Облік, аналіз і аудит товарів підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління товарними операціями підприємств торгівлі

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит товарів підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю товарних операцій підприємств. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 500 грн.

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит товарів підприємства

Облік, аналіз і контроль реалізації товарів підприємства торгівлі

В дипломній роботі проаналізовано теоретичний зміст товарних операцій підприємств торгівлі, досліджено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, опрацьовано організаційно-економічна оцінка підприємства розроблено документування і фінансовий облік, представлено механізацію обліку вибуття запасів та розрахунків з покупцями, розглянуто методику аудиту, представлено методику аналізу, обстежено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і контроль реалізації товарів підприємства торгівлі

Організація і методика обліку, аудиту і аналізу надходження товарів на підприємство та розрахунків з постачальниками

В дипломній роботі розкрито теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту товарних операцій підприємств торгівлі, охарактеризовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, наведено організація управління і аналіз показників підприємства проаналізовано організацію і методику обліку, зумовлено автоматизацію обліку надходження товарів та розрахунків з постачальниками, наведено організацію і планування аудиту, висунуто аналітичну оцінку, представлено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Організація і методика обліку, аудиту і аналізу надходження товарів на підприємство та розрахунків з постачальниками

Методика та організація обліку, аналізу та аудиту надходження товарів і розрахунків з постачальниками

В дипломній роботі з'ясовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту товарних операцій підприємств торгівлі, оцінено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано організація управління і аналіз показників підприємства оцінено документування і фінансовий облік, надано автоматизацію обліку надходження товарiв i розрахункiв з постачальниками, представлено методику аудиту, розкрито загальний і факторний аналіз, обстежено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Методика та організація обліку, аналізу та аудиту надходження товарів і розрахунків з постачальниками

Методика і організація обліку та аналізу наявності й руху товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

В дипломній роботі представлено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту товарних операцій підприємств торгівлі, висунуто огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, вивчено організаційно-економічна оцінка підприємства розроблено організацію і методику обліку, висвітлено автоматизацію обліку наявності й руху товарів на підприємствах роздрібної торгівлі, висунуто методику аудиту, розглянуто аналітичну оцінку, наведено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Методика і організація обліку та аналізу наявності й руху товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

Облік та розробка системи контролю і економічного аналізу товарних операцій в структурі менеджменту підприємств

В дипломній роботі розкрито теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту товарних операцій підприємств торгівлі, зумовлено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, опрацьовано організаційно-економічна оцінка підприємства проаналізовано документування і фінансовий облік, наведено автоматизацію обліку товарних операцій в структурі менеджменту підприємств, зумовлено організацію і планування аудиту, з'ясовано загальний і факторний аналіз, охарактеризовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік та розробка системи контролю і економічного аналізу товарних операцій в структурі менеджменту підприємств

Облік, аналіз, і аудит надходження і реалізації товарів

В дипломній роботі опрацьовано теоретичний зміст товарних операцій підприємств торгівлі, простежено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розкрито організація управління і аналіз показників підприємства зумовлено документування і фінансовий облік, зумовлено механізацію обліку надходження і реалізації товарів, визначено проведення аудиту, наведено методику аналізу, представлено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз, і аудит надходження і реалізації товарів

Удосконалення обліку, контролю та аналізу надходження товарів в системі управління постачанням торгових підприємств

В дипломній роботі обстежено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту товарних операцій підприємств торгівлі, з'ясовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, простежено організаційно-економічна оцінка підприємства оглянуто документування і фінансовий облік, представлено механізацію обліку постачанням торгових підприємств, розкрито організацію і планування аудиту, наведено методику аналізу, проаналізовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Удосконалення обліку, контролю та аналізу надходження товарів в системі управління постачанням торгових підприємств

Облік, аналіз і аудит реалізації товарів підприємств торгівлі

В дипломній роботі простежено теоретичний зміст товарних операцій підприємств торгівлі, зумовлено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано організаційно-економічна оцінка підприємства окреслено аналітичний і синтетичний облік, розкрито комп’ютеризацію обліку реалізації товарів підприємств торгівлі, окреслено проведення аудиту, розкрито аналітичну оцінку, оцінено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит реалізації товарів підприємств торгівлі

Організація обліку, контролю та аналізу реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі

В дипломній роботі роз'яснено економічну сутність товарних операцій підприємств торгівлі, роз'яснено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано організаційно-економічна оцінка підприємства розкрито документування і фінансовий облік, простежено комп’ютеризацію обліку реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі, висунуто методику аудиту, розглянуто методику аналізу, оглянуто організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Організація обліку, контролю та аналізу реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі

Організація обліку, контролю та аналізу реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

В дипломній роботі розглянуто економічну сутність товарних операцій підприємств торгівлі, розроблено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано організаційно-економічна оцінка підприємства з'ясовано організацію і методику обліку, опрацьовано комп’ютеризацію обліку реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі, висунуто проведення аудиту, розроблено загальний і факторний аналіз, розкрито організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Організація обліку, контролю та аналізу реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

Облік, аналіз і аудит наявності і руху товарів на підприємствах оптової торгівлі

В дипломній роботі досліджено економічну сутність товарних операцій підприємств торгівлі, розроблено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, зумовлено організаційно-економічна оцінка підприємства визначено документування і фінансовий облік, представлено механізацію обліку наявності і руху товарів на підприємствах оптової торгівлі, простежено методику аудиту, охарактеризовано методику аналізу, оцінено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит наявності і руху товарів на підприємствах оптової торгівлі

Удосконалення організації обліку, контролю і аналізу в системі управління реалізацією товарів

В дипломній роботі представлено теоретичний зміст товарних операцій підприємств торгівлі, опрацьовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано організаційно-економічна оцінка підприємства обстежено документування і фінансовий облік, оглянуто автоматизацію обліку реалізацією товарів , обстежено організацію і планування аудиту, визначено аналітичну оцінку, розглянуто організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Удосконалення організації обліку, контролю і аналізу в системі управління реалізацією товарів

Облік, контроль і аналіз надходження товарів та розрахунків з постачальниками

В дипломній роботі досліджено економічну сутність товарних операцій підприємств торгівлі, опрацьовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висунуто організаційно-економічна оцінка підприємства проаналізовано документування і фінансовий облік, роз'яснено механізацію обліку надходження товарів та розрахунків з постачальниками , простежено проведення аудиту, визначено аналітичну оцінку, висвітлено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, контроль і аналіз надходження товарів та розрахунків з постачальниками

Організація обліку, контролю та аналізу руху товарів на торгових підприємствах в умовах ринку

В дипломній роботі розроблено теоретичний зміст товарних операцій підприємств торгівлі, представлено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оцінено коротка економічна характеристика підприємства вивчено аналітичний і синтетичний облік, сформульовано автоматизацію обліку руху товарів на торгових підприємствах в умовах ринку , обстежено організацію і планування аудиту, сформульовано методику аналізу, представлено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Організація обліку, контролю та аналізу руху товарів на торгових підприємствах в умовах ринку

Облік, економічний аналіз та аудит затрат виробництва та реалізації товарів

В дипломній роботі з'ясовано економічну сутність товарних операцій підприємств торгівлі, представлено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано організація управління і аналіз показників підприємства оглянуто документування і фінансовий облік, опрацьовано комп’ютеризацію обліку затрат виробництва та реалізації товарів , з'ясовано організацію і планування аудиту, визначено загальний і факторний аналіз, оцінено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, економічний аналіз та аудит затрат виробництва та реалізації товарів

Облік, аналіз і контроль реалізації товарів

В дипломній роботі оглянуто теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту товарних операцій підприємств торгівлі, наведено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, охарактеризовано коротка економічна характеристика підприємства опрацьовано аналітичний і синтетичний облік, досліджено механізацію обліку реалізації товарів, з'ясовано організацію і планування аудиту, визначено методику аналізу, проаналізовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і контроль реалізації товарів

Контроль і ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями в закладах освіти

В дипломній роботі сформульовано теоретичний зміст товарних операцій підприємств торгівлі, обстежено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано організаційно-економічна оцінка підприємства з'ясовано організацію і методику обліку, надано автоматизацію обліку операцій з товарно-матеріальними цінностями в закладах освіти, представлено проведення аудиту, сформульовано загальний і факторний аналіз, сформульовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями в закладах освіти

Контроль і ревізія руху товарів

В дипломній роботі висунуто теоретичний зміст товарних операцій підприємств торгівлі, обстежено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висвітлено коротка економічна характеристика підприємства розкрито документування і фінансовий облік, охарактеризовано автоматизацію обліку руху товарів, проаналізовано організацію і планування аудиту, проаналізовано аналітичну оцінку, досліджено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія руху товарів

Вступ дипломної роботи з проблеми обліку, аналізу, аудиту, контролю товарних операцій підприємств


Актуальність дипломної роботи

Торгівля є однією з провідних галузей економічної діяльності сучасної країни, більш розвиненою формою підприємництва. Сьогодні важко знайти підприємство, одним із видів статутної діяльності якого не була б торгівля товарами. Товаром можуть бути продукти як фізичної так і розумової праці, результати послуг, сама здатність до праці, земля та її надра - все, що має споживчу вартість і може обмінюватись на інший товар (гроші) власником. Торговельна діяльність здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності при наявності у них сертифікатів на право здійснення такої діяльності. Це ініціативна самостійна діяльність юридичних осіб та громадян, спрямована на здійснення операцій купівлі - продажу товарів споживчого призначення з метою отримання прибутку. Чинне законодавство України поділяє торговельну діяльність у сфері оптової торгівлі, роздрібної та громадського харчування.
Оптова торгівля - це діяльність, спрямована на придбання і відповідне перетворення товарів для наступної реалізації їх підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам підприємницької діяльності. Функції оптової торгівлі можна поділити також на дві частини: традиційні - головним чином організаційно-технічні (організація оптової купівлі-продажу, складування і збереження запасів, перетворення асортименту товарів, їхнього транспортування) і нові, що виникають під впливом розвитку ринку.
Існування товарів як категорії обумовлено необхідністю забезпечення нормального процесу обертання товарів. Зі збільшенням об'єму реалізації, як правило, збільшується абсолютна сума товарів, недостатній розмір яких веде до негативних наслідків:
- економічні - у вигляді втрати товарообороту;
- соціальні - у формі незадовільного попиту на товари.
Надлишки запасів призводять до заморожування оборотних коштів, зростання товарних втрат.
Сьогодні інформація про фінансовий стан та результати діяльності будь-якого підприємства цікавить багатьох користувачів: акціонерів, власників, інвесторів, постачальників, покупців, державні контролюючі органи, суди, банки, співробітників фірм, адміністрацію тощо. Причому інтереси цих користувачів часто не збігаються, тому необхідною є об'єктивна оцінка фінансової звітності фірми, яку надають аудитори.
Аудиторська перевірка операцій з товарами включає дослідження стану складського господарства та збереження запасів, нормування витрачання, оприбуткування, правильності оцінки, використання товарів. Основною метою перевірки запасів є встановлення законності, достовірності та доцільності операцій, правильності їх відображення в обліку. Від достовірності та об'єктивності відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій із товарами залежить правильність визначення основних показників, які характеризують результати господарської діяльності та реальний фінансовий стан підприємства (залишки оборотних коштів, собівартість, прибуток, рентабельність, показники прибутковості акцій тощо). Тобто від достовірності, об'єктивності, правдивості та повноти відображення господарських фактів, пов'язаних із рухом товарів, залежить правдивість і неупередженість усіх суттєвих для користувачів показників.

Мета дипломної роботи

На основі вивчення економічної сутності запасів, аналізу нормативної бази, огляду спеціальної літератури та ознайомлення з практичним досвідом ТОВ "МАКС Лтд", провести проектування системи обліку, аналізу і аудиту операцій з надходження та вибуття товарів, зробити висновки та розробити пропозиції щодо їх удосконалення та використання ТОВ "МАКС Лтд".

Завдання дипломної роботи

- розкрити економічну сутність товарів підприємства;
- провести аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з обліку та аудиту товарів;
- ознайомитись з організацією бухгалтерського обліку на підприємстві;
- опрацювати методику ведення первинного обліку та документообороту на підприємстві;
- розглянути методику і техніку ведення аналітичного і синтетичного обліку, їх взаємозв'язок;
- ознайомитись з формами фінансової звітності, методикою та технікою їх складання;
- охарактеризувати аналіз як функцію управління, його окремі види та показники, джерела;
- проаналізувати динаміку товарів за три роки та здійснити факторний аналіз руху та ефективності їх використання;
- навчитись складати робочі документи, збирати аудиторські свідчення та формувати аудиторський висновок за результатами перевірки.

Об'єкт дипломної роботи

Товариство з обмеженою відповідальністю "МАКС Лтд".

Витяги з дипломної роботи Облік, аналіз і аудит, контроль операцій з товарами підприємств

Клікніть для збільшення
Вступ диплому з товарних операцій підприємств торгівлі Теоретична сутність обліку, аналізу, аудиту, контролю товарних операцій підприємств Облік товарних операцій підприємств торгівлі Аналіз, оцінка і управління товарними операціями підприємств торгівлі Аудит товарних операцій підприємств торгівлі Висновки і пропозиції з удосконалення керування товарними операціями підприємств торгівліНаш банк робіт містить недорогі магістерські роботи з обліку, аналізу, контролю, аудиту фінансового стану бюджетної установи щоб полегшити написання Вашої роботи В нашій базі є готові дипломні роботи на тему Аналіз і аудит фінансового стану підприємства, які можна купити