Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління фінансовими коштами і перерахуваннями підприємства

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з обліку, аналізу, аудиту і контролю ресурсів на поточному рахунку в банку і касі підприємства. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 400 грн.


Вступ дипломної роботи з проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю ресурсів на поточному рахунку в банку і касі підприємства


Актуальність дипломної роботи

Грошові кошти - це сама платоспроможна частина ресурсів, яка необхідна товариству для найбільший рівня платоспроможності, а отже, і свободи вибору. Грошові кошти є початком і закінченням циклу виробництва і реалізації товарів. Діяльність підприємства, направлена на оптимізацію діяльності, потребує, щоб грошові потоки перетворювалися в різноманітні ресурси, які, перетворюються в заборгованість дебіторів як частину процесу реалізації. Результати господарювання є кінцевими і остаточними, якщо процес інкасування доносить грошовий потік в товариство, на підставі яких можна було б розпочинати новий етап, який повинен принести позитивний фінансовий результат.
Мета дипломної роботи
Розгляд становища обліку, аудиту і аналізу грошових потоків в товаристві та розробці пропозицій щодо їх удосконалення.

Завдання дипломної роботи

Відповідно до цієї мети, визначені такі завдання:
1) дослідити економічний зміст, функції та розподіл грошових потоків товариств;
2) провести оцінку законодавства з обліку, аналізу і аудиту грошових потоків;
3) охарактеризувати фактичний стан товариства та оцінити результати його діяльності;
4) дослідити документальне забезпечення обліку грошей;
5) вивчити фінансовий бухгалтерський облік грошових потоків;
6) дослідити облік грошових коштів в умовах використання новітніх інформаційних технологій;
7) навести методику складання звіту про рух грошових коштів;
8) проаналізувати рух грошових потоків;
9) розробити пропозиції по покращенню обліку, аудиту і аналізу.

Об'єкт дипломної роботи

Торговельне підприємство.
Предмет дипломної роботи
Система обліку, аудиту і аналізу грошових коштів.
Інформаційна база дипломної роботи
Закони України, Постанови НБУ, накази МФУ та інші нормативні документи з питань організації обліку, аналізу і аудиту грошових потоків, періодичні видання, що стосуються даної теми, фінансові звіти підприємства.

Витяги з дипломної роботи Облік, аналіз і аудит, контроль грошових активів підприємства та розрахунків

Клікніть для збільшення
Вступ диплому з грошових ресурсів та їх руху на підприємстві Теоретична сутність обліку, аналізу, аудиту і контролю ресурсів на поточному рахунку в банку і касі підприємства Облік грошових ресурсів та їх руху на підприємстві Аналіз, оцінка і управління фінансовими коштами і перерахуваннями підприємства Аудит грошових ресурсів та їх руху на підприємстві Висновки і пропозиції з удосконалення керування фінансовими коштами і перерахуваннями підприємства

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

Облік і аудит фінансових активів підприємства

В дипломній роботі висвітлено теоретичний зміст грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, розкрито огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано організаційно-економічна оцінка підприємства оглянуто аналітичний і синтетичний облік, розглянуто механізацію обліку операцій з фінансовими активами, висвітлено методику аудиту, проаналізовано аналітичну оцінку, окреслено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік і аудит фінансових активів підприємства

Облік, аналіз і аудит грошових коштів

В дипломній роботі роз'яснено економічну сутність грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, роз'яснено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, простежено організаційно-економічна оцінка підприємства вивчено аналітичний і синтетичний облік, розроблено автоматизацію обліку касових і банківських операцій, вивчено методику аудиту, зумовлено загальний і факторний аналіз, обстежено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит грошових коштів

Облік, аналіз і аудит грошових коштів і розрахунків підприємства

В дипломній роботі простежено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, проаналізовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оцінено організаційно-економічна оцінка підприємства зумовлено аналітичний і синтетичний облік, зумовлено механізацію обліку операцій з грошовими коштами підприємств, представлено методику аудиту, розглянуто аналітичну оцінку, розроблено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит грошових коштів і розрахунків підприємства

Облік, аналіз і контроль грошових коштів підприємств

В дипломній роботі наведено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, опрацьовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висунуто організація управління і аналіз показників підприємства вивчено організацію і методику обліку, визначено механізацію обліку грошових коштів підприємства, сформульовано методику аудиту, опрацьовано аналітичну оцінку, оцінено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і контроль грошових коштів підприємств

Аналіз і контроль грошових коштів підприємства

В дипломній роботі представлено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, розроблено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розглянуто коротка економічна характеристика підприємства надано документування і фінансовий облік, представлено механізацію обліку грошових коштів підприємства, розглянуто організацію і планування аудиту, зумовлено методику аналізу, розкрито інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Аналіз і контроль грошових коштів підприємства

Організація та методика обліку, аналізу і аудиту грошових коштів торговельного підприємства

В дипломній роботі з'ясовано економічну сутність грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, охарактеризовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, вивчено коротка економічна характеристика підприємства вивчено аналітичний і синтетичний облік, висунуто автоматизацію обліку грошових коштів торговельного підприємства, розкрито методику аудиту, розглянуто аналітичну оцінку, розглянуто організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Організація та методика обліку, аналізу і аудиту грошових коштів торговельного підприємства

Облік, аналіз і аудит грошових коштів бюджетних установ

В дипломній роботі наведено економічну сутність грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, наведено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено організаційно-економічна оцінка підприємства наведено документування і фінансовий облік, визначено комп’ютеризацію обліку грошових коштів бюджетних установ, розглянуто методику аудиту, роз'яснено аналітичну оцінку, вивчено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит грошових коштів бюджетних установ

Облік, аналіз і контроль грошових коштів бюджетних установ

В дипломній роботі розроблено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, роз'яснено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано організаційно-економічна оцінка підприємства розглянуто документування і фінансовий облік, проаналізовано комп’ютеризацію обліку грошових коштів бюджетних установ, зумовлено проведення аудиту, окреслено загальний і факторний аналіз, надано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і контроль грошових коштів бюджетних установ

Облік, аналіз і аудит грошових коштів на підприємстві

В дипломній роботі охарактеризовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, опрацьовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розглянуто коротка економічна характеристика підприємства надано документування і фінансовий облік, сформульовано комп’ютеризацію обліку грошових коштів на підприємстві, роз'яснено проведення аудиту, представлено загальний і факторний аналіз, оцінено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит грошових коштів на підприємстві

Теоретично-методичні основи обліку та контролю грошових коштів підприємств

В дипломній роботі обстежено економічну сутність грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, роз'яснено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено організація управління і аналіз показників підприємства надано організацію і методику обліку, висвітлено автоматизацію обліку грошових коштів підприємств, окреслено організацію і планування аудиту, сформульовано методику аналізу, розроблено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Теоретично-методичні основи обліку та контролю грошових коштів підприємств

Облік і аналіз грошових коштів підприємств

В дипломній роботі охарактеризовано теоретичний зміст грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, оцінено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, вивчено організація управління і аналіз показників підприємства висунуто документування і фінансовий облік, вивчено комп’ютеризацію обліку грошових коштів підприємств, надано проведення аудиту, зумовлено аналітичну оцінку, досліджено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік і аналіз грошових коштів підприємств

Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства та їх еквівалентів

В дипломній роботі визначено економічну сутність грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, сформульовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висвітлено організація управління і аналіз показників підприємства оцінено документування і фінансовий облік, обстежено комп’ютеризацію обліку грошових коштів підприємства та їх еквівалентів, окреслено методику аудиту, розглянуто методику аналізу, досліджено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства та їх еквівалентів

Контроль і ревізія грошових коштів підприємств споживчої кооперації

В дипломній роботі обстежено економічну сутність грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, висунуто огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто коротка економічна характеристика підприємства визначено аналітичний і синтетичний облік, досліджено механізацію обліку грошових коштів підприємств споживчої кооперації, обстежено організацію і планування аудиту, представлено загальний і факторний аналіз, сформульовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія грошових коштів підприємств споживчої кооперації

Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами та розрахунків підприємств торгівлі

В дипломній роботі сформульовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, висунуто аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто коротка економічна характеристика підприємства зумовлено організацію і методику обліку, визначено механізацію обліку операцій з грошовими коштами та розрахунків підприємств торгівлі , висвітлено організацію і планування аудиту, сформульовано аналітичну оцінку, обстежено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами та розрахунків підприємств торгівлі

Контроль і ревізія грошових коштів в державних підприємствах

В дипломній роботі опрацьовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, надано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано організація управління і аналіз показників підприємства представлено документування і фінансовий облік, зумовлено комп’ютеризацію обліку грошових коштів в державних підприємствах , висвітлено проведення аудиту, висунуто загальний і факторний аналіз, оглянуто інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія грошових коштів в державних підприємствах

Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами бюджетної установи

В дипломній роботі розкрито теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, висунуто огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розглянуто організаційно-економічна оцінка підприємства опрацьовано аналітичний і синтетичний облік, простежено механізацію обліку операцій з грошовими коштами бюджетної установи , опрацьовано організацію і планування аудиту, охарактеризовано методику аналізу, представлено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами бюджетної установи

Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами бюджетної установи

В дипломній роботі роз'яснено теоретичний зміст грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, розроблено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано коротка економічна характеристика підприємства наведено організацію і методику обліку, роз'яснено автоматизацію обліку операцій з грошовими коштами бюджетної установи , наведено організацію і планування аудиту, окреслено загальний і факторний аналіз, висвітлено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами бюджетної установи

Контроль та ревізія грошових коштів та стану розрахунків бюджетних установ

В дипломній роботі досліджено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, розкрито огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, наведено коротка економічна характеристика підприємства представлено аналітичний і синтетичний облік, надано комп’ютеризацію обліку грошових коштів та стану розрахунків бюджетних установ, висунуто організацію і планування аудиту, обстежено загальний і факторний аналіз, висунуто організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль та ревізія грошових коштів та стану розрахунків бюджетних установ

Контроль і ревізія грошових коштів та стану розрахунків в підприємствах торгівлі

В дипломній роботі опрацьовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, висунуто оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, вивчено організація управління і аналіз показників підприємства розроблено організацію і методику обліку, проаналізовано механізацію обліку грошових коштів та стану розрахунків в підприємствах торгівлі, охарактеризовано організацію і планування аудиту, охарактеризовано методику аналізу, окреслено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія грошових коштів та стану розрахунків в підприємствах торгівлі

Контроль і ревізія руху грошових коштів і стану розрахунків

В дипломній роботі оглянуто економічну сутність грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, охарактеризовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висунуто коротка економічна характеристика підприємства висвітлено організацію і методику обліку, наведено механізацію обліку руху грошових коштів і стану розрахунків, окреслено організацію і планування аудиту, розроблено методику аналізу, визначено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія руху грошових коштів і стану розрахунків

Контроль і ревізія грошових коштів та стану розрахунків в закладах культури

В дипломній роботі вивчено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, окреслено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, зумовлено організаційно-економічна оцінка підприємства зумовлено документування і фінансовий облік, вивчено автоматизацію обліку грошових коштів та стану розрахунків в закладах культури, охарактеризовано організацію і планування аудиту, обстежено аналітичну оцінку, наведено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія грошових коштів та стану розрахунків в закладах культури

Висновки і пропозиції по темі Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства


Гроші відіграють важливу роль в економіці будь-якого суспільства. Значення та функції грошей на макрорівні протягом багатьох століть привертали до себе увагу економістів-дослідників. Ними були досліджені функції, що виконують гроші в умовах товарного обігу, розроблені теорії грошей та закони грошового обігу. Теоретично визначено вплив обсягу грошей на темпи зростання національного багатства та розвиток окремих держав.
Гроші – це представник вартості як еквівалента, який учасники ринку згодні приймати для сплати за свої товари, роботи і послуги. Згідно з таким підходом, можуть бути розкриті і функції грошей.
Гроші виконують чотири функції: засобу обміну, одиниці лічби, засобу збереження вартості та міри відкладених платежів.
На теперішній момент не потрібно починати підприємництво без наявної грошової маси та без їх надходження. Гроші необхідні для проведення розрахунків. В господарюванні підприємства між надходженням та вибуттям грошових коштів постійно є розірвання, тому що фірма має резервні гроші на рахунку в комерційному банку.
Оцінка законодавства по становленню обліку грошових потоків дає наступні результати: в теперішній час законодавство щодо обліку, аналізу і аудиту грошових потоків загалом необхідні товариствам.
Бухгалтерський облік операцій з грошовими коштами на товаристві здійснюється на основі документів первинного обліку, які фіксують факти проведення господарських операцій. Систематизація інформації на первинних документах здійснюється на рахунках фінансового обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом кореспонденції рахунків їх на взаємопов'язаних рахунках фінансового обліку. Дані аналітичних рахунків відповідають даним рахунків синтетичного обліку на перше число кожного місяця. Аналітичний облік частково автоматизовано. На основі даних, занесених у облікові відомості, інформація в автоматичному режимі групується та систематизується в регістрах аналітичного та синтетичного обліку центральної бази даних.
Дослідження стану бухгалтерського обліку операцій з грошовими коштами та розрахунків показало, що облік здійснюється відповідно до встановленого порядку і чинного законодавства. В цілому система бухгалтерського обліку організована на достатньому рівні. Основним недоліком є те, що організацію обліково-контрольного процесу відокремлено від аналітичної компоненти, що негативно впливає на якість інформаційного забезпечення ревізійного пр0цесу.
Виходячи із проведеного дослідження стану обліку, аналізу та контролю операцій з грошовими коштами та їх еквівалентами ЗАТ ВТШФ “Дана” можна внести наступні пропозиції:
запровадити управлінський облік розрахунків на основі робочого плану рахунків;
посилити контроль за дотриманням порядку оформлення і ведення первинних документів щодо розрахунків;
застосовувати сучасні методи економічного аналізу для дослідження стану і руху коштів у розрахунках.
Аналіз грошових потоків проводиться насамперед для прийняття ефективних управлінських рішень, які в свою чергу заключаються у виявлені резервів оптимізації грошових потоків товариства та їх планування в майбутньому. На підприємстві необхідно застосовувати методи активізації грошових потоків.
Активізація руху грошей являється однією із найважливіших функцій управління грошовими потоками, яка направлена на підвищення їх ефективності в плановому періоді. Основним об’єктом оптимізації виступає оптимізація середнього залишку фінансових активів. Потреба в операційному залишку грошових активів характеризує мінімальну їх суму, необхідну для здійснення поточної господарської діяльності.
Важливим регулятором інтенсивності грошових потоків і розміру середнього залишку монетарних активів товариства виступає оптимізація його платіжного обороту. Основу оптимізації платіжного обороту товариства складає забезпечення збалансованості об’ємів надходження і вибуття його потоку в часі. На ефективність господарювання товариства негативну дію здійснює як невистачання так і надлишковий грошовий потік.
Важливою аналітичною характеристикою фірми є її фінансова незалежність від зовнішніх позичкових джерел. Ця незалежність характеризується коефіцієнтом фінансової незалежності (автономності).
Щодо коефіцієнтів, що описують стан основних засобів, то тут спостерігається позитивна тенденція по коефіцієнту реальної вартості основних засобів – він збільшився на 17,11%, в той же час також збільшується коефіцієнт накопиченої амортизації – на 15,53%, що негативно відображається на стані основних засобів підприємства.
По коефіцієнтам платоспроможності спостерігаємо збільшення коефіцієнтів поточної і швидкої ліквідності – на 306,52% і 71,61% відповідно, а от коефіцієнт абсолютної ліквідності значно зменшився – на 69,56%. Це говорить про те, що підприємство не може погасити свої поточні зобов’язання за рахунок найбільш ліквідної частки оборотних активів – монетарних коштів, але за рахунок дебіторської заборгованості та грошових коштів підприємство повністю розраховується з поточною кредиторською заборгованістю.
Для забезпечення синхронності руху грошей и покращення обернення коштів потрібно провести планування грошових потоків. В теперішній час велика кількість товариств не проводять планування руху грошових коштів, яке призведе до необхідної збалансованості руху грошей. Розробка планів руху коштів має немало позитивів. Не відбувається «замороження» коштів; неефективного рознесення затрат, що призведе до їх нагромадження в різних галузях без пов’язання притоку грошей.
Також ми маємо якісні магістерські роботи з обліку, аналізу, аудиту і контролю грошових потоків підприємства та руху грошей для замовлення Наша база містить дипломні роботи на тему Облік, аналіз і аудит дебіторської заборгованості підприємства щоб Ваш захист пройшов без проблем