Аналіз кошторису бюджетної установи

Вступ курсової роботи з оцінки кошторису бюджетних установ

Актуальність курсової роботи

З часу отримання Україною незалежності, головною умовою її подальшого існування є наявність розвинутої і міцної системи ринкової економіки. Провідну роль у створенні й розвитку цієї системи відіграють державні фінанси, за допомогою яких держава перерозподіляє значну частину валового внутрішнього продукту, що виступає головним об'єктом фінансових відносин. Одним з складових перерозподілу валового внутрішнього продукту є фінансування державою видатків бюджетних установ.

На сучасному етапі розвитку економіки, фінансування бюджетних установ проводиться в умовах жорсткого режиму економії бюджетних коштів. Така ж ситуація спостерігається і при фінансуванні закладів освіти. Основними напрямками фінансування поточних витрат освітніх установ є: виділення коштів на оплату праці, господарські витрати на тепло-, водо- і електропостачання , а також компенсація видатків на харчування. Але це не дає можливості в мінімально-необхідних обсягах оновлювати матеріально-технічну базу закладів освіти. Морально старіють і зношуються основні засоби, зростає кількість будівель та об'єктів, які потребують реконструкції та капітального ремонту, різко скорочується обсяг введення в експлуатацію нових навчально-виховних закладів.

Оскільки заклади освіти не мають значних надходжень в спеціальний фонд, а отже для здійснення своєї діяльності можуть розраховувати лише на отримані бюджетні асигнування, то важливим є розробка правильної політики закладу щодо здійснення видатків. Особливу увагу приділяють розробці раціональної системи платежів, тобто вибору форми розрахунків. Ефективна видаткова політика дозволяє спрямовувати отримані бюджетні асигнування на конкретні раціональні цілі, ефективно використовувати бюджетні кошти, виконувати установою всі притаманні їй функції. Зважаючи на це, запропонована тема курсової роботи набуває все більшої актуальності.

Завдання курсової роботи

Прикладне застосування теоретичних знань з методології наукових досліджень, бухгалтерського обліку, економічного аналізу, а також практичних навичок, розкриття економічної сутності процесу фінансування установ та здійснення ними видатків, побудова організаційно-економічної моделі аналізу виконання кошторису закладами освіти; розробка пропозицій щодо удосконалення аналізу фінансування й розрахунків установ освіти з метою дотримання цільового витрачання бюджетних коштів, збереження державного майна, попередження безгосподарності; виявлення недоліків та пошук шляхів вдосконалення діючої системи аналізу у тому числі за допомогою засобів комп'ютерної техніки, розробка методики внутрішнього аналізу.


Предмет курсової роботи

доходна та видаткова частини кошторису доходів та видатків установи освіти.

Інформаційна база курсової роботи

Первинні бухгалтерські документи, регістри бухгалтерського обліку, річна звітність базової установи, нормативно-правова та спеціальна література.

Об'єкт курсової роботи

Дитячий навчальний заклад №606 міста Києва.

Як підсумок слід додати що за сучасних умов методика аналізу, виконання кошторису доходів та видатків в закладах освіти, розроблена в даній роботі набуває не тільки теоретичного, але й практичного значення. Після проведеного в процесі написання курсової роботи дослідження нами запропоновано реальний проект з удосконалення аналітичних процесів, які активно впливають на кінцеві результати господарювання, раціональне використання фінансових установою ресурсів.


Список готових курсових робіт з аналізу доходів і фінансування закладів

Аналіз виконання кошторису бюджетної установи

В курсовій роботі з'ясовано теорію аналізу кошторису бюджетних установ, роз'яснено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, розглянуто коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, економічний аналіз об’єкта дослідження, оглянуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу доходів і фінансування закладів, зумовлено вертикальний і горизонтальний аналіз ефективності використання бюджетних коштів, проаналізовано напрямки удосконалення методики аналізу, обстежено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз виконання кошторису бюджетної установи в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

В курсовій роботі з'ясовано теорію аналізу кошторису бюджетних установ, розроблено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, вивчено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, простежено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу доходів і фінансування закладів, окреслено вертикальний і горизонтальний аналіз виконання кошторису бюджетної установи, висвітлено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, надано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз кошторису доходів і видатків в контрольно-ревізійних органах

В курсовій роботі вивчено економічну сутність кошторису бюджетних установ, простежено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, оцінено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, роз'яснено інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу доходів і фінансування закладів, оглянуто організацію і здійснення оцінки наявності кошторису доходів і видатків в контрольно-ревізійних органах, з'ясовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, висвітлено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз кошторису доходів і видатків в дошкільних закладах

В курсовій роботі з'ясовано науковий зміст кошторису бюджетних установ, надано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, представлено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, визначено теоретичну модель аналізуаналізу доходів і фінансування закладів, обстежено методику загального аналізу кошторису доходів і видатків в дошкільних закладах, розкрито напрямки удосконалення методики аналізу, вивчено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз кошторису доходів і видатків місцевих органів виконавчої влади

В курсовій роботі проаналізовано теорію аналізу кошторису бюджетних установ, наведено законодавчі акти і літературу з аналізу, оцінено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, надано організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу доходів і фінансування закладів, розглянуто вертикальний і горизонтальний аналіз кошторису доходів і видатків місцевих органів виконавчої влади, висунуто стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, з'ясовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз виконання кошторису бюджетних установ

В курсовій роботі досліджено теорію аналізу кошторису бюджетних установ, розроблено нормативно-правову базу з аналізу, вивчено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, розробку і обґрунтування методики аналізу, простежено теоретичну модель аналізуаналізу доходів і фінансування закладів, розглянуто вертикальний і горизонтальний аналіз виконання кошторису бюджетних установ, окреслено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, проаналізовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз виконання кошторису бюджетної установи в умовах використання новітніх інформаційних технологій

В курсовій роботі досліджено теорію аналізу кошторису бюджетних установ, охарактеризовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, оглянуто коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, економічний аналіз об’єкта дослідження, окреслено інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу доходів і фінансування закладів, надано методику загального аналізу виконання кошторису бюджетної установи, висвітлено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, розкрито застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Фінансовий аналіз виконання кошторису загального фонду бюджетних установ

В курсовій роботі висвітлено економічну сутність кошторису бюджетних установ, представлено нормативно-правову базу з аналізу, окреслено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, економічний аналіз об’єкта дослідження, роз'яснено теоретичну модель аналізуаналізу доходів і фінансування закладів, наведено вертикальний і горизонтальний аналіз виконання кошторису загального фонду бюджетних установ, вивчено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, висунуто вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз виконання кошторису загального фонду бюджетних установ

В курсовій роботі з'ясовано науковий зміст кошторису бюджетних установ, надано законодавчі акти і літературу з аналізу, опрацьовано загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, економічний аналіз об’єкта дослідження, висвітлено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу доходів і фінансування закладів, зумовлено аналіз структури і динаміки виконання кошторису загального фонду бюджетних установ, обстежено напрямки удосконалення методики аналізу, простежено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз виконання кошторису бюджетної установи за захищеними статтями

В курсовій роботі окреслено економічну сутність кошторису бюджетних установ, розглянуто правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, вивчено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, опрацьовано організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу доходів і фінансування закладів, обстежено аналіз структури і динаміки виконання кошторису бюджетної установи за захищеними статтями, охарактеризовано напрямки удосконалення методики аналізу, простежено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз виконання кошторису доходів і видатків у закладах освіти

В курсовій роботі обстежено економічну сутність кошторису бюджетних установ, з'ясовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, простежено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, економічний аналіз об’єкта дослідження, оцінено організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу доходів і фінансування закладів, надано методику загального аналізу виконання кошторису доходів і видатків у закладах освіти, опрацьовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, проаналізовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз виконання кошторису доходів і видатків в закладах охорони здоров'я

В курсовій роботі визначено науковий зміст кошторису бюджетних установ, досліджено законодавчі акти і літературу з аналізу, розроблено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, наведено організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу доходів і фінансування закладів, проаналізовано аналіз структури і динаміки виконання кошторису доходів і видатків в закладах охорони здоров'я, оглянуто стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, представлено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз виконання кошторису загального фонду бюджетних установ

В курсовій роботі представлено науковий зміст кошторису бюджетних установ, висунуто нормативно-правову базу з аналізу, досліджено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, економічний аналіз об’єкта дослідження, висвітлено інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу доходів і фінансування закладів, зумовлено вертикальний і горизонтальний аналіз виконання кошторису загального фонду бюджетних установ, з'ясовано напрямки удосконалення методики аналізу, розглянуто використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Фінансовий аналіз кошторису загального фонду бюджетної установи

В курсовій роботі з'ясовано сутнісне значення кошторису бюджетних установ, розкрито законодавчі акти і літературу з аналізу, досліджено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, оглянуто інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу доходів і фінансування закладів, простежено організацію і здійснення оцінки наявності виконання кошторису загального фонду бюджетної установи, надано напрямки удосконалення методики аналізу, визначено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Фінансовий аналіз виконання кошторису бюджетної установи за захищеними статтями

В курсовій роботі розкрито науковий зміст кошторису бюджетних установ, простежено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, вивчено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, оглянуто теоретичну модель аналізуаналізу доходів і фінансування закладів, з'ясовано вертикальний і горизонтальний аналіз виконання кошторису бюджетної установи за захищеними статтями, представлено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, висунуто вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз кошторису загального фонду бюджетної установи

В курсовій роботі наведено економічну сутність кошторису бюджетних установ, оцінено законодавчі акти і літературу з аналізу, охарактеризовано основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, економічний аналіз об’єкта дослідження, надано інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу доходів і фінансування закладів, обстежено організацію і здійснення оцінки наявності виконання кошторису загального фонду бюджетної установи, роз'яснено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, висунуто застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз кошторису загального фонду бюджетної установи

В курсовій роботі обстежено науковий зміст кошторису бюджетних установ, вивчено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, розглянуто коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, розробку і обґрунтування методики аналізу, досліджено інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу доходів і фінансування закладів, опрацьовано вертикальний і горизонтальний аналіз виконання кошторису загального фонду бюджетної установи, з'ясовано напрямки удосконалення методики аналізу, сформульовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз виконання кошторису бюджетних установ за захищеними статтями

В курсовій роботі оцінено сутнісне значення кошторису бюджетних установ, сформульовано законодавчі акти і літературу з аналізу, роз'яснено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, розробку і обґрунтування методики аналізу, розроблено теоретичну модель аналізуаналізу доходів і фінансування закладів, наведено методику загального аналізу виконання кошторису бюджетних установ за захищеними статтями, представлено напрямки удосконалення методики аналізу, висвітлено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Відкрити курсову роботу...

Скачати безкоштовно курсову роботу

Для безкоштовної закачки курсової Аналіз кошторису бюджетної установи натисніть на кнопку:

Наш банк робіт містить недорогі курсові роботи з аналізу ефективності використання трудових ресурсів щоб полегшити написання Вашої роботи В нашій базі є готові курсові роботи на тему Аналіз розрахункових операцій, які можна купити