Аудит фінансових результатів діяльності

Вступ курсової роботи з аудиторського контролю фінансових результатів підприємства

Актуальність аудиту фінансових результатів

Актуальність висвітлення цієї теми обумовлена тим, що вона ніде ще не знаходила свого відображення у повному обсязі. А якщо і привертала до себе увагу теоретиків і практиків аудиту, то була висвітлена з точки зору огляду без поглибленого вивчення та аналізу.

Однією з важливих умов переходу до конкурентного ринку є впровадження єдиної податкової системи, яка передбачатиме рівні умови для функціонуючих на ринку підприємців. Але чи справедливий такий перехід? Відомо, що підприємства перебувають у різних вихідних умовах. Так звані стартові позиції сучасного завода-гіганта з імпортним оснащенням і фабрики, на яких використовують верстати, виготовлені ще на початку століття, явно рівноцінні. До останнього часу подібні аргументи були далеко не рідкісними. Відповідала їм і господарська практика: до підприємств, в першу чергу державних, доводились індивідуальні нормативи розподілу доходів, які ніби очищали результати роботи трудових колективів від незалежних від них факторів.

Мета і завдання курсової роботи

Метою курсової роботи є вивчення законодавчо-нормативної бази та спеціальної літератури щодо аудиту фінансового результату роботи підприємства – прибутку або збитку, та оподаткування за відповідною ставкою податку незалежно від підсумків діяльності підприємства в цілому а також пошук шляхів удосконалення аудиторської роботи.

Завданням цієї курсової роботи є:

1) вивчення організаційно-економічної структури підприємства, основних показників фінансово-господарської діяльності даного виробничого підприємства;

2) вивчення практики обліку і аудиту фінансових результатів та оподаткування прибутку на досліджуваному об’єднанні;

3) дослідження аудиторського процесу та інформаційного забезпечення операцій з формування фінансового результату господарювання та його оподаткування;

4) складання програми аудиту фінансових результатів підприємства промисловості;

5) аналіз діючих на практиці комп’ютерних технологій та удосконалення застосування ПЕОМ для аудиту фінансових результатів та оподаткування прибутку;

6) дослідження методики аудиту фінансових результатів та оподаткування прибутку на досліджуваному підприємстві;

7) визначення методів та прийомів аудиту фінансових результатів та оподаткування прибутку даного виробничого об’єднання;

8) дослідження нормативно-правової бази для аудиту фінансових результатів та оподаткування прибутку.


Презентація на тему курсової роботиПредмет і об'єкт курсової роботи

Предметом даної курсової роботи являються господарські процеси підприємства та його структурних підрозділів, які формують фінансові результати діяльності цього підприємства.

Об’єктом дослідження являється організація аудиту щодо чіткого визначення фінансових результатів та відповідність законодавчо-нормативній базі у частині податків на прибуток товариства.


Список готових курсових робіт з аудиту прибутків і збитків

Аудит фінансових результатів діяльності підприємства в умовах застосування комп’ютерних інформаційних систем

В курсовій роботі висунуто економічний зміст прибутків і збитків підприємств, зумовлено огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, проаналізовано коротку характеристику компанії, на матеріалах якої виконується курсова робота, значення аудиту в менеджменті підприємства, визначено планування аудиту фінансових результатів підприємства, охарактеризовано аудиторські дії при контролі прибутків і збитків підприємств, надано інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, роз'яснено використання новітньої техніки в процесі перевірки. Відкрити курсову роботу...

Аудит доходів підприємства торгівлі в умовах застосування інформаційних технологій

В курсовій роботі простежено теоретичну сутність операційного доходу підприємств, досліджено перегляд нормативно-правової бази з аудиту, з'ясовано організаційну та функціональну структуру підприємства, значення аудиту в менеджменті підприємства, обстежено організацію аудиту фінансових результатів підприємства, висвітлено аудиторську перевірку операційного доходу підприємств, проаналізовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, сформульовано використання новітньої техніки в процесі перевірки. Відкрити курсову роботу...

Аудит фінансових результатів в умовах комп’ютерних інформаційних систем

В курсовій роботі роз'яснено доктрину аудиту прибутку і збитку підприємств, опрацьовано перегляд нормативно-правової бази з аудиту, вивчено організаційну та функціональну структуру підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, обстежено організацію аудиту фінансових результатів підприємства, розроблено дослідну стадію аудиту прибутку і збитку підприємств, висунуто організаційно-інформаційну модель аудиту, охарактеризовано застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Відкрити курсову роботу...

Аудит фінансових результатів діяльності підприємства

В курсовій роботі роз'яснено доктрину аудиту прибутків і збитків підприємств, вивчено огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, наведено діяльність та перспективи розвитку компанії в цілому та за окремими напрямами, характеристику теперішнього становища аудиту, зумовлено планування аудиту фінансових результатів підприємства, надано аудиторську перевірку прибутків і збитків підприємств, опрацьовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, сформульовано використання новітньої техніки в процесі перевірки. Відкрити курсову роботу...

Аудит фінансових результатів операційної діяльності підприємства в умовах застосування інформаційних технологій

В курсовій роботі визначено теорію аудиту основної діяльності підприємства та їх результатів, висвітлено перегляд нормативно-правової бази з аудиту, опрацьовано діяльність та перспективи розвитку компанії в цілому та за окремими напрямами, значення аудиту в менеджменті підприємства, оглянуто переддослідну стадію аудиту фінансових результатів підприємства, досліджено аудиторські дії при контролі основної діяльності підприємства та їх результатів, висунуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, розроблено застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Відкрити курсову роботу...

Аудит формування фінансових результатів діяльності підприємства

В курсовій роботі обстежено теорію аудиту доходів, витрат і фінансових результатів підприємства, зумовлено аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, роз'яснено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, простежено переддослідну стадію аудиту фінансових результатів підприємства, розроблено аудиторські дії при контролі доходів, витрат і фінансових результатів підприємства, оглянуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, оцінено використання новітньої техніки в процесі перевірки. Відкрити курсову роботу...

Аудит доходів підприємства в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем

В курсовій роботі проаналізовано доктрину аудиту доходів підприємства, обстежено огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, представлено основні економічні показники діяльності та ресурсів фірми протягом 3 років, характеристику теперішнього становища аудиту, сформульовано планування аудиту фінансових результатів підприємства, простежено аудиторську перевірку доходів підприємства, з'ясовано сукупність інформації та методики аудиту, оглянуто вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Відкрити курсову роботу...

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит фінансових результатів діяльності підприємства

В курсовій роботі наведено доктрину аудиту фінансових результатів діяльності підприємств, розроблено обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, охарактеризовано визначення та оцінку резервів підвищення ефективності роботи підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, окреслено складання програми і плану аудиту фінансових результатів підприємства, опрацьовано дослідну стадію аудиту фінансових результатів діяльності підприємств, з'ясовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, проаналізовано вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Відкрити курсову роботу...

Аудит доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємства

В курсовій роботі роз'яснено доктрину аудиту доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємств, опрацьовано огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, надано діяльність та перспективи розвитку компанії в цілому та за окремими напрямами, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, висунуто складання програми і плану аудиту фінансових результатів підприємства, оглянуто аудиторські дії при контролі доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємств, обстежено організаційно-інформаційну модель аудиту, наведено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Відкрити курсову роботу...

Аудит фінансових результатів операційної діяльності підприємства

В курсовій роботі наведено теоретичну сутність фінансових результатів операційної діяльності підприємства, розкрито огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, представлено у динаміці за останні три роки основні показники господарювання підприємства, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, простежено організацію аудиту фінансових результатів підприємства, висунуто методику проведення аудиту фінансових результатів операційної діяльності підприємства, зумовлено сукупність інформації та методики аудиту, з'ясовано комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Відкрити курсову роботу...

Аудит фінансового результату діяльності підприємства

В курсовій роботі наведено доктрину аудиту фінансових результатів діяльності підприємства, досліджено огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, представлено діяльність та перспективи розвитку компанії в цілому та за окремими напрямами, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, охарактеризовано переддослідну стадію аудиту фінансових результатів підприємства, розроблено аудиторську перевірку фінансових результатів діяльності підприємства, проаналізовано організаційно-інформаційну модель аудиту, з'ясовано застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Відкрити курсову роботу...

Контроль фінансових результатів підприємств торгівлі

В курсовій роботі визначено теорію аудиту фінансових результатів підприємств торгівлі, сформульовано огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, надано характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, розглянуто планування аудиту фінансових результатів підприємства, охарактеризовано дослідну стадію аудиту фінансових результатів підприємств торгівлі, розкрито сукупність інформації та методики аудиту, представлено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Відкрити курсову роботу...

Контроль фінансових результатів торговельного підприємства

В курсовій роботі зумовлено теоретичну сутність фінансових результатів торговельного підприємства, з'ясовано огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, розглянуто визначення та оцінку резервів підвищення ефективності роботи підприємства, значення аудиту в менеджменті підприємства, проаналізовано планування аудиту фінансових результатів підприємства, розкрито методику проведення аудиту фінансових результатів торговельного підприємства, оглянуто сукупність інформації та методики аудиту, охарактеризовано застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Відкрити курсову роботу...

Економічна сутність поняття "фінансові результати"

Фінансовий результат господарської діяльності, а саме його позитивне значення, тобто прибуток має дуже важливе значення в показниках діяльності підприємства, а отже й потребує великої уваги в обліку, аналізі та аудиті.

Проаналізувавши основні нормативні акти, які є основою для здійснення діяльності підприємства, можна сказати, що законодавство України щодо змісту та повноти відображення інформації про фінансові результати не досконало розглянуті в правовій базі України: між різними нормативними актами існують неврегульовані суперечності, що ускладнюють працю працівників бухгалтерії і спричиняють помилки. Тому для написання даної роботи необхідне використання спеціальної літератури, яка детальніше розкриває господарські операції.

Незважаючи на значні здобутки в дослідженнях учених, проблема практичного впровадження та удосконалення обліку і аудиту формування фінансових результатів розкрита недостатньо. Так, відсутні роботи, в яких комплексно розглядаються питання обліку і аудиту у поєднанні із обгрунтованим плануванням і просуванням товарів на нові ринки збуту, а недостатність робіт із комплексної автоматизації зменшує доробок у практичному застосуванні на підприємствах. У зв’язку з цим виникає необхідність подальшого їх вивчення відповідно до нових соціально-економічних відносин, що відбуваються в Україні.

Аналіз основних показинків базового підприємства

ТОВ "Серпень" являється промисловим підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

З наведених вище даних видно, що за останні 3 роки ресурсний потенціал підприємства значно зменшився. Так, основні засоби в 2014 році порівняно з 2012 роком зменшились на 672,6 тис. грн. (47,0%), середня сума активів в 2014 році склала 3271,9 тис. грн, що на 3604 тис. грн. (52,4%) менше ніж в 2012 році. Сума власного капіталу також постійно зменшується – в 2013 році порівняно з 2012 роком вона знизилась на 1223 тис. грн. (54,0%), а порівняно з 2013 роком – на 35,9 тис. грн. (3,3%). В той же час нематеріальні активи постійно збільшуються протягом досліджуваного періоду: в 2014 році вони склали 23,6 тис. грн., що на 14,5 тис. грн. (158%) більше за 2012 рік і на 1,4 тис. грн. (6,3%) більше за 2013 рік.

Процес аудиту формування фінансових результатів ТОВ "Серпень" здійснюється за схемою: первинний документ - зведений документ - регістр бухгалтерського обліку – журнал Головна книга - фінансова звітність та ґрунтується на визначенні об’єктів, джерел інформації, методичних прийомів аудиту, узагальнення і реалізації його результатів.


Скачати безкоштовно курсову роботу

Для безкоштовної закачки курсової Аудит фінансових результатів діяльності натисніть на кнопку:

Витяги з курсової роботи з теми Аудит фінансових результатів діяльності

Клікніть для збільшення
Вступ курсової з фінансових результатів підприємства Теоретична сутність аудиту прибутків і збитків Нормативно-правове забезпечення аудиту фінансових результатів підприємства Організація управління фінансовими результатами Методика аудиту фінансових результатів підприємства Висновки і пропозиції з удосконалення керування фінансовими результатами

Методика аудиту фінансових результатів

Завданнями аудиту використання прибутку є :

- контроль законності визначення витрат на реалізацію товарів, послуг за кожною калькуляційною статтею та за кожним елементом витрат по основній операційній діяльності;

- порівняння доходів та витрат на їх створення, контроль визначення фінансових результатів господарювання;

- контроль складу і вірності відображення та визнання в обліку та звітності витрат від різних видів господарської діяльності за кожною статтею витрат;

- контроль складання фінансової звітності за формою 2 "Звіт про фінансові результати" і формою 5 "Примітки до фінансової звітності;

- контроль витрат та доходів майбутніх періодів;

- контроль доходів і затрат від надзвичайної діяльності;

- контроль вірності нарахування податку на прибуток і визначення нерозподіленого прибутку або непокритого збитку;

- оцінка динаміки показників формування прибутку, обгрунтованості фактичної величини утворення і розподілу прибутку ;

- оцінка можливих резервів подальшого зростання прибутку на основі оптимізації обсягів продаж і витрат.

Удосконалення аудиторської перевірки

Здійснення аудиту у сучасних умовах з урахуванням вимог національних П(С)БО потребує удосконалення, що відбуватиметься у процесі доробки та удосконалення нормативної бази, але запропонована методика здійснення аудиту фінансових результатів господарської діяльності дає є найбільш універсальною на даному етапі процесу трансформації бухгалтерського обліку в Україні.Для успішного захисту у нас є курсові роботи з обліку доходів і фінансових результатів, які Ви можете замовити Також ми маємо якісні курсові роботи на тему Облік основних засобів підприємства для замовлення