Замовити дипломну роботу з гарантією. Диплом на замовлення в Києві


Написання дипломних робіт спеціаліста, магістра або бакалавра з економіки

В теперішній час багатьом студентам доводиться починати працювати ще за навчання. В таких умовах написання дипломної роботи стає майже неможливим. Студент вимушений замовити дипломну роботу в спеціальних організаціях. В написанні диплому на замовлення є як позитивні так і негативні сторони. В числі позитивних сторін заказу дипломної можна виділити наявність часу для використання набутих протягом навчання знань в практиці, висока якість дипломної роботи, гарантований захист диплому тощо. Але не всі виконувачі написання дипломних робіт відзначаються сумлінністю і якістю виконання. Постає питання: де замовити дипломну роботу якісно не недорого?
Ми займаємось виконаннями замовлень на дипломні роботи вже більше 10 років. За ці роки ми допомогли отримати дипломи студентам таких провідних ВУЗів Києва і України як КНЕУ, КНТЕУ, КНУ ім. Т. Шевченка, НАУ, НУХТ, КНУТД, МАУП, КУТЕіП, КПІ та багатьох інших. Дипломна робота на замовлення супроводжується до захисту: виправляються всі зауваження керівника дипломного проекту до "переможного кінця", тобто до тих пір поки дипломну роботу не буде допущена до захисту. Тому всі замовлені у нас дипломні і магістерські роботи були успішно захищені.
Дипломні роботи на замовлення виконуються українською мовою, з урахуванням усіх вимог Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та ВУЗу, в якому захищається дана дипломна робота. Замовлені дипломи пишуться без використання загальнодоступних інтернет-матеріалів, на основі нової спеціалізованої літератури, нормативно-правової бази, наукових статей, авторефератів і дисертацій з економічних дисциплін.
Нормальний строк виконання замовлення на написання дипломної роботи - 1-2 тижні. Можна замовити термінове написання диплому - від 1 дня.

Форма замовлення дипломної магістерської роботи

Замовити написання магістерської, дипломної роботи чи диплому бакалавра Ви можете за телефоном: (044) 332-23-98, по пошті: revizia@bigmir.net, або скориставшись формою:
Ваше ім'я:
Назва роботи:
Вид замовлення: Дипломна, магістерська робота
Звіт з переддипломної, виробничої практики
Наукова стаття
Інше (вказати в коментарях)
Університет, інститут:
Ваш e-mail:
Контактний телефон:
Питання або коментар:

Написання дипломної роботи спеціаліста з гарантією

Дипломна робота є завершальним етапом навчання студентів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст". Вона є підсумком виконання програми навчання та відображає вміння студента, що здобуває ОКР "спеціаліст" самостійно вести науковий пошук та вирішувати наукові завдання. Дипломна робота являє собою самостійне, оригінальне, закінчене наукове дослідження з економічної спеціальності, має внутрішню єдність та містить сукупність теоретичних і практичних положень, висновків і рекомендацій що пропонуються для публічного захисту у Державній екзаменаційній комісії (ДЕК) для отримання кваліфікації з фаху "Економіст".
Ми виконуємо замовлення на написання дипломної роботи спеціаліста з гарантією допущення її до захисту в ДЕК.
При необхідності виконуємо написання доповіді і створення роздаткового матеріалу або слайдів для захисту дипломної роботи.

Замовлення диплому магістра з доведенням до захисту і наукових статей

Магістерська робота є кваліфікаційною роботою студента, здобувачем наукового ступеня магістра. Виконується вона студентом вищого навчального закладу, що навчається за рівнем магістра. Метою магістерської роботи є засвідчення студентом здобутих професійних знань з бухгалтерського обліку, фінансового контролю, економічного і фінансового аналізу, аудиту, судово-бухгалтерської експертизи, методології наукових досліджень, а також практичних навичок, набутих у процесі навчальної, виробничої та передмагістерської практики на підприємствах, науково-дослідних установах.
Замовлена магістерська робота супроводжується до захисту - виправляються усі зауваження керівника магістерської програми
Також виконуємо написання наукових статей на замовлення для магістрів, які будуть публікуватись в наукових виданнях, що є обов'язковою умовою надання наукового ступеня "магістр".

Замовити звіт з переддипломної і виробничої практики

Перед написанням дипломної роботи студент повинен пройти практику зі своєї спеціальності на підприємстві, установі, банку, органі державної влади тощо. Після проходження стажування необхідно написати звіт про проходження виробничої або переддипломної практики.
Ми здійснюємо написання звітів з практики на високому професійному рівні. Звіт базується на матеріалах, що надаються клієнтом або на матеріалах наших реально існуючих і працюючих підприємствах, які будуть прикладені до звіту в якості додатків.

Диплом бакалавра на замовлення з виправленням всіх зауважень керівника

Для отримання ступеню бакалавра необхідно написати і успішно захистити дипломну роботу зі своєї спеціальності, а також скласти державний іспит.
Ми здійснюємо написання дипломних робіт бакалавра різних форм складності з усіх економічних дисциплін. Для замовлення бакалаврського диплому необхідно зателефонувати, написати нам або заповнити вищенаведену форму.


Ваше ім'я:
Назва роботи:
Вид замовлення: Дипломна, магістерська робота
Звіт з переддипломної, виробничої практики
Наукова стаття
Інше (вказати в коментарях)
Університет, інститут:
Ваш e-mail:
Контактний телефон:
Питання або коментар: