Аудит фінансового стану підприємства

Презентація для захисту курсової роботи
Список готових курсових робіт з перевірки ефективності економічного потенціалу

Аудит фінансової стійкості та платоспроможності підприємства при застосуванні інформаційних технологій

Цей проект охоплює наступні частини: введення і концептуальні пункти й аналітичні частини й висновки і пропозиції, реєстр уживаної літератури і додато Окреслено організацію і методику аудиторської перевірки фінансового стану. Докладніше ...

Аудит фінансової стійкості і платоспроможності акціонерних товариств в умовах комп'ютерних інформаційних систем

Надане дослідження містить передмова, а також концептуальні пункти, а також методичні основи, висновки і пропозиції, реєстр використаної літератури та додаткові матеріал Надано організацію і методику аудиторської перевірки фінансової стійкості і платоспроможності акціонерних товариств. Докладніше ...

Аудит економічного потенціалу підприємства в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем

Наданий проект включає вступ, концептуальні пункти та аналітичні основи та висновок, список застосованих джерел і доповненн Обстежено організацію і методику аудиторської перевірки економічного потенціалу фірми. Докладніше ...

Контроль економічного потенціалу і фінансового стану підприємства

Даний проект має такі розділи як вступ, теоретичні рубрики й методологічні розділи й висновок, регістр використаної літератури, додатк Розглянуто організацію і методику аудиторської перевірки економічного потенціалу і фінансового стану підприємства. Докладніше ...

Контроль фінансового стану підприємств сфери АПК

Приведений твір включає передмова, теоретичні рубрики й методичні рубрики і висновки і пропозиції, перелік застосованої літератури, додатк Обстежено організацію і методику аудиторської перевірки фінансового стану підприємств сфери АПК. Докладніше ...

Власні фінансові ресурси підприємства та ефективність їх використання