Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління власним капіталом і джерелами фінансування

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з обліку, аналізу, аудиту і контролю джерел фінансування підприємства. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 500 грн.

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємства

Облік, аналіз і аудит операцій з власним капіталом підприємства

В дипломній роботі надано экономическую сущность власного капіталу підприємства, проаналізовано оценку нормативно-правовой базы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, охарактеризовано организационно-экономическая оценка предприятия охарактеризовано организацию и методику учета, проаналізовано компьютеризацию учета власних фінансових ресурсів, зумовлено методику аудита, обстежено методику анализа, наведено информационное обеспечение анализа .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит операцій з власним капіталом підприємства

Джерела формування фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах

В дипломній роботі окреслено теоретическое содержание власного капіталу підприємства, оглянуто обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано организация управления и анализ показателей предприятия представлено документирования и финансовый учет, оцінено компьютеризацию учета власного капіталу підприємств, обстежено организацию и планирование аудита, оглянуто аналитическую оценку, наведено методические приемы, информационную базу анализа .
Вся дипломна робота Джерела формування фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах

Облік, аналіз і аудит власного капіталу

В дипломній роботі наведено теоретические основы учета, анализа и аудита власного капіталу підприємства, обстежено оценку нормативно-правовой базы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висунуто организационно-экономическая оценка предприятия простежено организацию и методику учета, висвітлено механизацию учета власних джерел фінансування підприємств, сформульовано методику аудита, з'ясовано методику анализа, визначено методические приемы, информационную базу анализа .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит власного капіталу

Облік, контроль та аналіз формування та використання власного капіталу в акціонерному товаристві

В дипломній роботі окреслено теоретическое содержание власного капіталу підприємства, розроблено обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено короткая характеристика предприятия зумовлено организацию и методику учета, вивчено механизацию учета формування та використання власного капіталу, представлено проведение аудита, опрацьовано общий и факторный анализ, окреслено методические приемы, информационную базу анализа .
Вся дипломна робота Облік, контроль та аналіз формування та використання власного капіталу в акціонерному товаристві

Бухгалтерський облік, аудит та аналіз формування і використання власного капіталу в системі управління підприємством

В дипломній роботі зумовлено теоретические основы учета, анализа и аудита власного капіталу підприємства, представлено оценку нормативно-правовой базы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано организация управления и анализ показателей предприятия висвітлено документирования и финансовый учет, розкрито компьютеризацию учета власного капіталу товариства, висвітлено организацию и планирование аудита, надано общий и факторный анализ, наведено организационно-информационную модель анализа .
Вся дипломна робота Бухгалтерський облік, аудит та аналіз формування і використання власного капіталу в системі управління підприємством

Облік, аналіз і аудит статутного капіталу підприємства

В дипломній роботі оцінено теоретическое содержание власного капіталу підприємства, з'ясовано обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, наведено организация управления и анализ показателей предприятия обстежено документирования и финансовый учет, сформульовано автоматизацию учета статутного капіталу підприємства, опрацьовано методику аудита, зумовлено аналитическую оценку, розкрито информационное обеспечение анализа .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит статутного капіталу підприємства

Облік і аудит власного капіталу підприємства

В дипломній роботі представлено теоретическое содержание власного капіталу підприємства, розроблено анализ законодательных актов и литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, опрацьовано организация управления и анализ показателей предприятия охарактеризовано документирования и финансовый учет, оглянуто автоматизацию учета власного капіталу підприємства, розроблено организацию и планирование аудита, сформульовано общий и факторный анализ, з'ясовано информационное обеспечение анализа .
Вся дипломна робота Облік і аудит власного капіталу підприємства

Управління власними фінансовими ресурсами

В дипломній роботі вивчено теоретические основы учета, анализа и аудита власного капіталу підприємства, окреслено анализ законодательных актов и литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто организация управления и анализ показателей предприятия надано организацию и методику учета, розглянуто механизацию учета власних фінансових ресурсів, вивчено организацию и планирование аудита, представлено методику анализа, вивчено организационно-информационную модель анализа .
Вся дипломна робота Управління власними фінансовими ресурсами

Управління фінансами акціонерних товариств

В дипломній роботі оглянуто экономическую сущность власного капіталу підприємства, оцінено оценку нормативно-правовой базы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, окреслено короткая характеристика предприятия висунуто документирования и финансовый учет, опрацьовано автоматизацию учета фінансами акціонерних товариств, охарактеризовано организацию и планирование аудита, визначено аналитическую оценку, обстежено методические приемы, информационную базу анализа .
Вся дипломна робота Управління фінансами акціонерних товариств

Капітал підприємства та методика управління ним

В дипломній роботі розроблено теоретическое содержание власного капіталу підприємства, представлено оценку нормативно-правовой базы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, досліджено организационно-экономическая оценка предприятия надано документирования и финансовый учет, розкрито механизацию учета капіталом підприємства, роз'яснено организацию и планирование аудита, досліджено аналитическую оценку, охарактеризовано организационно-информационную модель анализа .
Вся дипломна робота Капітал підприємства та методика управління ним

Теоретичні і методологічні основи обліку, аналізу і аудиту власного капіталу торговельного підприємства

В дипломній роботі розглянуто теоретическое содержание власного капіталу підприємства, сформульовано обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, наведено короткая характеристика предприятия з'ясовано аналитический и синтетический учет, опрацьовано автоматизацию учета власного капіталу торговельного підприємства, висунуто методику аудита, проаналізовано аналитическую оценку, представлено информационное обеспечение анализа .
Вся дипломна робота Теоретичні і методологічні основи обліку, аналізу і аудиту власного капіталу торговельного підприємства

Управління власним капіталом підприємства

В дипломній роботі розкрито теоретические основы учета, анализа и аудита власного капіталу підприємства, висвітлено оценку нормативно-правовой базы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, зумовлено организация управления и анализ показателей предприятия охарактеризовано документирования и финансовый учет, зумовлено автоматизацию учета власного капіталу, висвітлено методику аудита, висвітлено методику анализа, з'ясовано информационное обеспечение анализа .
Вся дипломна робота Управління власним капіталом підприємства

Теоретичні і методологічні засади фінансового аналізу та контролю ефективності та інтенсивності використання власного капіталу підприємства

В дипломній роботі з'ясовано экономическую сущность власного капіталу підприємства, оцінено анализ законодательных актов и литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено организация управления и анализ показателей предприятия наведено документирования и финансовый учет, окреслено механизацию учета ефективності та інтенсивності використання власного капіталу, визначено методику аудита, розроблено общий и факторный анализ, висунуто методические приемы, информационную базу анализа .
Вся дипломна робота Теоретичні і методологічні засади фінансового аналізу та контролю ефективності та інтенсивності використання власного капіталу підприємства

Облік, аналіз і контроль власного капіталу підприємств

В дипломній роботі оцінено теоретическое содержание власного капіталу підприємства, визначено анализ законодательных актов и литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано организационно-экономическая оценка предприятия окреслено документирования и финансовый учет, розроблено механизацию учета власного капіталу, вивчено методику аудита, розглянуто методику анализа, висвітлено методические приемы, информационную базу анализа .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і контроль власного капіталу підприємств

Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємств

В дипломній роботі з'ясовано экономическую сущность власного капіталу підприємства, оцінено обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розкрито организация управления и анализ показателей предприятия вивчено документирования и финансовый учет, опрацьовано компьютеризацию учета власного капіталу, зумовлено методику аудита, обстежено методику анализа, з'ясовано организационно-информационную модель анализа .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємств

Удосконалення обліку, аналізу і контролю статутного капіталу підприємств різних форм власності

В дипломній роботі сформульовано экономическую сущность власного капіталу підприємства, опрацьовано оценку нормативно-правовой базы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розкрито организационно-экономическая оценка предприятия досліджено организацию и методику учета, висвітлено механизацию учета статутного капіталу підприємств різних форм власності, досліджено проведение аудита, розкрито аналитическую оценку, надано методические приемы, информационную базу анализа .
Вся дипломна робота Удосконалення обліку, аналізу і контролю статутного капіталу підприємств різних форм власності

Організація та методика обліку, аналізу і аудиту формування статутного капіталу на підприємствах різних форм власності

В дипломній роботі роз'яснено экономическую сущность власного капіталу підприємства, охарактеризовано оценку нормативно-правовой базы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено организация управления и анализ показателей предприятия охарактеризовано аналитический и синтетический учет, простежено компьютеризацию учета формування статутного капіталу на підприємствах різних форм власності , сформульовано методику аудита, надано общий и факторный анализ, оцінено информационное обеспечение анализа .
Вся дипломна робота Організація та методика обліку, аналізу і аудиту формування статутного капіталу на підприємствах різних форм власності

Теоретичні і методологічні аспекти аналізу власного капіталу

В дипломній роботі роз'яснено теоретические основы учета, анализа и аудита власного капіталу підприємства, вивчено оценку нормативно-правовой базы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто организационно-экономическая оценка предприятия з'ясовано организацию и методику учета, представлено компьютеризацию учета власного капіталу, оцінено организацию и планирование аудита, оглянуто методику анализа, опрацьовано методические приемы, информационную базу анализа .
Вся дипломна робота Теоретичні і методологічні аспекти аналізу власного капіталу

Удосконалення обліку, аналізу та контролю формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю

В дипломній роботі зумовлено экономическую сущность власного капіталу підприємства, обстежено обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто короткая характеристика предприятия висунуто организацию и методику учета, окреслено компьютеризацию учета формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю, проаналізовано организацию и планирование аудита, простежено методику анализа, охарактеризовано организационно-информационную модель анализа .
Вся дипломна робота Удосконалення обліку, аналізу та контролю формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю

Контроль та ревізія використання власного капіталу підприємств торгівлі

В дипломній роботі окреслено теоретические основы учета, анализа и аудита власного капіталу підприємства, вивчено анализ законодательных актов и литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, досліджено организационно-экономическая оценка предприятия розроблено документирования и финансовый учет, висунуто механизацию учета використання власного капіталу підприємств торгівлі, зумовлено методику аудита, окреслено методику анализа, визначено организационно-информационную модель анализа .
Вся дипломна робота Контроль та ревізія використання власного капіталу підприємств торгівлі

Контроль і ревізія операцій по формуванню власного капіталу та виплаті дивідендів акціонерних товариств

В дипломній роботі висунуто теоретические основы учета, анализа и аудита власного капіталу підприємства, окреслено анализ законодательных актов и литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розроблено организационно-экономическая оценка предприятия визначено аналитический и синтетический учет, представлено автоматизацию учета формування власного капіталу та виплаті дивідендів акціонерних товариств, охарактеризовано организацию и планирование аудита, з'ясовано общий и факторный анализ, роз'яснено методические приемы, информационную базу анализа .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія операцій по формуванню власного капіталу та виплаті дивідендів акціонерних товариств

Контроль і ревізія власного капіталу в акціонерних товариствах

В дипломній роботі сформульовано экономическую сущность власного капіталу підприємства, висвітлено обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, вивчено организация управления и анализ показателей предприятия визначено аналитический и синтетический учет, розкрито компьютеризацию учета власного капіталу в акціонерних товариствах, охарактеризовано методику аудита, оглянуто общий и факторный анализ, оцінено методические приемы, информационную базу анализа .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія власного капіталу в акціонерних товариствах

Контроль і ревізія власного та позикового капіталу

В дипломній роботі розкрито теоретические основы учета, анализа и аудита власного капіталу підприємства, охарактеризовано анализ законодательных актов и литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано организационно-экономическая оценка предприятия роз'яснено организацию и методику учета, розкрито механизацию учета власного та позикового капіталу, охарактеризовано проведение аудита, опрацьовано общий и факторный анализ, простежено информационное обеспечение анализа .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія власного та позикового капіталу

Вступ дипломної роботи з проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю джерел фінансування підприємства


Актуальність дипломної роботи

Початком діяльності для будь - якого суб'єкта підприємництва є формування капіталу. Під час вже розпочатої діяльності юридична особа намагається розширити сферу своєї діяльності за рахунок диверсифікації своєї діяльності та запровадження широкої мережі торгівлі. Звісно, подібні розширення потребують додаткових вкладень фінансових, тобто підприємець прагне до збільшення обсягу власного капіталу.
Відповідно, постає проблема достовірності відображення фактичного стану підприємства, оцінки ефективності і аналізу діяльності створених підприємств з метою пошуку резервів розвитку, аудиту використання капіталу задля виявлення вад в господарюванні та їх усунення.

Мета дипломної роботи

Дослідження організаційно-методичних та методологічних аспектів організації обліку, аналізу і аудиту власного капіталу на підставі вивчення законодавчих та нормативних документів, економічної літератури та практичного досвіду базового підприємства.

Завдання дипломної роботи

Для реалізації мети дипломної роботи визначено наступні завдання:
1. з'ясувати економічну сутність власного капіталу;
2. провести економіко-правовий аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з обліку, аналізу і аудиту власного капіталу;
3. розглянути організацію обліку власного капіталу ТОВ "Торнадо";
4. спроектувати систему первинного обліку власного капіталу;
5. дослідити аналітичний і синтетичний облік власного капіталу та формування звітності;
6. визначити систему аналітичних показників, інформаційну базу і основні методи економічного аналізу;
7. провести аналіз власного капіталу ТОВ "Торнадо";
8. розглянути методику проведення аудиту власного капіталу.

Об'єкт дипломної роботи

Торговельне підприємство ТОВ "Торнадо", основним видом діяльності якого є оптова та роздрібна торгівля.

Результати дипломної роботи

можуть бути використані для удосконалення обліку, аналізу і аудиту на підприємстві для підвищення ефективності використання капіталу.

Витяги з дипломної роботи Облік, аналіз і аудит, контроль власного капіталу і джерел фінансування підприємства

Клікніть для збільшення
Вступ диплому з власного капіталу підприємства Теоретична сутність обліку, аналізу, аудиту і контролю джерел фінансування підприємства Облік власного капіталу підприємства Аналіз, оцінка і управління власним капіталом і джерелами фінансування Аудит власного капіталу підприємства Висновки і пропозиції з удосконалення керування власним капіталом і джерелами фінансування


Висновки і пропозиції по темі Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємства


Дослідження теми дипломної роботи проводилось від визначення теоретичних основ об’єкта дослідження, теоретичних засад обліку, аналізу і аудиту до розгляду організації і методики управління власним капіталом в практичній діяльності одного з акціонерних товариств – ВАТ Універмаг “Дитячий світ”.
Важливою передумовою ефективного здійснення обліку, аналізу і аудиту власного капіталу є докладне планування управлінського процесу та його організація. Для ефективного планування і управління управлінським процесом доцільно б було використовувати на лише традиційні методи (програма аудиту, план-графік, робочий план аналітика), але і такі нетрадицйні методи, як сітьове планування, особливо коли необхідно проконтролювати великі обсяги інформації з досить великою кількістю виконавців і в обмежені строки. Хоча сам по собі процес сітьового планування досить трудомісткий і вимагає професійних навиків, проте оволодіння цим методом значно спрощує планування управлінського процесу і в подальшому поточний аудит за його протіканням, дозволяє контролювати час, що відведений для кожного виконавця на здійснення деякої сукупності робіт, а також визначати резерви часу. Ця тема ще досить слабко розробляється вітчизняними науковцями і, на мою думку, заслуговує особливої уваги.
Перед прибуттям аудиторів на об’єкт необхідно особливу увагу приділити вивченню нормативної бази, особливо по темі формування та використання власного капіталу, по якій останнім часом прийнято досить багато законодавчих та нормативних актів. На жаль, в деяких управлінських підрозділам цьому питанню приділяється мало уваги.
Стосовно обліку власного капіталу, який ведеться бухгалтерією ВАТ “Універмаг “Дитячий світ”, слід відмітити, що він майже повністю відповідає встановленій законодавством методології бухгалтерського обліку. Порядок та процедура обліку відповідає використовуваній в установі журнально-ордерній формі з використанням всіх відповідних типових форм первинних документів, облікових регістрів та звітних документів, які мають використовуватися при цій формі.
Разом з тим слід відмітити, що недоліком бухгалтерського обліку на базовому підприємстві є відсутність чіткого графіку документообороту, що призводить до таких порушень, як невчасне подання первинних документів в бухгалтерію. Також іноді порушуються правила складання первинних документів - відсутні підписи відповідальних осіб, дати тощо. Ці порушення хоч і являються досить дрібними і можуть бути наслідком звичайного недогляду, однак повторюються досить систематично. Що свідчить про недостатність внутрішнього контролю зі сторони керівництва за здійсненням бухгалтерського обліку. Необхідно розробити чіткий графік документообороту та вимагати від працівників дотримання чинних вимог до складання первинних документів. Цим аспектам слід приділити увагу системі внутрішньогосподарського контролю.
Таким чином, впровадження в методологію перевірки власного капіталу в акціонерних товариствах запропонованих вдосконалень може підвищити ефективність аудиторського процесу, що буде виражено в зменшенні часу на перевірку, підвищенні продуктивності праці аудиторів, а також більш чіткому попередженні випадків помилок і шахрайства в діяльності суб’єктів господарювання.
В нашій базі є готові магістерські роботи з обліку, аналізу, аудиту і контролю ресурсів на поточному рахунку в банку і касі підприємства, які можна купити Наш банк робіт містить недорогі дипломні роботи на тему Облік, аналіз і аудит грошових потоків підприємства щоб полегшити написання Вашої роботи