Курсова робота з контролю і ревізії, аудиту купити або замовити


В нашій базі є готові курсові роботи з економічних дисциплін: "Бухгалтерський облік", "Контроль і ревізія", "Аналіз господарської діяльності", "Аудит", "Фінанси", "Економіка підприємства", "Туристичний бізнес", "Маркетинг", "Менеджмент", "Банківської справи", "Готельного господарства", "Менеджменту ресторанного господарства" та інших економічних предметів.


Приклад курсової роботи з аудиту, контролю, обліку, аналізу та інших предметів з економіки

Всі наші готові курсові роботи були успішно захищені в провідних ВУЗах Києва і України з високими оцінками. Готові курсові роботи можна використовувати як приклад або зразок для написання своєї роботи або дослідження.

Тема курсової роботи

Код
Економічний аналіз розрахунків з фондами соціального страхування підприємстваkr574
Економічний аналіз соціального страхування підприємстваkr573
Аналіз короткострокових зобов'язань бюджетних установkr572
Економічний аналіз короткострокової дебіторської заборгованості бюджетних установkr571
Економічний аналіз матеріальних запасів бюджетних установkr570
Економічний аналіз монетарних активів бюджетних установkr569
Економічний аналіз поточної дебіторської заборгованості бюджетних установkr568
Економічний аналіз нематеріальних активів та аналіз ефективності їх використанняkr567
Економічний аналіз доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємстваkr566
Економічний аналіз фінансової стійкості підприємства і схильності його до банкрутстваkr565
Економічний аналіз витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції виробничого підприємстваkr564
Аудит економічного потенціалу та фінансового стану підприємстваkr563
Аудит формування та використання прибутку підприємстваkr562
Аудит фінансового стану підприємстваkr561
Аудит виробничих запасів підприємстваkr560
Аудит зобов'язань та розрахунків з кредиторами підприємстваkr559
Аудит кредиторської заборгованості підприємстваkr558
Методика аудиту розрахункових операцій підприємстваkr557
Аудит оплати праці і розрахунків з персоналомkr556
Аудит розрахунків з податку на прибуток підприємстваkr555
Аудит прибутку підприємстваkr554
Аудит чистого прибутку підприємстваkr553
Аудит валютних операцій підприємстваkr552
Аудит платоспроможності та ймовірного банкрутства підприємстваkr551
Аудит джерел фінансування підприємстваkr550
Аудит оборотних активівkr549
Аудит оборотного капіталу підприємстваkr548
Аудит амортизації інших необоротних матеріальних активівkr547
Аудит ефективності та інтенсивності використання власного капіталу підприємстваkr546
Аудит ефективності використання дебіторської заборгованостіkr545
Аудит ризиків комерційного банкуkr544
Аудит ризику банкрутства суб'єктів господарюванняkr543
Аудит дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства торгівліkr542
Аудит витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємстваkr541
Аудит доходів від операційної діяльності підприємстваkr540
Аудит заробітної плати виробничого підприємстваkr539
Аудит оборотних активів виробничих підприємствkr538
Аудит основних засобів виробничих підприємствkr537
Аудит основних засобів підприємстваkr536
Аудит необоротних активів виробничих підприємствkr535
Аудит активів підприємства та ефективності їх використанняkr534
Аудит поточних зобов'язань підприємстваkr533
Аудит безготівкових розрахунків підприємстваkr532
Аудит касових операцій підприємстваkr531
Аудит операцій на розрахунковому рахунку підприємстваkr530
Аудит операцій на поточному рахунку підприємстваkr529
Аудит операцій з цінними паперами підприємстваkr528
Аудит адміністративно-управлінських витрат підприємстваkr527
Аудит майна підприємстваkr526
Аудит монетарних активів підприємстваkr525
Аудит бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємстваkr524
Аудит розрахунків з кредиторами підприємстваkr523
Аудит реалізації товарів підприємства торгівліkr522
Аудит необоротних матеріальних активів підприємстваkr521
Аудит малоцінних та швидкозношуваних предметівkr520
Аудит надходження товарів в системі управління торговельним підприємствомkr519
Аудит амортизації і зносу необоротних активів підприємстваkr518
Аудит амортизації і зносу основних засобів підприємстваkr517
Аудит короткострокових зобов'язань підприємстваkr516
Аудит короткострокової дебіторської заборгованості підприємстваkr515
Аудит матеріальних запасів підприємстваkr514
Аудит немонетарних активів підприємстваkr513
Аудит операцій з акціями, облігаціями, векселями і іншими цінними паперамиkr512
Аудит операцій з іноземною валютою підприємстваkr511
Аудит оренди підприємстваkr510
Аудит основної діяльності підприємстваkr509
Аудит позикового капіталу підприємстваkr508
Аудит поточної дебіторської заборгованості підприємстваkr507
Аудит прибутку і рентабельності підприємстваkr506
Аудит розрахунків з фондами соціального страхування підприємстваkr505
Аудит соціального страхування підприємстваkr504
Аудит доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємстваkr503
Аудит фінансової стійкості підприємства і схильності його до банкрутстваkr502
Аудит витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції підприємстваkr501
Аудит фінансових результатів операційної діяльності підприємстваkr500
Аудит нематеріальних активів підприємстваkr499
Аудит ліквідації та банкрутства підприємстваkr498
Бухгалтерський облік фінансових результатів страхової компаніїkr497
Облік товарних операцій торговельних підприємствkr496
Бухгалтерський облік фінансових результатів операційної діяльності підприємстваkr495
Бухгалтерський облік виробництва готової продукції (робіт, послуг)kr494
Бухгалтерський облік витрат на продукт та собівартості виробництва продукціїkr493
Облік нематеріальних активів підприємствkr492
Бухгалтерський облік ліквідації та банкрутства підприємстваkr491
Бухгалтерський облік основних засобів та їх ефективного використанняkr490
Облік оплати праці і розрахунків по ній з персоналомkr489
Аналіз фінансових результатів страхової компаніїkr488
Аналіз операцій з товарами торговельних підприємстваkr487
Аналіз дебіторської заборгованості підприємства нафтогазового комплексу Україниkr486
Аналіз фінансових результатів операційної діяльності підприємстваkr485
Аналіз виробництва готової продукції (робіт, послуг) підприємстваkr484
Аналіз витрат на продукт та собівартості виробництва продукціїkr483
Аналіз нематеріальних активів підприємстваkr482
Аналіз основних засобів та їх ефективного використанняkr481
Аналіз оплати праці і розрахунків з персоналомkr480
Контроль діяльності підприємства житлово-комунального господарстваkr479
Контроль кошторису бюджетної установи за захищеними статтямиkr478
Контроль товарних ресурсів підприємств торгівліkr477
Контроль і ревізія фінансових результатів підприємстваkr476
Контроль дебіторської заборгованості підприємств нафтогазового комплексу Україниkr475

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку