Курсова робота з маркетингу, менеджменту купити або замовити


В нашій базі є готові курсові роботи з економічних дисциплін: "Бухгалтерський облік", "Контроль і ревізія", "Аналіз господарської діяльності", "Аудит", "Фінанси", "Економіка підприємства", "Туристичний бізнес", "Маркетинг", "Менеджмент", "Банківської справи", "Готельного господарства", "Менеджменту ресторанного господарства" та інших економічних предметів.


Приклад курсової роботи з фінансового менеджменту, економіки підприємництва, обліку, аналізу, аудиту та інших предметів з економіки

Всі наші готові курсові роботи були успішно захищені в провідних ВУЗах Києва і України з високими оцінками. Готові курсові роботи можна використовувати як приклад або зразок для написання своєї роботи або дослідження.


Тема курсової роботи

Код
Аудит розрахунків підприємства з бюджетом в умовах застосування комп'ютерних інформаційних системsam436
Аудит розрахункових операцій в умовах застосування комп'ютерних інформаційних системsam435
Внутрішній аудит основних засобівsam434
Аудит процесу інвентаризації на підприємствах в умовах застосування новітніх інформаційних технологійsam433
Аудит інвестиційної діяльності підприємстваsam432
Аудит зобов'язань підприємства в умовах комп'ютерних інформаційних системsam431
Аудит економічного потенціалу підприємства в умовах застосування комп'ютерних інформаційних системsam430
Аудит доходів підприємства в умовах застосування комп'ютерних інформаційних системsam429
Методика аудиту власного капіталу підприємстваsam428
Аналіз фінансового стану підприємства та ефективності його використання на основі застосування сучасних інформаційних технологійsam427
Аналіз формування фінансових результатів комерційного банкуsam426
Аналіз товарних запасів підприємстваsam425
Аналіз прибутковості підприємства та шляхи її підвищенняsam424
Розвиток методів діагностики і аналізу платоспроможності комерційного банкуsam423
Аналіз ліквідності комерційного банку та її оптимізаціяsam422
Аналіз конкурентоспроможності підприємства на ринкуsam421
Аналіз капіталу комерційного банку та джерел його формуванняsam420
Аналіз видатків на оплату праці бюджетних установ на основі застосування сучасних інформаційних технологійsam419
Аналіз власного капіталу підприємстваsam418
Аналіз власного капіталу підприємства та його оптимізація в умовах застосування сучасних інформаційних технологійsam417
Організація і методика обліку фінансових результатів підприємстваsam416
Види економічної діяльностіsam415
Управління прибутками підприємствsam414
Комерційний ризик підприємства та методи управління нимsam413
Облік і контроль фінансової звітності підприємстваsam412
Облік надходження та вибуття основних засобів згідно П(С)БО та Податкового кодексуsam411
Облік витрат виробництва та калькуляція собівартості продукціїsam410
Облік і аудит валютних операцій підприємстваsam409
Організація і методика аудиту фінансової діяльності підприємстваsam408
Аудит наявності і руху товарів на підприємствах торгівліsam407
Аудит основної (операційної) діяльності підприємстваsam406
Аналіз продуктивності праці та трудових ресурсів підприємстваsam405
Трудові ресурси сільського господарства та шляхи підвищення ефективності їх використанняsam404
Методика аналізу оборотних активів підприємстваsam403
Аналіз і контроль товарних операцій підприємстваsam402
Аналіз і планування витрат підприємстваsam401
Аналіз фінансового стану комерційного банкуsam400
Управління діяльністю готелюsam399
Управління і оцінка персоналу підприємстваsam398
Облік розрахунків з бюджетом в системі управління фінансами підприємстваsam397
Система обліку та аналіз лізингових операцій в комерційних банкахsam396
Формування системи професійного розвитку персоналу на підприємствіsam395
Розробка системи обліку операцій банку з векселямиsam394
Управління персоналом підприємстваsam393
Сутність та розвиток ринку робочої сили Україниsam392
Облік і аудит фінансової звітності підприємстваsam391
Організація обліку праці та її оплати на підприємствіsam390
Організація обліку амортизації та зносу інших необоротних матеріальних активівsam389
Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішеньsam388
Облік доходів, витрат і фінансових результатів операційної діяльності підприємстваsam387
Економічна характеристика інфляції та її наслідківsam386
Оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства готельного господарстваsam385
Методика аудиту фінансової діяльності підприємстваsam384
Аудит результатів фінансової діяльності підприємстваsam383
Аудит товарів підприємства торгівліsam382
Аудит розрахункових операцій підприємстваsam381
Аудит первинного обліку підприємстваsam380
Методика аудиту основних засобів підприємства торгівліsam379
Аудит результатів основної діяльності підприємстваsam378
Методика аудиту операційної діяльності підприємства торгівліsam377
Аудит організації бухгалтерського обліку та облікової політики підприємстваsam376
Методика аудиту кредиторської заборгованості підприємстваsam375
Аудит капіталу підприємства та його оптимізаціяsam374
Методика аудиту капіталу підприємстваsam373
Методика аудиту зобов'язань підприємстваsam372
Методика аудиту виробничих запасів підприємства промисловостіsam371
Аудит дотримання законодавчих та нормативних актів підприємствомsam370
Аудит грошових коштів та стану розрахунків підприємстваsam369
Аудит операцій з грошовими коштами підприємстваsam368
Аудит системи внутрішнього контролю підприємстваsam367
Оцінка ресурсного потенціалу підприємства та аналіз ефективності його використанняsam366
Аналіз ефективності використання ресурсів підприємстваsam365
Формування та розподіл прибутку на підприємствіsam364
Оцінка і аналіз ефективності діяльності підприємстваsam363
Аналіз тенденцій розвитку туристичної сфери Україниsam362
Сучасний стан і розвиток тваринництва в Україніsam361
Легка промисловість України: сучасний стан та перспективи розвиткуsam360
Дослідження стану кредитування в Україніsam359
Стан та особливості інфляції в Україніsam358
Сучасні проблеми, тенденції та аналіз безробіття населення в Україніsam357
Стан та розвиток банківської системи України в умовах кризиsam356
Ринок робочої сили та розвиток безробіття в Україніsam355
Облікова політика та етапи її формуванняsam354
Бухгалтерський облік податку на прибуток підприємстваsam353
Облік необоротних матеріальних активівsam352
Бухгалтерський облік доходів, витрат і фінансових результатів операційної діяльності підприємстваsam351
Організація і методика бухгалтерського обліку на підприємствіsam350
Аналіз фінансових результатів і рентабельності підприємстваsam349
Методика аналізу фінансової звітності та ефективності господарювання підприємстваsam348
Аналіз показників фінансової звітності підприємстваsam347
Аналіз ефективності використання та стану оборотних активівsam346
Методика аналізу і оцінки показників звіту про фінансові результатиsam345
Складання фінансової звітності і аналіз її показниківsam344
Аналіз позикового капіталу підприємстваsam343
Організація і методика грошових розрахунків підприємствsam342
Облік, аналіз та аудит нематеріальних активівsam341
Аналіз і оцінка діяльності підприємстваsam340
Аналіз економічного зростання підприємстваsam34
Підвищення рівня розвитку персоналу як передумова забезпечення конкурентоспроможності підприємстваsam339
Організація і методика аудитуsam338

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку