Курсова робота з туризму, ресторанного менеджменту, готельного бізнесу купити або замовити


В нашій базі є готові курсові роботи з економічних дисциплін: "Бухгалтерський облік", "Контроль і ревізія", "Аналіз господарської діяльності", "Аудит", "Фінанси", "Економіка підприємства", "Туристичний бізнес", "Маркетинг", "Менеджмент", "Банківської справи", "Готельного господарства", "Менеджменту ресторанного господарства" та інших економічних предметів.


Приклад курсової роботи з менеджменту у готелях, ресторанного бізнесу, туристичної справи, обліку, аналізу, аудиту та інших предметів з економіки

Всі наші готові курсові роботи були успішно захищені в провідних ВУЗах Києва і України з високими оцінками. Готові курсові роботи можна використовувати як приклад або зразок для написання своєї роботи або дослідження.

Тема курсової роботи

Код
Облік, аналіз та аудит нематеріальних активівsam341
Аналіз і оцінка діяльності підприємстваsam340
Аналіз економічного зростання підприємстваsam34
Підвищення рівня розвитку персоналу як передумова забезпечення конкурентоспроможності підприємстваsam339
Організація і методика аудитуsam338
Бухгалтерський облік цінних паперів підприємстваsam337
Облік фінансових витрат на підприємствіsam336
Облік операцій на поточному рахунку в банкуsam335
Облік зобов'язань підприємстваsam334
Аудит товарних запасів підприємстваsam333
Аудит розрахунків з постачальниками підприємстваsam332
Аудит операційної діяльності підприємства курсова роботаsam331
Аудит необоротних активів підприємстваsam330
Коефіцієнтний аналіз фінансового стану підприємстваsam33
Аудит матеріальних оборотних активів підприємстваsam329
Аудит матеріальних ресурсів підприємстваsam328
Аудит матеріальних витрат підприємстваsam327
Аудит виконання кошторису бюджетної установиsam326
Аудит капіталу підприємстваsam325
Аудит дебіторської заборгованості на підприємствах Україниsam324
Аудит власного капіталу підприємства курсова роботаsam323
Аналіз формування, розподілу та використання прибутку підприємстваsam322
Аналіз фінансових результатів торгівельного підприємстваsam321
Аналіз фінансового потенціалу підприємстваsam320
Контроль витрат на маркетинг і збут продукції підприємствsam32
Аналіз і оцінка товарних ресурсів підприємства торгівліsam319
Аналіз розрахунків з постачальниками підприємстваsam318
Оцінка і аналіз якості і ефективності використання основних засобівsam317
Аналіз і оцінка кредитного обслуговування підприємства установами банківsam316
Оцінка джерел фінансування підприємстваsam315
Товарознавча оцінка асортименту, оцінка якості, виявлення споживчих переваг пилососівsam314
Бізнес-план створення нового готелю в туристсько-рекреаційному регіоні м. Феодосія АР Кримsam313
Розміщення продуктивних сил Київської областіsam312
Управління ресурсами туристичного підприємстваsam311
Бухгалтерський фінансовий облік імпортних операційsam310
Фінансовий аналіз чистого прибутку підприємстваsam31
Облік фінансових результатів діяльності підприємстваsam309
Облік реалізації та іншого вибуття товарів і продукції на підприємствах ресторанного бізнесуsam308
Фінансовий облік готової продукції та її реалізації на виробничих підприємствахsam307
Облікова політика підприємстваsam306
Бухгалтерський фінансовий облік операційної (основної) діяльності підприємстваsam305
Бухгалтерський облік продажу товарів у кредитsam304
Облік імпортних операцій підприємстваsam303
Фінансовий облік власного капіталуsam302
Облік витрат на виробництво на підприємствіsam301
Облік, аналіз і аудит основних засобів підприємстваsam300
Аудит обов'язкових платежів в бюджетsam30
Аналіз фінансових результатів підприємства готельного господарстваsam299
Аналіз операційної діяльності транспортного підприємстваsam298
Аналіз операційної діяльності підприємства готельного господарстваsam297
Аналіз ефективності використання оборотних активів туристської фірми в сучасних умовах господарюванняsam296
Аналіз основної діяльності бюджетної установиsam295
Аналіз затрат виробництва і прибутку підприємстваsam294
Аналіз необоротних активів підприємства в умовах використання новітніх комп'ютерних технологійsam293
Контроль дебіторської та кредиторської заборгованості підприємствsam292
Аналіз грошових потоків підприємства виробничих галузей національної економіки в умовах застосування сучасних інформаційних технологійsam291
Аудит зобов'язань підприємстваsam290
Аналіз і оцінка чистого прибуткуsam289
Гроші як основоположна економічна категорія розвинених товарних відносинsam288
Ринок робочої сили та особливості його розвитку в Україніsam287
Аудит дебіторської заборгованості підприємстваsam286
Аналіз фінансового становища підприємстваsam285
Розміщення продуктивних сил Великої Британіїsam284
Аналіз платоспроможності і можливого банкрутства підприємстваsam283
Фінансовий аналіз прибутку від операційної діяльностіsam282
Контроль операцій з матеріальними активами бюджетних установsam281
Аналіз зобов'язань підприємства перед кредиторамиsam280
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами підприємств виробництваsam279
Контроль кредиторської заборгованості в підприємствах виробничої сфериsam278
Контроль економічного потенціалу і фінансового стану підприємстваsam277
Контроль необоротних активів бюджетної установиsam276
Контроль дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства торгівліsam275
Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологійsam274
Оцінка фінансового стану туристичного підприємстваsam273
Аналіз фінансового стану підприємства готельного бізнесу і виявлення резервів підвищення ефективності господарюванняsam272
Аналіз фінансових результатів в системі управління підприємствомsam271
Аналіз трудових ресурсів підприємства та ефективності їх використанняsam270
Аналіз товарних ресурсів в системі управління підприємствами торгівліsam269
Аналіз доходів і видатків спеціального фонду бюджетної установи в умовах застосування сучасних інформаційних технологійsam268
Аналіз розрахунків з бюджетом в сучасних умовах господарюванняsam267
Аналіз розрахунків підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологійsam266
Аналіз ефективності використання власних основних засобів на підприємстві готельного бізнесу в умовах нової облікової політикиsam265
Аналіз рентабельності й оптимізації прибутку підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологійsam264
Аналіз використання робочого часу і продуктивності праціsam263
Аналіз основних засобів підприємства в інформаційній системі управління технічним розвитком підприємстваsam262
Аналіз оборотних активів в системі управління підприємствомsam261
Аналіз наявності, руху та ефективності використання необоротних активівsam260
Економічний аналіз в системі управління капіталом підприємстваsam259
Аналіз матеріальних активів підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологійsam258
Оцінка довгострокових та поточних зобов'язань підприємства готельного бізнесуsam257
Аналіз майнового потенціалу в системі управління підприємствомsam256
Аналіз виконання кошторису бюджетної установи в умовах застосування сучасних інформаційних технологійsam255
Аналіз капіталу в системі управління підприємствомsam254
Аналіз довгострокових і поточних зобов'язань підприємстваsam253
Аналіз економічного потенціалу підприємства та ефективності його використання в умовах застосування сучасних інформаційних технологійsam252
Аналіз грошових потоків підприємства готельного господарства в умовах ринкових відносинsam251
Аналіз витрат підприємства готельного господарстваsam250
Аналіз витрат на підприємстві за елементами витрат і статтями калькуляціїsam249
Аналіз видатків бюджетної установи в умовах застосування сучасних інформаційних технологійsam248
Економічний аналіз в інформаційній системі управління активами підприємстваsam247

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку