Курсова робота з товарознавства продовольчих товарів і непроводольчих товарів купити або замовити


В нашій базі є готові курсові роботи з економічних дисциплін: "Бухгалтерський облік", "Контроль і ревізія", "Аналіз господарської діяльності", "Аудит", "Фінанси", "Економіка підприємства", "Туристичний бізнес", "Маркетинг", "Менеджмент", "Банківської справи", "Готельного господарства", "Менеджменту ресторанного господарства" та інших економічних предметів.


Приклад курсової роботи з фінансів, обліку, аналізу, аудиту та інших предметів з економіки

Всі наші готові курсові роботи були успішно захищені в провідних ВУЗах Києва і України з високими оцінками. Готові курсові роботи можна використовувати як приклад або зразок для написання своєї роботи або дослідження.

Тема курсової роботи

Код
Аналіз операційних витрат промислового підприємстваkurs131
Аналіз операційної діяльності підприємстваkurs130
Контроль і ревізія дебіторської заборгованості бюджетних установkurs13
Фінансове планування на підприємствах в умовах ринкуkurs129
Сучасний стан та особливості розміщення автотранспорту Україниkurs128
Принципи МЕВ: сутність та проблеми реалізаціїkurs127
Збутова діяльність підприємстваkurs126
Країни з перехідною економікою і транснаціональні корпорації: аспекти взаємодіїkurs125
Дослідження товарного ринкуkurs124
Особисті немайнові праваkurs123
Комунікаційні процеси в підприємстві та шляхи їх удосконаленняkurs122
Механізм ринкового ціноутворення на послуги підприємств готельного господарстваkurs121
Оптимізація формування та використання оборотних активів підприємстваkurs120
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків загального фонду бюджетної установиkurs12
Розвиток страхування в Україніkurs119
Склад активів підприємства та шляхи удосконалення їх структуриkurs118
Світовий досвід розвитку малого підприємництваkurs117
Власні фінансові ресурси підприємства та ефективність їх використанняkurs116
Управління витратами торговельних підприємствkurs115
Контроль виконання кошторису закладів охорони здоров'яkurs114
Лісовиробничий комплекс Україниkurs113
Прийняття управлінських рішень в підприємствах ресторанного бізнесуkurs112
Облік операцій при припиненні діяльності підприємстваkurs111
Сутність кредиту і кредитних відносин в період трансформації економіки Україниkurs110
Контроль і ревізія товарних операцій підприємстваkurs11
Закупівельна діяльність виробничого підприємства та шляхи його удосконаленняkurs109
Аналіз руху та використання трудових ресурсів підприємстваkurs108
Аналіз товарних запасів та швидкості товарного обертання підприємства торгівліkurs107
Зайнятість і проблеми безробіття в Україніkurs106
Розміщення продуктивних сил Черкаської областіkurs105
Контроль і ревізія розрахунків з підзвітними особами органу виконавчої владиkurs104
Контроль і ревізія цільового використання бюджетних коштів в установах охорони здоров'яkurs103
Аналіз руху і використання матеріальних ресурсів підприємстваkurs102
Аналіз видатків на медикаменти і харчування в закладах охорони здоров'яkurs101
Еволюція теорії міжнародної торгівліkurs100
Фінансовий аналіз фінансового стану бюджетних установkurs1
Аналіз товарних ресурсів підприємства торгівлі та ефективності їх використанняkur1
Аналіз та аудит ефективності господарської діяльності підприємства торгівліkrab
Контроль і ревізія кредиторської заборгованості бюджетних установkr736
Контроль і ревізія основних засобів бюджетних установkr735
Контроль і ревізія майна бюджетних установkr734
Контроль і ревізія немонетарних активів бюджетних установkr733
Контроль і ревізія діяльності закладів освітиkr732
Контроль і ревізія грошових потоків бюджетної установиkr731
Контроль і ревізія доходів і видатків бюджетної установи охорони здоров'яkr730
Контроль і ревізія необоротних активів бюджетних установkr729
Контроль і ревізія грошових коштів бюджетних установkr728
Контроль і ревізія оборотних активів бюджетних установkr727
Контроль і ревізія поточних зобов'язань бюджетних установkr726
Контроль і ревізія дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетних установkr725
Контроль і ревізія заробітної плати бюджетних установkr724
Контроль і ревізія безготівкових розрахунків бюджетних установkr723
Контроль і ревізія касових операцій бюджетних установkr722
Контроль і ревізія операцій на розрахунковому рахунку бюджетних установkr721
Контроль і ревізія операцій на поточному рахунку бюджетних установkr720
Контроль і ревізія доходів і видатків бюджетних установkr719
Контроль і ревізія матеріальних цінностей бюджетних установkr718
Контроль і ревізія фінансування і видатків бюджетних установkr717
Контроль і ревізія використання спеціальних коштів бюджетної установиkr716
Контроль і ревізія короткострокових зобов'язань бюджетних установkr715
Контроль і ревізія короткострокової дебіторської заборгованості бюджетних установkr714
Контроль і ревізія матеріальних запасів бюджетних установkr713
Контроль і ревізія монетарних активів бюджетних установkr712
Контроль і ревізія поточної дебіторської заборгованості бюджетних установkr711
Бухгалтерський облік кредиторської заборгованості бюджетних установkr710
Бухгалтерський облік фінансової звітності бюджетних установkr709
Бухгалтерський облік майна бюджетних установkr708
Бухгалтерський облік виконання спеціального фонду кошторису бюджетної установиkr707
Бухгалтерський облік немонетарних активів бюджетних установkr706
Бухгалтерський облік грошових потоків бюджетної установиkr705
Бухгалтерський облік необоротних активів бюджетних установkr704
Бухгалтерський облік грошових коштів бюджетних установkr703
Бухгалтерський облік оборотних активів бюджетних установkr702
Бухгалтерський облік поточних зобов'язань бюджетних установkr701
Бухгалтерський облік дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетних установkr700
Бухгалтерський облік безготівкових розрахунків бюджетних установkr699
Бухгалтерський облік касових операцій бюджетних установkr698
Бухгалтерський облік операцій на розрахунковому рахунку бюджетних установkr697
Бухгалтерський облік доходів і видатків бюджетних установkr696
Бухгалтерський облік фінансування і видатків бюджетних установkr695
Бухгалтерський облік використання спеціальних коштів бюджетної установиkr694
Бухгалтерський облік власних надходжень бюджетних установkr693
Бухгалтерський облік короткострокових зобов'язань бюджетних установkr692
Бухгалтерський облік короткострокової дебіторської заборгованості бюджетних установkr691
Бухгалтерський облік матеріальних запасів бюджетних установkr690
Бухгалтерський облік монетарних активів бюджетних установkr689
Бухгалтерський облік поточної дебіторської заборгованості бюджетних установkr688
Бухгалтерський облік формування та використання прибутку підприємстваkr687
Бухгалтерський облік капіталу підприємствkr686
Бухгалтерський облік кредиторської заборгованості підприємствkr685
Бухгалтерський облік розрахунків з постачальниками підприємствkr684
Бухгалтерський облік розрахунків з податку на прибуток підприємствkr683
Бухгалтерський облік прибутку підприємствkr682
Бухгалтерський облік чистого прибутку підприємствkr681
Бухгалтерський облік джерел фінансування підприємстваkr680
Бухгалтерський облік оборотних активів підприємстваkr679
Бухгалтерський облік оборотного капіталу підприємствkr678
Бухгалтерський облік амортизації інших необоротних матеріальних активівkr677
Бухгалтерський облік ефективності та інтенсивності використання власного капіталу підприємстваkr676
Бухгалтерський облік дебіторської і кредиторської заборгованості підприємств торгівліkr675

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку