Аналіз і оцінка діяльності підприємства

Курсова робота (код: sam340)


Зміст курсової роботи з економіки підприємства діяльності підприємств


Вступ

1. Характеристика ПП «Укртехнік»
2. Характеристика капіталу ПП «Укртехнік»
3. Затрати на виробництво і реалізації продукції та джерела їх фінансування
4. Прибутки (збитки) ПП «Укртехнік»
5. Оподаткування підприємств
6. Формування і використання обігових коштів підприємств
7. Безготівкові і готівкові грошові операції підприємств
8. Аналіз фінансової діяльності ПП «Укртехнік»
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки

Отримати поточну курсову роботу

Для отримання курсової роботи
передзвоніть за телефоном
(044) 332-23-98,
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com або заповніть форму (зліва).

Ціна курсової роботи - 200 грн.

В курсовій досліджено економічний фінансовий аналіз основної, операційної, фінансової, інвестиційної діяльності підприємств, а також проаналізовані основні показники діяльності підприємства за останні роки.

Структура курсової роботи по проблемі Аналіз і оцінка діяльності підприємства

Це курсове дослідження налічує вступ, теоретичний і аналітичний розділи, висновки і пропозиції, перелік використаної літератури. У вступі надано актуальність аналізу господарювання підприємств, оцінено мету і завдання курсової роботи, а також оглянуто наукову новизну дослідження з аналізу. В теоретичних засадах курсової роботи роз'яснено роль аналізу в господарській діяльності підприємства, висунуто теорію аналізу діяльності підприємств, наведено законодавчі акти і літературу з аналізу, охарактеризовано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, сформульовано структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, розкрито аналіз основних ознак господарювання компанії за останні роки. У наступному елементі курсової роботи простежено аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, представлено теоретичну модель аналізу, досліджено методику загального аналізу діяльності підприємства, розроблено напрямки удосконалення методики аналізу, визначено здійснення чинникового аналізу, проаналізовано розрахунок відносних показників стану, зміни і використання, окреслено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. У висновках вивчено узагальнені результати дослідження аналізу, а також розглянуто пропозиції щодо удосконалення аналізу діяльності підприємств в період становлення ринкових відносин.


Схожі готові курсові роботи з аналізу господарювання підприємств: