Аналіз грошових коштів підприємства

Курсова робота (код: kr361)

Предмет: фінансовий аналіз

Зміст

Вступ
1. Економічна сутність грошових коштів підприємств
2. Законодавче забезпечення аналізу грошових коштів підприємств і огляд спеціальної літератури
3. Характеристика підприємства, на матеріалах якого виконується курсова робота
4. Модель аналізу грошових коштів підприємств: його методи, показники, об'єкти, суб'єкти, мета і завдання
5. Проведення аналізу грошових коштів підприємств
6. Методика факторного аналізу грошових коштів підприємств
7. Удосконалення методики аналізу при використанні інформаційних технологій
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки

Як отримати?
Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна - 250 грн.

Представлена курсова містить вступ, теоретичну і практичні частини дослідження, висновки і пропозиції щодо удосконалення методик і список використаної літератури.

В курсовій досліджені головні засади оцінки грошових коштів підприємств, а також проаналізовані основні показники діяльності компанії за останні роки.


Вступ

Здійснення практично всіх видів фінансових операцій генерує деякий визначений рух грошових коштів в формі їх надходження та витрачання. Цей рух грошових коштів функціонуючого підприємства в часі являє собою безперервний процес і визначається поняттям “грошовий потік”. На сучасному етапі управлінню грошовими потоками підприємства приділяється все більше уваги і на цьому шляху вже досягнуто деякого прогресу.
Розгляд теми “Грошові потоки” особливо актуальний для підприємств торгівлі. Так як робота торговельних підприємств в першу чергу залежить від руху товарів та надходження від їх реалізації грошових коштів. Аналіз грошових потоків повинні забезпечити їх раціональне використання, безпеку їх збереження, попередити та уникнути зловживання підприємства або посадових осіб щодо питань пов'язаних з рухом грошових коштів.
Крім того, грошові потоки підприємства у всіх їх формах і видах, а відповідно і сукупний його грошовий потік, безсумнівно являється важливим самостійним об'єктом фінансового управління, що потребують поглиблення теоретичних основ і розширення практичних рекомендацій. Це визначається тією роллю, яку управління грошовими потоками відіграє в розвитку підприємства і формування кінцевих результатів його фінансової діяльності.
В процесі своєї діяльності підприємства вступають в господарські зв'язки з різними підприємствами, організаціями та особами. Постійно здійснюючий оборот господарських коштів викликає безперервне поновлення різноманітних розрахунків. Розрахунки можуть бути як зовнішні так і внутрішні, а організації можуть виступати як продавцями так покупцями. Найбільш поширені види зовнішніх розрахунків являються розрахунки з постачальниками і підрядчиками за сировину, матеріали, товари та з покупцями і замовниками. Від стану цих розрахунків залежить платоспроможність організації, її фінансовий стан та інвестиційна привабливість. Із внутрішніх розрахунків слід приділити особливу увагу на розрахунки з підзвітними особами та на розрахунки з персоналом по іншим операціям. Ці розрахунки проводяться в основному готівкою і пов'язані з оплатою витрат підприємства.
Отже, нераціональне та неефективне управління грошовими потоками, їх аналіз може привести до фінансових втрат, а в деяких випадках навіть до банкрутства підприємства.
Мета курсової роботи полягає в удосконаленні методики аналізу джерел утворення і напрямів використання коштів у системі управління грошовими потоками підприємств.
Виходячи з мети курсової роботи, при її написанні необхідно виконати завдання:
• опанувати економічну сутність та класифікацію грошових потоків, організаційно-економічну характеристику базового підприємства, організацію та планування аналізу діяльності підприємств торгівлі;
• дослідити інформаційне та нормативне забезпечення аналізу грошових потоків;
• надати організаційно-економічну характеристику базовому підприємству;
• проаналізувати грошові потоки базового підприємства;
• провести факторний аналіз грошових потоків підприємства;
• дослідити питання аналізу грошових потоків в умовах ПЕОМ: методику аналізу грошових потоків, узагальнення результатів та особливості аналізу грошових потоків з застосуванням новітніх інформаційних технологій.
Об'єктом дослідження є аналіз грошових потоків в підприємствах торгівлі.
Предметом дослідження було обрано стан аналізу грошових потоків ТОВ «Укрклімат Інжиніринг». Аналіз проводився за період 3 роки (з 2011 по 2013 роки).
У процесі вирішення поставлених завдань було опрацьовано нормативно-законодавчі документи, спеціалізовану літературу, що стосується теми роботи. Під час розробки теми проводилися дослідження первинної документації, регістрів бухгалтерського обліку та звітності, вивчалась спеціальна література з цього питання.
Усе сказане свідчить про необхідність удосконалення системи бухгалтерського обліку, аналізу грошових потоків як в Україні в цілому так і в ТОВ «Укрклімат Інжиніринг».
Впровадження розроблених пропозицій буде сприяти удосконаленню аналізу грошових потоків в підприємствах торгівлі.


Презентація на тему курсової роботи "фінансовий аналіз грошових коштів"Структура курсової роботи по проблемі

Поточний курсовик налічує вступ, концептуальний і прикладний елементи, висновки і пропозиції, список літературних джерел. У вступі висунуто актуальність оцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, оцінено мету і завдання курсової роботи, а також опрацьовано інформаційну базу курсової роботи з аналізу. В теоретичних засадах дослідження розкрито становище аналітичної оцінки в менеджменті підприємства, окреслено теорію аналізу грошових коштів підприємства, наведено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, надано загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, висвітлено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, роз'яснено головні результати діяльності суб’єкта господарювання. В аналітичній частині курсової роботи визначено економічний аналіз об’єкта дослідження, представлено організаційно-інформаційну модель аналізу, простежено методику загального аналізу грошових коштів підприємств, проаналізовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, вивчено методику факторного аналізу, охарактеризовано економічний аналіз якості користування, досліджено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. У висновках обстежено узагальнені результати дослідження аналізу, а також зумовлено пропозиції щодо удосконалення аналізу грошових коштів підприємства в умовах ринкових відносин.


Схожі готові теми:

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку