Курсовая работа по экономике предприятия и предпринимательству

Курсовая работа по дисциплине "Экономика предприятия" является одной из основных форм самостоятельной работы студентов и предусматривает достижение цели - закрепить теоретические знания по дисциплине и научить практически выполнять экономические расчеты.

Купить готовую курсовую работу по экономике предпринимательства

Задача курсовой работы состоит в том, что она помогает студентам систематизировать теоретические знания и практические навыки экономической работы, определять наиболее важные экономические проблемы деятельности предприятия и разрабатывать конкретные меры их решения. У нас Вы можете купить готовые курсовые работы по экономике предприятия или заказать написание курсовой работы.

В нашей базе готовых курсовых работ по экономике предприятия есть курсовые по таким темам:

Тема курсовой работы

Зміст
Фінансове планування на підприємствіsam609
Аналіз виробництва та реалізації продукції підприємстваsam603
Управління капіталом підприємстваsam602
Система показників рентабельності підприємства та шляхи її підвищенняsam601
Комплексний аналіз діяльності підприємстваsam589
Підвищення рівня прибутковості підприємстваsam588
Аналіз та планування формування прибутку підприємстваsam476
Планування інвестиційної діяльності підприємстваsam475
Аналіз стану та ефективності використання необоротних активів підприємстваsam466
Аналіз активів підприємстваsam462
Удосконалення методики складання фінансової звітностіsam457
Методика складання проміжної фінансової звітності та аналіз її показниківsam455
Управління формуванням і розподілом прибутків підприємствsam454
Аналіз фінансового стану підприємства та ефективності його використання на основі застосування сучасних інформаційних технологійsam427
Аналіз товарних запасів підприємстваsam425
Аналіз прибутковості підприємства та шляхи її підвищенняsam424
Аналіз конкурентоспроможності підприємства на ринкуsam421
Аналіз капіталу комерційного банку та джерел його формуванняsam420
Аналіз видатків на оплату праці бюджетних установ на основі застосування сучасних інформаційних технологійsam419
Аналіз власного капіталу підприємстваsam418
Аналіз власного капіталу підприємства та його оптимізація в умовах застосування сучасних інформаційних технологійsam417
Види економічної діяльностіsam415
Управління прибутками підприємствsam414
Комерційний ризик підприємства та методи управління нимsam413
Аналіз продуктивності праці та трудових ресурсів підприємстваsam405
Трудові ресурси сільського господарства та шляхи підвищення ефективності їх використанняsam404
Методика аналізу оборотних активів підприємстваsam403
Аналіз і планування витрат підприємстваsam401
Оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства готельного господарстваsam385
Оцінка ресурсного потенціалу підприємства та аналіз ефективності його використанняsam366
Аналіз ефективності використання ресурсів підприємстваsam365
Оцінка і аналіз ефективності діяльності підприємстваsam363
Методика аналізу і оцінки показників звіту про фінансові результатиsam345
Організація і методика грошових розрахунків підприємствsam342
Аналіз і оцінка діяльності підприємстваsam340
Підвищення рівня розвитку персоналу як передумова забезпечення конкурентоспроможності підприємстваsam339
Аналіз і оцінка товарних ресурсів підприємства торгівліsam319
Оцінка і аналіз якості і ефективності використання основних засобівsam317
Аналіз і оцінка кредитного обслуговування підприємства установами банківsam316
Оцінка джерел фінансування підприємстваsam315
Оцінка фінансового стану туристичного підприємстваsam273
Аналіз ефективності використання власних основних засобів на підприємстві готельного бізнесу в умовах нової облікової політикиsam265
Оцінка довгострокових та поточних зобов'язань підприємства готельного бізнесуsam257
Оцінка ефективності використання активів підприємства готельного господарства в умовах інфляціїsam246
Оцінка ефективності використання основних фондів на підприємствіsam219
Оцінка асортименту та технічних параметрів холодильників Indezitsam195
Формування асортиментної політики підприємстваsam192
Вивчення процесу управління підрозділом торговельного підприємстваsam190
Організаційна структура підприємстваsam186
Товарознавча оцінка асортименту, оцінка якості, виявлення споживчих переваг меблевих товарівsam173
Товарознавча оцінка асортименту, оцінка якості, виявлення споживчих переваг лакофарбових товарівsam172
Методика складання фінансової звітності підприємствsam161
Фінансова звітність як джерело економічної інформаціїsam159
Аналіз фінансового стану підприємства та його прогнозуванняsam150
Формування ефективної товарної стратегії торговельного підприємстваsam137
Управління обсягом та асортиментною структурою товарооборотуsam136
Аналіз фінансового стану підприємства, його оцінка і прогнозkurs90
Ефективність використання трудових та матеріальних ресурсів підприємствkurs67
Ефективне управління оптовими продажами торговельного підприємстваkurs66
Механізм формування та резерви зниження собівартості продукції та послуг підприємств ресторанного господарстваkurs63
Збутова діяльність виробничого підприємстваkurs61
Аналіз складу активів підприємства та шляхи удосконалення їх структуриkurs56
Шляхи підвищення використання основних засобів підприємстваkurs55
Аналіз і оцінка стану кредиторської заборгованості підприємства торгівліkurs39
Удосконалення системи оподаткування доходів підприємств та облік розрахунків з бюджетом по податку на прибутокkurs132
Фінансове планування на підприємствах в умовах ринкуkurs129
Збутова діяльність підприємстваkurs126
Особисті немайнові праваkurs123
Комунікаційні процеси в підприємстві та шляхи їх удосконаленняkurs122
Механізм ринкового ціноутворення на послуги підприємств готельного господарстваkurs121
Оптимізація формування та використання оборотних активів підприємстваkurs120
Склад активів підприємства та шляхи удосконалення їх структуриkurs118
Власні фінансові ресурси підприємства та ефективність їх використанняkurs116
Управління витратами торговельних підприємствkurs115
Сутність кредиту і кредитних відносин в період трансформації економіки Україниkurs110
Закупівельна діяльність виробничого підприємства та шляхи його удосконаленняkurs109
Купить готовую курсовую работу по экономике предприятия можна по цене 200 грн.
Выполняем написание курсовых на заказ по экономическим прдметам


Больше информации о курсовых работах по телефону (044) 332-23-98,
по адресу: 3322398@gmail.com,
или заполнив форму заказа (слева)
В нашем банке готовых работ есть курсовые работы по разным темам туризму для покупки Наша база содержит курсовые работы по дисциплине финансовый менеджмент чтоб Ваша защита прошла без проблем