Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління фінансовими коштами і перерахуваннями підприємства

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з обліку, аналізу, аудиту і контролю ресурсів на поточному рахунку в банку і касі підприємства. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 500 грн.


Вступ дипломної роботи з проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю ресурсів на поточному рахунку в банку і касі підприємства


Актуальність дипломної роботи

Грошові кошти - це сама платоспроможна частина ресурсів, яка необхідна товариству для найбільший рівня платоспроможності, а отже, і свободи вибору. Грошові кошти є початком і закінченням циклу виробництва і реалізації товарів. Діяльність підприємства, направлена на оптимізацію діяльності, потребує, щоб грошові потоки перетворювалися в різноманітні ресурси, які, перетворюються в заборгованість дебіторів як частину процесу реалізації. Результати господарювання є кінцевими і остаточними, якщо процес інкасування доносить грошовий потік в товариство, на підставі яких можна було б розпочинати новий етап, який повинен принести позитивний фінансовий результат.
Мета дипломної роботи
Розгляд становища обліку, аудиту і аналізу грошових потоків в товаристві та розробці пропозицій щодо їх удосконалення.

Завдання дипломної роботи

Відповідно до цієї мети, визначені такі завдання:
1) дослідити економічний зміст, функції та розподіл грошових потоків товариств;
2) провести оцінку законодавства з обліку, аналізу і аудиту грошових потоків;
3) охарактеризувати фактичний стан товариства та оцінити результати його діяльності;
4) дослідити документальне забезпечення обліку грошей;
5) вивчити фінансовий бухгалтерський облік грошових потоків;
6) дослідити облік грошових коштів в умовах використання новітніх інформаційних технологій;
7) навести методику складання звіту про рух грошових коштів;
8) проаналізувати рух грошових потоків;
9) розробити пропозиції по покращенню обліку, аудиту і аналізу.

Об'єкт дипломної роботи

Торговельне підприємство.
Предмет дипломної роботи
Система обліку, аудиту і аналізу грошових коштів.
Інформаційна база дипломної роботи
Закони України, Постанови НБУ, накази МФУ та інші нормативні документи з питань організації обліку, аналізу і аудиту грошових потоків, періодичні видання, що стосуються даної теми, фінансові звіти підприємства.

Витяги з дипломної роботи Облік, аналіз і аудит, контроль грошових активів підприємства та розрахунків

Клікніть для збільшення
Вступ диплому з грошових ресурсів та їх руху на підприємстві Теоретична сутність обліку, аналізу, аудиту і контролю ресурсів на поточному рахунку в банку і касі підприємства Облік грошових ресурсів та їх руху на підприємстві Аналіз, оцінка і управління фінансовими коштами і перерахуваннями підприємства Аудит грошових ресурсів та їх руху на підприємстві Висновки і пропозиції з удосконалення керування фінансовими коштами і перерахуваннями підприємства

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

Облік і аудит фінансових активів підприємства

В дипломній роботі визначено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, зумовлено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, зумовлено коротка економічна характеристика підприємства розроблено документування і фінансовий облік, з'ясовано автоматизацію обліку операцій з фінансовими активами, опрацьовано методику аудиту, надано аналітичну оцінку, розглянуто інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік і аудит фінансових активів підприємства

Облік, аналіз і аудит грошових коштів

В дипломній роботі висунуто економічну сутність грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, оцінено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано організація управління і аналіз показників підприємства обстежено документування і фінансовий облік, оглянуто автоматизацію обліку касових і банківських операцій, висунуто проведення аудиту, простежено аналітичну оцінку, оглянуто методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит грошових коштів

Облік, аналіз і аудит грошових коштів і розрахунків підприємства

В дипломній роботі досліджено теоретичний зміст грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, опрацьовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оцінено організаційно-економічна оцінка підприємства опрацьовано аналітичний і синтетичний облік, надано автоматизацію обліку операцій з грошовими коштами підприємств, наведено методику аудиту, надано аналітичну оцінку, опрацьовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит грошових коштів і розрахунків підприємства

Облік, аналіз і контроль грошових коштів підприємств

В дипломній роботі розкрито теоретичний зміст грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, розроблено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, зумовлено організація управління і аналіз показників підприємства з'ясовано організацію і методику обліку, розкрито комп’ютеризацію обліку грошових коштів підприємства, охарактеризовано організацію і планування аудиту, зумовлено загальний і факторний аналіз, простежено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і контроль грошових коштів підприємств

Аналіз і контроль грошових коштів підприємства

В дипломній роботі опрацьовано економічну сутність грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, досліджено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розкрито коротка економічна характеристика підприємства досліджено документування і фінансовий облік, зумовлено автоматизацію обліку грошових коштів підприємства, висвітлено проведення аудиту, надано аналітичну оцінку, висунуто організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Аналіз і контроль грошових коштів підприємства

Організація та методика обліку, аналізу і аудиту грошових коштів торговельного підприємства

В дипломній роботі обстежено теоретичний зміст грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, простежено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано організаційно-економічна оцінка підприємства опрацьовано аналітичний і синтетичний облік, вивчено автоматизацію обліку грошових коштів торговельного підприємства, охарактеризовано методику аудиту, з'ясовано методику аналізу, опрацьовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Організація та методика обліку, аналізу і аудиту грошових коштів торговельного підприємства

Облік, аналіз і аудит грошових коштів бюджетних установ

В дипломній роботі висвітлено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, висунуто аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано коротка економічна характеристика підприємства простежено документування і фінансовий облік, надано автоматизацію обліку грошових коштів бюджетних установ, визначено методику аудиту, роз'яснено аналітичну оцінку, обстежено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит грошових коштів бюджетних установ

Облік, аналіз і контроль грошових коштів бюджетних установ

В дипломній роботі надано теоретичний зміст грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, роз'яснено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано організація управління і аналіз показників підприємства розглянуто організацію і методику обліку, проаналізовано механізацію обліку грошових коштів бюджетних установ, оцінено методику аудиту, висунуто загальний і факторний аналіз, висвітлено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і контроль грошових коштів бюджетних установ

Облік, аналіз і аудит грошових коштів на підприємстві

В дипломній роботі розроблено економічну сутність грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, розглянуто огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, простежено організація управління і аналіз показників підприємства наведено документування і фінансовий облік, висвітлено комп’ютеризацію обліку грошових коштів на підприємстві, висвітлено проведення аудиту, вивчено методику аналізу, розроблено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит грошових коштів на підприємстві

Теоретично-методичні основи обліку та контролю грошових коштів підприємств

В дипломній роботі окреслено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, роз'яснено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розглянуто організаційно-економічна оцінка підприємства охарактеризовано організацію і методику обліку, окреслено комп’ютеризацію обліку грошових коштів підприємств, сформульовано проведення аудиту, наведено методику аналізу, обстежено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Теоретично-методичні основи обліку та контролю грошових коштів підприємств

Облік і аналіз грошових коштів підприємств

В дипломній роботі зумовлено економічну сутність грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, розкрито огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, досліджено коротка економічна характеристика підприємства з'ясовано документування і фінансовий облік, досліджено комп’ютеризацію обліку грошових коштів підприємств, проаналізовано методику аудиту, обстежено аналітичну оцінку, висвітлено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік і аналіз грошових коштів підприємств

Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства та їх еквівалентів

В дипломній роботі обстежено теоретичний зміст грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, проаналізовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано організаційно-економічна оцінка підприємства оцінено організацію і методику обліку, опрацьовано комп’ютеризацію обліку грошових коштів підприємства та їх еквівалентів, опрацьовано методику аудиту, простежено загальний і факторний аналіз, розкрито методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства та їх еквівалентів

Контроль і ревізія грошових коштів підприємств споживчої кооперації

В дипломній роботі оглянуто теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, роз'яснено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано коротка економічна характеристика підприємства оцінено аналітичний і синтетичний облік, оцінено комп’ютеризацію обліку грошових коштів підприємств споживчої кооперації, з'ясовано проведення аудиту, оцінено методику аналізу, роз'яснено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія грошових коштів підприємств споживчої кооперації

Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами та розрахунків підприємств торгівлі

В дипломній роботі висвітлено теоретичний зміст грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, визначено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, обстежено коротка економічна характеристика підприємства наведено документування і фінансовий облік, розкрито автоматизацію обліку операцій з грошовими коштами та розрахунків підприємств торгівлі , зумовлено проведення аудиту, наведено методику аналізу, надано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами та розрахунків підприємств торгівлі

Контроль і ревізія грошових коштів в державних підприємствах

В дипломній роботі з'ясовано теоретичний зміст грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, оглянуто оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано організаційно-економічна оцінка підприємства оглянуто документування і фінансовий облік, роз'яснено комп’ютеризацію обліку грошових коштів в державних підприємствах , сформульовано методику аудиту, роз'яснено загальний і факторний аналіз, наведено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія грошових коштів в державних підприємствах

Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами бюджетної установи

В дипломній роботі зумовлено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, обстежено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, представлено організація управління і аналіз показників підприємства окреслено документування і фінансовий облік, надано комп’ютеризацію обліку операцій з грошовими коштами бюджетної установи , досліджено організацію і планування аудиту, простежено аналітичну оцінку, визначено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами бюджетної установи

Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами бюджетної установи

В дипломній роботі з'ясовано теоретичний зміст грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, вивчено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано організаційно-економічна оцінка підприємства зумовлено аналітичний і синтетичний облік, з'ясовано механізацію обліку операцій з грошовими коштами бюджетної установи , висунуто методику аудиту, оглянуто методику аналізу, з'ясовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами бюджетної установи

Контроль та ревізія грошових коштів та стану розрахунків бюджетних установ

В дипломній роботі наведено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, роз'яснено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено організація управління і аналіз показників підприємства визначено організацію і методику обліку, наведено комп’ютеризацію обліку грошових коштів та стану розрахунків бюджетних установ, надано проведення аудиту, визначено методику аналізу, опрацьовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль та ревізія грошових коштів та стану розрахунків бюджетних установ

Контроль і ревізія грошових коштів та стану розрахунків в підприємствах торгівлі

В дипломній роботі розроблено теоретичний зміст грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, надано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано коротка економічна характеристика підприємства досліджено документування і фінансовий облік, вивчено комп’ютеризацію обліку грошових коштів та стану розрахунків в підприємствах торгівлі, вивчено організацію і планування аудиту, сформульовано методику аналізу, обстежено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія грошових коштів та стану розрахунків в підприємствах торгівлі

Контроль і ревізія руху грошових коштів і стану розрахунків

В дипломній роботі вивчено теоретичний зміст грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, проаналізовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано коротка економічна характеристика підприємства визначено аналітичний і синтетичний облік, опрацьовано комп’ютеризацію обліку руху грошових коштів і стану розрахунків, охарактеризовано проведення аудиту, оглянуто аналітичну оцінку, розглянуто методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія руху грошових коштів і стану розрахунків

Контроль і ревізія грошових коштів та стану розрахунків в закладах культури

В дипломній роботі оглянуто економічну сутність грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, зумовлено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано організація управління і аналіз показників підприємства охарактеризовано документування і фінансовий облік, висунуто автоматизацію обліку грошових коштів та стану розрахунків в закладах культури, опрацьовано організацію і планування аудиту, висвітлено загальний і факторний аналіз, проаналізовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія грошових коштів та стану розрахунків в закладах культури

Висновки і пропозиції по темі Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства


Гроші відіграють важливу роль в економіці будь-якого суспільства. Значення та функції грошей на макрорівні протягом багатьох століть привертали до себе увагу економістів-дослідників. Ними були досліджені функції, що виконують гроші в умовах товарного обігу, розроблені теорії грошей та закони грошового обігу. Теоретично визначено вплив обсягу грошей на темпи зростання національного багатства та розвиток окремих держав.
Гроші – це представник вартості як еквівалента, який учасники ринку згодні приймати для сплати за свої товари, роботи і послуги. Згідно з таким підходом, можуть бути розкриті і функції грошей.
Гроші виконують чотири функції: засобу обміну, одиниці лічби, засобу збереження вартості та міри відкладених платежів.
На теперішній момент не потрібно починати підприємництво без наявної грошової маси та без їх надходження. Гроші необхідні для проведення розрахунків. В господарюванні підприємства між надходженням та вибуттям грошових коштів постійно є розірвання, тому що фірма має резервні гроші на рахунку в комерційному банку.
Оцінка законодавства по становленню обліку грошових потоків дає наступні результати: в теперішній час законодавство щодо обліку, аналізу і аудиту грошових потоків загалом необхідні товариствам.
Бухгалтерський облік операцій з грошовими коштами на товаристві здійснюється на основі документів первинного обліку, які фіксують факти проведення господарських операцій. Систематизація інформації на первинних документах здійснюється на рахунках фінансового обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом кореспонденції рахунків їх на взаємопов'язаних рахунках фінансового обліку. Дані аналітичних рахунків відповідають даним рахунків синтетичного обліку на перше число кожного місяця. Аналітичний облік частково автоматизовано. На основі даних, занесених у облікові відомості, інформація в автоматичному режимі групується та систематизується в регістрах аналітичного та синтетичного обліку центральної бази даних.
Дослідження стану бухгалтерського обліку операцій з грошовими коштами та розрахунків показало, що облік здійснюється відповідно до встановленого порядку і чинного законодавства. В цілому система бухгалтерського обліку організована на достатньому рівні. Основним недоліком є те, що організацію обліково-контрольного процесу відокремлено від аналітичної компоненти, що негативно впливає на якість інформаційного забезпечення ревізійного пр0цесу.
Виходячи із проведеного дослідження стану обліку, аналізу та контролю операцій з грошовими коштами та їх еквівалентами ЗАТ ВТШФ “Дана” можна внести наступні пропозиції:
запровадити управлінський облік розрахунків на основі робочого плану рахунків;
посилити контроль за дотриманням порядку оформлення і ведення первинних документів щодо розрахунків;
застосовувати сучасні методи економічного аналізу для дослідження стану і руху коштів у розрахунках.
Аналіз грошових потоків проводиться насамперед для прийняття ефективних управлінських рішень, які в свою чергу заключаються у виявлені резервів оптимізації грошових потоків товариства та їх планування в майбутньому. На підприємстві необхідно застосовувати методи активізації грошових потоків.
Активізація руху грошей являється однією із найважливіших функцій управління грошовими потоками, яка направлена на підвищення їх ефективності в плановому періоді. Основним об’єктом оптимізації виступає оптимізація середнього залишку фінансових активів. Потреба в операційному залишку грошових активів характеризує мінімальну їх суму, необхідну для здійснення поточної господарської діяльності.
Важливим регулятором інтенсивності грошових потоків і розміру середнього залишку монетарних активів товариства виступає оптимізація його платіжного обороту. Основу оптимізації платіжного обороту товариства складає забезпечення збалансованості об’ємів надходження і вибуття його потоку в часі. На ефективність господарювання товариства негативну дію здійснює як невистачання так і надлишковий грошовий потік.
Важливою аналітичною характеристикою фірми є її фінансова незалежність від зовнішніх позичкових джерел. Ця незалежність характеризується коефіцієнтом фінансової незалежності (автономності).
Щодо коефіцієнтів, що описують стан основних засобів, то тут спостерігається позитивна тенденція по коефіцієнту реальної вартості основних засобів – він збільшився на 17,11%, в той же час також збільшується коефіцієнт накопиченої амортизації – на 15,53%, що негативно відображається на стані основних засобів підприємства.
По коефіцієнтам платоспроможності спостерігаємо збільшення коефіцієнтів поточної і швидкої ліквідності – на 306,52% і 71,61% відповідно, а от коефіцієнт абсолютної ліквідності значно зменшився – на 69,56%. Це говорить про те, що підприємство не може погасити свої поточні зобов’язання за рахунок найбільш ліквідної частки оборотних активів – монетарних коштів, але за рахунок дебіторської заборгованості та грошових коштів підприємство повністю розраховується з поточною кредиторською заборгованістю.
Для забезпечення синхронності руху грошей и покращення обернення коштів потрібно провести планування грошових потоків. В теперішній час велика кількість товариств не проводять планування руху грошових коштів, яке призведе до необхідної збалансованості руху грошей. Розробка планів руху коштів має немало позитивів. Не відбувається «замороження» коштів; неефективного рознесення затрат, що призведе до їх нагромадження в різних галузях без пов’язання притоку грошей.
В нашій базі є готові магістерські роботи з обліку, аналізу, аудиту і контролю грошових потоків підприємства та руху грошей, які можна купити Наш банк робіт містить недорогі дипломні роботи на тему Облік, аналіз і аудит дебіторської заборгованості підприємства щоб полегшити написання Вашої роботи