Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління власним капіталом і джерелами фінансування

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з обліку, аналізу, аудиту і контролю джерел фінансування підприємства. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 400 грн.


Вступ дипломної роботи з проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю джерел фінансування підприємства


Актуальність дипломної роботи

Початком діяльності для будь - якого суб'єкта підприємництва є формування капіталу. Під час вже розпочатої діяльності юридична особа намагається розширити сферу своєї діяльності за рахунок диверсифікації своєї діяльності та запровадження широкої мережі торгівлі. Звісно, подібні розширення потребують додаткових вкладень фінансових, тобто підприємець прагне до збільшення обсягу власного капіталу.
Відповідно, постає проблема достовірності відображення фактичного стану підприємства, оцінки ефективності і аналізу діяльності створених підприємств з метою пошуку резервів розвитку, аудиту використання капіталу задля виявлення вад в господарюванні та їх усунення.

Мета дипломної роботи

Дослідження організаційно-методичних та методологічних аспектів організації обліку, аналізу і аудиту власного капіталу на підставі вивчення законодавчих та нормативних документів, економічної літератури та практичного досвіду базового підприємства.

Завдання дипломної роботи

Для реалізації мети дипломної роботи визначено наступні завдання:
1. з'ясувати економічну сутність власного капіталу;
2. провести економіко-правовий аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з обліку, аналізу і аудиту власного капіталу;
3. розглянути організацію обліку власного капіталу ТОВ "Торнадо";
4. спроектувати систему первинного обліку власного капіталу;
5. дослідити аналітичний і синтетичний облік власного капіталу та формування звітності;
6. визначити систему аналітичних показників, інформаційну базу і основні методи економічного аналізу;
7. провести аналіз власного капіталу ТОВ "Торнадо";
8. розглянути методику проведення аудиту власного капіталу.

Об'єкт дипломної роботи

Торговельне підприємство ТОВ "Торнадо", основним видом діяльності якого є оптова та роздрібна торгівля.

Результати дипломної роботи

можуть бути використані для удосконалення обліку, аналізу і аудиту на підприємстві для підвищення ефективності використання капіталу.

Витяги з дипломної роботи Облік, аналіз і аудит, контроль власного капіталу і джерел фінансування підприємства

Клікніть для збільшення
Вступ диплому з власного капіталу підприємства Теоретична сутність обліку, аналізу, аудиту і контролю джерел фінансування підприємства Облік власного капіталу підприємства Аналіз, оцінка і управління власним капіталом і джерелами фінансування Аудит власного капіталу підприємства Висновки і пропозиції з удосконалення керування власним капіталом і джерелами фінансування

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємства

Облік, аналіз і аудит операцій з власним капіталом підприємства

В дипломній роботі опрацьовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту власного капіталу підприємства, висвітлено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто організація управління і аналіз показників підприємства розглянуто аналітичний і синтетичний облік, наведено комп’ютеризацію обліку власних фінансових ресурсів, оглянуто методику аудиту, з'ясовано аналітичну оцінку, проаналізовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит операцій з власним капіталом підприємства

Джерела формування фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах

В дипломній роботі розкрито економічну сутність власного капіталу підприємства, опрацьовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, охарактеризовано коротка економічна характеристика підприємства досліджено аналітичний і синтетичний облік, з'ясовано механізацію обліку власного капіталу підприємств, сформульовано організацію і планування аудиту, наведено методику аналізу, сформульовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Джерела формування фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах

Облік, аналіз і аудит власного капіталу

В дипломній роботі з'ясовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту власного капіталу підприємства, розглянуто аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано організація управління і аналіз показників підприємства простежено організацію і методику обліку, висвітлено автоматизацію обліку власних джерел фінансування підприємств, охарактеризовано методику аудиту, розкрито загальний і факторний аналіз, опрацьовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит власного капіталу

Облік, контроль та аналіз формування та використання власного капіталу в акціонерному товаристві

В дипломній роботі розкрито теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту власного капіталу підприємства, роз'яснено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, обстежено організаційно-економічна оцінка підприємства простежено організацію і методику обліку, висунуто механізацію обліку формування та використання власного капіталу, зумовлено методику аудиту, зумовлено аналітичну оцінку, охарактеризовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, контроль та аналіз формування та використання власного капіталу в акціонерному товаристві

Бухгалтерський облік, аудит та аналіз формування і використання власного капіталу в системі управління підприємством

В дипломній роботі проаналізовано теоретичний зміст власного капіталу підприємства, простежено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висунуто організація управління і аналіз показників підприємства розроблено документування і фінансовий облік, зумовлено механізацію обліку власного капіталу товариства, надано проведення аудиту, опрацьовано аналітичну оцінку, надано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Бухгалтерський облік, аудит та аналіз формування і використання власного капіталу в системі управління підприємством

Облік, аналіз і аудит статутного капіталу підприємства

В дипломній роботі зумовлено теоретичний зміст власного капіталу підприємства, роз'яснено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено коротка економічна характеристика підприємства окреслено документування і фінансовий облік, охарактеризовано механізацію обліку статутного капіталу підприємства, висвітлено проведення аудиту, оглянуто методику аналізу, зумовлено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит статутного капіталу підприємства

Облік і аудит власного капіталу підприємства

В дипломній роботі досліджено теоретичний зміст власного капіталу підприємства, обстежено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено організаційно-економічна оцінка підприємства досліджено організацію і методику обліку, роз'яснено автоматизацію обліку власного капіталу підприємства, роз'яснено проведення аудиту, сформульовано методику аналізу, надано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік і аудит власного капіталу підприємства

Управління власними фінансовими ресурсами

В дипломній роботі висунуто економічну сутність власного капіталу підприємства, представлено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висвітлено організаційно-економічна оцінка підприємства проаналізовано аналітичний і синтетичний облік, висунуто автоматизацію обліку власних фінансових ресурсів, розкрито проведення аудиту, вивчено загальний і факторний аналіз, вивчено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Управління власними фінансовими ресурсами

Управління фінансами акціонерних товариств

В дипломній роботі сформульовано теоретичний зміст власного капіталу підприємства, сформульовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, опрацьовано організаційно-економічна оцінка підприємства з'ясовано аналітичний і синтетичний облік, розроблено комп’ютеризацію обліку фінансами акціонерних товариств, проаналізовано проведення аудиту, сформульовано аналітичну оцінку, окреслено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Управління фінансами акціонерних товариств

Капітал підприємства та методика управління ним

В дипломній роботі оцінено теоретичний зміст власного капіталу підприємства, надано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висунуто організація управління і аналіз показників підприємства сформульовано документування і фінансовий облік, висвітлено комп’ютеризацію обліку капіталом підприємства, оцінено проведення аудиту, висвітлено загальний і факторний аналіз, зумовлено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Капітал підприємства та методика управління ним

Теоретичні і методологічні основи обліку, аналізу і аудиту власного капіталу торговельного підприємства

В дипломній роботі розглянуто теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту власного капіталу підприємства, обстежено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, окреслено коротка економічна характеристика підприємства окреслено організацію і методику обліку, проаналізовано комп’ютеризацію обліку власного капіталу торговельного підприємства, висвітлено організацію і планування аудиту, надано загальний і факторний аналіз, сформульовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Теоретичні і методологічні основи обліку, аналізу і аудиту власного капіталу торговельного підприємства

Управління власним капіталом підприємства

В дипломній роботі роз'яснено теоретичний зміст власного капіталу підприємства, розглянуто огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено організація управління і аналіз показників підприємства опрацьовано документування і фінансовий облік, наведено автоматизацію обліку власного капіталу, досліджено методику аудиту, висунуто аналітичну оцінку, розроблено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Управління власним капіталом підприємства

Теоретичні і методологічні засади фінансового аналізу та контролю ефективності та інтенсивності використання власного капіталу підприємства

В дипломній роботі обстежено економічну сутність власного капіталу підприємства, опрацьовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розкрито коротка економічна характеристика підприємства наведено аналітичний і синтетичний облік, вивчено комп’ютеризацію обліку ефективності та інтенсивності використання власного капіталу, досліджено проведення аудиту, охарактеризовано аналітичну оцінку, сформульовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Теоретичні і методологічні засади фінансового аналізу та контролю ефективності та інтенсивності використання власного капіталу підприємства

Облік, аналіз і контроль власного капіталу підприємств

В дипломній роботі наведено теоретичний зміст власного капіталу підприємства, надано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висунуто організація управління і аналіз показників підприємства наведено аналітичний і синтетичний облік, опрацьовано автоматизацію обліку власного капіталу, простежено методику аудиту, сформульовано аналітичну оцінку, сформульовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і контроль власного капіталу підприємств

Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємств

В дипломній роботі висунуто теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту власного капіталу підприємства, визначено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено організація управління і аналіз показників підприємства висунуто документування і фінансовий облік, наведено комп’ютеризацію обліку власного капіталу, простежено організацію і планування аудиту, висвітлено загальний і факторний аналіз, вивчено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємств

Удосконалення обліку, аналізу і контролю статутного капіталу підприємств різних форм власності

В дипломній роботі опрацьовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту власного капіталу підприємства, розглянуто оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висунуто коротка економічна характеристика підприємства висунуто документування і фінансовий облік, окреслено автоматизацію обліку статутного капіталу підприємств різних форм власності, досліджено проведення аудиту, розроблено методику аналізу, оглянуто організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Удосконалення обліку, аналізу і контролю статутного капіталу підприємств різних форм власності

Організація та методика обліку, аналізу і аудиту формування статутного капіталу на підприємствах різних форм власності

В дипломній роботі проаналізовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту власного капіталу підприємства, визначено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висвітлено організаційно-економічна оцінка підприємства вивчено аналітичний і синтетичний облік, оцінено механізацію обліку формування статутного капіталу на підприємствах різних форм власності , простежено проведення аудиту, висвітлено аналітичну оцінку, простежено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Організація та методика обліку, аналізу і аудиту формування статутного капіталу на підприємствах різних форм власності

Теоретичні і методологічні аспекти аналізу власного капіталу

В дипломній роботі вивчено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту власного капіталу підприємства, зумовлено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, опрацьовано організаційно-економічна оцінка підприємства з'ясовано аналітичний і синтетичний облік, обстежено механізацію обліку власного капіталу, оглянуто проведення аудиту, розкрито методику аналізу, сформульовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Теоретичні і методологічні аспекти аналізу власного капіталу

Удосконалення обліку, аналізу та контролю формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю

В дипломній роботі зумовлено економічну сутність власного капіталу підприємства, опрацьовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розглянуто коротка економічна характеристика підприємства вивчено документування і фінансовий облік, розроблено комп’ютеризацію обліку формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю, обстежено проведення аудиту, оцінено методику аналізу, обстежено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Удосконалення обліку, аналізу та контролю формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю

Контроль та ревізія використання власного капіталу підприємств торгівлі

В дипломній роботі висвітлено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту власного капіталу підприємства, проаналізовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено організаційно-економічна оцінка підприємства оцінено організацію і методику обліку, зумовлено автоматизацію обліку використання власного капіталу підприємств торгівлі, обстежено організацію і планування аудиту, досліджено аналітичну оцінку, наведено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль та ревізія використання власного капіталу підприємств торгівлі

Контроль і ревізія операцій по формуванню власного капіталу та виплаті дивідендів акціонерних товариств

В дипломній роботі опрацьовано теоретичний зміст власного капіталу підприємства, розглянуто оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, представлено коротка економічна характеристика підприємства проаналізовано аналітичний і синтетичний облік, розкрито комп’ютеризацію обліку формування власного капіталу та виплаті дивідендів акціонерних товариств, висвітлено методику аудиту, представлено методику аналізу, розкрито інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія операцій по формуванню власного капіталу та виплаті дивідендів акціонерних товариств

Контроль і ревізія власного капіталу в акціонерних товариствах

В дипломній роботі наведено економічну сутність власного капіталу підприємства, обстежено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано організаційно-економічна оцінка підприємства сформульовано організацію і методику обліку, розкрито механізацію обліку власного капіталу в акціонерних товариствах, сформульовано організацію і планування аудиту, з'ясовано аналітичну оцінку, розроблено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія власного капіталу в акціонерних товариствах

Контроль і ревізія власного та позикового капіталу

В дипломній роботі представлено економічну сутність власного капіталу підприємства, опрацьовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано організаційно-економічна оцінка підприємства простежено аналітичний і синтетичний облік, вивчено механізацію обліку власного та позикового капіталу, окреслено організацію і планування аудиту, висунуто методику аналізу, проаналізовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія власного та позикового капіталу

Висновки і пропозиції по темі Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємства


Дослідження теми дипломної роботи проводилось від визначення теоретичних основ об’єкта дослідження, теоретичних засад обліку, аналізу і аудиту до розгляду організації і методики управління власним капіталом в практичній діяльності одного з акціонерних товариств – ВАТ Універмаг “Дитячий світ”.
Важливою передумовою ефективного здійснення обліку, аналізу і аудиту власного капіталу є докладне планування управлінського процесу та його організація. Для ефективного планування і управління управлінським процесом доцільно б було використовувати на лише традиційні методи (програма аудиту, план-графік, робочий план аналітика), але і такі нетрадицйні методи, як сітьове планування, особливо коли необхідно проконтролювати великі обсяги інформації з досить великою кількістю виконавців і в обмежені строки. Хоча сам по собі процес сітьового планування досить трудомісткий і вимагає професійних навиків, проте оволодіння цим методом значно спрощує планування управлінського процесу і в подальшому поточний аудит за його протіканням, дозволяє контролювати час, що відведений для кожного виконавця на здійснення деякої сукупності робіт, а також визначати резерви часу. Ця тема ще досить слабко розробляється вітчизняними науковцями і, на мою думку, заслуговує особливої уваги.
Перед прибуттям аудиторів на об’єкт необхідно особливу увагу приділити вивченню нормативної бази, особливо по темі формування та використання власного капіталу, по якій останнім часом прийнято досить багато законодавчих та нормативних актів. На жаль, в деяких управлінських підрозділам цьому питанню приділяється мало уваги.
Стосовно обліку власного капіталу, який ведеться бухгалтерією ВАТ “Універмаг “Дитячий світ”, слід відмітити, що він майже повністю відповідає встановленій законодавством методології бухгалтерського обліку. Порядок та процедура обліку відповідає використовуваній в установі журнально-ордерній формі з використанням всіх відповідних типових форм первинних документів, облікових регістрів та звітних документів, які мають використовуватися при цій формі.
Разом з тим слід відмітити, що недоліком бухгалтерського обліку на базовому підприємстві є відсутність чіткого графіку документообороту, що призводить до таких порушень, як невчасне подання первинних документів в бухгалтерію. Також іноді порушуються правила складання первинних документів - відсутні підписи відповідальних осіб, дати тощо. Ці порушення хоч і являються досить дрібними і можуть бути наслідком звичайного недогляду, однак повторюються досить систематично. Що свідчить про недостатність внутрішнього контролю зі сторони керівництва за здійсненням бухгалтерського обліку. Необхідно розробити чіткий графік документообороту та вимагати від працівників дотримання чинних вимог до складання первинних документів. Цим аспектам слід приділити увагу системі внутрішньогосподарського контролю.
Таким чином, впровадження в методологію перевірки власного капіталу в акціонерних товариствах запропонованих вдосконалень може підвищити ефективність аудиторського процесу, що буде виражено в зменшенні часу на перевірку, підвищенні продуктивності праці аудиторів, а також більш чіткому попередженні випадків помилок і шахрайства в діяльності суб’єктів господарювання.
Також ми маємо якісні магістерські роботи з обліку, аналізу, аудиту і контролю ресурсів на поточному рахунку в банку і касі підприємства для замовлення Також ми маємо якісні дипломні роботи на тему Облік, аналіз і аудит грошових потоків підприємства для замовлення