Організація і методика аудиту фінансової діяльності підприємства

Курсова робота (код: sam408)


Зміст курсової роботи з аудиторського контролю діяльності підприємств


Вступ

1. Роль аудиту в системі управління діяльністю суб'єкта підприємництва
2. Характеристика фінансової діяльності підприємства
3. Оцінка функціонування ТОВ «Меркурій»
4. Характеристика критеріїв аудиту фінансової діяльності підприємства
5. Методика оцінки аудиторського ризику
6. Аудиторські докази стосовно фінансової діяльності та процедури їх отримання
7. Особливості аудиту фінансової діяльності в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем
8. Узагальнення результатів аудиту фінансової діяльності підприємства
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки

Отримати поточну курсову роботу

Для отримання курсової роботи
передзвоніть за телефоном
(044) 332-23-98,
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com або заповніть форму (зліва).

Ціна курсової роботи - 200 грн.

В курсовій досліджено аудиторський контроль операційної, інвестиційної, фінансової діяльності підприємств та її ефективності, а також проаналізовані основні показники діяльності підприємства за останні роки.

Структура курсової роботи по проблемі Організація і методика аудиту фінансової діяльності підприємства

Запропонована курсова робота розподіляється на вступ, концептуальну основу і прикладну рубрику, висновки і пропозиції, використану літературу. У вступі розглянуто актуальність аудиту господарювання підприємств, висвітлено мету і завдання курсової роботи, а також обстежено предмет і об’єкти курсової роботи. В теоретико-методичних основах курсової роботи роз'яснено визначення і обгрунтування доцільності власного напряму дослідження проблеми, оглянуто місце і роль аудиту в управлінні підприємством, проаналізовано економічний зміст діяльності підприємств, вивчено обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, визначено діяльність та перспективи розвитку компанії в цілому та за окремими напрямами, досліджено організаційно-економічну характеристику підприємства. В практичних пунктах курсової роботи наведено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, розкрито організацію аудиту, опрацьовано дослідну стадію аудиту, з'ясовано оцінку внутрішньогосподарського контролю фінансової діяльності підприємства, надано складання аудиторського висновку за результатами аудиту, сформульовано використання новітньої техніки в процесі перевірки. У висновках висунуто узагальнені результати дослідження аудиту, а також розроблено направлення щодо покращення аудиту діяльності підприємств в умовах ринкових відносин.


Схожі готові курсові роботи з аудиту господарювання підприємств: