Аудит касових операцій підприємства


Список готових курсових робіт з аудиту готівкових коштів

Контроль і ревізія касових операцій і операцій на поточних рахунках в установах охорони здоров'я

В курсовій роботі висунуто теорію аудиту касових операцій і операцій на поточних рахунках в установах охорони здоров'я, розглянуто аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, вивчено діяльність та перспективи розвитку компанії в цілому та за окремими напрямами, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, простежено планування аудиту касових операцій підприємства, висвітлено дослідну стадію аудиту касових операцій і операцій на поточних рахунках в установах охорони здоров'я, обстежено сукупність інформації та методики аудиту, роз'яснено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Відкрити курсову роботу...

Контроль і ревізія касових операцій бюджетних установ

В курсовій роботі охарактеризовано доктрину аудиту касових операцій бюджетних установ, вивчено аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, розроблено організаційно-економічну характеристику підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, розглянуто організацію аудиту касових операцій підприємства, зумовлено аудиторську перевірку касових операцій бюджетних установ, з'ясовано інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, оцінено використання новітньої техніки в процесі перевірки. Відкрити курсову роботу...

Контроль і ревізія операцій на поточному рахунку бюджетних установ

В курсовій роботі опрацьовано теоретичну сутність операцій на поточному рахунку бюджетних установ, представлено обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, оглянуто у динаміці за останні три роки основні показники господарювання підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, надано складання програми і плану аудиту касових операцій підприємства, охарактеризовано методику проведення аудиту операцій на поточному рахунку бюджетних установ, з'ясовано сукупність інформації та методики аудиту, висвітлено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Відкрити курсову роботу...

Аудит ризиків комерційного банку

В курсовій роботі вивчено доктрину аудиту ризиків комерційного банку, сформульовано огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, обстежено діяльність та перспективи розвитку компанії в цілому та за окремими напрямами, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, розглянуто організацію аудиту касових операцій підприємства, розроблено аудиторські дії при контролі ризиків комерційного банку, опрацьовано сукупність інформації та методики аудиту, охарактеризовано вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Відкрити курсову роботу...

Аудит касових операцій підприємства

В курсовій роботі оцінено теоретичну сутність касових операцій підприємств, роз'яснено аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, обстежено організаційно-економічну характеристику підприємства, значення аудиту в менеджменті підприємства, розглянуто переддослідну стадію аудиту касових операцій підприємства, висунуто дослідну стадію аудиту касових операцій підприємств, представлено інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, опрацьовано комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Відкрити курсову роботу...

Аудит операцій на поточному рахунку підприємства

В курсовій роботі розкрито економічний зміст операцій на поточному рахунку підприємств, представлено аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, з'ясовано основні економічні показники діяльності та ресурсів фірми протягом 3 років, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, опрацьовано організацію аудиту касових операцій підприємства, розроблено аудиторські дії при контролі операцій на поточному рахунку підприємств, простежено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, обстежено використання новітньої техніки в процесі перевірки. Відкрити курсову роботу...

Контроль касових операцій в торгівельних підприємствах

В курсовій роботі досліджено теорію аудиту касових операцій в торгівельних підприємствах, наведено аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, обстежено основні економічні показники діяльності та ресурсів фірми протягом 3 років, характеристику теперішнього становища аудиту, оглянуто організацію аудиту касових операцій підприємства, розглянуто аудиторські дії при контролі касових операцій в торгівельних підприємствах, окреслено інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, простежено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Відкрити курсову роботу...

Аудит операцій на рахунку у банку

В курсовій роботі розроблено теорію аудиту операцій на рахунку у банку, надано огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, визначено визначення та оцінку резервів підвищення ефективності роботи підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, висунуто планування аудиту касових операцій підприємства, наведено аудиторські дії при контролі операцій на рахунку у банку, вивчено інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, опрацьовано комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Відкрити курсову роботу...

Скачати безкоштовно курсову роботу

Для безкоштовної закачки курсової Аудит касових операцій підприємства натисніть на кнопку:

Для успішного захисту у нас є курсові роботи з аудиту розрахунків з кредиторами, які Ви можете замовити Також ми маємо якісні курсові роботи на тему Облік і аудит оборотних активів підприємства для замовлення