Удосконалення обліку і контролю реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствах

Дипломна магістерська робота (код: d081)


Зміст дипломної роботи з обліку і контролю запасів матеріалів, готової продукції, товарів, напівфабрикатів, МШП підприємства

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження фінансово-господарсько діяльності підприємства

1.1. Економічна сутність фінансових ресурсів на підприємстві
1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази контролю і ревізії фінансової діяльності підприємства
1.3.Огляд спеціальної та економічної літератури з питань обліку, контролю і аналізу фінансової діяльності підприємства
1.4.Організаційно-економічна характеристика ВАТ "Київзооветпостач"

Розділ 2: Інформаційна база аналізу, ревізії та контролю фінансово-господарської діяльності підприємства

2.1. Бухгалтерський облік як інформаційна база контролю і аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства
2.2.Аналіз стану бухгалтерського обліку фінансової діяльності ВАТ "Київзооветпостач"
2.3.Аналіз стану внутрішньогосподарського контролю фінансової діяльності підприємства

Розділ 3: Організація та методика проведення аналізу і ревізії фінансової діяльності підприємства

3.1.Організація контроль і планування контрольно-ревізійної роботи в КРУ
3.2.Діюча методика контролю і ревізії на підприємстві
3.3 Розробка системи аналізу і контролю фінансової діяльності ВАТ "Київзооветпостач" в умовах ринкової економіки

Розділ 4: Система обліку і контролю та аналізу фінансової діяльності підприємства у комп'ютерному середовищі

4.1. Огляд і оцінка діючого пакету прикладних програм
4.2. Побудова системи комп'ютерної обробки інформації з питань дослідження фінансової діяльності підприємства
4.3 Оцінка ефективності розробленої системи на підприємстві
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту, контролю запасів матеріалів, готової продукції, виробництва, напівфабрикатів, МШП підприємства

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 500 грн.

Анотація дипломної роботи Удосконалення обліку і контролю реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствах

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит виробничих запасів підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи удосконалення обліку і контролю реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствах

Ця дипломна робота складається з таких розділів як вступ, теоретичний розділ і практичну частину, висновки і пропозиції, список літературних джерел. У вступі роз'яснено актуальність обліку, аналізу і контролю реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствах, надано мету і завдання дослідження, а також розглянуто інформаційну базу дипломної роботи обліку, аналізу і контролю реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствах. В теоретико-методичних основах дипломної роботи сформульовано теоретичний зміст реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствах, вивчено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури обліку, аналізу і контролю реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствах, зумовлено коротка економічна характеристика підприємства. В аналітичній частині дипломної роботи проаналізовано документування і фінансовий облік реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствах, розглянуто комп’ютеризацію обліку реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствах, зумовлено методику контролю реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствах, представлено загальний і факторний аналіз реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствах, роз'яснено заключні процедури контролю. У висновках оцінено узагальнені результати дослідження обліку, аналізу і контролю реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствах, а також роз'яснено направлення щодо покращення обліку, аналізу і контролю реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствах в умовах використання ПЕОМ.


Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку і контролю та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку і контролю реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствах: