Облік, аналіз і аудит собівартості готової продукції виробничого підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління виробничою собівартістю продукції підприємств

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит собівартості готової продукції виробничого підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю витрат і собівартості продукції підприємства. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 500 грн.

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит собівартості готової продукції виробничого підприємства

Облік, аналіз і аудит виробничих витрат підприємства

В дипломній роботі сформульовано економічну сутність виробничої собівартості продукції підприємств, роз'яснено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, опрацьовано організація управління і аналіз показників підприємства проаналізовано документування і фінансовий облік, досліджено автоматизацію обліку затрат промисловості, простежено проведення аудиту, сформульовано методику аналізу, висунуто інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит виробничих витрат підприємства

Облік, контроль та аналіз виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг

В дипломній роботі розроблено теоретичний зміст виробничої собівартості продукції підприємств, висунуто оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано організація управління і аналіз показників підприємства вивчено документування і фінансовий облік, досліджено механізацію обліку виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг, охарактеризовано організацію і планування аудиту, висунуто загальний і факторний аналіз, обстежено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, контроль та аналіз виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг

Контроль витрат виробництва суб'єкта господарювання: організація і методика

В дипломній роботі оцінено теоретичний зміст виробничої собівартості продукції підприємств, представлено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оцінено організація управління і аналіз показників підприємства досліджено документування і фінансовий облік, охарактеризовано механізацію обліку витрат виробництва підприємства, визначено організацію і планування аудиту, досліджено методику аналізу, оцінено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль витрат виробництва суб'єкта господарювання: організація і методика

Облік, аналіз і аудит надходження і реалізації готової продукції

В дипломній роботі зумовлено теоретичний зміст виробничої собівартості продукції підприємств, розглянуто аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висунуто організаційно-економічна оцінка підприємства розглянуто аналітичний і синтетичний облік, висунуто механізацію обліку готової продкції підприємства, розроблено проведення аудиту, обстежено аналітичну оцінку, вивчено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит надходження і реалізації готової продукції

Облік, аналіз і аудит витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємства

В дипломній роботі окреслено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту виробничої собівартості продукції підприємств, зумовлено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, зумовлено коротка економічна характеристика підприємства розглянуто документування і фінансовий облік, представлено автоматизацію обліку витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємства, розкрито проведення аудиту, з'ясовано загальний і факторний аналіз, охарактеризовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємства

Облік, аналіз і аудит витрат та формування собівартості продукції підприємства

В дипломній роботі опрацьовано економічну сутність виробничої собівартості продукції підприємств, наведено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, вивчено організація управління і аналіз показників підприємства з'ясовано аналітичний і синтетичний облік, визначено комп’ютеризацію обліку витрат та формування собівартості продукції підприємства, надано проведення аудиту, зумовлено загальний і факторний аналіз, роз'яснено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит витрат та формування собівартості продукції підприємства

Теоретичні і практичні аспекти обліку і контролю витрат на продукт та аналіз собівартості виробництва продукції

В дипломній роботі зумовлено економічну сутність виробничої собівартості продукції підприємств, розкрито оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, наведено організація управління і аналіз показників підприємства зумовлено організацію і методику обліку, оглянуто комп’ютеризацію обліку собівартості виробництва продукції, оцінено проведення аудиту, проаналізовано загальний і факторний аналіз, окреслено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Теоретичні і практичні аспекти обліку і контролю витрат на продукт та аналіз собівартості виробництва продукції

Контроль і ревізія діяльності підприємств виробничої сфери та собівартості реалізованої продукції

В дипломній роботі розкрито теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту виробничої собівартості продукції підприємств, наведено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, окреслено коротка економічна характеристика підприємства визначено аналітичний і синтетичний облік, зумовлено комп’ютеризацію обліку діяльності підприємств виробничої сфери та собівартості реалізованої продукції, сформульовано методику аудиту, висунуто аналітичну оцінку, обстежено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія діяльності підприємств виробничої сфери та собівартості реалізованої продукції

Контроль витрат і формування собівартості продукції підприємства харчової промисловості

В дипломній роботі оцінено теоретичний зміст виробничої собівартості продукції підприємств, роз'яснено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, досліджено коротка економічна характеристика підприємства розглянуто організацію і методику обліку, надано механізацію обліку витрат і формування собівартості продукції підприємства харчової промисловості, представлено організацію і планування аудиту, обстежено загальний і факторний аналіз, розроблено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль витрат і формування собівартості продукції підприємства харчової промисловості

Контроль і ревізія виробничої собівартості підприємств промисловості

В дипломній роботі надано економічну сутність виробничої собівартості продукції підприємств, наведено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено коротка економічна характеристика підприємства проаналізовано організацію і методику обліку, розглянуто комп’ютеризацію обліку виробничої собівартості підприємств промисловості , простежено методику аудиту, вивчено методику аналізу, з'ясовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія виробничої собівартості підприємств промисловості

Контроль і ревізія витрат і собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства промисловості

В дипломній роботі обстежено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту виробничої собівартості продукції підприємств, окреслено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано організаційно-економічна оцінка підприємства сформульовано документування і фінансовий облік, наведено автоматизацію обліку витрат і собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства промисловості, роз'яснено методику аудиту, проаналізовано методику аналізу, обстежено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія витрат і собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства промисловості

Контроль і ревізія виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції промислових підприємств

В дипломній роботі оцінено економічну сутність виробничої собівартості продукції підприємств, зумовлено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, простежено коротка економічна характеристика підприємства сформульовано документування і фінансовий облік, розроблено комп’ютеризацію обліку виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції промислових підприємств, простежено методику аудиту, розглянуто методику аналізу, досліджено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції промислових підприємств

Контроль та ревізія виробничих витрат і собівартості реалізованих послуг автотранспортних підприємств

В дипломній роботі простежено економічну сутність виробничої собівартості продукції підприємств, обстежено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, вивчено організаційно-економічна оцінка підприємства простежено аналітичний і синтетичний облік, оглянуто автоматизацію обліку виробничих витрат і собівартості реалізованих послуг автотранспортних підприємств , роз'яснено проведення аудиту, окреслено аналітичну оцінку, висунуто інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль та ревізія виробничих витрат і собівартості реалізованих послуг автотранспортних підприємств

Контроль та ревізія виробничих витрат і собівартості реалізованої продукції підприємств

В дипломній роботі розкрито теоретичний зміст виробничої собівартості продукції підприємств, зумовлено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено організаційно-економічна оцінка підприємства наведено аналітичний і синтетичний облік, зумовлено автоматизацію обліку виробничих витрат і собівартості реалізованої продукції підприємств, висвітлено проведення аудиту, проаналізовано аналітичну оцінку, визначено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль та ревізія виробничих витрат і собівартості реалізованої продукції підприємств

Контроль і ревізія собівартості реалізованих товарів в підприємствах торгівлі

В дипломній роботі висвітлено теоретичний зміст виробничої собівартості продукції підприємств, визначено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, охарактеризовано коротка економічна характеристика підприємства визначено організацію і методику обліку, досліджено комп’ютеризацію обліку собівартості реалізованих товарів в підприємствах торгівлі, окреслено методику аудиту, проаналізовано загальний і факторний аналіз, оцінено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія собівартості реалізованих товарів в підприємствах торгівлі

Контроль і ревізія собівартості реалізованої продукції в підприємствах агропромислового комплексу

В дипломній роботі оглянуто економічну сутність виробничої собівартості продукції підприємств, проаналізовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, представлено коротка економічна характеристика підприємства оглянуто організацію і методику обліку, роз'яснено автоматизацію обліку собівартості реалізованої продукції в підприємствах агропромислового комплексу, простежено методику аудиту, з'ясовано методику аналізу, роз'яснено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія собівартості реалізованої продукції в підприємствах агропромислового комплексу

Вступ дипломної роботи з проблеми обліку, аналізу, аудиту, контролю витрат і собівартості продукції підприємства


Актуальність теми дипломної роботи

Нові економічні умови мають вплив на усі сфери господарської діяльності підприємств України. Проходить інтенсивний перехід діяльності економічних суб’єктів до ринкових відносин і в цих умовах підприємства все більше приділяють увагу стратегії своєї діяльності на ринку, основною метою якої є одержання максимального прибутку.
Отримання прибутку кожним підприємством дозволяє їм своєчасно виконувати зобов’язання перед бюджетом, зміцнювати їх фінансовий стан на ринку і створює додаткові можливості для стимулювання робітників і розвитку матеріально-технічної бази. Одним із головних шляхів збільшення прибутку є зниження витрат підприємства. Найважливішим інструментом управління фінансовими результатами і оцінки ефективності господарської діяльності виступає фінансово-господарський контроль витрат і собівартості продукції підприємств промисловості.
Працюючи в умовах ринку і конкуренції власник змушений постійно аналізувати свою діяльність та приймати своєчасні рішення щодо раціоналізації виробничих процесів, зниження затрат, пов’язаних із випуском та реалізацією продукції, підвищенням її якості, збільшенням рентабельності.
Більшість підприємств стикаються з проблемами, які суттєво ускладнюють їх діяльність, що обумовлюється безліччю фінансових та економічних питань, на які керівництву необхідно достатньо швидко реагувати і приймати правильне рішення. Проігнороване або неправильне вирішення питання може викликати фінансові проблеми, банкрутство підприємства тощо. У зв’язку цим процес управління вимагає від керівництва не лише турботи про поточні проблеми, але і вміння дивитись в майбутнє з метою передбачення кризових ситуацій в процесі господарювання.
Матеріальним результатом виробничої діяльності промислового підприємства є готова продукція. В процесі виробництва продукції витрачається праця, використовуються засоби і предмети праці. Всі витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції, виражені в грошовій формі, створюють собівартість продукції. Собівартість - важливий показник ефективного використання виробничих ресурсів.
У загальній системі показників, що характеризують ефективність господарювання як усього підприємства так і його підрозділів, основне місце належить собівартості, склад якої визначається витратами, що її формують.
В собівартості продукції як синтетичному показнику відображаються всі сторони виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства. Від рівня собівартості продукції при інших незмінних умовах залежить рівень прибутку. Чим економніше підприємство використовує матеріальні, трудові і фінансові ресурси при виготовлені виробів, виконанні робіт та наданні послуг, тим ефективніше здійснюється виробничий процес, тим більшим буде прибуток та рівень рентабельності продукції.
Важливим елементом нової економічної системи повинен стати бухгалтерський облік, без знання якого неможливо ефективно керувати сучасним підприємством. Тільки добре налагоджена система обліку зможе своєчасно забезпечити органи управління необхідною і достовірною інформацією для проведення якісно обґрунтованого аналізу і забезпечення надійного контролю за господарською діяльністю і зміцненням фінансового стану. В умовах масового виходу на ринок продукції промислових підприємств різних форм власності виникає необхідність не тільки в рейтинговій оцінці самих виробників, але й в контролі облікової та звітної інформації про діяльність даних суб’єктів.
Контроль і ревізія витрат і собівартості продукції промислових підприємств є неминучим етапом під час приймання управлінських рішень та займають одне з провідних місць в системі управління фінансовими результатами підприємства.
Метою контролю витрат є встановлення достовірності первинних даних щодо накопичення та списання витрат, повноти і своєчасності відображення первинних даних в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку витрат та його відповідності прийнятій обліковій політиці, достовірності інформації щодо витрат, наведеної у звітності господарюючого суб’єкта. Необхідність розробки пропозицій щодо удосконалення контролю і ревізії витрат і собівартості в сучасних умовах з урахуванням вимог ринкової економіки визначає актуальність цієї проблеми і обумовила вибір теми даної дипломної роботи.

Мета дипломної роботи

Мета дипломної роботи - на підставі вивчення законодавчо-нормативних документів і спеціальної літератури надати пропозиції щодо удосконалення методики контролю і ревізії витрат і собівартості продукції промислового підприємства.

Завдання дипломної роботи

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішено наступні завдання:
• дослідити характеристику контрольно-ревізійного процесу України;
• розкрити сутність витрат і собівартості промислових підприємств;
• вивчити процеси організації та планування контролю і ревізії витрат і собівартості промислових підприємств;
• розкрити зміст, завдання і класифікація інформаційного забезпечення контролю і ревізії витрат і собівартості промислових підприємств;
• визначити організаційно-інформаційну модель контролю і ревізії витрат і собівартості промислових підприємств;
• розкрити методику контролю витрат і собівартості промислових підприємств;
• висвітлити особливості контролю витрат і собівартості промислових підприємств в умовах використання АРМ ревізора;
• на основі вивчених матеріалів скласти висновки і внести пропозиції по удосконаленню контролю і ревізії витрат і собівартості підприємств.

Об’єкт дипломної роботи

Об’єктом дослідження було обрано підприємство ЗАТ “Золоті ворота” та його діяльність за 1998-2002 роки.

Інформаційна база дослідження

Теоретично-методологічну основу написання дипломної роботи складають законодавчі та нормативні акти, що регламентують здійснення фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємництва та методику формування операційних витрат.Наша база містить магістерські роботи з оцінки стратегічного потенціалу підприємства щоб Ваш захист пройшов без проблем Наша база містить дипломні роботи на тему Облік, аналіз і аудит товарів підприємства щоб Ваш захист пройшов без проблем