Курсова робота з аудиту, контролю і ревізії купити або замовити


В нашій базі є готові курсові роботи з економічних дисциплін: "Бухгалтерський облік", "Контроль і ревізія", "Аналіз господарської діяльності", "Аудит", "Фінанси", "Економіка підприємства", "Туристичний бізнес", "Маркетинг", "Менеджмент", "Банківської справи", "Готельного господарства", "Менеджменту ресторанного господарства" та інших економічних предметів.


Приклад курсової роботи з аудиту, контролю, обліку, аналізу та інших предметів з економіки

Всі наші готові курсові роботи були успішно захищені в провідних ВУЗах Києва і України з високими оцінками. Готові курсові роботи можна використовувати як приклад або зразок для написання своєї роботи або дослідження.

Тема курсової роботи

Код
Облік товарних запасівtovar
Аналіз грошового обороту підприємстваsam640
Аналіз майнового стану підприємстваsam639
Аналіз статутного капіталу комерційного банкуsam638
Дослідження конкурентоспроможності підприємства та розробка заходів щодо її підвищення в короткостроковому періодіsam637
Аналіз ділової активності підприємстваsam636
Аналіз і оцінка фінансової діяльності підприємстваsam635
Аудит операцій з товарними запасами торговельного підприємстваsam634
Аудит фінансових результатів діяльності підприємства в умовах застосування комп’ютерних інформаційних системsam633
Аудит формування та розподілу чистого прибутку підприємстваsam632
Аудит капіталу підприємства та ефективності його використанняsam631
Оцінювання і аналіз фінансового стану підприємстваsam630
Аудит капіталу підприємства торгівлі в умовах застосування інформаційних технологійsam629
Аудит кредиторської заборгованості підприємства торгівліsam628
Аудит системи управління виробничого підприємстваsam627
Аудит лізингових операційsam626
Аналіз грошових розрахунківsam625
Аудит формування та ефективності використання прибутку підприємстваsam624
Аудит заборгованості акціонерного товаристваsam623
Аудит операційної діяльності виробничого підприємстваsam622
Аудит матеріальних оборотних активів підприємства та ефективності їх використання в умовах застосування інформаційних технологійsam621
Аналіз капітальних вкладень підприємстваsam620
Аудит достовірності фінансової звітності виробничого підприємстваsam619
Аудит організації бухгалтерського обліку підприємства в умовах застосування інформаційних технологійsam618
Аудит доходів підприємства торгівлі в умовах застосування інформаційних технологійsam617
Аудит розрахункових операцій підприємства торгівлі в умовах застосування інформаційних технологійsam616
Аналіз грошового обороту підприємстваsam615
Аудит фінансової стійкості та платоспроможності підприємства при застосуванні інформаційних технологійsam614
Аудит розрахунків підприємства з бюджетомsam613
Аудит необоротних активів підприємства торгівлі, якості та ефективності їх використанняsam612
Аудит фінансової діяльності акціонерного товаристваsam611
Аудит витрат підприємствsam610
Фінансове планування на підприємствіsam609
Аналіз наявності та руху матеріальних ресурсівsam608
Система оцінки фінансового стану підприємства в умовах становлення ринкових відносинsam607
Аудит достовірності публічної фінансової звітності емітентів власників цінних паперівsam606
Операційний аудит капіталу підприємстваsam605
Аналіз фінансового стану та аудит зобов’язань підприємстваsam604
Аналіз виробництва та реалізації продукції підприємстваsam603
Управління капіталом підприємстваsam602
Система показників рентабельності підприємства та шляхи її підвищенняsam601
Аналітична оцінка зобов’язань підприємстваsam600
Організація і методика аудиту розрахунків з персоналомsam599
Аудит руху та використання товарних ресурсів підприємстваsam598
Аудит фінансових результатів в умовах комп’ютерних інформаційних системsam597
Облік фінансових результатів підприємства в умовах автоматизованої обробки інформаціїsam596
Аналіз фінансового стану підприємствsam595
Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками підприємстваsam594
Аудит основних засобів в системі управління технічним розвитком підприємстваsam593
Аудит операційних витрат підприємстваsam592
Аудит інвестиційної діяльності акціонерного товаристваsam591
Аудит запасів виробничих підприємствsam590
Комплексний аналіз діяльності підприємстваsam589
Підвищення рівня прибутковості підприємстваsam588
Ринок робочої сили в Україніsam587
Фінансова звітність як джерело інформації для управління підприємствомsam586
Бухгалтерський облік операцій підприємства на поточному рахунку в банкуsam585
Облік витрат виробництваsam584
Облік заробітної платиsam583
Теоретичні засади та практика фінансового обліку операцій на поточному рахунку в національній валютіsam582
Облік формування та використання прибуткуsam581
Фінансова звітність підприємства: види, форми, принципи підготовкиsam580
Розрахунки за податками й платежами, особливості побудови їх обліку і звітностіsam579
Облік основних засобів на підприємствіsam578
Теоретичні засади та практика фінансового обліку зобов’язань за виплатами працівникамsam577
Теоретичні засади та практика фінансового обліку готової продукціїsam576
Теоретичні засади та практика фінансового обліку надходження та вибуття інших необоротних активівsam575
Аналіз і оцінка фінансового стану банкуsam574
Аналіз витрат на оплату праці бюджетної установиsam573
Аналіз трудових ресурсів та забезпеченості ними підприємстваsam572
Аналіз ефективності використання трудових ресурсівsam571
Аналіз матеріальних ресурсів підприємстваsam570
Аналіз основних засобів підприємства в умовах використання новітніх інформаційних технологійsam569
Аналіз видатків на медикаменти і харчування бюджетної установиsam568
Економічний аналіз матеріальних активівsam567
Підвищення конкурентноспроможності підприємстваsam566
Аналіз грошових потоків по видам діяльностіsam565
Аудит грошових коштів підприємствsam564
Аналіз експортних операцій підприємствsam563
Аудит фінансових результатів діяльності підприємстваsam562
Аудит власного капіталуsam561
Аудит доходів підприємстваsam560
Аудит операційної діяльності підприємстваsam559
Аналіз рентабельності підприємстваsam558
Аналіз виконання кошторису бюджетної установиsam557
Аналіз зобов'язань підприємства та оптимізація джерел їх формуванняsam556
Аналіз грошових потоків фінансової діяльності підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологійsam555
Аналіз джерел утворення і напрямів використання коштів у системі управління грошовими потоками підприємстваsam554
Аналіз власного капіталу акціонерного товаристваsam553
Аудит операційної діяльності підприємства в умовах застосування інформаційних технологійsam552
Аудит фінансових результатів операційної діяльності підприємства в умовах застосування інформаційних технологійsam551
Аудит формування фінансових результатів діяльності підприємстваsam550
Аудит ефективності використання трудових ресурсівsam549
Методика аудиту фінансової звітності підприємстваsam548
Організація і методика аудиту власного капіталу підприємстваsam547
Облік надходження товарів на підприємство роздрібної торгівліsam546
Теоретичні засади та практика обліку адміністративних витрат підприємстваsam545
Теоретичні засади та практика формування облікової політики підприємстваsam544
Теоретичні засади та практика фінансового обліку витрат на продуктsam543
Облік виробничих запасів підприємства в умовах новітніх технологійsam542

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку