Комплексний аналіз діяльності підприємства

Курсова робота (код: sam589)

Предмет: фінансовий менеджмент

Зміст

Вступ
1. Вивчення організації фінансової роботи на підприємстві. Структура та функції фінансових служб. Організація поточної фінансової, аналітичної і контрольної роботи
2. Управління грошовими потоками на підприємстві, які пов'язані з операційною, інвестиційною і фінансовою діяльністю
3. Управління формуванням прибутку. Формування результатів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності
4. Оподаткування підприємства. Нарахування і сплата податків та відрахувань у цільові фонди
5. Управління розподілом і використанням прибутку. Формування чистого прибутку підприємства. Використання чистого прибутку. Дивідендна політика підприємства
6. Формування власного капіталу підприємства. Склад та структура власного капіталу. Статутний капітал та можливості його збільшення. Формування додаткового капіталу та резервного капіталу. Оптимізація структури капіталу підприємства. Розрахунок фінансового левериджу
7. Управління оборотними активами: виробничими запасами. дебіторською заборгованістю, грошовими активами
8. Діяльність підприємства щодо залучення позичкового капіталу. Визначення кредитоспроможності підприємства. Оцінка наявного кредитного забезпечення. Вивчення можливостей використання лізингу та інших спеціальних форм кредитування
9. Управління кредиторською заборгованістю. Вивчення складу і структури кредиторської заборгованості в динаміці, фактори, що впливають на кредиторську .заборгованість та шляхи її скорочення
10. Управління інвестиційною діяльністю підприємства. Реальні інвестиції, їх склад і джерела фінансування. Оцінювання інвестиційних проектів. Фінансові інвестиції та їх напрямки. формування інвестиційного портфеля
11. Фінансовий аналіз діяльності підприємства. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства
12. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування. Складання бюджетів. Розрахунок основних фінансових показників бюджетів. Оперативне фінансове планування
13. Антикризове фінансове управління на підприємстві. Прогнозування банкрутства. Заходи щодо попередження фінансової кризи та нейтралізації ризиків, які застосовуються на підприємстві. Шляхи поліпшення фінансового стану (фінансове оздоровлення) підприємства
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки

Як отримати?
Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна - 250 грн.

Представлена курсова містить вступ, теоретичну і практичні частини дослідження, висновки і пропозиції щодо удосконалення методик і список використаної літератури.

В курсовій досліджені головні засади фінансового менеджменту господарювання підприємств, а також проаналізовані основні показники діяльності компанії за останні роки.


Структура курсової роботи по проблемі

Це курсове дослідження налічує вступ, теоретичний розділ і практичну частину, висновки і пропозиції, перелік використаної літератури. У вступі висвітлено актуальність оцінки господарювання підприємств, охарактеризовано мету і завдання дослідження, а також сформульовано інформаційну базу курсової роботи з аналізу. В теоретико-методичних основах курсової роботи розроблено становище аналітичної оцінки в менеджменті підприємства, оглянуто науковий зміст діяльності підприємств, опрацьовано нормативно-правову базу з аналізу, зумовлено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, досліджено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, обстежено економічний і фінансовий потенціал фірми та його використання. У наступному елементі курсової роботи розкрито розробку і обґрунтування методики аналізу, з'ясовано організаційно-інформаційну модель аналізу, висунуто методику загального аналізу господарювання підприємств, надано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, простежено аналіз впливу факторів на результативний показник, проаналізовано розрахунок відносних показників стану, зміни і використання, визначено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. У висновках наведено узагальнені результати дослідження аналізу, а також оцінено путі, що призводять до вдосконалення аналізу діяльності підприємств в нових умовах господарювання.


Рисунок з фінансового менеджменту діяльності


Курсова з фінансового менеджменту

Схожі готові теми:

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку