Курсова робота з економіки підприємства, фінансового менеджменту купити або замовити


В нашій базі є готові курсові роботи з економічних дисциплін: "Бухгалтерський облік", "Контроль і ревізія", "Аналіз господарської діяльності", "Аудит", "Фінанси", "Економіка підприємства", "Туристичний бізнес", "Маркетинг", "Менеджмент", "Банківської справи", "Готельного господарства", "Менеджменту ресторанного господарства" та інших економічних предметів.


Приклад курсової роботи з фінансового менеджменту, економіки підприємництва, обліку, аналізу, аудиту та інших предметів з економіки

Всі наші готові курсові роботи були успішно захищені в провідних ВУЗах Києва і України з високими оцінками. Готові курсові роботи можна використовувати як приклад або зразок для написання своєї роботи або дослідження.

Тема курсової роботи

Код
Облік надходження та використання малоцінних і швидкозношуваних предметів МШПsam541
Теоретичні засади та практика фінансового обліку касових операційsam540
Облік доходів підприємства за видами діяльностіsam539
Класифікація рахунків бухгалтерського обліку - призначення, підходи, проблемиsam538
Теоретичні засади та практика фінансового обліку товарів на підприємствах роздрібної торгівліsam537
Облік сільськогосподарської продукції підприємстваsam536
Теоретичні засади та практика фінансового обліку зобов'язань підприємстваsam535
Методика обліку надходження і вибуття основних засобівsam534
Система калькулювання собівартості продукції підприємстваsam533
Позамовний метод калькулювання собівартості продукції підприємстваsam532
Методи калькулювання собівартості продукції підприємстваsam531
Облік результатів інвентаризації активів підприємстваsam530
Облік адміністративних витрат підприємстваsam529
Методи розподілу комплексних витрат підприємстваsam528
Облік витрат підприємства за статтями калькуляціїsam527
Облік випуску продукції та визначення її собівартостіsam526
Облік витрат на збут продукції підприємстваsam525
Облік витрат пов'язаних з реалізацією продукціїsam524
Облік формування фінансових результатів підприємстваsam523
Аналіз прибутку і рентабельності банкуsam522
Аналіз руху та використання основних засобів бюджетної установиsam521
Аналіз операційної діяльності підприємства торгівліsam520
Аналіз матеріальних витрат підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологійsam519
Аналіз ефективності використання економічного потенціалу підприємстваsam518
Аналіз доходу від реалізації продукції та товарів підприємстваsam517
Облік податку на прибуток підприємстваsam516
Теоретичні засади та практика фінансового обліку товарних запасів на підприємстві оптової торгівліsam515
Облік грошових коштів на рахунку в банкуsam514
Облік товарів на підприємствах торгівліsam513
Облік фінансових результатів підприємстваsam512
Теоретичні засади та практика фінансового обліку фінансових результатівsam511
Аналіз монетарних активів підприємстваsam510
Теоретичні засади та практика фінансового обліку незавершеного виробництваsam509
Теоретичні засади та практика фінансового обліку амортизації та зносу нематеріальних активівsam508
Теоретичні засади та практика фінансового обліку амортизації та зносу основних засобів та інших необоротних матеріальних активівsam507
Облік результатів інвентаризації основних засобів на підприємствіsam506
Теоретичні засади та практика фінансового обліку операційної орендиsam505
Аналіз руху та використання матеріальних ресурсів бюджетної установиsam504
Аналіз джерел фінансування підприємства та оптимізація капіталуsam503
Аналіз дебіторської заборгованості підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологійsam502
Аналіз ефективності використання власного капіталу підприємстваsam501
Аналіз виробничих витрат в системі управління собівартістю реалізованої продукції підприємства виробничої сфериsam500
Аналіз ефективності використання активів підприємстваsam499
Облік інших витрат операційної діяльності підприємстваsam498
Облік валютних операцій підприємстваsam497
Аналіз формування і розподілу чистого прибутку підприємстваsam496
Аналіз руху та ефективності використання оборотних активів підприємстваsam495
Аналіз капіталу підприємства та його оптимізація в умовах застосування сучасних інформаційних технологійsam494
Аналіз матеріальних активів підприємстваsam493
Аудит стану розрахунково-платіжної дисципліни підприємстваsam492
Аудит руху та ефективності використання основних засобів підприємстваsam491
Аудит обліку кредитів і позикsam490
Аудит стану забалансового обліку підприємстваsam489
Аудит грошових коштів та стану розрахунків бюджетної установиsam488
Аудит безготівкових розрахунківsam487
Облік з розрахунків з оплати праці підприємстваsam486
Облік розрахунків з підзвітними особами підприємстваsam485
Облік основних засобів підприємств в умовах новітніх технологійsam484
Облік резерву сумнівних боргів підприємстваsam483
Облік касових операцій та операцій з іншими грошовими коштами підприємстваsam482
Облік надходження і вибуття нематеріальних активів підприємстваsam481
Облік поточної дебіторської заборгованостіsam480
Облік формування і змін статутного капіталу в умовах новітніх технологійsam479
Облік нематеріальних активів в умовах новітніх технологійsam478
Складання звіту про рух грошових коштів та його удосконаленняsam477
Аналіз та планування формування прибутку підприємстваsam476
Планування інвестиційної діяльності підприємстваsam475
Облік капітальних інвестиційsam474
Облік операцій на інших рахунках у банку та інших коштівsam473
Облік результатів інвентаризації зобов'язаньsam472
Облік довгострокових фінансових інвестиційsam471
Облік браку та напівфабрикатів підприємстваsam470
Облік амортизації необоротних активівsam469
Оцінка фінансового стануsam468
Аналіз товарообороту підприємстваsam467
Аналіз стану та ефективності використання необоротних активів підприємстваsam466
Аналіз капіталу підприємстваsam465
Аналіз звіту про фінансові результати підприємстваsam464
Фінансовий аналіз грошових потоків підприємстваsam463
Аналіз активів підприємстваsam462
Аналіз адміністративних витрат підприємстваsam461
Методика фінансового бухгалтерського обліку власного капіталуsam460
Удосконалення системи прибуткового оподаткування доходів фізичних осіб в Україніsam459
Облік основних статей та аналіз показників фінансової звітностіsam458
Удосконалення методики складання фінансової звітностіsam457
Стан ринку робочої сили в Україніsam456
Методика складання проміжної фінансової звітності та аналіз її показниківsam455
Управління формуванням і розподілом прибутків підприємствsam454
Система бухгалтерського обліку підприємстваsam453
Організація і методика бухгалтерського фінансового обліку на підприємствіsam452
Роль податку на прибуток підприємств у фіскальній політиці державиsam451
Теоретичні засади та практика обліку фінансових доходів та витратsam450
Бухгалтерський облік поточних фінансових інвестиційsam449
Теоретичні засади та практика фінансового обліку надходження товарів на підприємствах оптової торгівліsam448
Методика фінансового обліку дебіторської заборгованостіsam447
Теоретичні засади та практика фінансового обліку власного капіталуsam446
Облік і аналіз затрат підприємстваsam445
Облік і аналіз валютних операцій підприємстваsam444
Безробіття та інфляція як прояв макроекономічної нестабільностіsam443
Аудит фінансової стійкості і платоспроможності акціонерних товариств в умовах комп'ютерних інформаційних системsam442

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку