Контроль і ревізія операцій з необоротними активами в установах охорони здоров'я

Дипломна магістерська робота (код: d147)


Зміст дипломної роботи з контролю і ревізії бюджетних установ, обліку і контролю необоротних активів підприємств та ефективності їх використання

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи контролю та ревізії операцій з необоротними активами бюджетних установ і організацій

1.1. Сучасний стан та розвиток контролю в Україні
1.2. Економічна сутність операцій з необоротними активами бюджетних установ і організацій
1.3. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з питань контролю і ревізії операцій з необоротними активами бюджетних установ і організацій
1.4. Організаційно-економічна характеристика Тетіївської центральної районної лікарні

Розділ 2. Інформаційна база контролю і ревізії операцій з необоротними активами бюджетних установ і організацій

2.1. Аналіз стану обліку необоротних активів Тетіївської центральної районної лікарні
2.2. Оцінка системи внутрішнього контролю операцій з необоротними активами Тетіївської центральної районної лікарні
2.3. Напрями удосконалення системи обліку і внутрішнього контролю операцій з необоротними активами в установах охорони здоров'я

Розділ 3. Організація і методика контролю і ревізії операцій з необоротними активами в установах охорони здоров'я

3.1. Організація і планування контрольно-ревізійної роботи
3.2. Застосування методів економічного аналізу необоротних активів в контрольно-ревізійній роботі
3.3. Методика ревізії операцій з необоротними активами в установах охорони здоров'я

Розділ 4. Система обліку, аналізу і контролю необоротних активів в умовах застосування комп'ютерних технологій

4.1. Огляд та оцінка існуючого програмного забезпечення обліку, аналізу та контролю
4.2. Постановка задачі та технологія обробки економічної інформації щодо операцій з необоротними активами бюджетної установи. Характеристика вихідної інформації
4.3. Оцінка ефективності розробленої системи обліку, аналізу і контролю операцій з необоротними активами в установах охорони здоров'я
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту, контролю необоротних активів підприємств та ефективності їх використання

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 500 грн.

Анотація дипломної роботи Контроль і ревізія операцій з необоротними активами в установах охорони здоров'я

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит необоротних активів підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи контроль і ревізія операцій з необоротними активами в установах охорони здоров'я

Представлена магістерська робота розподіляється на вступ, теорію і практику обліку, аналізу і аудиту, висновки і пропозиції, перелік використаної літератури. У вступі висунуто актуальність обліку, аналізу і контролю операцій з необоротними активами в установах охорони здоров'я, оцінено мету і завдання дипломної роботи, а також розроблено інформаційну базу дипломної роботи обліку, аналізу і контролю операцій з необоротними активами в установах охорони здоров'я. В теоретичних засадах дипломної роботи визначено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту операцій з необоротними активами в установах охорони здоров'я, розкрито аналіз законодавчих актів і літератури обліку, аналізу і контролю операцій з необоротними активами в установах охорони здоров'я, надано коротка економічна характеристика підприємства. В аналітичній частині дипломної роботи наведено документування і фінансовий облік операцій з необоротними активами в установах охорони здоров'я, розглянуто комп’ютеризацію обліку операцій з необоротними активами в установах охорони здоров'я, обстежено методику контролю операцій з необоротними активами в установах охорони здоров'я, зумовлено загальний і факторний аналіз операцій з необоротними активами в установах охорони здоров'я, зумовлено складання висновку за результатами контролю. У висновках вивчено узагальнені результати дослідження обліку, аналізу і контролю операцій з необоротними активами в установах охорони здоров'я, а також надано пропозиції щодо удосконалення обліку, аналізу і контролю операцій з необоротними активами в установах охорони здоров'я в нових умовах господарювання.


Виконуємо написання дипломів на замовлення з контролю і ревізії бюджетних установ, обліку і контролю та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з контролю і ревізії бюджетних установ, обліку і контролю операцій з необоротними активами в установах охорони здоров'я: