Комплексний аналіз діяльності підприємства

Курсова робота (код: sam589)

Предмет: фінансовий менеджмент

Зміст

Вступ
1. Вивчення організації фінансової роботи на підприємстві. Структура та функції фінансових служб. Організація поточної фінансової, аналітичної і контрольної роботи
2. Управління грошовими потоками на підприємстві, які пов'язані з операційною, інвестиційною і фінансовою діяльністю
3. Управління формуванням прибутку. Формування результатів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності
4. Оподаткування підприємства. Нарахування і сплата податків та відрахувань у цільові фонди
5. Управління розподілом і використанням прибутку. Формування чистого прибутку підприємства. Використання чистого прибутку. Дивідендна політика підприємства
6. Формування власного капіталу підприємства. Склад та структура власного капіталу. Статутний капітал та можливості його збільшення. Формування додаткового капіталу та резервного капіталу. Оптимізація структури капіталу підприємства. Розрахунок фінансового левериджу
7. Управління оборотними активами: виробничими запасами. дебіторською заборгованістю, грошовими активами
8. Діяльність підприємства щодо залучення позичкового капіталу. Визначення кредитоспроможності підприємства. Оцінка наявного кредитного забезпечення. Вивчення можливостей використання лізингу та інших спеціальних форм кредитування
9. Управління кредиторською заборгованістю. Вивчення складу і структури кредиторської заборгованості в динаміці, фактори, що впливають на кредиторську .заборгованість та шляхи її скорочення
10. Управління інвестиційною діяльністю підприємства. Реальні інвестиції, їх склад і джерела фінансування. Оцінювання інвестиційних проектів. Фінансові інвестиції та їх напрямки. формування інвестиційного портфеля
11. Фінансовий аналіз діяльності підприємства. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства
12. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування. Складання бюджетів. Розрахунок основних фінансових показників бюджетів. Оперативне фінансове планування
13. Антикризове фінансове управління на підприємстві. Прогнозування банкрутства. Заходи щодо попередження фінансової кризи та нейтралізації ризиків, які застосовуються на підприємстві. Шляхи поліпшення фінансового стану (фінансове оздоровлення) підприємства
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки

Як отримати?
Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна - 250 грн.

Представлена курсова містить вступ, теоретичну і практичні частини дослідження, висновки і пропозиції щодо удосконалення методик і список використаної літератури.

В курсовій досліджені головні засади фінансового менеджменту господарювання підприємств, а також проаналізовані основні показники діяльності компанії за останні роки.


Структура курсової роботи по проблемі

Представлена курсова робота розподіляється на вступ, концептуальний і прикладний елементи, висновки і пропозиції, основну літературу. У вступі оцінено актуальність оцінки господарювання підприємств, наведено мету і завдання курсової роботи, а також досліджено інформаційну базу дослідження з аналізу. В теоретичному розділі курсової роботи розглянуто місце аналізу в управлінні підприємством, окреслено економічну сутність діяльності підприємств, оглянуто наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, розроблено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, проаналізовано організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, обстежено економічний і фінансовий потенціал фірми та його використання. В аналітичній частині курсової роботи опрацьовано економічний аналіз об’єкта дослідження, зумовлено теоретичну модель аналізу, простежено організацію і здійснення оцінки наявності господарювання підприємств, сформульовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, роз'яснено аналіз впливу факторів на результативний показник, висунуто фінансову оцінку ефективності використання, охарактеризовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. У висновках з'ясовано узагальнені результати дослідження аналізу, а також розкрито направлення щодо покращення аналізу діяльності підприємств в системі господарської діяльності.


Рисунок з фінансового менеджменту діяльності


Курсова з фінансового менеджменту

Схожі готові теми:

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку