Облік, аналіз і аудит ймовірного банкрутства підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління платоспроможністю, фінансовою стійкістю, ймовірним банкрутством підприємств і санацією

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит ймовірного банкрутства підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з обліку, аналізу, аудиту і контролю відновлення платоспроможності, фінансової стійкості та ліквідації підприємств. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 500 грн.

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит ймовірного банкрутства підприємства

Аналіз і оцінка фінансової стійкості і платоспроможності підприємств

В дипломній роботі представлено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту санації і ймовірного банкрутства підприємств, досліджено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висунуто коротка економічна характеристика підприємства сформульовано організацію і методику обліку, опрацьовано механізацію обліку фінансової стійкості і платоспроможності, надано організацію і планування аудиту, надано загальний і факторний аналіз, оцінено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Аналіз і оцінка фінансової стійкості і платоспроможності підприємств

Теоретико-методологічні засади контролю і аналізу фінансової стійкості і платоспроможності підприємства

В дипломній роботі досліджено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту санації і ймовірного банкрутства підприємств, розроблено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено коротка економічна характеристика підприємства вивчено аналітичний і синтетичний облік, вивчено автоматизацію обліку фінансової стійкості і платоспроможності, надано методику аудиту, розглянуто загальний і факторний аналіз, висвітлено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Теоретико-методологічні засади контролю і аналізу фінансової стійкості і платоспроможності підприємства

Організація і методика аналізу фінансової стійкості та платоспроможності суб'єкта господарювання

В дипломній роботі проаналізовано економічну сутність санації і ймовірного банкрутства підприємств, надано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розглянуто організація управління і аналіз показників підприємства роз'яснено документування і фінансовий облік, розкрито комп’ютеризацію обліку фінансової стійкості та платоспроможності, сформульовано проведення аудиту, простежено методику аналізу, розкрито інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Організація і методика аналізу фінансової стійкості та платоспроможності суб'єкта господарювання

Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства (ліквідності, платоспроможності, стійкості, рентабельності)

В дипломній роботі висвітлено економічну сутність санації і ймовірного банкрутства підприємств, проаналізовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, досліджено коротка економічна характеристика підприємства наведено аналітичний і синтетичний облік, окреслено комп’ютеризацію обліку фінансового стану (ліквідності, платоспроможності, стійкості, рентабельності), опрацьовано методику аудиту, окреслено аналітичну оцінку, оцінено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства (ліквідності, платоспроможності, стійкості, рентабельності)

Організація та методика контролю фінансової стійкості та платоспроможності підприємства сфери торгівлі

В дипломній роботі розглянуто теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту санації і ймовірного банкрутства підприємств, висунуто оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено організаційно-економічна оцінка підприємства роз'яснено організацію і методику обліку, оцінено автоматизацію обліку фінансової стійкості та платоспроможності, визначено методику аудиту, визначено загальний і факторний аналіз, розглянуто методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Організація та методика контролю фінансової стійкості та платоспроможності підприємства сфери торгівлі

Оцінка банкрутства підприємства, облік і аудит його ліквідації

В дипломній роботі зумовлено теоретичний зміст санації і ймовірного банкрутства підприємств, надано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розроблено коротка економічна характеристика підприємства вивчено аналітичний і синтетичний облік, вивчено механізацію обліку банкрутства і ліквідації підприємства, представлено організацію і планування аудиту, простежено методику аналізу, висвітлено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Оцінка банкрутства підприємства, облік і аудит його ліквідації

Аналіз і оцінка фінансової стійкості підприємства і схильності його до банкрутства

В дипломній роботі оцінено теоретичний зміст санації і ймовірного банкрутства підприємств, висунуто огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, охарактеризовано коротка економічна характеристика підприємства простежено організацію і методику обліку, розроблено механізацію обліку фінансової стійкості підприємства і схильності його до банкрутства, визначено проведення аудиту, окреслено методику аналізу, вивчено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Аналіз і оцінка фінансової стійкості підприємства і схильності його до банкрутства

Організаційно-методологічні засади аналізу та діагностики ризику банкрутства суб'єктів господарювання

В дипломній роботі охарактеризовано теоретичний зміст санації і ймовірного банкрутства підприємств, вивчено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висунуто організаційно-економічна оцінка підприємства опрацьовано аналітичний і синтетичний облік, проаналізовано комп’ютеризацію обліку ризику банкрутства суб'єктів господарювання, розкрито організацію і планування аудиту, вивчено аналітичну оцінку, наведено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Організаційно-методологічні засади аналізу та діагностики ризику банкрутства суб'єктів господарювання

Організація і методика аналізу та аудиту фінансового стану сільськогосподарського підприємства та оцінки його можливості банкрутства

В дипломній роботі обстежено економічну сутність санації і ймовірного банкрутства підприємств, досліджено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розглянуто організаційно-економічна оцінка підприємства роз'яснено аналітичний і синтетичний облік, оцінено механізацію обліку фінансового стану сільськогосподарського підприємства та оцінки його можливості банкрутства, надано проведення аудиту, з'ясовано методику аналізу, роз'яснено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Організація і методика аналізу та аудиту фінансового стану сільськогосподарського підприємства та оцінки його можливості банкрутства

Аналіз і облік платоспроможності та ймовірного банкрутства підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

В дипломній роботі визначено теоретичний зміст санації і ймовірного банкрутства підприємств, наведено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано організаційно-економічна оцінка підприємства охарактеризовано аналітичний і синтетичний облік, проаналізовано автоматизацію обліку платоспроможності та ймовірного банкрутства, окреслено проведення аудиту, надано аналітичну оцінку, сформульовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Аналіз і облік платоспроможності та ймовірного банкрутства підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

Теоретичні та методичні аспекти аналізу та діагностики ризику банкрутства суб'єктів господарювання

В дипломній роботі простежено економічну сутність санації і ймовірного банкрутства підприємств, розкрито огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто організація управління і аналіз показників підприємства простежено документування і фінансовий облік, сформульовано механізацію обліку ризику банкрутства, вивчено методику аудиту, розроблено аналітичну оцінку, оглянуто організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Теоретичні та методичні аспекти аналізу та діагностики ризику банкрутства суб'єктів господарювання

Аналіз платоспроможності та ймовірного банкрутства підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

В дипломній роботі оцінено теоретичний зміст санації і ймовірного банкрутства підприємств, визначено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто коротка економічна характеристика підприємства охарактеризовано документування і фінансовий облік, розглянуто комп’ютеризацію обліку платоспроможності та ймовірного банкрутства, оглянуто методику аудиту, охарактеризовано аналітичну оцінку, проаналізовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Аналіз платоспроможності та ймовірного банкрутства підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

Теоретико-методологічні основи обліку, аудиту ліквідації та оцінка банкрутства підприємства

В дипломній роботі висвітлено теоретичний зміст санації і ймовірного банкрутства підприємств, розглянуто оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оцінено організація управління і аналіз показників підприємства з'ясовано аналітичний і синтетичний облік, надано комп’ютеризацію обліку ліквідації та оцінка банкрутства підприємства, окреслено проведення аудиту, висвітлено методику аналізу, визначено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Теоретико-методологічні основи обліку, аудиту ліквідації та оцінка банкрутства підприємства

Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю фінансової стійкості і платоспроможності підприємств

В дипломній роботі розглянуто теоретичний зміст санації і ймовірного банкрутства підприємств, зумовлено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, вивчено організація управління і аналіз показників підприємства сформульовано аналітичний і синтетичний облік, вивчено комп’ютеризацію обліку фінансової стійкості і платоспроможності, досліджено організацію і планування аудиту, представлено методику аналізу, обстежено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю фінансової стійкості і платоспроможності підприємств

Організаційно-методологічні аспекти аналізу та діагностики ризику банкрутства суб'єктів господарювання

В дипломній роботі розкрито економічну сутність санації і ймовірного банкрутства підприємств, з'ясовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, окреслено організація управління і аналіз показників підприємства розкрито аналітичний і синтетичний облік, роз'яснено автоматизацію обліку ризику банкрутства, розкрито організацію і планування аудиту, проаналізовано загальний і факторний аналіз, опрацьовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Організаційно-методологічні аспекти аналізу та діагностики ризику банкрутства суб'єктів господарювання

Аналіз та діагностика ризику банкрутства суб'єктів господарювання

В дипломній роботі висвітлено економічну сутність санації і ймовірного банкрутства підприємств, опрацьовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, досліджено організаційно-економічна оцінка підприємства охарактеризовано аналітичний і синтетичний облік, роз'яснено механізацію обліку ризику банкрутства, розглянуто проведення аудиту, представлено аналітичну оцінку, представлено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Аналіз та діагностика ризику банкрутства суб'єктів господарювання

Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

В дипломній роботі зумовлено економічну сутність санації і ймовірного банкрутства підприємств, зумовлено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, обстежено коротка економічна характеристика підприємства висунуто організацію і методику обліку, розроблено автоматизацію обліку фінансової стійкості та платоспроможності, розроблено методику аудиту, охарактеризовано методику аналізу, розкрито методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

Вступ дипломної роботи з проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю відновлення платоспроможності, фінансової стійкості та ліквідації підприємств


Актуальність дипломної роботи

Для розв'язання сучасних проблем стабілізації національної економіки та підвищення регулюючої функції державного бюджету в забезпеченні соціального розвитку нашого суспільства треба здійснити низку організаційних заходів у плані зміцнення фінансового стану суб'єктів господарювання. Тільки на основі позитивних зрушень індивідуального відтворення можливе безперебійне своєчасне наповнення бюджету і посилення регулюючого впливу держави на визначальні процеси суспільного життя, збільшення платоспроможного попиту населення та піднесення його життєвого рівня. Отже, основним завданням поточного періоду є забезпечення стійкого розвитку підприємств.
Актуальність аналізу і аудиту ймовірного банкрутства обумовлюється зростаючими потребами в аналітичних даних про роботу підприємства з боку різних категорій користувачів. Але вона цим не вичерпується. З вищесказаного випливають і все більше зростаючі вимоги до якості таких даних, а відповідно і аналітичної роботи, її обсягів. Конкретні завдання діючих підприємств, специфіка організації їх функціонування потребують саме обробки в першу чергу фінансової звітності.
У зв'язку з цим виникла необхідність в удосконаленні теоретичних аспектів відображення в бухгалтерському обліку операцій з припинення діяльності підприємства й відновлення його платоспроможності та у розробці нових і трансформації вже існуючих вітчизняних стандартів бухгалтерського обліку.

Мета дипломної роботи

Вивчення стану та розробка заходів щодо удосконалення оцінки банкрутства підприємства, обліку і аудиту його ліквідації в умовах застосування сучасних інформаційних технологій.

Завдання дипломної роботи

1. визначити економічну характеристику банкрутства як об'єкту обліку, аналізу і аудиту;
2. проаналізувати нормативно-правове регулювання банкрутства підприємства, обліку і аудиту його ліквідації;
3. надати техніко-економічну характеристику ПП "Аларс", оцінити його фінансовий стан, галузеві особливості;
4. розглянути особливості синтетичного і аналітичного обліку операцій пов'язаних з банкрутством та ліквідацією підприємства;
5. дослідити відображення облікової інформації щодо ліквідації підприємства у звітності;
6. надати заходи щодо удосконалення організації та методики обліку банкрутства і ліквідації;
7. надати характеристику сучасним підходам і моделям оцінки загрози банкрутства підприємства;
8. провести комплексний аналіз банкрутства підприємства;
9. висунути напрямки вдосконалення оцінки схильності підприємства до банкрутства;
10. дослідити організаційно-методичні проблеми аудиту ліквідації підприємства;
11. розглянути методику проведення аудиту підприємств-банкрутів;
12. проаналізувати узагальнення результатів аудиту та розробити рекомендації щодо вдосконалення аудиту ліквідації підприємства.

Предмет дипломної роботи

Організація і методика оцінки банкрутства підприємства, обліку і аудиту його ліквідації.

Об'єкт дипломної роботи

Процес оцінки банкрутства підприємства, обліку і аудиту його ліквідації в умовах застосування сучасних інформаційних технологій.

Методи дипломної роботи

Діалектичний метод пізнання явищ і процесів. В межах цього загального методу використані методи аналізу і синтезу, моделювання, групування, порівняння, статистичні розрахунки.

Інформаційна база дипломної роботи

Чинне законодавство України, що регулює питання обліку, аналізу і аудиту діяльності підприємств, матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства фінансів України, фінансова звітність торговельних підприємств.


В нашому банку готових робіт є магістерські роботи з обліку, аналізу, аудиту і контролю видатків і калькулювання вартості продукції підприємств для купівлі В нашій базі є готові дипломні роботи на тему Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємства, які можна купити