Дипломна робота з обліку і контролю

Купити готову дипломну роботу з фінансового обліку, економічного аналізу і контролю

Дипломна робота є кваліфікаційною роботою студента, яка виконується в останньому семестрі навчання студента у вузі. Метою дипломної роботи є засвідчення студентом здобутих професійних знань з фінансово-господарського контролю за весь період навчання за фахом "Ревізія і контроль" шляхом написання підсумкової кваліфікаційної роботи з обраної теми, яка включає організацію і методологію поточного обліку, аналізу і контролю із застосуванням комп'ютерних технологій у контрольно-ревізійному (аудиторському) процесі.
Головними завданнями дипломної роботи є прикладне застосування (відповідно до теми роботи) теоретичних знань з методології наукових досліджень, бухгалтерського обліку, контролю (аудиту), права, економічного аналізу, а також практичних навичок, набутих у процесі навчальної, виробничої та переддипломної практики на підприємствах, установах і в організаціях.

В нашій базі готових дипломних магістерських робіт з фінансового обліку, економічного аналізу і контролю присутні дипломи з таких тем:

Тема дипломної магістерської роботи

Код
Аналіз і контроль в системі управління грошовими потоками підприємств матеріального виробництваd523
Облік, аналіз та контроль податку на прибуток підприємствd519
Організація і методологія аналізу і контролю основних засобів торговельних підприємствd518
Організація і методика обліку і аудиту фінансової звітності бюджетних установd515
Теоретично-методологічні основи аналізу і контролю грошових потоків підприємства торгівліd511
Теоретично-методичні основи обліку та контролю грошових коштів підприємствd510
Методологія та організація фінансового аналізу і контролю витрат підприємстваd507
Теоретичні і методичні основи аналізу і контролю діяльності закладів освітиd506
Облік, аналіз і контроль стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності бюджетних установd505
Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю дебіторської і кредиторської заборгованості підприємств торгівліd504
Облік, аналіз і контроль дебіторської та кредиторської заборгованостейd501
Методологія та організація фінансового аналізу і контролю кредиторської заборгованості бюджетних установd499
Облік, аналіз і контроль товарних операцій підприємств торгівліd494
Аналіз і контроль фінансового стану бюджетних установd484
Облік, аналіз і контроль товарних операцій підприємств торгівліd482
Організація обліку, контролю та аналізу реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівліd480
Методологія і організація обліку і внутрішнього контролю руху матеріальних ресурсів на підприємстві активd479
Організація обліку, контролю та аналізу реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівліd478
Облік, контроль і аналіз ефективності використання прибутку підприємстваd477
Методологія і організація контролю розрахунків з персоналом підприємстваd474
Теоретичні і методологічні аспекти бухгалтерського обліку, фінансового аналізу та контролю основних засобів бюджетних установd473
Облік, контроль та аналіз матеріальних оборотних активів підприємстваd471
Теоретичні і методологічні аспекти бухгалтерського обліку, економічного аналізу і контролю виконання кошторису бюджетної установиd469
Облік, контроль та аналіз кредиторської заборгованості бюджетної установиd468
Облік і контроль формування і використання запасів бюджетної установиd465
Облік, контроль та аналіз дебіторської заборгованості підприємств торгівліd463
Облік, контроль та аналіз грошових потоків підприємстваd461
Методологія і організація внутрішнього контролю підприємствd460
Облік, аналіз і контроль витрат операційної діяльності підприємства торгівліd458
Облік, аналіз і контроль валютних операцій підприємствd457
Облік, аналіз і контроль активів підприємств та ефективність їх використанняd456
Контроль та аналіз дебіторської заборгованості підприємств нафтогазового комплексу Україниd450
Удосконалення обліку, контролю та аналізу виробництва готової продукції (робіт, послуг)d420
Теоретичні і практичні аспекти обліку і контролю витрат на продукт та аналіз собівартості виробництва продукціїd419
Облік, контроль і економічний аналіз основних засобів та їх ефективного використанняd416
Облік, аналіз та контроль оплати праці і розрахунків з персоналомd412
Удосконалення обліку, аналізу і контролю статутного капіталу підприємств різних форм власностіd408
Облік, аналіз і аудит оплати праці та розрахунків з персоналомd404
Організаційно-методичні основи контролю руху основних засобів підприємстваd399
Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю фінансової стійкості і платоспроможності підприємствd394
Облік, аналіз і контроль операцій з матеріальними активами бюджетної установиd385
Облік, аналіз і контроль збереження та використання капіталу акціонерних товариствd379
Облік, аналіз і контроль формування і використання запасів бюджетних установd377
Контроль і аналіз поточних зобов'язань підприємств та своєчасності їх погашенняd376
Облік і контроль розрахункових операцій підприємствd375
Облік, аналіз і контроль формування й використання запасів торгівельного підприємстваd373
Облік, аналіз і контроль оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установиd372
Облік і контроль товарних операцій підприємств торгівліd370
Облік, аналіз і контроль дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств торгівліd369
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами бюджетної установиd366
Теоретичні та методичні аспекти бухгалтерського обліку основних засобів підприємства та контроль ефективності їх використанняd365
Організаційно-методологічні аспекти бухгалтерського обліку, економічного аналізу і контролю використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємствd364
Удосконалення обліку основних засобів та розробка системи контролю і економічного аналізу їх ефективного користуванняd363
Теоретичні і методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю фінансових результатів діяльності підприємстваd360
Контроль і ревізія праці та її оплати в закладах освітиd358
Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю фінансового стану підприємствd355
Удосконалення обліку та контролю товарних ресурсів і аналіз ефективності їх використання в системі управління підприємствами торгівліd347
Контроль і ревізія оборотних активів в закладах охорони здоров'яd344
Удосконалення організації обліку, контролю і аналізу в системі управління реалізацією товарів d343
Облік, контроль та аналіз товарних запасів підприємства d342
Удосконалення обліку, аналізу та контролю формування прибутку та його оподаткування d340
Теоретичні та методичні основи аналізу і контролю фінансових результатів діяльності торговельних підприємствd338
Удосконалення обліку та розробка системи контролю і економічного аналізу товарних операцій в структурі менеджменту підприємства роздрібної торгівлі d336
Організаційно-методологічні аспекти економічного аналізу і внутрішнього контролю використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємств d327
Теоретичні і методологічні основи аудиту звітності бюджетних установ d326
Облік та контроль проектно-дослідних підприємств d325
Облік, контроль і аналіз надходження товарів та розрахунків з постачальниками d323
Організація обліку, контролю та аналізу руху товарів на торгових підприємствах в умовах ринку d317
Контроль і ревізія операцій з матеріальними активами в закладах освіти d316
Аналіз і оцінка виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установd308
Облік, аналіз та контроль зобов'язаньd297
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами в закладах освітиd293
Теоретичні і методологічні засади аналізу і контролю виконання кошторису бюджетних установ d291
Контроль ефективності використання майна бюджетної установиd267
Контроль і ревізія витрат на утримання контрольно-ревізійних органівd261
Контроль і ревізія оборотних активів закладів охорони здоров'яd259
Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та достовірності фінансової звітності бюджетних установd256
Облік, аналіз та контроль виробничих запасів підприємства d254
Контроль ефективності використання майна бюджетної установи d250
Удосконалення обліку, аналізу та контролю формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністюd246
Список №4 Список №3 Список №2 Список №1
Купити готову дипломну роботу з бухобліку і контролю можна за ціною 500 грн.
Виконуємо
написання дипломів на замовлення з економічних спеціальностей

Більше інформації про дипломні роботи за телефоном (044) 332-23-98,
за адресою: 3322398@gmail.com або заповнивши форму (зліва).

Наша база містить дипломні роботи з різних тем фінансового аналізу щоб Ваш захист пройшов без проблем Наш банк робіт містить недорогі магістерські роботи з дисципліни фінансовий менеджмент щоб полегшити написання Вашої роботи