Дипломна робота з економіки підприємства, фінансового менеджменту, обліку, аналізу і аудиту


В нашій базі є готові дипломні роботи з економічних спеціальностей: "Бухгалтерський облік", "Контроль і ревізія", "Аналіз господарської діяльності", "Аудит", "Фінанси", "Економіка підприємства", "Туристичний бізнес", "Маркетинг", "Менеджмент", "Банківської справи", "Готельного господарства", "Менеджменту ресторанного господарства" та інших економічних предметів.


Приклад магістерської роботи з обліку, аналізу, аудиту та інших предметів з економіки

Всі наші готові дипломні роботи були успішно захищені в провідних ВУЗах Києва і України з високими оцінками. Готові дипломні роботи можна використовувати як приклад або зразок для написання своєї роботи або дослідження.


Тема дипломної магістерської роботи

Код
Дипломна робота Контроль та ревізія адміністративно-управлінських витрат промислових підприємств d122
Дипломна робота Контроль та ревізія операційної діяльності підприємств торгівліd121
Дипломна робота Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків в закладах освітиd120
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з основними засобами в органах виконавчої владиd119
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з кредитами у національній і іноземній валюті в акціонерних товариствахd118
Дипломна робота Контроль і ревізія розрахунків в органах державного управлінняd117
Дипломна робота Контроль і ревізія видатків на оплату праці в установах охорони здоров'яd116
Дипломна робота Контроль і ревізія інвестицій підприємств сфери товарного обігуd115
Дипломна робота Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків спеціальних коштів в установах охорони здоров'яd113
Дипломна робота Контроль та ревізія дебіторської заборгованості підприємств торгівліd112
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій по формуванню власного капіталу та виплаті дивідендів акціонерних товариствd111
Дипломна робота Контроль і ревізія видатків на утримання органів виконавчої владиd110
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з необоротними активами промислових підприємствd109
Дипломна робота Контроль депозитних та кредитних операцій комерційного банкуd107
Дипломна робота Контроль та ревізія операційних витрат та собівартості реалізованої продукції підприємств промисловостіd106
Дипломна робота Контроль і ревізія використання спеціальних коштів в установах освітиd105
Дипломна робота Контроль і ревізія дебіторської та кредиторської заборгованості в закладах освітиd104
Дипломна робота Контроль і ревізія валютних операцій в фінансово-кредитних установахd103
Дипломна робота Контроль та аналіз розподілу і використання чистого прибутку акціонерних товариствd102
Дипломна робота Контроль та ревізія грошових коштів та стану розрахунків бюджетних установd101
Дипломна робота Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків органів Державного казначейства Україниd100
Дипломна робота Контроль і ревізія видатків на оплату праці в закладах культуриd099
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями в закладах освітиd098
Дипломна робота Контроль та ревізія операцій з необоротними активами підприємств роздрібної торгівліd096
Дипломна робота Контроль і ревізія видатків житлово-комунальних господарствd095
Дипломна робота Контроль і ревізія розрахунків з дебіторами, кредиторами та підзвітними особами в органах виконавчої владиd094
Дипломна робота Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків в установах Державного казначейства Україниd093
Дипломна робота Контроль і ревізія касових операцій та операцій на рахунках в банку в установах соціального захисту населенняd092
Дипломна робота Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків в органах виконавчої владиd091
Дипломна робота Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків в установах соціального захисту населенняd090
Дипломна робота Контроль та ревізія фінансового стану підприємстваd089
Дипломна робота Контроль і ревізія касових операцій та операцій на поточних рахунках в установах виконавчої владиd088
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями в закладах освітиd087
Дипломна робота Контроль і ревізія асигнувань і кошторисних видатків в установах охорони здоров'яd086
Дипломна робота Контроль та ревізія операцій з цінними паперамиd085
Дипломна робота Контроль та ревізія виконання кошторису доходів і видатків на утримання закладів охорони здоров'яd084
Дипломна робота Удосконалення обліку і контролю операцій з коштами в закладах освітиd083
Дипломна робота Контроль і ревізія видатків по заробітній платі та розрахунки з персоналом бюджетної установиd082
Дипломна робота Удосконалення обліку і контролю реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствахd081
Дипломна робота Вдосконалення обліку та контролю виробничих запасів підприємствd080
Дипломна робота Теорія і практика використання систем автоматизованої обробки обліково-економічної інформації в управлінні господарською діяльністю підприємствd079
Дипломна робота Контроль і ревізія використання коштів на харчування та лікування в установах охорони здоров'яd078
Дипломна робота Контроль і ревізія витрат паливно-енергетичних ресурсів і стану розрахунків по них в підприємствах торгівліd077
Дипломна робота Контроль і ревізія бюджетних та позабюджетних коштів та їх використання в установах охорони здоров'яd076
Дипломна робота Контроль і ревізія діяльності селищних радd075
Дипломна робота Організація та планування контрольно-ревізійної роботиd074
Дипломна робота Контроль і ревізія собівартості реалізованої продукції проектної організаціїd073
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з матеріальними оборотними активамиd072
Дипломна робота Контроль і ревізія руху товарівd071
Дипломна робота Контроль і ревізія матеріальних активів в органах виконавчої владиd070
Дипломна робота Контроль і ревізія асигнування кошторисних видатків органів управлінняd069
Дипломна робота Контроль і ревізія бюджетних та позабюджетних коштів в закладах освітиd068
Дипломна робота Контроль і ревізія асигнувань та видатків на утримання загальноосвітніх шкілd067
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з необоротними активами в установах охорони здоров'яd066
Дипломна робота Контроль і ревізія зобов'язань підприємств торгівліd065
Дипломна робота Контроль і ревізія видатків по заробітній платі та розрахунків з персоналом в бюджетних установахd064
Дипломна робота Контроль і ревізія надходження і використання коштів в установах Пенсійного фондуd063
Дипломна робота Контроль і ревізія фінансової діяльності акціонерних товариствd062
Дипломна робота Контроль і ревізія фінансових результатів діяльності підприємств торгівліd061
Дипломна робота Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків на утримання закладу охорони здоров'яd060
Дипломна робота Контроль і ревізія власного капіталу в акціонерних товариствахd059
Дипломна робота Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків в установах охорони здоров'яd058
Дипломна робота Контроль і ревізія використання бюджетних та позабюджетних коштів в установах охорони здоров'яd057
Дипломна робота Контроль і ревізія наявності та руху основних засобів та ефективності їх використанняd056
Дипломна робота Контроль і ревізія доходів та цільових надходженьd055
Дипломна робота Контроль і ревізія розрахунків з підприємствами паливно-енергетичного комплексуd054
Дипломна робота Контроль і ревізія асигнувань та кошторисних видатків органів виконавчої владиd053
Дипломна робота Контроль і ревізія фінансових результатів та оподаткування прибутку виробничих підприємствd052
Дипломна робота Контроль і ревізія руху матеріальних цінностейd051
Дипломна робота Контроль і ревізія фінансового стану спільних підприємствd050
Дипломна робота Контроль і ревізія дебіторської і кредиторської заборгованостіd049
Дипломна робота Контроль і ревізія доходів і витрат промислового підприємстваd048
Дипломна робота Контроль і ревізія фінансового стану комерційного банкуd047
Дипломна робота Контроль і ревізія видатків казначействаd046
Дипломна робота Контроль і ревізія капіталу та ефективності його використання в акціонерних товариствахd045
Дипломна робота Контроль і ревізія грошових коштів та стану розрахунків в підприємствах торгівліd044
Дипломна робота Контроль і ревізія собівартості реалізованих товарів в підприємствах торгівліd043
Дипломна робота Контроль і ревізія фонду заробітної плати та стану розрахунків з персоналом в підприємствах торгівліd042
Дипломна робота Контроль і ревізія розрахунків з бюджетом по обов'язковим платежамd041
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з цінними паперами в акціонерних товариствахd040
Дипломна робота Контроль і ревізія витрат підприємств житлово-комунального господарстваd039
Дипломна робота Контроль і ревізія виконання кошторису в органах виконавчої владиd038
Дипломна робота Контроль і ревізія діяльності органів виконавчої владиd037
Дипломна робота Контроль і ревізія цільового використання бюджетних та позабюджетних коштів в установах охорони здоров'яd036
Дипломна робота Контроль і ревізія видатків на утримання приміщень в бюджетних установахd035
Дипломна робота Контроль і ревізія фінансових результатів підприємств торгівліd034
Дипломна робота Контроль і ревізія експортно-імпортних та валютних операційd033
Дипломна робота Контроль і ревізія витрат підприємств агропромислового комплексуd032
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з оборотними матеріальними активами в установах охорони здоров'яd031
Дипломна робота Контроль і ревізія собівартості реалізованої продукції в підприємствах агропромислового комплексуd030
Дипломна робота Контроль і ревізія кредитно-інвестиційного портфелю комерційного банкуd029
Дипломна робота Контроль і ревізія фінансового стану торговельних підприємствd028
Дипломна робота Контроль і ревізія власного та позикового капіталуd027
Дипломна робота Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності акціонерних товариствd026
Дипломна робота Контроль і ревізія фінансового стану підприємств громадського харчуванняd025
Дипломна робота Організація та планування контрольно-ревізійної роботи і методика прийняття рішень за її результатамиd024
Дипломна робота Контроль і ревізія кредитно-інвестиційного портфелю комерційного банкуd023
Дипломна робота Контроль і ревізія активів, капіталу та зобов'язань банківських установd022
Дипломна робота Контроль і ревізія видатків по заробітній платі та розрахунків з персоналом в бюджетних установахd021
Дипломна робота Контроль і ревізія діяльності органів виконавчої владиd020
Дипломна робота Контроль і ревізія відрахувань на соціальні заходи і стану розрахунків по нихd019
Список №8 Список №7 Список №6 Список №5 Список №4 Список №3 Список №2 Список №1