Організація і методика аудиту фінансової діяльності підприємства

Курсова робота (код: sam408)


Зміст курсової роботи з аудиторського контролю діяльності підприємств


Вступ

1. Роль аудиту в системі управління діяльністю суб'єкта підприємництва
2. Характеристика фінансової діяльності підприємства
3. Оцінка функціонування ТОВ «Меркурій»
4. Характеристика критеріїв аудиту фінансової діяльності підприємства
5. Методика оцінки аудиторського ризику
6. Аудиторські докази стосовно фінансової діяльності та процедури їх отримання
7. Особливості аудиту фінансової діяльності в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем
8. Узагальнення результатів аудиту фінансової діяльності підприємства
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки

Отримати поточну курсову роботу

Для отримання курсової роботи
передзвоніть за телефоном
(044) 332-23-98,
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com або заповніть форму (зліва).

Ціна курсової роботи - 200 грн.

В курсовій досліджено аудиторський контроль операційної, інвестиційної, фінансової діяльності підприємств та її ефективності, а також проаналізовані основні показники діяльності підприємства за останні роки.

Структура курсової роботи по проблемі Організація і методика аудиту фінансової діяльності підприємства

Поточний курсовик має такі розділи як вступ, теоретичну і практику бази, висновки і пропозиції, використану літературу. У вступі оцінено актуальність аудиту господарювання підприємств, визначено мету і завдання курсової роботи, а також розроблено предмет і об’єкти дослідження. В теоретичній частині дослідження представлено характеристику предмета дослідження, з'ясовано сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, роз'яснено доктрину аудиту діяльності підприємств, досліджено огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, проаналізовано діяльність та перспективи розвитку компанії в цілому та за окремими напрямами, оглянуто коротку характеристику компанії, на матеріалах якої виконується курсова робота. В практичних пунктах курсової роботи надано організаційно-інформаційну модель аудиту, вивчено організацію аудиту, окреслено методику проведення аудиту, сформульовано висловлення думки щодо внутрішнього аудиту фінансової діяльності підприємства, розкрито заключну стадію аудиту, зумовлено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. У висновках обстежено узагальнені результати дослідження аудиту, а також опрацьовано шляхи поліпшення аудиту діяльності підприємств в нових умовах господарювання.


Схожі готові курсові роботи з аудиту господарювання підприємств: