Аналіз грошових коштів підприємства

Вступ з курсової роботи на тему

Актуальність курсової роботи

В господарювання товариства перебувають в господарських зв'язках з різними товариствами та фізособами. Постійний оборот господарських коштів викликає безперервне поновлення різних перерахувань коштів. Перерахування бувають як зовнішні так і внутрішні, а підприємства виступають як постачальниками так і замовниками. Більше поширені види зовнішніх розрахунків являються оплати з продавцями за продукцію і послуги та з покупцями. Від них залежить ліквідність підприємства, його фінансове становище та інвестиційна привабливість. Із внутрішніх оплат необхідно приділити особливу увагу на оплати за підзвітними сумами та на заробітну плату. Ці розрахунки проводяться в основному готівкою і пов'язані з витратами товариства.

Так як грошові кошти - це найбільш ліквідні активи, то від їх наявності залежить вчасність погашення зобов’язань товариства.

Раціональне становлення попередніх операцій потрібна для стійкості щодо оберненості засобів товариства, закріплення в ній платіжної дисципліни та удосконалення його фінансового становища. Також, правильна організація оплат, раціональність становлення обліку унеможливить погані наслідки від діяльності.

При нестачі власних коштів товариства вимушені залучати позики та різноманітні кредити. Основними постачальниками цих коштів є комерційні банки. Тому облік позик і аудит за їх своєчасними погашеннями в теперішні часи має особливе значення.

Мета курсової роботи

Мета складається з удосконалення методології оцінки грошових коштів товариств. На етапі превентивного аналізу грошових коштів необхідно відзначити важливіші запитання, якщо відповісти на них, можливо буде відзначити обсяг аналізу, якими засобами потрібно проводити аналіз.

Завдання курсової роботи

Для розкриття вибраної теми необхідно дослідити питання організації аналізу грошових засобів готівкових, на поточних та інших спеціальних рахунках.

При дослідженні теми курсової роботи потрібно вирішити завдання:

- розглянути економічний зміст грошових коштів,

- надати організаційну оцінку товариства;

- визначити законодавчу базу з оцінки грошових коштів;

- провести оцінку грошових коштів товариства;

Предметом курсової роботи грошові кошти приватного підприємства.

Презентація для захисту курсової роботи
Список готових курсових робіт з оцінки готівкових і безготівкових монетарних активів

Аналіз джерел утворення і напрямів використання коштів у системі управління грошовими потоками підприємства

В курсовій роботі зумовлено сутнісне значення грошових коштів підприємства, вивчено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, охарактеризовано організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, розробку і обґрунтування методики аналізу, обстежено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, досліджено вертикальний і горизонтальний аналіз операцій з грошима товариства, висунуто стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, розроблено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Складання звіту про рух грошових коштів та його удосконалення

В курсовій роботі представлено науковий зміст грошових коштів підприємства, розроблено нормативно-правову базу з аналізу, окреслено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, з'ясовано теоретичну модель аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, зумовлено організацію і здійснення оцінки наявності звіту про рух операцій з грошима та його удосконалення, оглянуто напрямки удосконалення методики аналізу, надано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз операцій з грошовими коштами торговельних підприємств

В курсовій роботі визначено сутнісне значення грошових коштів підприємства, окреслено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, проаналізовано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, досліджено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, висвітлено вертикальний і горизонтальний аналіз операцій з грошовими коштами торговельних підприємств, простежено напрямки удосконалення методики аналізу, з'ясовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз грошових коштів бюджетних установ

В курсовій роботі проаналізовано економічну сутність грошових коштів підприємства, представлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, наведено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, економічний аналіз об’єкта дослідження, надано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, висунуто організацію і здійснення оцінки наявності операцій з грошима бюджетних установ, роз'яснено напрямки удосконалення методики аналізу, з'ясовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз грошових коштів підприємства

В курсовій роботі оглянуто науковий зміст грошових коштів підприємства, з'ясовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, представлено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, опрацьовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, вивчено аналіз структури і динаміки операцій з грошима підприємств, надано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, оцінено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз грошових коштів та їх еквівалентів на підприємстві

В курсовій роботі досліджено економічну сутність грошових коштів підприємства, оглянуто наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, обстежено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, розроблено теоретичну модель аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, розглянуто методику загального аналізу операцій з грошима підприємства та їх еквівалентів, з'ясовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, роз'яснено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Фінансовий аналіз грошових коштів підприємств різних форм власності

В курсовій роботі оцінено науковий зміст грошових коштів підприємства, розкрито законодавчі акти і літературу з аналізу, оглянуто основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, опрацьовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, обстежено організацію і здійснення оцінки наявності операцій з грошима підприємств різних форм власності, сформульовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, проаналізовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз грошових коштів та ефективності їх використання в підприємствах

В курсовій роботі розроблено сутнісне значення грошових коштів підприємства, зумовлено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, висвітлено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, економічний аналіз об’єкта дослідження, оглянуто інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, наведено вертикальний і горизонтальний аналіз операцій з грошима в підприємствах, простежено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, оцінено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз операцій з грошовими коштами бюджетних установ

В курсовій роботі простежено сутнісне значення грошових коштів підприємства, визначено нормативно-правову базу з аналізу, представлено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, економічний аналіз об’єкта дослідження, висунуто організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, роз'яснено аналіз структури і динаміки операцій з грошовими коштами бюджетних установ, зумовлено напрямки удосконалення методики аналізу, обстежено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Фінансовий аналіз грошових коштів бюджетної установи

В курсовій роботі представлено економічну сутність грошових коштів підприємства, зумовлено законодавчі акти і літературу з аналізу, розроблено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, роз'яснено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, досліджено аналіз структури і динаміки операцій з грошима бюджетної установи, оглянуто стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, вивчено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз грошових коштів та їх руху на підприємствах

В курсовій роботі опрацьовано науковий зміст грошових коштів підприємства, представлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, визначено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, окреслено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, оцінено вертикальний і горизонтальний аналіз операцій з грошима та їх руху на підприємствах, досліджено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, висвітлено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Фінансовий аналіз грошових коштів на підприємствах

В курсовій роботі наведено сутнісне значення грошових коштів підприємства, розглянуто нормативно-правову базу з аналізу, окреслено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, досліджено теоретичну модель аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, визначено методику загального аналізу операцій з грошима на підприємствах, проаналізовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, простежено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз грошових коштів бюджетної установи

В курсовій роботі простежено економічну сутність грошових коштів підприємства, обстежено нормативно-правову базу з аналізу, представлено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, висунуто теоретичну модель аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, зумовлено методику загального аналізу операцій з грошима бюджетної установи, проаналізовано напрямки удосконалення методики аналізу, визначено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Фінансовий аналіз операцій з грошовими коштами бюджетної установи

В курсовій роботі висвітлено теорію аналізу грошових коштів підприємства, висунуто правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, окреслено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, оцінено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, простежено методику загального аналізу операцій з грошовими коштами бюджетної установи, розглянуто розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, обстежено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз грошових коштів підприємства споживчої кооперації

В курсовій роботі досліджено науковий зміст грошових коштів підприємства, розкрито наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, наведено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, висвітлено теоретичну модель аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, оцінено методику загального аналізу операцій з грошима підприємств споживчої кооперації, простежено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, окреслено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз грошових коштів в державних підприємствах

В курсовій роботі оцінено економічну сутність грошових коштів підприємства, досліджено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, простежено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, розробку і обґрунтування методики аналізу, окреслено теоретичну модель аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, розкрито організацію і здійснення оцінки наявності операцій з грошима в державних підприємствах, наведено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, визначено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз операцій з грошовими коштами бюджетної установи

В курсовій роботі висунуто науковий зміст грошових коштів підприємства, оглянуто правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, наведено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, простежено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, охарактеризовано вертикальний і горизонтальний аналіз операцій з грошовими коштами бюджетної установи, розкрито розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, зумовлено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз операцій з грошовими коштами бюджетної установи

В курсовій роботі з'ясовано теорію аналізу грошових коштів підприємства, обстежено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, роз'яснено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, висунуто інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, розкрито методику загального аналізу операцій з грошовими коштами бюджетної установи, представлено напрямки удосконалення методики аналізу, сформульовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічна сутність грошових коштів

Успішне господарювання товариства в теперішнього часу можливе тільки за умови здійснення постійного руху грошових коштів – їх приходу та вибуття.
Розробка всіх родів господарських операцій товариства створює грошовий потік. Цей потік товариства являє собою постійний процес і являє поняття “грошовий потік”.
Традиційно в літературі поняття “гроші” подаються через визначення їх функцій. Гроші – це засіб виміру, засіб обігу та платежу, засіб збереження вартості. Використання цього методичного підходу дозволяє таким чином висвітити значення грошей на рівні підприємства.
Недоліками нормативної бази являється її нестабільність, часта зміна законодавчих актів. В результаті, щоб зробити аудит на підприємстві за певний період часто необхідно користуватися декількома нормативними актами, що стосуються одного питання, або одним нормативним актом, який змінювався декілька разів, що ускладнює як роботу бухгалтера, так і роботу аудитора.

Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

Базовим підприємством, на матеріалах якого була написана робота є ТОВ «Укрклімат Інжиніринг».
Метою створення підприємства було задоволення попиту населення на товари широкого вжитку, отримання доходів шляхом організації оптової та роздрібної торгівлі.
Основними цілями та завданнями підприємства є: оптова, дрібнооптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання власного виробництва й інших виробників; зовнішня торгівля недержавних організацій; посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання.
Аналіз основних показників ресурсів дозволив зробити висновок, що у 2014 році ресурси підприємства не змінювались і знаходиться в досить позитивному стані, так як власний капітал був на достатньому рівні і значно переважав довгострокові та поточні зобов'язання. В 2015 році відбулось зниження власного капіталу з одночасним зростанням поточних зобов'язань. У 2016 році відбулось зростання власного капіталу, а також значне підвищення поточних зобов'язань. Як наслідок підприємство збільшило свої ресурси, а це говорить про стабільне становище і фінансову незалежність.
Аналіз тенденції динаміки фінансових результатів свідчить, що в протягом всіх трьох років, що аналізуються, підприємство отримувало прибутки. Дохід від реалізації товарів, чистий дохід від реалізації товарів і собівартість реалізованої продукції мають однакові тенденції в розвитку. Так в 2014-2015 роках відбувається незначне збільшення Починаючи з 2015 року відбувається значне збільшення як доходів так і собівартості аж до кінця 2016 року, коли вони досягли максимального результату. Завдяки тому, що чисті доходи від реалізації продукції завжди перевищують собівартість, підприємство протягом всіх п'яти років отримує значний валовий прибуток. Так в 2016 році він склав 3851,0 тис. грн., що на 1091,0 тис. грн. (39,5%) більше за 2015 рік, на 93,0 (290,6 %) більше за 2014 рік.
Таким чином, останні два роки діяльності ТОВ «Укрклімат Інжиніринг» можна оцінити позитивно. Відбулось значне збільшення доходів від реалізації продукції і, завдяки перевищенню доходів над витратами, підприємство отримало в 2016 році максимальний чистий прибуток. Це говорить про досить ефективну політику управління майновим потенціалом підприємства.

Скачати безкоштовно курсову роботу

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аналіз грошових коштів підприємства натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи оцінки готівкових і безготівкових монетарних активів Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення оцінки готівкових і безготівкових монетарних активів Другий розділ курсової роботи

Загальний аналіз грошових коштів

Оцінка грошових коштів представляє собою процес дослідження результативних показників їх формування в товаристві з ціллю знаходження резервів подальшого покращення якості їх функціонування.
Позитивна тенденція надходження і вибуття операційних грошових коштів ТОВ «Укрклімат Інжиніринг» в 2015 та 2016 році відбулась за рахунок операційного прибутку, хоча в 2015 році він значно зменшився за рахунок придбання поточних ресурсів та погашення поточних зобов'язань.
Аналізуючи рух інвестиційних грошових коштів необхідно сказати, що в 2016 році він був від'ємним і порівняно з 2015 роком зменшився на 788,0 тис.грн. (256,7%), а порівняно з 2014 роком на 309,0 тис.грн, що становить аж 179,7%. Це в першу чергу пояснюється тим, що в 2014 році були реалізовані фінансові інвестиції, тоді як в 2015 та 2016 роках відбулось придбання необоротних активів, що і призвело до зниження чистого руху інвестиційних грошових коштів.
Рух коштів від фінансової діяльності в 2016 році порівняно з 2014 роком збільшився на 508,0 тис.грн. (205,7%), а порівняно з 2015 роком збільшився на 543,0 тис.грн., або на 192,6%. Це пояснюється тим, що в 2016 році було надходження і погашення позики а також інші платежі, тоді як в 2014 і в 2016 роках було надходження власних фінансових ресурсів відповідно на 89,0 тис.грн. і 128,0 тис.грн, але в 2015 році ще відбулося погашення позики, що зумовило зниження надходження грошей від фінансування.
За результатами аналізу надходження грошей за видами господарювання ТОВ «Укрклімат Інжиніринг» необхідно провести висновок, що гроші товариства в 2014 та 2016 формуються в по операційним результатам, а в 2015 році - це надходження було переважно за рахунок інвестицій. Чисте надходження операційних грошей в 2016 році був найбільшим, в підсумку його вистачило щоб покрити вибуття грошей від фінансування. За результатами загальний чисте надходження грошей за 2016 рік виявився позитивним і становив – 99,0 тис.грн.

Аналіз ефективності використання грошових коштів

Аналізуючи коефіцієнти, що характеризують рівень якості грошових коштів ТОВ «Укрклімат Інжиніринг» в 2016 році, можна сказати, що він був ефективним, оскільки коефіцієнти якості грошових коштів і ефективності чистого грошового руху мають позитивне значення. На ці показники в першу чергу вплинув чисте надходження коштів за 2016 рік, який виявився позитивним.
Важливим елементом інфраструктури сучасного суспільства є інформаційна технологія. Вона передбачає якісно нову організацію збору, переробки і доведення інформації.
Останнім часом ринок комп'ютерних технологій переповнений програмними прикладними продуктами для бухгалтерського обліку і економічного аналізу. Але жоден з них не може бути визнаним досконалим засобом автоматизації системи обліку та аналізу. Причинами цього є постійні зміни як в законодавстві України, так і в ситуації на внутрішньому ринку, що призводить до швидкого старіння програм і необхідності їх постійного оновлення. Майже всі програми намагаються продублювати ручний бухгалтерський облік тоді, як для комп'ютерної системи необхідна своя форма обліку.Для успішного захисту у нас є курсові роботи з оцінки розрахунків з дебіторами, які Ви можете замовити В нашому банку готових робіт є курсові роботи на тему Аналіз запасів підприємства для купівлі
Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку