Облік, аналіз і аудит заробітної плати підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління оплатою праці на підприємстві

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит заробітної плати підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з обліку, аудиту, контролю, аналізу заробітної плати і трудових ресурсів підприємств. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 400 грн.


Вступ дипломної роботи з проблеми обліку, аудиту, контролю, аналізу заробітної плати і трудових ресурсів підприємств


Актуальність дипломної роботи

Одним з основних об'єктів обліку, аналізу і аудиту є оплата праці та розрахунки з персоналом. Актуальність даної теми була високою завжди, оскільки саме робітники, їх творчий підхід до праці, високий професіоналізм та майстерність забезпечують необхідне зростання продуктивності праці, якості послуг та продукції підприємства, а відповідно і досягнення цільових господарських та фінансових показників діяльності. Винагорода за працю є основним стимулом працівників, які здійснюють процес виробництва та реалізації матеріальних благ. Витрати на оплату праці, як складова витрат підприємства безпосередньо впливають на результати фінансово-господарської діяльності, однак їх збільшення при нормальній організації господарської діяльності є наслідком підвищення рівня продуктивності праці, якісних характеристик доходу. Тому економічний аналіз оплати праці та контроль за правильністю її обліку з подальшим впровадженням його результатів у життя є необхідною функціональною стратегією, успіх якої є запорукою оплата праці та розрахунки з персоналом високих здобутків підприємницької діяльності, конкурентоздатності та динамічного розвитку підприємства.
Основною метою обліку, аналізу та аудиту заробітної плати є формування достовірної аналітичної інформації управлінню для забезпечення мінімізації витрат підприємства на формування та утримання трудових ресурсів та максимізації результатів від їх використання. Відповідно, задачею обліку, аналізу і аудиту заробітної плати є сприяння раціональній організації праці, її оплати, яка направлена на підвищення її результативності та продуктивності при одночасному зменшенні витрат підприємства, заміну працемістких ручних робіт механізованими та автоматизованими операціями.
Саме тому в процесі аналізу здійснюється контроль обґрунтованості чисельності робітників, окладів, застосування норм виробітку, стан трудової дисципліни та використання робочого часу, витрачання фонду оплати праці, застосування форм матеріального заохочення, витрачання коштів соціального страхування.
В свою чергу перед аудитом заробітної плати постають такі задачі, як перевірка правильності побудови тарифної системи, нормування праці, використання форм та систем оплати праці для заохочення високих її показників, а також облік виконаної роботи кожним робітником.

Мета дипломної роботи

полягає в ознайомленні з існуючою системою обліку, аналізу і аудиту заробітної плати та в розгляді можливих пропозицій щодо їх удосконалення та розробки можливих рекомендацій з цього приводу.

Завдання дипломної роботи

Таким чином, мета дослідження заробітної плати визначає такі основні задачі:
- Розглянути економічну сутність заробітної плати;
- Здійснити техніко-економічну характеристику ТОВ "Л-Контракт" та розглянути організацію обліку, аудиту, аналізу заробітної плати на підприємстві;
- Дослідити стан обліку, аудиту і аналізу заробітної плати
- Вивчити стан використання комп'ютерних програм в бухгалтерському обліку на підприємстві;
- Розробити рекомендації з покращення обліку, аудиту заробітної плати.

Об'єкт дипломної роботи

Торговельне підприємство ТОВ "Л-Контракт".

Витяги з дипломної роботи Облік, аудит, контроль, аналіз витрат на оплату трудових ресурсів підприємств та ефективності їх використання

Клікніть для збільшення
Вступ диплому з фонду оплати праці підприємства Теоретична сутність обліку, аудиту, контролю, аналізу заробітної плати і трудових ресурсів підприємств Облік фонду оплати праці підприємства Аналіз, оцінка і управління оплатою праці на підприємстві Аудит фонду оплати праці підприємства Висновки і пропозиції з удосконалення керування оплатою праці на підприємстві

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит заробітної плати підприємства

Організаційно-методичні засади обліку, аналізу і аудиту заробітної плати підприємства

В дипломній роботі досліджено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту фонду оплати праці підприємства, досліджено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, зумовлено організація управління і аналіз показників підприємства проаналізовано організацію і методику обліку, з'ясовано автоматизацію обліку системи оплати праці на підприємстві, вивчено організацію і планування аудиту, оглянуто загальний і факторний аналіз, опрацьовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Організаційно-методичні засади обліку, аналізу і аудиту заробітної плати підприємства

Облік, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці на підприємстві

В дипломній роботі проаналізовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту фонду оплати праці підприємства, з'ясовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, представлено коротка економічна характеристика підприємства роз'яснено документування і фінансовий облік, наведено автоматизацію обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві, охарактеризовано проведення аудиту, розглянуто аналітичну оцінку, окреслено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці на підприємстві

Облік, аналіз і аудит заробітної плати та розрахунків з персоналом підприємства

В дипломній роботі оцінено теоретичний зміст фонду оплати праці підприємства, досліджено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, охарактеризовано організаційно-економічна оцінка підприємства оцінено організацію і методику обліку, розглянуто комп’ютеризацію обліку заробітної плати та розрахунків з персоналом підприємства, сформульовано методику аудиту, досліджено методику аналізу, наведено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит заробітної плати та розрахунків з персоналом підприємства

Облік, аналіз і аудит виплат працівникам та утримань з них на підприємстві

В дипломній роботі зумовлено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту фонду оплати праці підприємства, опрацьовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, наведено організаційно-економічна оцінка підприємства роз'яснено аналітичний і синтетичний облік, розкрито механізацію обліку виплат працівникам підприємства, визначено проведення аудиту, надано аналітичну оцінку, представлено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит виплат працівникам та утримань з них на підприємстві

Облік праці та аналіз її продуктивності в підприємстві

В дипломній роботі досліджено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту фонду оплати праці підприємства, сформульовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано коротка економічна характеристика підприємства надано документування і фінансовий облік, вивчено комп’ютеризацію обліку праці та її продуктивності в підприємстві, визначено проведення аудиту, досліджено методику аналізу, розкрито організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік праці та аналіз її продуктивності в підприємстві

Організація і методика аналізу і контролю розрахунків із заробітної плати в бюджетних установах

В дипломній роботі роз'яснено теоретичний зміст фонду оплати праці підприємства, надано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано організація управління і аналіз показників підприємства розроблено організацію і методику обліку, охарактеризовано комп’ютеризацію обліку розрахунків із заробітної плати в бюджетних установах, наведено організацію і планування аудиту, оглянуто методику аналізу, оглянуто методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Організація і методика аналізу і контролю розрахунків із заробітної плати в бюджетних установах

Організаційно-методологічні аспекти економічного аналізу та контролю використання трудових ресурсів та фонду оплати праці будівельних підприємств

В дипломній роботі зумовлено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту фонду оплати праці підприємства, визначено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено організаційно-економічна оцінка підприємства з'ясовано документування і фінансовий облік, розглянуто автоматизацію обліку використання трудових ресурсів та фонду оплати праці будівельних підприємств, проаналізовано методику аудиту, вивчено загальний і факторний аналіз, зумовлено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Організаційно-методологічні аспекти економічного аналізу та контролю використання трудових ресурсів та фонду оплати праці будівельних підприємств

Облік, аналіз і контроль заробітної плати бюджетних установ

В дипломній роботі представлено теоретичний зміст фонду оплати праці підприємства, розроблено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано організаційно-економічна оцінка підприємства розкрито документування і фінансовий облік, зумовлено автоматизацію обліку заробітної плати бюджетних установ, висунуто проведення аудиту, визначено методику аналізу, оцінено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і контроль заробітної плати бюджетних установ

Облік, аналіз та аудит оплати праці і розрахунків з персоналом

В дипломній роботі досліджено теоретичний зміст фонду оплати праці підприємства, обстежено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, обстежено організаційно-економічна оцінка підприємства визначено аналітичний і синтетичний облік, оглянуто механізацію обліку оплати праці і розрахунків з персоналом, сформульовано методику аудиту, окреслено аналітичну оцінку, вивчено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз та аудит оплати праці і розрахунків з персоналом

Облік, аналіз і аудит заробітної плати виробничих підприємств

В дипломній роботі проаналізовано економічну сутність фонду оплати праці підприємства, розглянуто оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розроблено організаційно-економічна оцінка підприємства представлено аналітичний і синтетичний облік, опрацьовано комп’ютеризацію обліку заробітної плати виробничих підприємств, надано проведення аудиту, оглянуто методику аналізу, представлено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит заробітної плати виробничих підприємств

Методологія і організація контролю розрахунків з персоналом підприємства

В дипломній роботі розглянуто економічну сутність фонду оплати праці підприємства, роз'яснено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, опрацьовано коротка економічна характеристика підприємства розглянуто організацію і методику обліку, оглянуто автоматизацію обліку розрахунків з персоналом підприємства, роз'яснено проведення аудиту, розроблено аналітичну оцінку, розглянуто методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Методологія і організація контролю розрахунків з персоналом підприємства

Обліку, аналіз і аудит заробітної плати підприємств

В дипломній роботі надано економічну сутність фонду оплати праці підприємства, з'ясовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висвітлено організація управління і аналіз показників підприємства вивчено документування і фінансовий облік, розглянуто автоматизацію обліку заробітної плати підприємств, вивчено організацію і планування аудиту, роз'яснено аналітичну оцінку, простежено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Обліку, аналіз і аудит заробітної плати підприємств

Удосконалення фінансового контролю і аналізу використання праці та її оплати

В дипломній роботі простежено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту фонду оплати праці підприємства, роз'яснено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано коротка економічна характеристика підприємства розкрито документування і фінансовий облік, оглянуто автоматизацію обліку використання праці та її оплати , оглянуто проведення аудиту, досліджено загальний і факторний аналіз, досліджено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Удосконалення фінансового контролю і аналізу використання праці та її оплати

Організаційно-методологічні аспекти економічного аналізу і контролю використання трудових ресурсів та фонду оплати праці

В дипломній роботі роз'яснено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту фонду оплати праці підприємства, висвітлено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано організаційно-економічна оцінка підприємства розроблено документування і фінансовий облік, розглянуто автоматизацію обліку використання трудових ресурсів та фонду оплати праці, оцінено проведення аудиту, опрацьовано аналітичну оцінку, розкрито організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Організаційно-методологічні аспекти економічного аналізу і контролю використання трудових ресурсів та фонду оплати праці

Облік, аналіз та аудит заробітної плати підприємства

В дипломній роботі роз'яснено економічну сутність фонду оплати праці підприємства, оцінено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розкрито організація управління і аналіз показників підприємства оглянуто організацію і методику обліку, вивчено комп’ютеризацію обліку заробітної плати, обстежено методику аудиту, представлено методику аналізу, вивчено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз та аудит заробітної плати підприємства

Контроль і ревізія видатків по заробітній платі та розрахунки з персоналом бюджетної установи

В дипломній роботі обстежено економічну сутність фонду оплати праці підприємства, з'ясовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, охарактеризовано організаційно-економічна оцінка підприємства оцінено організацію і методику обліку, вивчено автоматизацію обліку видатків по заробітній платі та розрахунки з персоналом бюджетної установи, роз'яснено організацію і планування аудиту, досліджено аналітичну оцінку, з'ясовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія видатків по заробітній платі та розрахунки з персоналом бюджетної установи

Контроль і ревізія видатків по заробітній платі та розрахунків з персоналом в бюджетних установах

В дипломній роботі з'ясовано теоретичний зміст фонду оплати праці підприємства, оглянуто огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено організація управління і аналіз показників підприємства зумовлено організацію і методику обліку, зумовлено механізацію обліку видатків по заробітній платі та розрахунків з персоналом в бюджетних установах, сформульовано організацію і планування аудиту, надано аналітичну оцінку, досліджено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія видатків по заробітній платі та розрахунків з персоналом в бюджетних установах

Контроль і ревізія фонду заробітної плати та стану розрахунків з персоналом в підприємствах торгівлі

В дипломній роботі з'ясовано теоретичний зміст фонду оплати праці підприємства, проаналізовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано організація управління і аналіз показників підприємства розкрито документування і фінансовий облік, з'ясовано автоматизацію обліку фонду заробітної плати та стану розрахунків з персоналом в підприємствах торгівлі, охарактеризовано методику аудиту, оцінено методику аналізу, охарактеризовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія фонду заробітної плати та стану розрахунків з персоналом в підприємствах торгівлі

Контроль і ревізія видатків по заробітній платі та розрахунків з персоналом в бюджетних установах

В дипломній роботі оцінено економічну сутність фонду оплати праці підприємства, вивчено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано організаційно-економічна оцінка підприємства окреслено організацію і методику обліку, представлено комп’ютеризацію обліку видатків по заробітній платі та розрахунків з персоналом в бюджетних установах, розглянуто методику аудиту, опрацьовано аналітичну оцінку, сформульовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія видатків по заробітній платі та розрахунків з персоналом в бюджетних установах

Висновки і пропозиції по темі Облік, аналіз і аудит заробітної плати підприємства


Ефективність господарської діяльності досягається за умови поєднання засобів виробництва із робочою силою у суворо визначених кількісних та якісних пропорціях. Неповне використання того чи іншого виду ресурсів зменшує загальну кількість продукції, що виробляється. В найбільшій мірі це стосується трудових ресурсів.
Під трудовими ресурсами (персоналом) підприємства розуміють сукупність осіб що працюють на певному підприємстві і вкладають свій труд, фізичні та розумові здібності, знання та навички в проведення господарсько-фінансової діяльності підприємства, реалізацію його статутних завдань.
Ефективність використання трудових ресурсів підприємства та оплати праці працюючих залежить від встановленої на підприємстві системи матеріального стимулювання праці, обліку, аналізу та аудиту розрахунків з персоналом. Тому при переході до нових стандартів обліку, зміні організаційно-правового статусу підприємства, його стратегічних цілей та завдань, в умовах економічних реформ на рівні держави необхідно здійснювати радикальні зміни в питаннях оплати та стимулювання праці робітників.
Заробітна плата являє собою виражену в грошовій формі частину необхідного продукту, що надходить в індивідуальне споживання робітників згідно з кількістю і якістю затраченої ним праці. Через заробітну плату визначається дія економічного закону розподілу за працею.
Фінансовий контроль і аналіз господарської діяльності являють собою напрямки управління як інформаційного процесу та окремі підсистеми системи економічної інформації.
Аналіз є найважливішим елементом в системі управління підприємством, аналіз трудових ресурсів і заробітної плати як основної частини витрат підприємства є невід’ємною частиною у забезпеченні ефективного функціонування підприємств. Економічний аналіз трудових ресурсів і заробітної плати є однією з функцій управління, яка забезпечує науковість прийняття рішень.
Контроль трудових ресурсів і заробітної плати є універсальним способом одержання необхідної інформації про підконтрольний об’єкт по каналу зворотного зв’язку, без якого процес ефективного управління втрачає чіткість та цілеспрямованість.
Отже, налагоджені в підприємстві системи аналізу та контролю трудових ресурсів і заробітної плати забезпечують ефективне функціонування підприємства шляхом безперервної взаємодії та обміном інформацією. Аналіз трудових ресурсів і заробітної плати ще й дає можливість оцінки її стану, визначення недоліків шляхом порівняння з минулими періодами чи з показниками аналогічних підприємств та розробки перспективних організаційних рішень.
Належна організація обліку витрат на оплату праці і правильність їх віднесення до валових витрат дає можливість уникати небажаних ускладнень у стосунках з державними податковими органами (у вигляді штрафів та пені за неправильність нарахування та віднесення до валових витрат витрат на оплату праці, що відповідно викривлює справжню суму прибутку, який підлягає оподаткуванню).
Облік робочого часу працівників, бухгалтерський і податковий облік нарахування та виплати заробітної плати на підприємстві ТОВ «Л-Контракт» ведеться у відповідності з чинним законодавством. Все первинні документи заповнюються своєчасно і у повному обсязі. Дані бухгалтерського обліку відображають реальну фінансово-господарську діяльність підприємства. Звітність до ДПА щодо сплати податку з доходів громадян та до відповідних фондів подається своєчасно.
Орієнтація на перехід до ринкових відносин, зміна форм власності висувають нові вимоги до існуючої організації внутрішнього контролю, підвищення їх ефективності, що викликає необхідність удосконалення організації і планування контролю використання трудових ресурсів і заробітної плати підприємств.
Загальна оцінка надійності системи внутрішнього контролю підконтрольного об’єкту визначена як середня. Існування деяких недоліків системи внутрішнього контролю ТОВ «Л-Контракт» пояснюється нерегулярністю здійснення контрольних процедур, що стосуються встановлення дій по захисту від несанкціонованого доступу до даних обліку, активів; відсутністю інструкцій щодо виконання контрольних функцій; відсутністю документального оформлення планування і виконання контрольних процедур; не складаються звіти про виявлені порушення; керівництво підприємства лише частково впроваджує дії щодо усунення виявлених недоліків.
Функціонування системи внутрішнього контролю в підприємстві, за умови додержання вищевказаних вимог щодо її організації є надійною гарантією запобігання необґрунтованим і незаконним діям працівників підприємства, зниження ризику прийняття неправильних і неефективних управлінських рішень.
Дієвий внутрішній контроль за використанням трудових ресурсів і заробітної плати значною мірою сприяє зростанню продуктивності праці, зміцненню трудової дисципліни та ефективному використанню заробітної плати. Під час внутрішнього контролю доцільно не лише виявити порушення і зловживання, а й знайти резерви економного витрачання коштів на оплату праці, що можливе за допомогою поглибленого аналізу використання трудових ресурсів і заробітної плати.
Грунтовна розробка методики внутрішнього контролю використання трудових ресурсів і заробітної плати підприємств сприяє підвищенню ефективності та дієвості контролю, дає змогу виявити резерви поліпшення діяльності підприємства щодо використання трудових ресурсів і заробітної плати, розробити заходи щодо усунення виявлених недоліків і порушень при виконанні відповідних операцій та запобігання їм у майбутньому.
Значення цього позитивного росту не можна переоцінювати, оскільки в цей час декілька разів змінювала свою межу мінімальна заробітна плата і хоча на підприємстві дотримуються мінімального рівня заробітної плати, середня заробітна плата все ж балансує на грані, яка близька до мінімального значення і поки, що немає позитивної тенденції у її рості.
Підприємство занадто мало уваги приділяє стимулюванню праці своїх робітників. І хоча доказом раціонального господарювання є випередження темпів росту товарообороту та результатів діяльності (доходу, прибутку) над темпами зростання витрат на оплату праці, проте такий низький відсоток не означає раціональної діяльності, оскільки витрати на оплату праці, так як і товарообіг, доходи і прибуток зменшуються і такий відсоток витрат на оплату праці не припустимий для нормального відтворення трудових ресурсів на підприємстві, де працює понад 300 робітників.
Особливу увагу слід звернути на вивчення тенденцій зміни професійного та кваліфікаційного складу працівників, змін в характері трудових відносин та у відношенні до власності підприємства.
На базовому підприємстві ТОВ «Л-Контракт», як вже зазначалося раніше, система бухгалтерського обліку автоматизована частково. Бухгалтерія використовує розроблену Малим підприємством “Торгінформатика” програму АСОІ “АРМ Бухгалтера”. Слід прийняти до уваги, що перехід до автоматизації обліково-аналітичних робіт потребує відповідної підготовчої роботи (організаційної і методичної). Правильний вибір програмного забезпечення дозволяє швидко і легко адаптувати роботу бухгалтерії до мінливих правових норм.
Отже, за результатами проведеного дослідження, запропонувати наступні рекомендації:
1. Впровадити в систему бухгалтерського обліку програмний продукт 1С: Бухгалтерія 8.0, який дозволить автоматизувати всі процеси, що пов’язані з обліком оплати праці і розрахунків з персоналом. Даний програмний продукт дозволить формувати управлінські звіти, що покращить управління трудовими ресурсами підприємства.
2. Усунути недоліки існуючої системи внутрішнього контролю, а саме розробити інструкції щодо виконання контрольних функцій, регламентувати доступ до даних обліку, за результатами контролю складати звіти про виявлені порушення.
3. Розробити більш досконалу систему стимулювання праці свої працівників. Зокрема пов’язати розміри премій з результатами діяльності (товарообороту на 1 працівника).
В нашому банку готових робіт є магістерські роботи з аналізу інвестиційної діяльності підприємства для купівлі В нашому банку готових робіт є дипломні роботи на тему Облік, аналіз і контроль бюджетних і позабюджетних коштів установ для купівлі