Аналіз і оцінка діяльності підприємства

Курсова робота (код: sam340)


Зміст курсової роботи з економіки підприємства діяльності підприємств


Вступ
1. Характеристика ПП «Укртехнік»
2. Характеристика капіталу ПП «Укртехнік»
3. Затрати на виробництво і реалізації продукції та джерела їх фінансування
4. Прибутки (збитки) ПП «Укртехнік»
5. Оподаткування підприємств
6. Формування і використання обігових коштів підприємств
7. Безготівкові і готівкові грошові операції підприємств
8. Аналіз фінансової діяльності ПП «Укртехнік»
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки

Отримати поточну курсову роботу

Для отримання курсової роботи
передзвоніть за телефоном
(044) 332-23-98,
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com або заповніть форму (зліва).

Ціна курсової роботи - 150 грн.

Курсова робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства. В курсовій проаналізовані основні показники діяльності підприємства, а також досліджено економічний фінансовий аналіз основної, операційної, фінансової, інвестиційної діяльності підприємств за останні роки.


Висновки і пропозиції з удосконалення керування діяльністю підприємств

1


Структура курсової роботи по проблемі Аналіз і оцінка діяльності підприємства

Поточний курсовик має в своєму складі вступ, концептуальний і прикладний елементи, висновки і пропозиції, реєстр застосованої літератури. У вступі простежено актуальність аналізу господарювання підприємств, представлено мету і завдання курсової роботи, а також розроблено предмет і об’єкт дослідження з аналізу. В теоретико-методичних основах дослідження сформульовано становище аналітичної оцінки в менеджменті підприємства, оглянуто науковий зміст діяльності підприємств, досліджено нормативно-правову базу з аналізу, визначено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, наведено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, роз'яснено головні результати діяльності суб’єкта господарювання. В практичному розділі курсової роботи обстежено розробку і обґрунтування методики аналізу, зумовлено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізу, надано методику загального аналізу діяльності підприємства, висунуто виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, висвітлено здійснення чинникового аналізу, окреслено математичний розрахунок результатів застосування, розглянуто інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. У висновках вивчено узагальнені результати дослідження аналізу, а також з'ясовано путі, що призводять до вдосконалення аналізу діяльності підприємств в системі господарської діяльності.


Схожі готові курсові роботи з аналізу господарювання підприємств:

Курсовик з теми Економічний аналіз основної діяльності підприємства

В курсовій роботі висвітлено законодавче забезпечення аналізу основної діяльності підприємств і огляд спеціальної літератури, організаційно-інформаційна модель аналізу основної діяльності підприємств, визначення впливу факторів при аналізі основної діяльності підприємств
Продивитись всю курсову

Економічний аналіз діяльності закладів освіти - курсова робота

В курсовій роботі висвітлено нормативно-правова база аналізу діяльності закладів освіти і дослідження літератури, модель аналізу діяльності закладів освіти: його методи, показники, об'єкти, суб'єкти, мета і завдання, методика факторного аналізу діяльності закладів освіти
Продивитись всю курсову

Курсова з економіки підприємства, фінансового аналізу діяльності підприємств комунального господарства

В курсовій роботі висвітлено огляд нормативно-правової бази і спеціальної літератури з аналізу діяльності підприємств комунального господарства, організаційно-інформаційна модель аналізу діяльності підприємств комунального господарства, визначення впливу факторів при аналізі діяльності підприємств комунального господарства
Продивитись всю курсову

Оцінка і аналіз ефективності діяльності підприємства: курсова з економіки підприємства, фінансового аналізу

В курсовій роботі висвітлено огляд нормативної абази і аналіз спеціальної літератури з аналізу ефективності діяльності підприємства, організаційно-інформаційна модель аналізу ефективності діяльності підприємства, аналіз ефективності діяльності підприємства в умовах використання комп'ютерних технологій
Продивитись всю курсову

Курсова робота на тему: Аналіз операційної діяльності підприємства

В курсовій роботі висвітлено теоретико-методологічні засади аналізу операційної діяльності, аналіз забезпеченості операційної діяльності основними та оборотними коштами
Продивитись всю курсову

У нашій базі є готові курсові з аналізу заборгованості