Облік, аналіз і аудит фінансових результатів діяльності підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління фінансовими результатами підприємств

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит фінансових результатів діяльності підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з обліку, аналізу, аудиту і контролю прибутку і збитків підприємств. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 500 грн.


Вступ дипломної роботи з проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю прибутку і збитків підприємств


Актуальність теми дипломної роботи

В умовах ринкової економіки головну роль в системі економічних показників відіграє фінансовий результат - найважливіший показник ефективності роботи підприємства. Зростання прибутку складає фінансову основу для здійснення розширеного відтворення підприємства та задоволення соціальних та матеріальних потреб засновників та робітників. За його рахунок виконуються зобов'язання перед банками, іншими організаціями та бюджетом (за рахунок відрахувань від прибутку в бюджет формується основна частина фінансових ресурсів держави, регіональних і місцевих органів влади, від їхнього збільшення в значній мірі залежать темпи економічного розвитку), тому держава зацікавлена у проведенні якісного контролю фінансових результатів діяльності, зокрема торговельних підприємств. Бо торгівля, є чи не найширшою, наймасовішою галуззю господарства, тому найбільшими надходженнями до бюджетів державу забезпечують суб’єкти, які займаються торгівлею.

Мета дипломної роботи

Обґрунтування теоретичних та розробка практичних аспектів вдосконалення обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів підприємств в умовах реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів та використання сучасних інформаційних технологій..

Завдання дипломної роботи

Для досягнення поставленої мети у процесі дослідження передбачається вирішення наступних завдань: 1. Визначити та обґрунтувати концепцію фінансового результату. 2. Дослідити роль і місце аналізу та аудиту фінансових результатів підприємств. 3. Дати критичну оцінку стану обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів торговельних підприємств та визначити напрями їх вдосконалення у відповідності з потребами практики. 4. Дослідити чинну методику аналізу та аудиту фінансових результатів діяльності підприємств, обґрунтувати необхідність та розробити рекомендації щодо її вдосконалення з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Предмет дослідження

Організація та методика обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів; теоретичні, методологічні, методичні та практичні питання вдосконалення обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів діяльності підприємств.

Об'єкт дослідження

Торговельне підприємство ЗАТ "ТД "Бухтехсервіс".

Теоретична та методологічна основа дослідження

Господарський кодекс України, сучасні законодавчі та нормативно-правові акти з питань бухгалтерського обліку і контролю, праці вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем аналізу та контролю фінансових результатів підприємств торгівлі. Дослідженням передбачається використання загальнонаукових та емпіричних прийомів економічних наук.

Витяги з дипломної роботи Облік, аналіз і аудит, контроль фінансових результатів діяльності підприємств

Клікніть для збільшення
Вступ диплому з фінансових результатів підприємств Теоретична сутність обліку, аналізу, аудиту і контролю прибутку і збитків підприємств Облік фінансових результатів підприємств Аналіз, оцінка і управління фінансовими результатами підприємств Аудит фінансових результатів підприємств Висновки і пропозиції з удосконалення керування фінансовими результатами підприємств

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит фінансових результатів діяльності підприємства

Облік фінансових результатів діяльності, аналіз і аудит прибутку підприємства

В дипломній роботі розроблено теоретичний зміст фінансових результатів підприємств, оглянуто аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розглянуто коротка економічна характеристика підприємства простежено документування і фінансовий облік, роз'яснено механізацію обліку прибутку підприємства, сформульовано проведення аудиту, розроблено аналітичну оцінку, простежено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік фінансових результатів діяльності, аналіз і аудит прибутку підприємства

Організація та методика оцінки і аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

В дипломній роботі визначено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів підприємств, розроблено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено організація управління і аналіз показників підприємства розроблено аналітичний і синтетичний облік, обстежено механізацію обліку фінансових результатів діяльності підприємства, вивчено проведення аудиту, розкрито загальний і факторний аналіз, окреслено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Організація та методика оцінки і аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

Облік, зовнішній аудит та економічний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

В дипломній роботі визначено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів підприємств, визначено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто організація управління і аналіз показників підприємства оцінено організацію і методику обліку, розроблено комп’ютеризацію обліку фінансових результатів діяльності підприємства, простежено проведення аудиту, розкрито загальний і факторний аналіз, висвітлено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, зовнішній аудит та економічний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Управління фінансовими результатами підприємства

В дипломній роботі представлено теоретичний зміст фінансових результатів підприємств, опрацьовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розроблено коротка економічна характеристика підприємства проаналізовано документування і фінансовий облік, оцінено комп’ютеризацію обліку фінансовими результатами підприємства, проаналізовано методику аудиту, наведено методику аналізу, проаналізовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Управління фінансовими результатами підприємства

Облік, аналіз і аудит фінансових результатів підприємства

В дипломній роботі оглянуто теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів підприємств, охарактеризовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, досліджено організація управління і аналіз показників підприємства наведено документування і фінансовий облік, обстежено комп’ютеризацію обліку фінансових результатів підприємства, висвітлено проведення аудиту, простежено методику аналізу, зумовлено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит фінансових результатів підприємства

Організація і методика обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів торговельного підприємства

В дипломній роботі досліджено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів підприємств, обстежено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оцінено організація управління і аналіз показників підприємства простежено аналітичний і синтетичний облік, зумовлено комп’ютеризацію обліку фінансових результатів торговельного підприємства, розроблено проведення аудиту, вивчено аналітичну оцінку, оглянуто організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Організація і методика обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів торговельного підприємства

Контроль і ревізія фінансових результатів страхової компанії

В дипломній роботі окреслено економічну сутність фінансових результатів підприємств, оглянуто аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розроблено коротка економічна характеристика підприємства визначено аналітичний і синтетичний облік, оцінено механізацію обліку фінансових результатів страхової компанії, наведено методику аудиту, обстежено методику аналізу, простежено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія фінансових результатів страхової компанії

Удосконалення обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів операційної діяльності підприємства

В дипломній роботі охарактеризовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів підприємств, обстежено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено організація управління і аналіз показників підприємства окреслено аналітичний і синтетичний облік, окреслено автоматизацію обліку фінансових результатів операційної діяльності підприємства, наведено проведення аудиту, роз'яснено методику аналізу, оцінено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Удосконалення обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів операційної діяльності підприємства

Доходи та видатки в регіональних відділеннях Пенсійного фонду України

В дипломній роботі оглянуто економічну сутність фінансових результатів підприємств, окреслено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розроблено організація управління і аналіз показників підприємства визначено документування і фінансовий облік, роз'яснено автоматизацію обліку та видатки в регіональних відділеннях Пенсійного фонду України, обстежено методику аудиту, опрацьовано методику аналізу, розкрито методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Доходи та видатки в регіональних відділеннях Пенсійного фонду України

Облік, аналіз і аудит фінансових результатів діяльності підприємства

В дипломній роботі опрацьовано теоретичний зміст фінансових результатів підприємств, наведено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено коротка економічна характеристика підприємства проаналізовано організацію і методику обліку, охарактеризовано автоматизацію обліку фінансових результатів діяльності підприємства, представлено організацію і планування аудиту, простежено аналітичну оцінку, простежено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит фінансових результатів діяльності підприємства

Теоретичні і методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю фінансових результатів діяльності підприємства

В дипломній роботі розроблено теоретичний зміст фінансових результатів підприємств, висунуто огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто організаційно-економічна оцінка підприємства наведено організацію і методику обліку, обстежено автоматизацію обліку фінансових результатів діяльності підприємства, опрацьовано методику аудиту, з'ясовано загальний і факторний аналіз, визначено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Теоретичні і методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю фінансових результатів діяльності підприємства

Теоретичні та методичні основи аналізу і контролю фінансових результатів діяльності торговельних підприємств

В дипломній роботі окреслено теоретичний зміст фінансових результатів підприємств, висвітлено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано коротка економічна характеристика підприємства опрацьовано аналітичний і синтетичний облік, досліджено механізацію обліку фінансових результатів діяльності торговельних підприємств, проаналізовано проведення аудиту, розроблено загальний і факторний аналіз, надано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Теоретичні та методичні основи аналізу і контролю фінансових результатів діяльності торговельних підприємств

Контроль та ревізія фінансових результатів страхової компанії

В дипломній роботі з'ясовано теоретичний зміст фінансових результатів підприємств, сформульовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, наведено коротка економічна характеристика підприємства опрацьовано аналітичний і синтетичний облік, охарактеризовано автоматизацію обліку фінансових результатів страхової компанії, висвітлено методику аудиту, охарактеризовано аналітичну оцінку, наведено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль та ревізія фінансових результатів страхової компанії

Контроль і ревізія доходів та фінансування в установах охорони здоров'я

В дипломній роботі висунуто теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів підприємств, проаналізовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено організаційно-економічна оцінка підприємства оцінено документування і фінансовий облік, визначено комп’ютеризацію обліку доходів та фінансування в установах охорони здоров'я, вивчено організацію і планування аудиту, розкрито загальний і факторний аналіз, наведено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія доходів та фінансування в установах охорони здоров'я

Аналіз і контроль фінансових результатів підприємств торгівлі

В дипломній роботі окреслено економічну сутність фінансових результатів підприємств, оглянуто аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, представлено коротка економічна характеристика підприємства наведено документування і фінансовий облік, висвітлено комп’ютеризацію обліку фінансових результатів підприємств торгівлі, наведено проведення аудиту, висвітлено загальний і факторний аналіз, надано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Аналіз і контроль фінансових результатів підприємств торгівлі

Контроль і ревізія фінансових результатів торговельного підприємства

В дипломній роботі окреслено теоретичний зміст фінансових результатів підприємств, розроблено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розроблено організаційно-економічна оцінка підприємства оглянуто документування і фінансовий облік, проаналізовано механізацію обліку фінансових результатів торговельного підприємства, охарактеризовано організацію і планування аудиту, оглянуто методику аналізу, розроблено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія фінансових результатів торговельного підприємства

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

В дипломній роботі з'ясовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів підприємств, проаналізовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розкрито організація управління і аналіз показників підприємства наведено аналітичний і синтетичний облік, простежено автоматизацію обліку фінансових результатів діяльності підприємства, розроблено організацію і планування аудиту, висвітлено методику аналізу, висунуто інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Контроль і ревізія фінансових результатів діяльності підприємств торгівлі

В дипломній роботі досліджено економічну сутність фінансових результатів підприємств, визначено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висунуто організаційно-економічна оцінка підприємства висвітлено аналітичний і синтетичний облік, висунуто механізацію обліку фінансових результатів діяльності підприємств торгівлі, наведено методику аудиту, розкрито аналітичну оцінку, обстежено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія фінансових результатів діяльності підприємств торгівлі

Контроль і ревізія фінансових результатів та оподаткування прибутку виробничих підприємств

В дипломній роботі висвітлено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів підприємств, зумовлено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, досліджено організаційно-економічна оцінка підприємства сформульовано аналітичний і синтетичний облік, сформульовано комп’ютеризацію обліку фінансових результатів та оподаткування прибутку виробничих підприємств, визначено організацію і планування аудиту, розроблено аналітичну оцінку, з'ясовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія фінансових результатів та оподаткування прибутку виробничих підприємств

Контроль і ревізія фінансових результатів підприємств торгівлі

В дипломній роботі вивчено теоретичний зміст фінансових результатів підприємств, розглянуто аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висвітлено коротка економічна характеристика підприємства простежено організацію і методику обліку, з'ясовано автоматизацію обліку фінансових результатів підприємств торгівлі, оглянуто методику аудиту, розроблено аналітичну оцінку, проаналізовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія фінансових результатів підприємств торгівлі

Контроль і ревізія фінансових результатів діяльності установ житлово-комунального господарства

В дипломній роботі окреслено економічну сутність фінансових результатів підприємств, висвітлено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано організація управління і аналіз показників підприємства простежено аналітичний і синтетичний облік, розроблено автоматизацію обліку фінансових результатів діяльності установ житлово-комунального господарства, вивчено проведення аудиту, розглянуто методику аналізу, вивчено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія фінансових результатів діяльності установ житлово-комунального господарства


В нашій базі є готові магістерські роботи з обліку, аналізу, аудиту і контролю відновлення платоспроможності, фінансової стійкості та ліквідації підприємств, які можна купити Наш банк робіт містить недорогі дипломні роботи на тему Облік, аналіз і аудит виробничих витрат і собівартості продукції підприємства щоб полегшити написання Вашої роботи