Комплексний аналіз діяльності підприємства

Курсова робота (код: sam589)

Предмет:
фінансовий менеджмент

Зміст

Вступ
1. Вивчення організації фінансової роботи на підприємстві. Структура та функції фінансових служб. Організація поточної фінансової, аналітичної і контрольної роботи
2. Управління грошовими потоками на підприємстві, які пов'язані з операційною, інвестиційною і фінансовою діяльністю
3. Управління формуванням прибутку. Формування результатів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності
4. Оподаткування підприємства. Нарахування і сплата податків та відрахувань у цільові фонди
5. Управління розподілом і використанням прибутку. Формування чистого прибутку підприємства. Використання чистого прибутку. Дивідендна політика підприємства
6. Формування власного капіталу підприємства. Склад та структура власного капіталу. Статутний капітал та можливості його збільшення. Формування додаткового капіталу та резервного капіталу. Оптимізація структури капіталу підприємства. Розрахунок фінансового левериджу
7. Управління оборотними активами: виробничими запасами. дебіторською заборгованістю, грошовими активами
8. Діяльність підприємства щодо залучення позичкового капіталу. Визначення кредитоспроможності підприємства. Оцінка наявного кредитного забезпечення. Вивчення можливостей використання лізингу та інших спеціальних форм кредитування
9. Управління кредиторською заборгованістю. Вивчення складу і структури кредиторської заборгованості в динаміці, фактори, що впливають на кредиторську .заборгованість та шляхи її скорочення
10. Управління інвестиційною діяльністю підприємства. Реальні інвестиції, їх склад і джерела фінансування. Оцінювання інвестиційних проектів. Фінансові інвестиції та їх напрямки. формування інвестиційного портфеля
11. Фінансовий аналіз діяльності підприємства. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства
12. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування. Складання бюджетів. Розрахунок основних фінансових показників бюджетів. Оперативне фінансове планування
13. Антикризове фінансове управління на підприємстві. Прогнозування банкрутства. Заходи щодо попередження фінансової кризи та нейтралізації ризиків, які застосовуються на підприємстві. Шляхи поліпшення фінансового стану (фінансове оздоровлення) підприємства
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки

Як отримати?
Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном
,
надійшліть повідомлення Viber на номер: ,
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення (зліва).

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна - 200 грн.

Представлена курсова містить вступ, теоретичну і практичні частини дослідження, висновки і пропозиції щодо удосконалення методик і список використаної літератури.

В курсовій досліджені головні засади фінансового менеджменту господарювання підприємств, а також проаналізовані основні показники діяльності компанії за останні роки.


Структура курсової роботи по проблемі

Це курсове дослідження має в своєму складі вступ, концептуальний і прикладний елементи, висновки і пропозиції, реєстр застосованої літератури. У вступі окреслено актуальність оцінки господарювання підприємств, представлено мету і завдання курсової роботи, а також охарактеризовано наукову новизну дослідження з аналізу. В теоретичних засадах дослідження наведено місце аналізу в управлінні підприємством, сформульовано сутнісне значення діяльності підприємств, простежено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, оцінено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, висвітлено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, опрацьовано економічний і фінансовий потенціал фірми та його використання. У наступному елементі курсової роботи визначено розробку і обґрунтування методики аналізу, розроблено інформаційне забезпечення та методи аналізу, оглянуто вертикальний і горизонтальний аналіз господарювання підприємств, розглянуто виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, розкрито методику факторного аналізу, досліджено математичний розрахунок результатів застосування, роз'яснено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. У висновках висунуто узагальнені результати дослідження аналізу, а також вивчено пропозиції щодо удосконалення аналізу діяльності підприємств в період становлення ринкових відносин.


Рисунок з фінансового менеджменту діяльності


Курсова з фінансового менеджменту

Схожі готові теми:

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку