Облік надходження і вибуття нематеріальних активів підприємства

Курсова робота (код: sam481)

Предмет:
фінансовий облік

Зміст

Вступ
1. Сутність, визначення та оцінка надходження і вибуття нематеріальних активів.
2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури.
3. Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства.
4. Документальне оформлення надходження і вибуття нематеріальних активів.
5. Синтетичний та аналітичний облік надходження і вибуття нематеріальних активів.
6. Удосконалення обліку надходження і вибуття нематеріальних активів.
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки

Як отримати?
Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном
,
надійшліть повідомлення Viber на номер: ,
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення (зліва).

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна - 200 грн.

Представлена курсова містить вступ, теоретичну і практичні частини дослідження, висновки і пропозиції щодо удосконалення методик і список використаної літератури.

В курсовій досліджені головні засади бухобліку надходження і вибуття нематеріальних активів підприємства, а також проаналізовані основні показники діяльності компанії за останні роки.


Вступ

Актуальність курсової роботи. В період становлення ринкових відносин в Україні відбувається глибока трансформація всіх процесів діяльності підприємств, які займаються господарською діяльністю. Насамперед відбуваються зміни в самому механізмі управління підприємством - на перший план висуваються ринкові механізми регулювання господарських процесів, на основі використання новітніх технологій.
Всі ці обставини потребують нових підходів до управління підприємствами. Не останнє місце в підвищенні ефективності підприємств займає удосконалення управління нематеріальними активами з позицій раціоналізації організації обліку нематеріальних активів підприємства, ефективне використання його нематеріальних ресурсів. Нематеріальні ресурси здатні відігравати суттєву роль у підвищенні конкурентоспроможності підприємств шляхом удосконалення можливостей щодо пропозиції та просування своїх товарів або послуг.
Поняття нематеріальних активів для економіки України досить нове. Але в реальному житті мати справу з ними доводиться все частіше: в результаті використання підприємством бухгалтерських програм, техніки, виникає необхідність у правовому оформленні в бухгалтерському обліку прав на товари, промислові зразки, знаки для товарів та послуг. Нажаль, деякі моменти, пов'язані з обліком нематеріальних активів, законодавством не досить врегульовані, у зв'язку з чим у бухгалтерів - практиків виникає багато питань. Правова база володіння правами інтелектуальної власності, користування майном, іншими правами знаходиться в стадії становлення. Нове облікове законодавство відносить витрати на створення багатьох об'єктів нематеріальних активів на витрати звітного періоду, звужуючи, таким чином, склад нематеріальних активів. Деякі об'єкти нематеріальних активів взагалі не враховуються в балансі, або ж їх балансова вартість набагато нижче ринкової вартості, що призводить до заниження майнового потенціалу підприємств.
На сьогодні й досі залишаються не вирішеними питання документального оформлення нематеріальних активів. Відсутні типові форми первинних документів, існуючі облікові регістри не дають змогу всебічно описати об'єкт, його поведінка в процесі використання, що в свою чергу, ускладнює облік нематеріальних активів.
Дослідження теоретичних положень та діючої практики бухгалтерського обліку нематеріальних активів, крім вищезазначених проблем, дозволили виявити ще ряд невирішених питань. Серед яких: недостатнє дослідження економічної сутності нематеріальних активів, розбіжності в категоріях та поняттях, недостатньо розроблена наукова класифікація нематеріальних активів, недосконалі методики обліку окремих операцій з нематеріальними активами, необхідність організації забалансового обліку, вдосконалення амортизаційної політики.
І все ж, в умовах розвитку ринкових відносин частка нематеріальних ресурсів у загальному обсязі активів підприємств неухильно зростає. Це зумовлено швидкістю і масштабністю технологічних змін, поширенням інформаційних технологій, розвитком та удосконаленням фінансових взаємовідносин, конкурентними міркуваннями. Тому обрана тема курсової роботи на сьогодні є актуальною. Актуальність обраної теми зумовлена також необхідністю пошуку методів підвищення ефективності використання нематеріальних активів, вирішення комплексу питань теоретичних і методичних проблем обліку нематеріальних активів.
Мета курсової роботи – удосконалення системи фінансового обліку надходження і вибуття нематеріальних активів на основі теоретичного вивчення проблеми та критичного аналізу практики на досліджуваному підприємстві.
Завдання курсової роботи
• дослідження сутності, визначення та оцінки надходження і вибуття нематеріальних активів;
• економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури;
• надання короткої організаційно-економічної характеристики базового підприємства;
• розкриття документального оформлення надходження і вибуття нематеріальних активів;
• розгляд синтетичного та аналітичного обліку надходження і вибуття нематеріальних активів;
• розробка шляхів удосконалення обліку надходження і вибуття нематеріальних активів;
Предмет курсової роботи – сукупність теоретичних та прикладних питань обліку надходження і вибуття нематеріальних активів.
Об'єкт курсової роботи – облік надходження і вибуття нематеріальних активів ПП «Техномакс».
Теоретичною та методологічною основою курсової роботи стали законодавчі акти, нормативно-правові документи з питань обліку нематеріальних активів, наукові праці вітчизняних вчених, дані обліку та звітності ПП «Техномакс».


Презентація на тему курсової роботи "фінансовий облік надходження і вибуття нематеріальних активів"Структура курсової роботи по проблемі

Ця робота об'єднує вступ, концептуальну основу і прикладну базу, висновки і пропозиції, літературні джерела. У вступі визначено актуальність обліку необігових ресурсів, досліджено мету і завдання курсової роботи, а також висунуто методичні прийоми курсової роботи обліку. В розділі по теорії курсової роботи розроблено поєднання теоретичних аспектів з діючою практикою постановки обліку на конкретному підприємстві, роз'яснено облік як інформаційна база управління, простежено теоретико-методичні основи необоротних активів підприємства, охарактеризовано законодавчі акти, висвітлено загальна економічна характеристика об'єкта, представлено аналіз діяльності підприємства. В розгляді практики обліку курсової роботи проаналізовано організацію обліку, зумовлено питання обліку, з критичної зору, на підставі діючого законодавства України, документування надходження і вибуття нематеріальних активів підприємства, оглянуто управлінський облік, обстежено узагальнення показників у звітах підприємства, оцінено використання новітньої техніки в процесі обліку. У висновках опрацьовано узагальнені результати дослідження обліку, а також розглянуто шляхи поліпшення обліку необоротних активів підприємства в нових умовах господарювання.


Рисунок з бухгалтерського обліку надходження і вибуття нематеріальних активів


Курсова з бухобліку

Схожі готові теми:

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку