Аудит кредиторської заборгованості підприємства

Презентація на тему курсової роботи
Список готових курсових робіт з аудиту розрахунків з кредиторами

Аудит кредиторської заборгованості підприємства торгівлі

В курсовій роботі вивчено теорію аудиту розрахунків з кредиторами підприємств, надано перегляд нормативно-правової бази з аудиту, оцінено організаційну та функціональну структуру підприємства, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, охарактеризовано організацію аудиту кредиторської заборгованості підприємства, роз'яснено аудиторську перевірку розрахунків з кредиторами підприємств, висунуто інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, зумовлено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Відкрити курсову роботу...

Аудит обліку кредитів і позик

В курсовій роботі оглянуто економічний зміст кредитів і позик підприємства, зумовлено огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, надано основні економічні показники діяльності та ресурсів фірми протягом 3 років, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, висунуто складання програми і плану аудиту кредиторської заборгованості підприємства, проаналізовано дослідну стадію аудиту кредитів і позик підприємства, розкрито сукупність інформації та методики аудиту, опрацьовано комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Відкрити курсову роботу...

Методика аудиту кредиторської заборгованості підприємства

В курсовій роботі простежено доктрину аудиту кредиторської заборгованості підприємства, оглянуто аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, вивчено у динаміці за останні три роки основні показники господарювання підприємства, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, висвітлено організацію аудиту кредиторської заборгованості підприємства, надано дослідну стадію аудиту кредиторської заборгованості підприємства, висунуто сукупність інформації та методики аудиту, опрацьовано вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Відкрити курсову роботу...

Контроль кредиторської заборгованості в підприємствах виробничої сфери

В курсовій роботі розроблено доктрину аудиту кредиторської заборгованості в підприємствах виробничої сфери, висунуто аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, опрацьовано діяльність та перспективи розвитку компанії в цілому та за окремими напрямами, значення аудиту в менеджменті підприємства, обстежено організацію аудиту кредиторської заборгованості підприємства, досліджено аудиторські дії при контролі кредиторської заборгованості в підприємствах виробничої сфери, охарактеризовано сукупність інформації та методики аудиту, надано застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Відкрити курсову роботу...

Контроль і ревізія кредиторської заборгованості бюджетної установи

В курсовій роботі розроблено теорію аудиту кредиторської заборгованості бюджетної установи, проаналізовано огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, наведено організаційну та функціональну структуру підприємства, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, висунуто організацію аудиту кредиторської заборгованості підприємства, досліджено аудиторські дії при контролі кредиторської заборгованості бюджетної установи, оглянуто організаційно-інформаційну модель аудиту, представлено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Відкрити курсову роботу...

Контроль і ревізія кредиторської заборгованості бюджетних установ

В курсовій роботі окреслено доктрину аудиту кредиторської заборгованості бюджетних установ, розкрито перегляд нормативно-правової бази з аудиту, охарактеризовано діяльність та перспективи розвитку компанії в цілому та за окремими напрямами, характеристику теперішнього становища аудиту, простежено планування аудиту кредиторської заборгованості підприємства, розглянуто дослідну стадію аудиту кредиторської заборгованості бюджетних установ, обстежено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, опрацьовано застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Відкрити курсову роботу...

Аудит кредиторської заборгованості підприємства

В курсовій роботі висвітлено економічний зміст кредиторської заборгованості підприємств, окреслено обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, простежено визначення та оцінку резервів підвищення ефективності роботи підприємства, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, вивчено планування аудиту кредиторської заборгованості підприємства, роз'яснено дослідну стадію аудиту кредиторської заборгованості підприємств, оцінено інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, оглянуто вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Відкрити курсову роботу...

Аудит дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства торгівлі

В курсовій роботі вивчено економічний зміст дебіторської і кредиторської заборгованості підприємств торгівлі, сформульовано перегляд нормативно-правової бази з аудиту, представлено коротку характеристику компанії, на матеріалах якої виконується курсова робота, значення аудиту в менеджменті підприємства, з'ясовано складання програми і плану аудиту кредиторської заборгованості підприємства, висунуто дослідну стадію аудиту дебіторської і кредиторської заборгованості підприємств торгівлі, розглянуто інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, розроблено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Відкрити курсову роботу...

Аудит розрахунків з кредиторами підприємства

В курсовій роботі з'ясовано теоретичну сутність розрахунків з кредиторами підприємств, сформульовано аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, розкрито характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, значення аудиту в менеджменті підприємства, розглянуто складання програми і плану аудиту кредиторської заборгованості підприємства, обстежено методику проведення аудиту розрахунків з кредиторами підприємств, оглянуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, простежено використання новітньої техніки в процесі перевірки. Відкрити курсову роботу...

Контроль кредиторської заборгованості бюджетної установи

В курсовій роботі оглянуто доктрину аудиту кредиторської заборгованості бюджетної установи, висвітлено перегляд нормативно-правової бази з аудиту, роз'яснено у динаміці за останні три роки основні показники господарювання підприємства, значення аудиту в менеджменті підприємства, розроблено організацію аудиту кредиторської заборгованості підприємства, висунуто аудиторську перевірку кредиторської заборгованості бюджетної установи, сформульовано інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, розглянуто вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Відкрити курсову роботу...

Контроль касових операцій фінансово-кредитних установ

В курсовій роботі визначено теоретичну сутність касових операцій фінансово-кредитних установ, досліджено обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, оцінено коротку характеристику компанії, на матеріалах якої виконується курсова робота, значення аудиту в менеджменті підприємства, простежено переддослідну стадію аудиту кредиторської заборгованості підприємства, розкрито аудиторські дії при контролі касових операцій фінансово-кредитних установ, обстежено інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, представлено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Відкрити курсову роботу...

Контроль кредиторської заборгованості підприємства

В курсовій роботі висвітлено теорію аудиту кредиторської заборгованості підприємства, окреслено перегляд нормативно-правової бази з аудиту, досліджено у динаміці за останні три роки основні показники господарювання підприємства, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, розглянуто складання програми і плану аудиту кредиторської заборгованості підприємства, висунуто аудиторську перевірку кредиторської заборгованості підприємства, надано сукупність інформації та методики аудиту, з'ясовано вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Відкрити курсову роботу...

Скачати безкоштовно курсову роботу

Для безкоштовної закачки курсової Аудит кредиторської заборгованості підприємства натисніть на кнопку:

Для успішного захисту у нас є курсові роботи з обліку і аудиту обігових ресурсів, які Ви можете замовити В нашій базі є готові курсові роботи на тему Аудит витрат на оплату праці підприємства, які можна купити