Дипломна робота з аудиту, обліку, аналізу і товарознавства

В нашій базі є готові дипломні роботи з економічних спеціальностей: "Бухгалтерський облік", "Контроль і ревізія", "Аналіз господарської діяльності", "Аудит", "Фінанси", "Економіка підприємства", "Туристичний бізнес", "Маркетинг", "Менеджмент", "Банківської справи", "Готельного господарства", "Менеджменту ресторанного господарства" та інших економічних предметів.


Зразок магістерської роботи з економіки, обліку, аналізу, аудиту та інших предметів з економіки

Всі наші готові дипломні роботи були успішно захищені в провідних ВУЗах Києва і України з високими оцінками. Готові дипломні роботи можна використовувати як приклад або зразок для написання своєї роботи або дослідження.

Тема дипломної магістерської роботи

Код
Дипломна робота Теоретичні і методологічні аспекти аналізу власного капіталуd345
Дипломна робота Контроль і ревізія оборотних активів в закладах охорони здоров'яd344
Дипломна робота Удосконалення організації обліку, контролю і аналізу в системі управління реалізацією товарів d343
Дипломна робота Облік, контроль та аналіз товарних запасів підприємства d342
Дипломна робота Фінансовий менеджмент в страхових компаніях d341
Дипломна робота Удосконалення обліку, аналізу та контролю формування прибутку та його оподаткування d340
Дипломна робота Розробка маркетингової стратегії для промислового підприємстваd339
Дипломна робота Теоретичні та методичні основи аналізу і контролю фінансових результатів діяльності торговельних підприємствd338
Дипломна робота Удосконалення обліку, економічний аналізу та аудиту основних засобів торговельного підприємстваd337
Дипломна робота Удосконалення обліку та розробка системи контролю і економічного аналізу товарних операцій в структурі менеджменту підприємства роздрібної торгівлі d336
Дипломна робота Проект комплексного закладу ресторанного господарства в Оболонському районі м. Києва d335
Дипломна робота Облік, аналіз і зовнішній аудит розрахунків торгового підприємства з бюджетом з податку на прибуток d334
Дипломна робота Захист інтересів суб'єктів господарювання від недобросовісної конкуренціїd333
Дипломна робота Маркетингові дослідження проблем розвитку роздрібної торговельної мережі d331
Дипломна робота Контроль та ревізія розрахункових операцій у госпрозрахункових установах d330
Дипломна робота Контроль і ревізія матеріальних оборотних активів торговельних підприємств d329
Дипломна робота Управління обіговими активами торговельного підприємства d328
Дипломна робота Організаційно-методологічні аспекти економічного аналізу і внутрішнього контролю використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємств d327
Дипломна робота Теоретичні і методологічні основи аудиту звітності бюджетних установ d326
Дипломна робота Облік та контроль проектно-дослідних підприємств d325
Дипломна робота Контроль і ревізія матеріальних ресурсів на підприємствах галузі будівництваd324
Дипломна робота Облік, контроль і аналіз надходження товарів та розрахунків з постачальниками d323
Дипломна робота Мотиваційний механізм управління готелем d321
Дипломна робота Розвиток спільних підприємств в економіці України d320
Дипломна робота Управління прибутком від операційної діяльності підприємстваd319
Дипломна робота Розвиток персоналу як напрям підвищення ефективності діяльності державних службовців d318
Дипломна робота Організація обліку, контролю та аналізу руху товарів на торгових підприємствах в умовах ринку d317
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з матеріальними активами в закладах освіти d316
Дипломна робота Методи і форми управління персоналом в підприємствах готельного господарства d315
Дипломна робота Управління обсягом та асортиментною структурою товарообороту торговельних підприємствd314
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами та розрахунків підприємств торгівлі d313
Дипломна робота Контроль і ревізія використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров'яd312
Дипломна робота Управління податками платежів у підприємстві ресторанного господарства d311
Дипломна робота Управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства d310
Дипломна робота Управління комерційним ризиком торговельного підприємства d309
Дипломна робота Аналіз і оцінка виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установd308
Дипломна робота Дослідження збутової діяльності торговельно-виробничого підприємства d307
Дипломна робота Прогнозування обсягу товарообороту торговельних підприємств d306
Дипломна робота Інвестиційна політика підприємств в період розвитку ринкових відносин d305
Дипломна робота Контроль та ревізія дебіторської заборгованості в будівельних підприємствахd304
Дипломна робота Удосконалення управління торгово-виробничою діяльністю у рестораніd303
Дипломна робота Управління витратами торговельного підприємстваd302
Дипломна робота Облік готівкових і безготівкових операційd301
Дипломна робота Формування стратегії підприємства готельного господарстваd300
Дипломна робота Контроль фінансового стану підприємстваd299
Дипломна робота Проект комплексного закладу ресторанного господарства у Харківському районі, м. Київd298
Дипломна робота Облік, аналіз та контроль зобов'язаньd297
Дипломна робота Контроль та ревізія витрат у підприємствах громадського харчуванняd296
Дипломна робота Оподаткування діяльності підприємств та його вдосконаленняd295
Дипломна робота Формування ефективної товарної стратегії торговельного підприємстваd294
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з необоротними активами в закладах освітиd293
Дипломна робота Удосконалення комплексу маркетингу діяльності туристичного підприємстваd292
Дипломна робота Теоретичні і методологічні засади аналізу і контролю виконання кошторису бюджетних установ d291
Дипломна робота Удосконалення матеріального стимулювання працівників та підвищення ефективності праці в рестораніd290
Дипломна робота Контроль і ревізія виконання кошторису бюджетних установd289
Дипломна робота Аудит фінансового стану сільськогосподарських підприємствd288
Дипломна робота Контроль та ревізія виконання кошторису доходів і видатків науково-дослідних бюджетних установd287
Дипломна робота Контроль і ревізія розрахункових операцій підприємстваd286
Дипломна робота Контроль і ревізія грошових потоків підприємств торгівліd285
Дипломна робота Контроль і ревізія грошових коштів в державних підприємствах d284
Дипломна робота Контроль руху грошових потоків підприємстваd283
Дипломна робота Контроль і ревізія операційної діяльності підприємств торгівліd282
Дипломна робота Контроль і ревізія фінансового стану підприємствd281
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з необоротними активами на промислових підприємствахd280
Дипломна робота Контроль і ревізія розрахунків в акціонерних товариствах d279
Дипломна робота Контроль і ревізія діяльності підприємств виробничої сфери та собівартості реалізованої продукціїd278
Дипломна робота Контроль і ревізія фінансування та цільового використання бюджетних коштівd276
Дипломна робота Контроль витрат і формування собівартості продукції підприємства харчової промисловостіd275
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами бюджетної установи d274
Дипломна робота Контроль і ревізія формування і використання чистого прибутку акціонерних товариствd273
Дипломна робота Контроль і ревізія виконання кошторису загального фонду бюджетної установи d272
Дипломна робота Контроль і ревізія виробничої собівартості підприємств промисловості d271
Дипломна робота Контроль і ревізія матеріальних оборотних активів торговельних підприємствd270
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з запасами підприємств торгівліd269
Дипломна робота Контроль і ревізія витрат і собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства промисловостіd268
Дипломна робота Контроль ефективності використання майна бюджетної установиd267
Дипломна робота Контроль і ревізія діяльності приватного підприємстваd266
Дипломна робота Облік, аналіз та аудит витрат підприємств ресторанного господарстваd265
Дипломна робота Контроль і ревізія дебіторської та кредиторської заборгованості автотранспортних підприємствd264
Дипломна робота Контроль і ревізія поточних зобов'язань та своєчасності їх погашенняd263
Дипломна робота Контроль і ревізія товарних операцій підприємств торгівліd262
Дипломна робота Контроль і ревізія витрат на утримання контрольно-ревізійних органівd261
Дипломна робота Контроль і ревізія капіталу підприємстваd260
Дипломна робота Контроль і ревізія оборотних активів закладів охорони здоров'яd259
Дипломна робота Контроль та ревізія фінансових результатів страхової компаніїd258
Дипломна робота Контроль і ревізія кредиторської заборгованості підприємстваd257
Дипломна робота Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та достовірності фінансової звітності бюджетних установd256
Дипломна робота Контроль і ревізія дебіторської заборгованості бюджетної установиd255
Дипломна робота Облік, аналіз та контроль виробничих запасів підприємства d254
Дипломна робота Контроль і ревізія оборотних активів промислових підприємств d253
Дипломна робота Контроль і ревізія виконання кошторису бюджетної установи за захищеними статтями d252
Дипломна робота Контроль і ревізія фінансового стану бюджетної установиd251
Дипломна робота Контроль ефективності використання майна бюджетної установи d250
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами бюджетної установи d249
Дипломна робота Контроль і ревізія товарних операцій торговельного підприємства d248
Дипломна робота Контроль і ревізія доходів та фінансування в установах охорони здоров'яd247
Дипломна робота Удосконалення обліку, аналізу та контролю формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністюd246
Дипломна робота Аудит операційної діяльності підприємства торгівлі d245
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з товарними ресурсами підприємств торгівліd244
Дипломна робота Контроль і ревізія використання виробничих матеріальних запасів d243
Дипломна робота Контроль і ревізія використання та списання лікарських засобів у системі управління установою охорони здоров'яd242
Список №8 Список №7 Список №6 Список №5 Список №4 Список №3 Список №2 Список №1