Аудит фінансової та інвестиційної діяльності

Курсова робота з аудиту інвестиційної та фінансової діяльності

Ми займаємось написанням курсових робіт на тему Аудиторський контроль фінансового та інвестиційного господарювання. Виконуємо замовлення на курсові роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. Замовлена у нас курсова робота безкоштовно супроводжується до захисту: виправляються всі зауваження керівника до позитивної рецензії.

Купити готову курсову роботу на тему: аудит операцій з інвестиційними доходами і фінансовими витратами

В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені курсові роботи з аудиту інвестиційної та фінансової діяльності. Готові курсові роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 250 грн.


Готові курсові роботи з аудиту фінансової та інвестиційної діяльності

Аудит системи управління виробничого підприємства

В курсовій роботі висвітлено теоретичну сутність менеджменту на підприємстві, обстежено аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, надано характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, зумовлено планування аудиту фінансової та інвестиційної діяльності, простежено дослідну стадію аудиту менеджменту на підприємстві, проаналізовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, з'ясовано застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Аудит фінансової діяльності акціонерного товариства

В курсовій роботі оглянуто теоретичну сутність формування і використання капіталу підприємства, сформульовано обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, з'ясовано організаційно-економічну характеристику підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, оцінено організацію аудиту фінансової та інвестиційної діяльності, охарактеризовано дослідну стадію аудиту формування і використання капіталу підприємства, вивчено інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, розроблено використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Аудит інвестиційної діяльності акціонерного товариства

В курсовій роботі оглянуто економічний зміст процесу інвестування підприємств, надано огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, визначено у динаміці за останні три роки основні показники господарювання підприємства, значення аудиту в менеджменті підприємства, з'ясовано планування аудиту фінансової та інвестиційної діяльності, оцінено аудиторські дії при контролі процесу інвестування підприємств, вивчено сукупність інформації та методики аудиту, роз'яснено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Методика аудиту фінансової діяльності в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем

В курсовій роботі окреслено теорію аудиту фінансової діяльності, зумовлено обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, досліджено організаційно-економічну характеристику підприємства, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, надано складання програми і плану аудиту фінансової та інвестиційної діяльності, представлено методику проведення аудиту фінансової діяльності, визначено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, наведено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит фінансової діяльності підприємства

В курсовій роботі простежено економічний зміст фінансової діяльності підприємства, наведено аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, з'ясовано визначення та оцінку резервів підвищення ефективності роботи підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, представлено складання програми і плану аудиту фінансової та інвестиційної діяльності, роз'яснено аудиторську перевірку фінансової діяльності підприємства, оглянуто сукупність інформації та методики аудиту, опрацьовано застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Аудит інвестиційної діяльності підприємства

В курсовій роботі оцінено економічний зміст інвестиційної діяльності підприємства, оглянуто перегляд нормативно-правової бази з аудиту, висвітлено організаційно-економічну характеристику підприємства, значення аудиту в менеджменті підприємства, розглянуто організацію аудиту фінансової та інвестиційної діяльності, висунуто аудиторську перевірку інвестиційної діяльності підприємства, обстежено організаційно-інформаційну модель аудиту, охарактеризовано комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Організація і методика аудиту фінансової діяльності підприємства

В курсовій роботі оцінено доктрину аудиту фінансової діяльності підприємства, з'ясовано обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, досліджено діяльність та перспективи розвитку компанії в цілому та за окремими напрямами, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, проаналізовано переддослідну стадію аудиту фінансової та інвестиційної діяльності, оглянуто аудиторську перевірку фінансової діяльності підприємства, наведено сукупність інформації та методики аудиту, охарактеризовано використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Методика аудиту фінансової діяльності підприємства

В курсовій роботі оцінено економічний зміст фінансової діяльності підприємств, роз'яснено огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, оглянуто визначення та оцінку резервів підвищення ефективності роботи підприємства, значення аудиту в менеджменті підприємства, визначено планування аудиту фінансової та інвестиційної діяльності, надано методику проведення аудиту фінансової діяльності підприємств, окреслено інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, опрацьовано вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Аудит результатів фінансової діяльності підприємства

В курсовій роботі надано економічний зміст фінансової діяльності підприємств, сформульовано аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, розкрито основні економічні показники діяльності та ресурсів фірми протягом 3 років, значення аудиту в менеджменті підприємства, представлено складання програми і плану аудиту фінансової та інвестиційної діяльності, висвітлено аудиторські дії при контролі фінансової діяльності підприємств, обстежено організаційно-інформаційну модель аудиту, зумовлено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Аудит дотримання законодавчих та нормативних актів підприємством

В курсовій роботі надано теорію аудиту дотримання законодавчих та нормативних актів підприємством, зумовлено обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, оцінено визначення та оцінку резервів підвищення ефективності роботи підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, висунуто переддослідну стадію аудиту фінансової та інвестиційної діяльності, розроблено дослідну стадію аудиту дотримання законодавчих та нормативних актів підприємством, з'ясовано сукупність інформації та методики аудиту, висвітлено застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Організація і методика аудиту

В курсовій роботі розкрито теоретичну сутність та його організація, наведено перегляд нормативно-правової бази з аудиту, опрацьовано у динаміці за останні три роки основні показники господарювання підприємства, значення аудиту в менеджменті підприємства, сформульовано переддослідну стадію аудиту фінансової та інвестиційної діяльності, окреслено аудиторську перевірку та його організація, обстежено сукупність інформації та методики аудиту, оцінено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Аудит та аналіз ефективності господарської діяльності підприємства торгівлі

В курсовій роботі розглянуто теоретичну сутність ефективності господарської діяльності підприємства торгівлі, вивчено обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, окреслено визначення та оцінку резервів підвищення ефективності роботи підприємства, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, роз'яснено переддослідну стадію аудиту фінансової та інвестиційної діяльності, обстежено аудиторські дії при контролі ефективності господарської діяльності підприємства торгівлі, оцінено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, представлено використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Аналіз та аудит ефективності господарської діяльності підприємства торгівлі

В курсовій роботі вивчено доктрину аудиту ефективності господарської діяльності підприємства торгівлі, опрацьовано огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, визначено організаційну та функціональну структуру підприємства, значення аудиту в менеджменті підприємства, оглянуто складання програми і плану аудиту фінансової та інвестиційної діяльності, роз'яснено аудиторські дії при контролі ефективності господарської діяльності підприємства торгівлі, охарактеризовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, наведено застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Наша база містить курсові роботи з аудиту операцій з товарними запасами щоб Ваш захист пройшов без проблем Наша база містить курсові роботи на тему Аудит капіталу підприємства щоб Ваш захист пройшов без проблем
У нас є такі готові курсові роботи з аудиту фінансової та інвестиційної діяльності:

- Аудит системи управління виробничого підприємства
- Аудит фінансової діяльності акціонерного товариства
- Аудит інвестиційної діяльності акціонерного товариства
- Методика аудиту фінансової діяльності в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем
- Аудит фінансової діяльності підприємства
- Аудит інвестиційної діяльності підприємства
- Організація і методика аудиту фінансової діяльності підприємства
- Методика аудиту фінансової діяльності підприємства
- Аудит результатів фінансової діяльності підприємства
- Аудит дотримання законодавчих та нормативних актів підприємством

Весь список готових курсових робіт

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку