Контроль і ревізія надходження і використання коштів в установах Пенсійного фонду

Дипломна магістерська робота (код: d063)


Зміст дипломної роботи з контролю і ревізії бюджетних установ, обліку і контролю обліку, аналізу і контролю коштів

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку, аналізу та контролю надходження, та використання коштів Пенсійного фонду

1.1. Контроль в системі управління загальнодержавним позабюджетним фондом
1.2 Економіко-правовий аналіз нормативної, законодавчої бази та спеціальної літератури з питань дослідження
1.3 Організаційно-економічна характеристика Пенсійного фонду м.Києва

Розділ 2. Інформаційна база ревізії і контролю надходження та використання коштів позабюджетного фонду, та шляхи її вдосконалення

2.1 Структура та вдосконалення інформаційної бази предмета дослідження
2.2 Система бухгалтерського обліку як інформаційна база контролю та ревізії систем обліку
2.3 Система внутрішнього контролю надходження та використання коштів Пенсійного фонду

Розділ 3. Організаційно-методичні аспекти контролю та ревізії надходження та використання коштів Пенсійного фонду

3.1 Методика і організація контролю та ревізії надходження та використання коштів фонду
3.2. Економічний аналіз як інструмент контролю надходження та використання коштів фонду
3.3. Методика формування висновків за результатами перевірки надходження та використання коштів Пенсійного фонду

Розділ 4. Організаційно-методичні аспекти використання ПЕОМ у контролі та ревізії коштів Пенсійного фонду

4.1 Принципи використання ПЕОМ в обліку та контролі коштів Пенсійного фонду
4.2 Склад та інформаційне забезпечення задачі
4.3 Вихідні документи та їх використання в контролі та ревізії коштів Пенсійного фонду
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, контролю, аудиту операцій з бюджетними і позабюджетними коштами установ

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 500 грн.

Анотація дипломної роботи Контроль і ревізія надходження і використання коштів в установах Пенсійного фонду

В дипломі досліджено облік, аналіз і контроль бюджетних і позабюджетних коштів установ за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи контроль і ревізія надходження і використання коштів в установах Пенсійного фонду

Представлена магістерська робота містить вступ, теорію і практику обліку, аналізу і аудиту, висновки і пропозиції, список літературних джерел. У вступі оцінено актуальність обліку, аналізу і контролю надходження і використання коштів в установах Пенсійного фонду, розроблено мету і завдання дипломної роботи, а також сформульовано інформаційну базу дипломної роботи обліку, аналізу і контролю надходження і використання коштів в установах Пенсійного фонду. В теоретичному розділі дослідження роз'яснено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту надходження і використання коштів в установах Пенсійного фонду, окреслено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури обліку, аналізу і контролю надходження і використання коштів в установах Пенсійного фонду, досліджено коротка економічна характеристика підприємства. В аналітичній частині дипломної роботи визначено аналітичний і синтетичний облік надходження і використання коштів в установах Пенсійного фонду, оцінено комп’ютеризацію обліку надходження і використання коштів в установах Пенсійного фонду, сформульовано проведення контролю надходження і використання коштів в установах Пенсійного фонду, наведено аналітичну оцінку надходження і використання коштів в установах Пенсійного фонду, окреслено узагальнення результатів контролю. У висновках проаналізовано узагальнені результати дослідження обліку, аналізу і контролю надходження і використання коштів в установах Пенсійного фонду, а також представлено шляхи поліпшення обліку, аналізу і контролю надходження і використання коштів в установах Пенсійного фонду в умовах новітніх технологій.


Виконуємо написання дипломів на замовлення з контролю і ревізії бюджетних установ, обліку і контролю та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з контролю і ревізії бюджетних установ, обліку і контролю надходження і використання коштів в установах Пенсійного фонду: