Курсова робота з маркетингу, менеджменту купити або замовити


В нашій базі є готові курсові роботи з економічних дисциплін: "Бухгалтерський облік", "Контроль і ревізія", "Аналіз господарської діяльності", "Аудит", "Фінанси", "Економіка підприємства", "Туристичний бізнес", "Маркетинг", "Менеджмент", "Банківської справи", "Готельного господарства", "Менеджменту ресторанного господарства" та інших економічних предметів.


Приклад курсової роботи з фінансового менеджменту, економіки підприємництва, обліку, аналізу, аудиту та інших предметів з економіки

Всі наші готові курсові роботи були успішно захищені в провідних ВУЗах Києва і України з високими оцінками. Готові курсові роботи можна використовувати як приклад або зразок для написання своєї роботи або дослідження.

Тема курсової роботи

Код
Облік довгострокових фінансових інвестиційsam471
Облік браку та напівфабрикатів підприємстваsam470
Облік амортизації необоротних активівsam469
Оцінка фінансового стануsam468
Аналіз товарообороту підприємстваsam467
Аналіз стану та ефективності використання необоротних активів підприємстваsam466
Аналіз капіталу підприємстваsam465
Аналіз звіту про фінансові результати підприємстваsam464
Фінансовий аналіз грошових потоків підприємстваsam463
Аналіз активів підприємстваsam462
Аналіз адміністративних витрат підприємстваsam461
Методика фінансового бухгалтерського обліку власного капіталуsam460
Удосконалення системи прибуткового оподаткування доходів фізичних осіб в Україніsam459
Облік основних статей та аналіз показників фінансової звітностіsam458
Удосконалення методики складання фінансової звітностіsam457
Стан ринку робочої сили в Україніsam456
Методика складання проміжної фінансової звітності та аналіз її показниківsam455
Управління формуванням і розподілом прибутків підприємствsam454
Система бухгалтерського обліку підприємстваsam453
Організація і методика бухгалтерського фінансового обліку на підприємствіsam452
Роль податку на прибуток підприємств у фіскальній політиці державиsam451
Теоретичні засади та практика обліку фінансових доходів та витратsam450
Бухгалтерський облік поточних фінансових інвестиційsam449
Теоретичні засади та практика фінансового обліку надходження товарів на підприємствах оптової торгівліsam448
Методика фінансового обліку дебіторської заборгованостіsam447
Теоретичні засади та практика фінансового обліку власного капіталуsam446
Облік і аналіз затрат підприємстваsam445
Облік і аналіз валютних операцій підприємстваsam444
Безробіття та інфляція як прояв макроекономічної нестабільностіsam443
Аудит фінансової стійкості і платоспроможності акціонерних товариств в умовах комп'ютерних інформаційних системsam442
Аудит фінансового стану комерційного банку в умовах застосування інформаційних системsam441
Методика аудиту фінансової діяльності в умовах застосування комп'ютерних інформаційних системsam440
Аудит фінансової діяльності підприємстваsam439
Аудит операцій з товарними запасами підприємства торгівлі в умовах комп'ютерних інформаційних системsam438
Аудит системи управління підприємством в умовах застосування комп'ютерних інформаційних системsam437
Аудит розрахунків підприємства з бюджетом в умовах застосування комп'ютерних інформаційних системsam436
Аудит розрахункових операцій в умовах застосування комп'ютерних інформаційних системsam435
Внутрішній аудит основних засобівsam434
Аудит процесу інвентаризації на підприємствах в умовах застосування новітніх інформаційних технологійsam433
Аудит інвестиційної діяльності підприємстваsam432
Аудит зобов'язань підприємства в умовах комп'ютерних інформаційних системsam431
Аудит економічного потенціалу підприємства в умовах застосування комп'ютерних інформаційних системsam430
Аудит доходів підприємства в умовах застосування комп'ютерних інформаційних системsam429
Організація і методика аудиту системи внутрішнього контролю підприємстваsam428
Аналіз фінансового стану підприємства та ефективності його використання на основі застосування сучасних інформаційних технологійsam427
Аналіз формування фінансових результатів комерційного банкуsam426
Аналіз товарних запасів підприємстваsam425
Аналіз прибутковості підприємства та шляхи її підвищенняsam424
Розвиток методів діагностики і аналізу платоспроможності комерційного банкуsam423
Аналіз ліквідності комерційного банку та її оптимізаціяsam422
Аналіз конкурентоспроможності підприємства на ринкуsam421
Аналіз капіталу комерційного банку та джерел його формуванняsam420
Аналіз видатків на оплату праці бюджетних установ на основі застосування сучасних інформаційних технологійsam419
Аналіз власного капіталу підприємстваsam418
Аналіз власного капіталу підприємства та його оптимізація в умовах застосування сучасних інформаційних технологійsam417
Інтер'єр підприємств готельного господарстваkurs134
Удосконалення обліку основних засобів підприємствkurs133
Удосконалення системи оподаткування доходів підприємств та облік розрахунків з бюджетом по податку на прибутокkurs132
Аналіз операційних витрат промислового підприємстваkurs131
Аналіз операційної діяльності підприємстваkurs130
Фінансове планування на підприємствах в умовах ринкуkurs129
Сучасний стан та особливості розміщення автотранспорту Україниkurs128
Принципи МЕВ: сутність та проблеми реалізаціїkurs127
Збутова діяльність підприємстваkurs126
Країни з перехідною економікою і транснаціональні корпорації: аспекти взаємодіїkurs125
Дослідження товарного ринкуkurs124
Особисті немайнові праваkurs123
Комунікаційні процеси в підприємстві та шляхи їх удосконаленняkurs122
Механізм ринкового ціноутворення на послуги підприємств готельного господарстваkurs121
Оптимізація формування та використання оборотних активів підприємстваkurs120
Розвиток страхування в Україніkurs119
Склад активів підприємства та шляхи удосконалення їх структуриkurs118
Світовий досвід розвитку малого підприємництваkurs117
Власні фінансові ресурси підприємства та ефективність їх використанняkurs116
Управління витратами торговельних підприємствkurs115
Контроль виконання кошторису закладів охорони здоров'яkurs114
Лісовиробничий комплекс Україниkurs113
Прийняття управлінських рішень в підприємствах ресторанного бізнесуkurs112
Облік операцій при припиненні діяльності підприємстваkurs111
Сутність кредиту і кредитних відносин в період трансформації економіки Україниkurs110
Закупівельна діяльність виробничого підприємства та шляхи його удосконаленняkurs109
Аналіз руху та використання трудових ресурсів підприємстваkurs108
Аналіз товарних запасів та швидкості товарного обертання підприємства торгівліkurs107
Зайнятість і проблеми безробіття в Україніkurs106
Розміщення продуктивних сил Черкаської областіkurs105
Контроль і ревізія розрахунків з підзвітними особами органу виконавчої владиkurs104
Контроль і ревізія цільового використання бюджетних коштів в установах охорони здоров'яkurs103
Аналіз руху і використання матеріальних ресурсів підприємстваkurs102
Аналіз видатків на медикаменти і харчування в закладах охорони здоров'яkurs101
Еволюція теорії міжнародної торгівліkurs100
Організація і методика обліку фінансових результатів підприємстваsam416
Види економічної діяльностіsam415
Управління прибутками підприємствsam414
Комерційний ризик підприємства та методи управління нимsam413
Облік і контроль фінансової звітності підприємстваsam412
Облік надходження та вибуття основних засобів згідно П(С)БО та Податкового кодексуsam411
Облік витрат виробництва та калькуляція собівартості продукціїsam410
Облік і аудит валютних операцій підприємстваsam409
Організація і методика аудиту фінансової діяльності підприємстваsam408
Аудит наявності і руху товарів на підприємствах торгівліsam407

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку