Управління стратегією підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління стратегією підприємства

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Управління стратегією підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з оцінки стратегічного потенціалу підприємства. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 500 грн.

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Управління стратегією підприємства

Управління вартістю підприємства торгівлі

В дипломній роботі розроблено теоретичний зміст стратегічного управління підприємством, окреслено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, наведено коротка економічна характеристика підприємства окреслено аналітичний і синтетичний облік, оцінено автоматизацію обліку вартістю підприємства торгівлі, оглянуто методику аудиту, роз'яснено методику аналізу, опрацьовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Управління вартістю підприємства торгівлі

Формування фінансової стратегії на торговельному підприємстві

В дипломній роботі розроблено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту стратегічного управління підприємством, оглянуто аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розглянуто організація управління і аналіз показників підприємства висвітлено аналітичний і синтетичний облік, вивчено комп’ютеризацію обліку фінансової стратегії, представлено проведення аудиту, окреслено аналітичну оцінку, висунуто інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Формування фінансової стратегії на торговельному підприємстві

Формування стратегії розвитку підприємства

В дипломній роботі зумовлено теоретичний зміст стратегічного управління підприємством, надано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто організація управління і аналіз показників підприємства опрацьовано аналітичний і синтетичний облік, розкрито комп’ютеризацію обліку 1, розроблено проведення аудиту, простежено загальний і факторний аналіз, проаналізовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Формування стратегії розвитку підприємства

Удосконалення стратегії управління готельного комплексу

В дипломній роботі опрацьовано економічну сутність стратегічного управління підприємством, надано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, простежено організаційно-економічна оцінка підприємства досліджено аналітичний і синтетичний облік, зумовлено автоматизацію обліку 1, представлено організацію і планування аудиту, з'ясовано методику аналізу, вивчено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Удосконалення стратегії управління готельного комплексу

Стратегія інноваційного розвитку в ДП ЗАТ Готельному комплексі “Турист”, м. Київ та шляхи його удосконалення

В дипломній роботі висвітлено економічну сутність стратегічного управління підприємством, опрацьовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, обстежено організаційно-економічна оцінка підприємства наведено організацію і методику обліку, наведено механізацію обліку 1, зумовлено організацію і планування аудиту, розроблено методику аналізу, проаналізовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Стратегія інноваційного розвитку в ДП ЗАТ Готельному комплексі “Турист”, м. Київ та шляхи його удосконалення

Удосконалення стратегії розвитку в ВАТ Готельному комплексі „Братислава”

В дипломній роботі розроблено теоретичний зміст стратегічного управління підприємством, представлено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висунуто коротка економічна характеристика підприємства надано аналітичний і синтетичний облік, наведено комп’ютеризацію обліку 1, проаналізовано проведення аудиту, висунуто методику аналізу, обстежено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Удосконалення стратегії розвитку в ВАТ Готельному комплексі „Братислава”

Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства

В дипломній роботі розглянуто теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту стратегічного управління підприємством, розроблено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, охарактеризовано організаційно-економічна оцінка підприємства з'ясовано аналітичний і синтетичний облік, вивчено автоматизацію обліку 1, представлено проведення аудиту, зумовлено аналітичну оцінку, сформульовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства

Розробка маркетингової стратегії для промислового підприємства

В дипломній роботі охарактеризовано теоретичний зміст стратегічного управління підприємством, оцінено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розкрито коротка економічна характеристика підприємства розроблено документування і фінансовий облік, вивчено механізацію обліку 1, оглянуто методику аудиту, вивчено аналітичну оцінку, простежено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Розробка маркетингової стратегії для промислового підприємства

Формування стратегії підприємства готельного господарства

В дипломній роботі розроблено теоретичний зміст стратегічного управління підприємством, вивчено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висвітлено коротка економічна характеристика підприємства з'ясовано організацію і методику обліку, висунуто механізацію обліку 1, окреслено проведення аудиту, наведено аналітичну оцінку, визначено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Формування стратегії підприємства готельного господарства

Формування ефективної товарної стратегії торговельного підприємства

В дипломній роботі оглянуто економічну сутність стратегічного управління підприємством, наведено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, окреслено коротка економічна характеристика підприємства охарактеризовано аналітичний і синтетичний облік, вивчено комп’ютеризацію обліку 1, розроблено методику аудиту, окреслено аналітичну оцінку, опрацьовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Формування ефективної товарної стратегії торговельного підприємства

Вступ дипломної роботи з проблеми оцінки стратегічного потенціалу підприємства


Актуальність теми дипломної роботи

Ринкова економіка - це економіка, яка базується на відносинах, що виникають при купівлі-продажу товару на ринку, де стикається попит як представник споживання і пропозиція як представник виробництва. Таким чином, ринкові відносини ґрунтуються на відносинах між суб’єктами ринкової економіки.
Підґрунтям функціонування ринкової економіки є такі принципи: рівність виробників і споживачів перед зовнішніми факторами; рівновага цін на основі балансу попиту та пропозиції; використання юридичних законів для економічного регулювання; економічне регулювання самостійних дій суб’єктів ринкових відносин; наявність конкуренції як умова економічного прогресу та економічного регулювання.
Для успішної діяльності підприємства в умовах ринкових відносин, виникає необхідність в якісному та ефективному плануванні діяльності, яке можна здійснити на основі розробки та реалізації стратегії, здійснення стратегічного планування
Стратегічне планування - це процес визначення головних цілей організації, ресурсів, необхідних для їх досягнення, та політики, спрямованої на реалізацію обраної стратегії.
Стратегічне планування забезпечує основу для усіх управлінських рішень, функцій організації, мотивації та контролю, орієнтованих на вироблення стратегічних планів.
Динамічний процес стратегічного планування є тим дахом, під яким укриваються всі управлінські функції. Не використовуючи переваги стратегічного планування, організації в цілому та окремі люди будуть позбавлені чіткого способу оцінки мети підприємства. Процес стратегічного планування забезпечує основу для управління членами організації. Проектуючи вищевикладене на реалії сьогодення в нашій країні, можна відзначити, що стратегічне планування стає все більш актуальним для українських підприємств, що вступають в жорстку конкуренцію як між собою так і з іноземними корпораціями.
Діяльність з розробки та реалізації стратегії є різновидом управлінської діяльності і являє собою сукупність дій, що виконуються в системі менеджменту і обумовлюють появу стратегії підприємства і здійснення її у часі.
Стратегічне планування підприємством передбачає не тільки формування однієї загальної стратегії, але й розробку окремих видів стратегій, що визначають перспективи розвитку підприємства в окремій сфері його діяльності. До таких стратегій належить і товарна стратегія.
Стратегічні рішення щодо товару є домінуючим в межах загальної стратегії підприємства, оскільки товар слугує ефективним засобом впливу на ринок, джерелом отримання підприємством прибутку. Американський маркетолог С.Маджоро вірно відмітив: “Якщо товар не в змозі задовольнити покупця, то ніякі додаткові витрати та зусилля не зможуть поліпшити позиції підприємства на ринку”.

Предмет дипломної роботи

Предметом дослідження даної роботи є товарна стратегія торговельного підприємства .

Мета дипломної роботи

Метою дипломної роботи є дослідження сутності, змісту та особливостей стратегії розвитку підприємства і формування товарної стратегії на підприємстві, що є об’єктом дослідження.

Завдання дипломної роботи

Основними завданнями дипломної роботи є:
- Розкриття теоретичних передумов формування стратегії розвитку торговельного підприємства .
- Дослідження конкурентного середовища торговельного підприємства.
- Обґрунтування напрямків товарної стратегії досліджуваного торговельного підприємства ТОВ «Раголле-Україна».

Об’єкт дипломної роботи

Об'єктом дослідження дипломної роботи є торговельне підприємство товариства з обмеженою відповідальністю “Раголле-Україна” (ТОВ «Раголле-Україна»), яке займається роздрібною реалізацією продуктів харчування і знаходиться в м.Києві.

Інформаційна база дослідження

При виконанні дипломної роботи були використані публікації багатьох вітчизняних та закордонних авторів, таких як Шершньова З.Є, Градов О.П., Томпсон А.А., Винокуров В. А., Маркова В. Д., Футхутдінов Р. А. та інших.Для успішного захисту у нас є магістерські роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю товарних операцій підприємств, які Ви можете замовити Наша база містить дипломні роботи на тему Облік, аналіз і контроль фінансового стану бюджетної установи щоб Ваш захист пройшов без проблем