Облік, аналіз і контроль бюджетних і позабюджетних коштів установ

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління коштами бюджетних установ

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і контроль бюджетних і позабюджетних коштів установ. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з обліку, аналізу, контролю, аудиту операцій з бюджетними і позабюджетними коштами установ. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 500 грн.

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і контроль бюджетних і позабюджетних коштів установ

Облік, аналіз і контроль власних надходжень бюджетних установ

В дипломній роботі окреслено теоретичний зміст обліку, аналізу і контролю коштів, оглянуто оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розроблено організаційно-економічна оцінка підприємства проаналізовано аналітичний і синтетичний облік, обстежено комп’ютеризацію обліку власних надходжень бюджетних установ, опрацьовано методику аудиту, зумовлено методику аналізу, простежено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і контроль власних надходжень бюджетних установ

Облік, аналіз і контроль використання спеціальних коштів бюджетної установи

В дипломній роботі з'ясовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту обліку, аналізу і контролю коштів, опрацьовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, обстежено організація управління і аналіз показників підприємства розглянуто документування і фінансовий облік, визначено механізацію обліку використання спеціальних коштів бюджетної установи, обстежено методику аудиту, опрацьовано загальний і факторний аналіз, розглянуто організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і контроль використання спеціальних коштів бюджетної установи

Фінансовий контроль в системі управління бюджетними коштами

В дипломній роботі представлено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту обліку, аналізу і контролю коштів, розроблено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто організація управління і аналіз показників підприємства простежено організацію і методику обліку, висунуто автоматизацію обліку бюджетними коштами, сформульовано проведення аудиту, оцінено загальний і факторний аналіз, охарактеризовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Фінансовий контроль в системі управління бюджетними коштами

Облік, контроль та аналіз використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров'я

В дипломній роботі розкрито економічну сутність обліку, аналізу і контролю коштів, сформульовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено організаційно-економічна оцінка підприємства розроблено аналітичний і синтетичний облік, розкрито комп’ютеризацію обліку використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров'я, оцінено організацію і планування аудиту, визначено методику аналізу, роз'яснено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, контроль та аналіз використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров'я

Облік, аналіз і контроль використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров'я

В дипломній роботі розкрито економічну сутність обліку, аналізу і контролю коштів, розроблено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розроблено організація управління і аналіз показників підприємства надано аналітичний і синтетичний облік, розкрито комп’ютеризацію обліку використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров'я, роз'яснено проведення аудиту, простежено методику аналізу, окреслено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і контроль використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров'я

Контроль і ревізія використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров'я

В дипломній роботі оглянуто теоретичний зміст обліку, аналізу і контролю коштів, роз'яснено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено організаційно-економічна оцінка підприємства опрацьовано аналітичний і синтетичний облік, визначено механізацію обліку використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров'я, роз'яснено методику аудиту, досліджено загальний і факторний аналіз, визначено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров'я

Контроль і ревізія операцій з коштами бюджетної установи

В дипломній роботі проаналізовано теоретичний зміст обліку, аналізу і контролю коштів, оцінено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, вивчено організація управління і аналіз показників підприємства сформульовано організацію і методику обліку, опрацьовано комп’ютеризацію обліку операцій з коштами бюджетної установи , висунуто проведення аудиту, розроблено аналітичну оцінку, оглянуто інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія операцій з коштами бюджетної установи

Контроль і ревізія використання спеціальних коштів в установах освіти

В дипломній роботі окреслено економічну сутність обліку, аналізу і контролю коштів, вивчено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оцінено коротка економічна характеристика підприємства проаналізовано організацію і методику обліку, зумовлено механізацію обліку використання спеціальних коштів в установах освіти, з'ясовано проведення аудиту, вивчено загальний і факторний аналіз, зумовлено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія використання спеціальних коштів в установах освіти

Удосконалення обліку і контролю операцій з коштами в закладах освіти

В дипломній роботі з'ясовано теоретичний зміст обліку, аналізу і контролю коштів, оцінено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто організаційно-економічна оцінка підприємства розглянуто організацію і методику обліку, сформульовано механізацію обліку операцій з коштами в закладах освіти, зумовлено організацію і планування аудиту, роз'яснено загальний і факторний аналіз, вивчено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Удосконалення обліку і контролю операцій з коштами в закладах освіти

Контроль і ревізія використання коштів на харчування та лікування в установах охорони здоров'я

В дипломній роботі розроблено економічну сутність обліку, аналізу і контролю коштів, роз'яснено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висвітлено організаційно-економічна оцінка підприємства роз'яснено документування і фінансовий облік, вивчено автоматизацію обліку використання коштів на харчування та лікування в установах охорони здоров'я, розроблено проведення аудиту, розкрито загальний і факторний аналіз, зумовлено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія використання коштів на харчування та лікування в установах охорони здоров'я

Контроль і ревізія бюджетних та позабюджетних коштів та їх використання в установах охорони здоров'я

В дипломній роботі простежено теоретичний зміст обліку, аналізу і контролю коштів, висвітлено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, опрацьовано організація управління і аналіз показників підприємства опрацьовано документування і фінансовий облік, розкрито механізацію обліку бюджетних та позабюджетних коштів та їх використання в установах охорони здоров'я, сформульовано організацію і планування аудиту, роз'яснено аналітичну оцінку, висвітлено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія бюджетних та позабюджетних коштів та їх використання в установах охорони здоров'я

Контроль і ревізія бюджетних та позабюджетних коштів в закладах освіти

В дипломній роботі надано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту обліку, аналізу і контролю коштів, визначено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано організаційно-економічна оцінка підприємства визначено документування і фінансовий облік, оцінено комп’ютеризацію обліку бюджетних та позабюджетних коштів в закладах освіти, визначено методику аудиту, розроблено аналітичну оцінку, представлено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія бюджетних та позабюджетних коштів в закладах освіти

Контроль і ревізія надходження і використання коштів в установах Пенсійного фонду

В дипломній роботі висунуто теоретичний зміст обліку, аналізу і контролю коштів, охарактеризовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, наведено коротка економічна характеристика підприємства обстежено організацію і методику обліку, представлено механізацію обліку надходження і використання коштів в установах Пенсійного фонду, окреслено проведення аудиту, досліджено методику аналізу, охарактеризовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія надходження і використання коштів в установах Пенсійного фонду

Контроль і ревізія використання бюджетних та позабюджетних коштів в установах охорони здоров'я

В дипломній роботі оцінено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту обліку, аналізу і контролю коштів, досліджено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, представлено коротка економічна характеристика підприємства роз'яснено документування і фінансовий облік, простежено автоматизацію обліку використання бюджетних та позабюджетних коштів в установах охорони здоров'я, представлено проведення аудиту, висвітлено загальний і факторний аналіз, оглянуто організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія використання бюджетних та позабюджетних коштів в установах охорони здоров'я

Контроль і ревізія цільового використання бюджетних та позабюджетних коштів в установах охорони здоров'я

В дипломній роботі досліджено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту обліку, аналізу і контролю коштів, оцінено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено коротка економічна характеристика підприємства сформульовано організацію і методику обліку, розглянуто механізацію обліку цільового використання бюджетних та позабюджетних коштів в установах охорони здоров'я, обстежено проведення аудиту, сформульовано загальний і факторний аналіз, охарактеризовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія цільового використання бюджетних та позабюджетних коштів в установах охорони здоров'я

Вступ дипломної роботи з проблеми обліку, аналізу, контролю, аудиту операцій з бюджетними і позабюджетними коштами установ


Актуальність дипломної роботи

Будь-яка форма державного регулювання економіки включає контрольні дії, спрямовані на гарантування нею виконання поставлених завдань перед суспільством. Як на етапі планування, так і в процесі здійснення регулювання органи держави повинні мати інформацію про зміну поведінки об'єктів державного регулювання економіки для того, щоб при потребі своєчасно змінювати пріоритети розвитку національної економіки, важелі, які не впливають ефективно на діяльністю суб'єктів господарювання, вдосконалити правові норми тощо. Після такого процесу регулювання необхідно також мати достовірну інформацію, яка дасть можливість правильно оцінити фактично зроблене й досягнуте, виявити значущі відхилення від поставленої мети і пов'язані з цим негативні наслідки, віднайти нові можливості та резерви. В системі державного регулювання економіки державний контроль, в залежності від сфери застосування, поділяється на адміністративний, технічний, екологічний та фінансовий.
За роки державної незалежності в Україні сформовано основні інституційні складові сучасного демократичного суспільства. До останніх відноситься державний фінансовий контроль - система, яка за формальними ознаками перейшла у спадок від адміністративно-командної економіки, однак набула якісно нових характеристик і за нових умов має виконувати відповідні функції.
Від стану державних фінансів, ступеня їх прозорості, ефективності використання державної власності значною мірою залежать довіра до держави з боку власних громадян та зарубіжної спільноти, умови розвитку бізнесу, інвестиційний клімат. Значним фактором впливу на стан державних фінансів є чинна система державного фінансового контролю. Оскільки становлення державного фінансового контролю в Україні відбувалося одночасно із процесом державотворення і переходом до ринкових відносин, то відсутність належної уваги при формуванні системи державного фінансового контролю призвела до виникнення необхідності її вдосконалення.
Належне використання контролю в управлінні державними фінансовими ресурсами дасть можливість створити необхідні передумови для здійснення в державі ефективної економічної політики. Тому розбудова цілісної системи фінансового контролю є важливим кроком у забезпеченні функціонування системи державної влади й викликає особливе зацікавлення як у теоретичному, так і практичному плані.

Мета дипломної роботи

Комплексне дослідження по темі "Фінансовий контроль в системі управління бюджетними коштами".

Завдання дипломної роботи

Для досягнення поставленої мети були окреслені такі завдання:
- дати теоретичну характеристику державному фінансовому контролю, визначити суб'єктів даного контролю та окреслити повноваження, якими
вони наділені, форми, види та методи державного фінансового контролю, а також окреслити критерії, за якими визначається ефективність використання бюджетних коштів;
- здійснити аналіз стану використання державних коштів, визначити основні причини бюджетних правопорушень, що призводять до незаконного та неефективного витрачання державних фінансових ресурсів;
- дослідити існуючі на сьогодні проблеми у сфері контролю за використанням державних коштів, розглянути різні концепції реформування системи фінансового контролю і розробити пропозиції щодо удосконалення вітчизняної системи державного фінансового контролю, враховуючи зарубіжний досвід.

Предмет дипломної роботи

Відносини, які виникають в фінансово-бюджетній системі України і безпосередньо пов'язані із контролем за законністю та обґрунтованістю витрачання державних коштів в системі державного управління.

Об'єкт дипломної роботи

Діяльність Державної контрольно-ревізійної служби України в м. Києві, що стосується фінансового контролю за використанням державних коштів.

Інформаційні джерела дипломної роботи

Різноманітні публікації наукових статей у періодичних виданнях, зокрема, таких як "Фінанси України", "Фінансовий контроль", "Економіка. Фінанси. Право". При дослідженні застосовувались офіційні матеріали Державної контрольно-ревізійної служби України, а саме: Звіти Державної контрольно-ревізійної служби України та Висновки про виконання Державного бюджету України за відповідні роки, застосовувались також Інтернет-ресурси, і перш за все офіційний веб-сайт Державної контрольно-ревізійної служби України.Для успішного захисту у нас є магістерські роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю фінансової звітності і облікової політики підприємств, які Ви можете замовити В нашій базі є готові дипломні роботи на тему Облік, аналіз і аудит безготівкових розрахунків і касових операцій підприємства, які можна купити