організація управління і аналіз показників підприємства зумовлено документування і фінансовий облік, окреслено автоматизацію обліку фінансової стійкості та платоспроможності, розглянуто організацію і планування аудиту, обстежено методику аналізу, окреслено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Організація та методика контролю фінансової стійкості та платоспроможності підприємства сфери торгівлі

Оцінка банкрутства підприємства, облік і аудит його ліквідації

В дипломній роботі розглянуто економічну сутність санації і ймовірного банкрутства підприємств, обстежено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розкрито коротка економічна характеристика підприємства представлено аналітичний і синтетичний облік, опрацьовано автоматизацію обліку банкрутства і ліквідації підприємства, з'ясовано проведення аудиту, висвітлено аналітичну оцінку, висунуто організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Оцінка банкрутства підприємства, облік і аудит його ліквідації

Аналіз і оцінка фінансової стійкості підприємства і схильності його до банкрутства

В дипломній роботі з'ясовано теоретичний зміст санації і ймовірного банкрутства підприємств, окреслено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, опрацьовано коротка економічна характеристика підприємства обстежено аналітичний і синтетичний облік, роз'яснено механізацію обліку фінансової стійкості підприємства і схильності його до банкрутства, сформульовано організацію і планування аудиту, висунуто загальний і факторний аналіз, сформульовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Аналіз і оцінка фінансової стійкості підприємства і схильності його до банкрутства

Організаційно-методологічні засади аналізу та діагностики ризику банкрутства суб'єктів господарювання

В дипломній роботі зумовлено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту санації і ймовірного банкрутства підприємств, наведено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано коротка економічна характеристика підприємства висунуто аналітичний і синтетичний облік, надано автоматизацію обліку ризику банкрутства суб'єктів господарювання, проаналізовано методику аудиту, опрацьовано загальний і факторний аналіз, окреслено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Організаційно-методологічні засади аналізу та діагностики ризику банкрутства суб'єктів господарювання

Організація і методика аналізу та аудиту фінансового стану сільськогосподарського підприємства та оцінки його можливості банкрутства

В дипломній роботі опрацьовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту санації і ймовірного банкрутства підприємств, вивчено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано коротка економічна характеристика підприємства проаналізовано аналітичний і синтетичний облік, оглянуто комп’ютеризацію обліку фінансового стану сільськогосподарського підприємства та оцінки його можливості банкрутства, сформульовано методику аудиту, сформульовано методику аналізу, оглянуто організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Організація і методика аналізу та аудиту фінансового стану сільськогосподарського підприємства та оцінки його можливості банкрутства

Аналіз і облік платоспроможності та ймовірного банкрутства підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

В дипломній роботі розроблено економічну сутність санації і ймовірного банкрутства підприємств, простежено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено організація управління і аналіз показників підприємства висунуто аналітичний і синтетичний облік, досліджено автоматизацію обліку платоспроможності та ймовірного банкрутства, оцінено проведення аудиту, надано загальний і факторний аналіз, висвітлено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Аналіз і облік платоспроможності та ймовірного банкрутства підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

Теоретичні та методичні аспекти аналізу та діагностики ризику банкрутства суб'єктів господарювання

В дипломній роботі розроблено теоретичний зміст санації і ймовірного банкрутства підприємств, опрацьовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано коротка економічна характеристика підприємства зумовлено документування і фінансовий облік, представлено механізацію обліку ризику банкрутства, розроблено методику аудиту, зумовлено методику аналізу, простежено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Теоретичні та методичні аспекти аналізу та діагностики ризику банкрутства суб'єктів господарювання

Аналіз платоспроможності та ймовірного банкрутства підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

В дипломній роботі надано економічну сутність санації і ймовірного банкрутства підприємств, охарактеризовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано організаційно-економічна оцінка підприємства охарактеризовано документування і фінансовий облік, обстежено автоматизацію обліку платоспроможності та ймовірного банкрутства, вивчено методику аудиту, розглянуто аналітичну оцінку, розглянуто інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Аналіз платоспроможності та ймовірного банкрутства підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

Теоретико-методологічні основи обліку, аудиту ліквідації та оцінка банкрутства підприємства

В дипломній роботі проаналізовано теоретичний зміст санації і ймовірного банкрутства підприємств, окреслено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розглянуто організаційно-економічна оцінка підприємства розроблено організацію і методику обліку, досліджено комп’ютеризацію обліку ліквідації та оцінка банкрутства підприємства, представлено проведення аудиту, наведено аналітичну оцінку, сформульовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Теоретико-методологічні основи обліку, аудиту ліквідації та оцінка банкрутства підприємства

Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю фінансової стійкості і платоспроможності підприємств

В дипломній роботі проаналізовано економічну сутність санації і ймовірного банкрутства підприємств, вивчено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, охарактеризовано коротка економічна характеристика підприємства окреслено документування і фінансовий облік, вивчено комп’ютеризацію обліку фінансової стійкості і платоспроможності, розроблено методику аудиту, розроблено загальний і факторний аналіз, оглянуто інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю фінансової стійкості і платоспроможності підприємств

Організаційно-методологічні аспекти аналізу та діагностики ризику банкрутства суб'єктів господарювання

В дипломній роботі з'ясовано економічну сутність санації і ймовірного банкрутства підприємств, з'ясовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розкрито організація управління і аналіз показників підприємства наведено організацію і методику обліку, наведено механізацію обліку ризику банкрутства, розглянуто методику аудиту, розглянуто аналітичну оцінку, розглянуто методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Організаційно-методологічні аспекти аналізу та діагностики ризику банкрутства суб'єктів господарювання

Аналіз та діагностика ризику банкрутства суб'єктів господарювання

В дипломній роботі з'ясовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту санації і ймовірного банкрутства підприємств, оцінено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано організація управління і аналіз показників підприємства наведено документування і фінансовий облік, надано комп’ютеризацію обліку ризику банкрутства, розкрито організацію і планування аудиту, оглянуто аналітичну оцінку, оглянуто організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Аналіз та діагностика ризику банкрутства суб'єктів господарювання

Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

В дипломній роботі окреслено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту санації і ймовірного банкрутства підприємств, наведено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено коротка економічна характеристика підприємства розглянуто аналітичний і синтетичний облік, представлено комп’ютеризацію обліку фінансової стійкості та платоспроможності, окреслено проведення аудиту, визначено аналітичну оцінку, обстежено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

Вступ дипломної роботи з проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю відновлення платоспроможності, фінансової стійкості та ліквідації підприємств


Актуальність дипломної роботи

Для розв'язання сучасних проблем стабілізації національної економіки та підвищення регулюючої функції державного бюджету в забезпеченні соціального розвитку нашого суспільства треба здійснити низку організаційних заходів у плані зміцнення фінансового стану суб'єктів господарювання. Тільки на основі позитивних зрушень індивідуального відтворення можливе безперебійне своєчасне наповнення бюджету і посилення регулюючого впливу держави на визначальні процеси суспільного життя, збільшення платоспроможного попиту населення та піднесення його життєвого рівня. Отже, основним завданням поточного періоду є забезпечення стійкого розвитку підприємств.
Актуальність аналізу і аудиту ймовірного банкрутства обумовлюється зростаючими потребами в аналітичних даних про роботу підприємства з боку різних категорій користувачів. Але вона цим не вичерпується. З вищесказаного випливають і все більше зростаючі вимоги до якості таких даних, а відповідно і аналітичної роботи, її обсягів. Конкретні завдання діючих підприємств, специфіка організації їх функціонування потребують саме обробки в першу чергу фінансової звітності.
У зв'язку з цим виникла необхідність в удосконаленні теоретичних аспектів відображення в бухгалтерському обліку операцій з припинення діяльності підприємства й відновлення його платоспроможності та у розробці нових і трансформації вже існуючих вітчизняних стандартів бухгалтерського обліку.

Мета дипломної роботи

Вивчення стану та розробка заходів щодо удосконалення оцінки банкрутства підприємства, обліку і аудиту його ліквідації в умовах застосування сучасних інформаційних технологій.

Завдання дипломної роботи

1. визначити економічну характеристику банкрутства як об'єкту обліку, аналізу і аудиту;
2. проаналізувати нормативно-правове регулювання банкрутства підприємства, обліку і аудиту його ліквідації;
3. надати техніко-економічну характеристику ПП "Аларс", оцінити його фінансовий стан, галузеві особливості;
4. розглянути особливості синтетичного і аналітичного обліку операцій пов'язаних з банкрутством та ліквідацією підприємства;
5. дослідити відображення облікової інформації щодо ліквідації підприємства у звітності;
6. надати заходи щодо удосконалення організації та методики обліку банкрутства і ліквідації;
7. надати характеристику сучасним підходам і моделям оцінки загрози банкрутства підприємства;
8. провести комплексний аналіз банкрутства підприємства;
9. висунути напрямки вдосконалення оцінки схильності підприємства до банкрутства;
10. дослідити організаційно-методичні проблеми аудиту ліквідації підприємства;
11. розглянути методику проведення аудиту підприємств-банкрутів;
12. проаналізувати узагальнення результатів аудиту та розробити рекомендації щодо вдосконалення аудиту ліквідації підприємства.

Предмет дипломної роботи

Організація і методика оцінки банкрутства підприємства, обліку і аудиту його ліквідації.

Об'єкт дипломної роботи

Процес оцінки банкрутства підприємства, обліку і аудиту його ліквідації в умовах застосування сучасних інформаційних технологій.

Методи дипломної роботи

Діалектичний метод пізнання явищ і процесів. В межах цього загального методу використані методи аналізу і синтезу, моделювання, групування, порівняння, статистичні розрахунки.

Інформаційна база дипломної роботи

Чинне законодавство України, що регулює питання обліку, аналізу і аудиту діяльності підприємств, матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства фінансів України, фінансова звітність торговельних підприємств.


Для успішного захисту у нас є магістерські роботи з обліку, аналізу, аудиту і контролю видатків і калькулювання вартості продукції підприємств, які Ви можете замовити Також ми маємо якісні дипломні роботи на тему Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємства для замовлення