Аудит необоротних активів

Вступ з курсової роботи: аудит операцій з необоротними активами

Мета курсової роботи

Метою курсової роботи є дослідження стану аудиту необігових ресурсів, якості та ефективності їх використання, на матеріалах Підприємства, а також розробка пропозицій щодо його удосконалення. Постійні ресурси є важливим об’єктом перевірки. Все це обумовлює актуальність теми дослідження.

Актуальність теми курсової роботи з аудиту

Ефективне управління необоротними активами забезпечується насамперед за допомогою надійної інформаційної системи, аудиту за ефективністю функціонування, а також обробкою отриманої інформації та розробкою шляхів щодо удосконалення використання необігових ресурсів.

Завдання дослідження теми курсової роботи

Основним завданням перевірки постійних ресурсів суб’єктів господарства є виявлення та профілактика порушень пов’язаних з діями які проводяться над ресурсами підприємства, їх наявністю, відповідним використанням та збереженням, а також дослідження їх якісного стану, ефективності використання, виявлення невикористаних резервів, розробка заходів, щодо більш ефективного застосування необігових ресурсів.

Розгляд теоретичних положень та теперішньої методики планування аудиту надходження і вибуття постійних ресурсів, якості та ефективності їх застосування в умовах змін проводили такі видатні вчені як: Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Завгородній В.П., Мних Є.В. Бутко А.Д., Мельниченко Н.М., Вацко В.В. До проблем, що досліджувались, належать різноманітні ставлення до визначення змісту необігових ресурсів та методики їх відображення в фінансовому і управлінському обліку, особливості ведення перевірки. Однак, поряд з визначенням суті та методології аудиту наявності та використання постійних ресурсів явної актуальності становлять розгляд проблеми нарахування зносу, вдосконалення її впливу у відтворювальному процесі, а також розширенню функцій аудиту правильності використання необігових ресурсів у господарському процесі саме враховуючи специфіку торговельних фірм.


Завдання курсової роботи з аудиту

Завдання, послідовне вирішення яких приведе до дослідження поставленої мети, об’єкту та предмету курсової роботи:

- дослідити економічний зміст необігових ресурсів;

- провести критичний аналіз законодавчо-правової бази та спеціальної літератури щодо аудиту необігових ресурсів;

- надати організаційно-економічну характеристику базової компанії;

- оцінити становище фінансового обліку необігових ресурсів компаній;

- дослідити організацію і планування аудиту постійних засобів компанії;

- навести методику аудиту операцій з постійними ресурсами;

- визначити особливості перевірки постійних засобів торговельних фірм в умовах використання новітніх інформаційних технологій.

Вирішення поставлених завдань дозволить підвищити ефективність використання постійних засобів на підприємствах.

Предметом курсової роботи є організація і методика аудиту операцій з постійними ресурсами підприємства.

Об’єктом курсової роботи є необоротні активи підприємств та аудит операцій з постійними ресурсами.


Список готових курсових робіт з аудиту необоротних активів підприємства

Аудит необоротних активів підприємства торгівлі, якості та ефективності їх використання

Надане дослідження містить передмова і концептуальні основи й прикладні частини та висновки і пропозиції, перелік уживаної літератури, а також доповнення. Обстежено організацію і методику аудиторської перевірки операцій з необіговими засобами. Докладніше ...

Аудит необоротних активів підприємства

Пропонований проект охоплює наступні частини: вступ і теоретичні основи, а також аудиторські бази і висновки і пропозиції, перелік вживаних джерел та додаткові матеріали. Досліджено організацію і методику аудиторської перевірки необігових засобів компанії. Докладніше ...

Контроль і ревізія операцій з необоротними активами підприємств виробництва

Пропонований проект складається із підрозділів: введення, теоретичні рубрики, а також контрольні частини, висновки і пропозиції, список використаних джерел і доповнення. Обстежено організацію і методику аудиторської перевірки операцій з необіговими засобами підприємств виробництва. Докладніше ...

Контроль необоротних активів бюджетної установи

Надане дослідження має такі розділи як введення і теоретичні частини, аналітичні рубрики і висновки і пропозиції, перелік вживаних джерел і додаткові матеріали. Оцінено організацію і методику аудиторської перевірки необігових засобів бюджетної установи. Докладніше ...

Контроль операцій з необоротними активами підприємства

Поточне дослідження розподіляється на: передмова й концептуальні пункти, а також методологічні основи, висновок, список використаної літератури, додаткові матеріали. Простежено організацію і методику аудиторської перевірки операцій з необіговими засобами підприємства. Докладніше ...

Контроль операцій з необоротними активами підприємств виробничої сфери

Дійсний проект розподіляється на: вступ і концептуальні бази й прикладні основи, висновок, список уживаної літератури, а також додатки. Наведено організацію і методику аудиторської перевірки операцій з необіговими засобами підприємств виробничої сфери. Докладніше ...

Контроль і ревізія операцій з необоротними активами торговельних підприємств

Приведене дослідження розподіляється на: вступ та концептуальні бази, а також контрольні бази та висновок, реєстр застосованих джерел та додаткові матеріали. Висунуто організацію і методику аудиторської перевірки операцій з необіговими засобами торговельних підприємств. Докладніше ...

Контроль та ревізія операцій з необоротними активами на підприємствах

Дійсне дослідження розподіляється на: вступ та теоретичні розділи, аналітичні основи та висновки і пропозиції, перелік використаної літератури, доповнення. Визначено організацію і методику аудиторської перевірки операцій з необіговими засобами на підприємствах. Докладніше ...

Контроль і ревізія операцій з необоротними активами

Приведений твір містить преамбула, а також теоретичні розділи і методологічні частини, а також висновок, перелік вживаних джерел й додаток. Висунуто організацію і методику аудиторської перевірки операцій з необіговими засобами. Докладніше ...

Контроль і ревізія необоротних активів бюджетних установ

Запропоноване дослідження охоплює наступні частини: передмова та теоретичні рубрики й практичні розділи і висновок, регістр використаних джерел й додаток. Опрацьовано організацію і методику аудиторської перевірки необігових засобів бюджетних установ. Докладніше ...

Аудит амортизації інших необоротних матеріальних активів

Поточний твір структурується на: передмова, теоретичні розділи і прикладні частини, а також висновок, регістр вживаних джерел, а також додаток. Висвітлено організацію і методику аудиторської перевірки амортизації інших необігових матеріальних засобів. Докладніше ...

Аудит необоротних активів виробничих підприємств

Наданий проект складається із підрозділів: преамбула, концептуальні розділи, методичні рубрики та висновок, реєстр використаної літератури й додаток. Представлено організацію і методику аудиторської перевірки необігових засобів виробничих фірм. Докладніше ...

Аудит необоротних матеріальних активів підприємства

Представлене дослідження має такі розділи як преамбула, концептуальні розділи й практичні частини, а також висновки і пропозиції, список використаної літератури і додатки. Оглянуто організацію і методику аудиторської перевірки необігових матеріальних засобів фірм. Докладніше ...

Аудит амортизації і зносу необоротних активів підприємства

Пропонований проект структурується на: вступ і теоретичні бази й методологічні розділи, а також висновки і пропозиції, перелік застосованої літератури, доповнення. Роз'яснено організацію і методику аудиторської перевірки амортизації і зносу необігових засобів фірм. Докладніше ...

Аудит необоротних активів торговельних підприємств

Представлений проект включає введення і концептуальні бази, контрольні основи, висновки і пропозиції, реєстр уживаної літератури та доповнення. Представлено організацію і методику аудиторської перевірки необігових засобів торговельних фірм. Докладніше ...

Аудит необоротних активів на підприємствах різних форм власності

Цей проект структурується на: введення та теоретичні розділи, методологічні частини, а також висновок, перелік використаних джерел та додаткові матеріали. Вивчено організацію і методику аудиторської перевірки необігових засобів на фірмих різних форм власності. Докладніше ...

Контроль необоротних активів органів виконавчої влади

Представлене дослідження розподіляється на: преамбула, теоретичні частини, методичні бази, висновок, перелік застосованої літератури, а також додаток. Вивчено організацію і методику аудиторської перевірки необігових засобів органів виконавчої влади. Докладніше ...

Контроль операцій з необоротними активами в закладах освіти

Поточний твір охоплює наступні частини: вступ, а також теоретичні рубрики й контрольні частини, а також висновки і пропозиції, список використаних джерел, доповнення. Простежено організацію і методику аудиторської перевірки операцій з необіговими засобами в закладах освіти. Докладніше ...

Контроль операцій з необоротними активами бюджетної установи

Дане дослідження включає введення та концептуальні основи, а також аналітичні розділи і висновки і пропозиції, регістр використаної літератури й додаткові матеріали. Опрацьовано організацію і методику аудиторської перевірки операцій з необіговими засобами бюджетної установи. Докладніше ...

Контроль операцій з необоротними активами на підприємствах

Приведений проект охоплює наступні частини: передмова та концептуальні розділи, аналітичні частини, а також висновки і пропозиції, регістр вживаних джерел та доповнення. Проаналізовано організацію і методику аудиторської перевірки операцій з необіговими засобами на підприємствах. Докладніше ...

Висновки і пропозиції до курсової роботи на тему: аудит необоротних активів підприємства

Теоретичні засади аудиту необоротних активів підприємства

У курсовій роботі було здійснено розгляд теоретичних та методологічних факторів аудиту операцій з надходження і вибуття постійних засобів компанії за період з 2014 по 2016 роки.

Постійні ресурси – це всі ресурси, що не є оборотними, до складу яких включають основні засоби, нематеріальні ресурси, незавершене будівництво, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокову дебіторську заборгованість, відстрочені податкові ресурси, а також інші необоротні активи.

Аудит бухгалтерського обліку не оборотних ресурсів підприємства

Отже, мета перевірки постійних засобів в курсовій роботі – скласти обґрунтовану думку відносно достовірності та повноти інформації про них, відображеної у фінансовій звітності та примітках до неї.

На підприємстві становище фінансового обліку та внутрішнього контролювання матеріальних і нематеріальних ресурсів відповідає поставленим завданням відповідно до теперішньої нормативної бази та менеджменту компанії.

Проаналізувавши діяльність базової фірми курсової роботи можна зробити наступні висновки, що компанія функціонує ефективно і рентабельно. Підвищуються високоліквідні ресурси, що якісно відзначається на становищі фірми. В той же час є погана функція до спаду суми постійних засобів. Після аналізу динаміки фінансових результатів підприємства, можна висловити думку, що зростання надходжень від реалізації продукції, валового прибутку і чистого прибутку товариства відзначає якість менеджменту в компанії.


Скачати безкоштовно курсову роботу

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аудит необоротних активів натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи перевірки необігових ресурсів Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення перевірки необігових ресурсів Другий розділ курсової роботи Методика перевірки необігових ресурсів Висновки і пропозиції для курсових робіт

Аналітична оцінка управління необоротними активами

Узагальнена оцінка управління постійними ресурсами компанії в курсовій роботі є наступна: забезпеченість основними засобами у 2014 році збільшилась на 74,8 тисяч гривень, у тому числі нерухомість впала на 51,5 тисяч гривень, обладнання і устаткування зросло на 114,4 тисяч гривень, виробничі інструменти – на 11,9 тисяч гривень Така ж тенденція відбувається і в 2015 році, за вирахуванням обладнання і устаткування, які зменшились на 15,5 тисяч гривень У 2016 році стан різко відмінився. Відповідно, у питомій вазі постійних ресурсів компанії зменшилась нерухомість і зросли обладнання і устаткування; виробничі інструменти. Якісний стан необігових ресурсів не змінився протягом періоду, що аналізується. Оцінка ефективності використання постійних ресурсів дав результат, що більшість факторів у 2016 році погіршилися. Об’єм необігових ресурсів підприємства значно зменшився.Для успішного захисту у нас є курсові роботи з обліку господарювання підприємств, які Ви можете замовити В нашій базі є готові курсові роботи на тему Облік запасів підприємства, які можна купити
Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку