Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління власним капіталом і джерелами фінансування

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з обліку, аналізу, аудиту і контролю джерел фінансування підприємства. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 500 грн.


Вступ дипломної роботи з проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю джерел фінансування підприємства


Актуальність дипломної роботи

Початком діяльності для будь - якого суб'єкта підприємництва є формування капіталу. Під час вже розпочатої діяльності юридична особа намагається розширити сферу своєї діяльності за рахунок диверсифікації своєї діяльності та запровадження широкої мережі торгівлі. Звісно, подібні розширення потребують додаткових вкладень фінансових, тобто підприємець прагне до збільшення обсягу власного капіталу.
Відповідно, постає проблема достовірності відображення фактичного стану підприємства, оцінки ефективності і аналізу діяльності створених підприємств з метою пошуку резервів розвитку, аудиту використання капіталу задля виявлення вад в господарюванні та їх усунення.

Мета дипломної роботи

Дослідження організаційно-методичних та методологічних аспектів організації обліку, аналізу і аудиту власного капіталу на підставі вивчення законодавчих та нормативних документів, економічної літератури та практичного досвіду базового підприємства.

Завдання дипломної роботи

Для реалізації мети дипломної роботи визначено наступні завдання:
1. з'ясувати економічну сутність власного капіталу;
2. провести економіко-правовий аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з обліку, аналізу і аудиту власного капіталу;
3. розглянути організацію обліку власного капіталу ТОВ "Торнадо";
4. спроектувати систему первинного обліку власного капіталу;
5. дослідити аналітичний і синтетичний облік власного капіталу та формування звітності;
6. визначити систему аналітичних показників, інформаційну базу і основні методи економічного аналізу;
7. провести аналіз власного капіталу ТОВ "Торнадо";
8. розглянути методику проведення аудиту власного капіталу.

Об'єкт дипломної роботи

Торговельне підприємство ТОВ "Торнадо", основним видом діяльності якого є оптова та роздрібна торгівля.

Результати дипломної роботи

можуть бути використані для удосконалення обліку, аналізу і аудиту на підприємстві для підвищення ефективності використання капіталу.

Витяги з дипломної роботи Облік, аналіз і аудит, контроль власного капіталу і джерел фінансування підприємства

Клікніть для збільшення
Вступ диплому з власного капіталу підприємства Теоретична сутність обліку, аналізу, аудиту і контролю джерел фінансування підприємства Облік власного капіталу підприємства Аналіз, оцінка і управління власним капіталом і джерелами фінансування Аудит власного капіталу підприємства Висновки і пропозиції з удосконалення керування власним капіталом і джерелами фінансування

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємства

Облік, аналіз і аудит операцій з власним капіталом підприємства

В дипломній роботі висунуто теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту власного капіталу підприємства, обстежено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, охарактеризовано організаційно-економічна оцінка підприємства розроблено аналітичний і синтетичний облік, представлено механізацію обліку власних фінансових ресурсів, оцінено організацію і планування аудиту, визначено методику аналізу, представлено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит операцій з власним капіталом підприємства

Джерела формування фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах

В дипломній роботі сформульовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту власного капіталу підприємства, простежено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, досліджено організація управління і аналіз показників підприємства обстежено аналітичний і синтетичний облік, оцінено комп’ютеризацію обліку власного капіталу підприємств, надано організацію і планування аудиту, розглянуто аналітичну оцінку, окреслено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Джерела формування фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах

Облік, аналіз і аудит власного капіталу

В дипломній роботі оцінено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту власного капіталу підприємства, розглянуто огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено коротка економічна характеристика підприємства обстежено аналітичний і синтетичний облік, окреслено механізацію обліку власних джерел фінансування підприємств, розроблено методику аудиту, зумовлено аналітичну оцінку, наведено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит власного капіталу

Облік, контроль та аналіз формування та використання власного капіталу в акціонерному товаристві

В дипломній роботі зумовлено економічну сутність власного капіталу підприємства, з'ясовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розглянуто організаційно-економічна оцінка підприємства обстежено документування і фінансовий облік, простежено механізацію обліку формування та використання власного капіталу, роз'яснено методику аудиту, визначено аналітичну оцінку, проаналізовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, контроль та аналіз формування та використання власного капіталу в акціонерному товаристві

Бухгалтерський облік, аудит та аналіз формування і використання власного капіталу в системі управління підприємством

В дипломній роботі визначено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту власного капіталу підприємства, оцінено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, зумовлено організаційно-економічна оцінка підприємства оцінено аналітичний і синтетичний облік, висвітлено комп’ютеризацію обліку власного капіталу товариства, розроблено проведення аудиту, роз'яснено загальний і факторний аналіз, досліджено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Бухгалтерський облік, аудит та аналіз формування і використання власного капіталу в системі управління підприємством

Облік, аналіз і аудит статутного капіталу підприємства

В дипломній роботі охарактеризовано економічну сутність власного капіталу підприємства, з'ясовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано організаційно-економічна оцінка підприємства наведено аналітичний і синтетичний облік, визначено комп’ютеризацію обліку статутного капіталу підприємства, розглянуто організацію і планування аудиту, проаналізовано аналітичну оцінку, досліджено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит статутного капіталу підприємства

Облік і аудит власного капіталу підприємства

В дипломній роботі вивчено теоретичний зміст власного капіталу підприємства, окреслено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висунуто організаційно-економічна оцінка підприємства сформульовано організацію і методику обліку, обстежено автоматизацію обліку власного капіталу підприємства, висунуто проведення аудиту, визначено загальний і факторний аналіз, визначено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік і аудит власного капіталу підприємства

Управління власними фінансовими ресурсами

В дипломній роботі зумовлено теоретичний зміст власного капіталу підприємства, зумовлено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано організація управління і аналіз показників підприємства роз'яснено документування і фінансовий облік, висвітлено автоматизацію обліку власних фінансових ресурсів, розглянуто організацію і планування аудиту, обстежено загальний і факторний аналіз, окреслено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Управління власними фінансовими ресурсами

Управління фінансами акціонерних товариств

В дипломній роботі з'ясовано теоретичний зміст власного капіталу підприємства, охарактеризовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено коротка економічна характеристика підприємства оцінено документування і фінансовий облік, розглянуто механізацію обліку фінансами акціонерних товариств, опрацьовано організацію і планування аудиту, оцінено аналітичну оцінку, надано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Управління фінансами акціонерних товариств

Капітал підприємства та методика управління ним

В дипломній роботі висунуто теоретичний зміст власного капіталу підприємства, охарактеризовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розглянуто коротка економічна характеристика підприємства вивчено організацію і методику обліку, охарактеризовано автоматизацію обліку капіталом підприємства, висвітлено методику аудиту, розроблено методику аналізу, представлено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Капітал підприємства та методика управління ним

Теоретичні і методологічні основи обліку, аналізу і аудиту власного капіталу торговельного підприємства

В дипломній роботі роз'яснено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту власного капіталу підприємства, обстежено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, окреслено коротка економічна характеристика підприємства обстежено документування і фінансовий облік, досліджено комп’ютеризацію обліку власного капіталу торговельного підприємства, визначено проведення аудиту, зумовлено методику аналізу, оглянуто організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Теоретичні і методологічні основи обліку, аналізу і аудиту власного капіталу торговельного підприємства

Управління власним капіталом підприємства

В дипломній роботі з'ясовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту власного капіталу підприємства, розглянуто оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, охарактеризовано коротка економічна характеристика підприємства окреслено організацію і методику обліку, охарактеризовано комп’ютеризацію обліку власного капіталу, вивчено проведення аудиту, з'ясовано загальний і факторний аналіз, висунуто організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Управління власним капіталом підприємства

Теоретичні і методологічні засади фінансового аналізу та контролю ефективності та інтенсивності використання власного капіталу підприємства

В дипломній роботі розглянуто теоретичний зміст власного капіталу підприємства, розглянуто оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розроблено коротка економічна характеристика підприємства наведено документування і фінансовий облік, обстежено комп’ютеризацію обліку ефективності та інтенсивності використання власного капіталу, оглянуто методику аудиту, охарактеризовано загальний і факторний аналіз, наведено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Теоретичні і методологічні засади фінансового аналізу та контролю ефективності та інтенсивності використання власного капіталу підприємства

Облік, аналіз і контроль власного капіталу підприємств

В дипломній роботі представлено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту власного капіталу підприємства, оцінено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено організація управління і аналіз показників підприємства простежено документування і фінансовий облік, з'ясовано механізацію обліку власного капіталу, наведено методику аудиту, представлено загальний і факторний аналіз, оглянуто методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і контроль власного капіталу підприємств

Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємств

В дипломній роботі зумовлено економічну сутність власного капіталу підприємства, досліджено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано організація управління і аналіз показників підприємства з'ясовано аналітичний і синтетичний облік, обстежено автоматизацію обліку власного капіталу, опрацьовано методику аудиту, сформульовано аналітичну оцінку, сформульовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємств

Удосконалення обліку, аналізу і контролю статутного капіталу підприємств різних форм власності

В дипломній роботі сформульовано теоретичний зміст власного капіталу підприємства, розроблено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано організація управління і аналіз показників підприємства простежено організацію і методику обліку, представлено механізацію обліку статутного капіталу підприємств різних форм власності, обстежено організацію і планування аудиту, визначено загальний і факторний аналіз, визначено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Удосконалення обліку, аналізу і контролю статутного капіталу підприємств різних форм власності

Організація та методика обліку, аналізу і аудиту формування статутного капіталу на підприємствах різних форм власності

В дипломній роботі визначено теоретичний зміст власного капіталу підприємства, розроблено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто організаційно-економічна оцінка підприємства обстежено організацію і методику обліку, окреслено автоматизацію обліку формування статутного капіталу на підприємствах різних форм власності , визначено методику аудиту, розкрито методику аналізу, проаналізовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Організація та методика обліку, аналізу і аудиту формування статутного капіталу на підприємствах різних форм власності

Теоретичні і методологічні аспекти аналізу власного капіталу

В дипломній роботі розглянуто теоретичний зміст власного капіталу підприємства, зумовлено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, простежено організація управління і аналіз показників підприємства розглянуто аналітичний і синтетичний облік, розроблено комп’ютеризацію обліку власного капіталу, представлено проведення аудиту, охарактеризовано аналітичну оцінку, розкрито організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Теоретичні і методологічні аспекти аналізу власного капіталу

Удосконалення обліку, аналізу та контролю формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю

В дипломній роботі простежено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту власного капіталу підприємства, розкрито оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висвітлено організація управління і аналіз показників підприємства визначено організацію і методику обліку, визначено комп’ютеризацію обліку формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю, оглянуто організацію і планування аудиту, простежено загальний і факторний аналіз, проаналізовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Удосконалення обліку, аналізу та контролю формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю

Контроль та ревізія використання власного капіталу підприємств торгівлі

В дипломній роботі з'ясовано теоретичний зміст власного капіталу підприємства, надано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, охарактеризовано організація управління і аналіз показників підприємства наведено аналітичний і синтетичний облік, наведено механізацію обліку використання власного капіталу підприємств торгівлі, обстежено проведення аудиту, з'ясовано аналітичну оцінку, обстежено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль та ревізія використання власного капіталу підприємств торгівлі

Контроль і ревізія операцій по формуванню власного капіталу та виплаті дивідендів акціонерних товариств

В дипломній роботі з'ясовано теоретичний зміст власного капіталу підприємства, вивчено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, окреслено коротка економічна характеристика підприємства обстежено документування і фінансовий облік, з'ясовано автоматизацію обліку формування власного капіталу та виплаті дивідендів акціонерних товариств, простежено проведення аудиту, проаналізовано методику аналізу, розкрито інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія операцій по формуванню власного капіталу та виплаті дивідендів акціонерних товариств

Контроль і ревізія власного капіталу в акціонерних товариствах

В дипломній роботі визначено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту власного капіталу підприємства, з'ясовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розкрито організація управління і аналіз показників підприємства охарактеризовано документування і фінансовий облік, висунуто механізацію обліку власного капіталу в акціонерних товариствах, простежено проведення аудиту, висунуто аналітичну оцінку, вивчено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія власного капіталу в акціонерних товариствах

Контроль і ревізія власного та позикового капіталу

В дипломній роботі визначено теоретичний зміст власного капіталу підприємства, опрацьовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано організаційно-економічна оцінка підприємства охарактеризовано організацію і методику обліку, роз'яснено автоматизацію обліку власного та позикового капіталу, обстежено методику аудиту, роз'яснено загальний і факторний аналіз, проаналізовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія власного та позикового капіталу

Висновки і пропозиції по темі Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємства


Дослідження теми дипломної роботи проводилось від визначення теоретичних основ об’єкта дослідження, теоретичних засад обліку, аналізу і аудиту до розгляду організації і методики управління власним капіталом в практичній діяльності одного з акціонерних товариств – ВАТ Універмаг “Дитячий світ”.
Важливою передумовою ефективного здійснення обліку, аналізу і аудиту власного капіталу є докладне планування управлінського процесу та його організація. Для ефективного планування і управління управлінським процесом доцільно б було використовувати на лише традиційні методи (програма аудиту, план-графік, робочий план аналітика), але і такі нетрадицйні методи, як сітьове планування, особливо коли необхідно проконтролювати великі обсяги інформації з досить великою кількістю виконавців і в обмежені строки. Хоча сам по собі процес сітьового планування досить трудомісткий і вимагає професійних навиків, проте оволодіння цим методом значно спрощує планування управлінського процесу і в подальшому поточний аудит за його протіканням, дозволяє контролювати час, що відведений для кожного виконавця на здійснення деякої сукупності робіт, а також визначати резерви часу. Ця тема ще досить слабко розробляється вітчизняними науковцями і, на мою думку, заслуговує особливої уваги.
Перед прибуттям аудиторів на об’єкт необхідно особливу увагу приділити вивченню нормативної бази, особливо по темі формування та використання власного капіталу, по якій останнім часом прийнято досить багато законодавчих та нормативних актів. На жаль, в деяких управлінських підрозділам цьому питанню приділяється мало уваги.
Стосовно обліку власного капіталу, який ведеться бухгалтерією ВАТ “Універмаг “Дитячий світ”, слід відмітити, що він майже повністю відповідає встановленій законодавством методології бухгалтерського обліку. Порядок та процедура обліку відповідає використовуваній в установі журнально-ордерній формі з використанням всіх відповідних типових форм первинних документів, облікових регістрів та звітних документів, які мають використовуватися при цій формі.
Разом з тим слід відмітити, що недоліком бухгалтерського обліку на базовому підприємстві є відсутність чіткого графіку документообороту, що призводить до таких порушень, як невчасне подання первинних документів в бухгалтерію. Також іноді порушуються правила складання первинних документів - відсутні підписи відповідальних осіб, дати тощо. Ці порушення хоч і являються досить дрібними і можуть бути наслідком звичайного недогляду, однак повторюються досить систематично. Що свідчить про недостатність внутрішнього контролю зі сторони керівництва за здійсненням бухгалтерського обліку. Необхідно розробити чіткий графік документообороту та вимагати від працівників дотримання чинних вимог до складання первинних документів. Цим аспектам слід приділити увагу системі внутрішньогосподарського контролю.
Таким чином, впровадження в методологію перевірки власного капіталу в акціонерних товариствах запропонованих вдосконалень може підвищити ефективність аудиторського процесу, що буде виражено в зменшенні часу на перевірку, підвищенні продуктивності праці аудиторів, а також більш чіткому попередженні випадків помилок і шахрайства в діяльності суб’єктів господарювання.
В нашій базі є готові магістерські роботи з обліку, аналізу, аудиту і контролю ресурсів на поточному рахунку в банку і касі підприємства, які можна купити Також ми маємо якісні дипломні роботи на тему Облік, аналіз і аудит грошових потоків підприємства для замовлення