Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю операцій з товарними ресурсами

Дипломна магістерська робота (код: d198)


Зміст дипломної роботи з обліку і контролю нематеріальних активів підприємств та ефективності їх використання

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку, контролю і аналізу операцій з товарними ресурсами

1.1. Стан і розвиток роздрібної торгівлі в Україні
1.2. Товарні ресурси: економічна сутність, забезпечення підприємства, ефективність використання
1.3. Облік, аналіз та контроль товарних ресурсів в системі управління економікою підприємства
1.4. Дослідження нормативно-правової бази та спеціальної літератури з питань обліку, аналізу і контролю товарних ресурсів
1.5. Організаційно-економічна характеристика базових підприємств

Розділ 2. Облік як інформаційна база аналізу і контролю операцій з товарними ресурсами

2.1. Основні положення методології обліку операцій з товарними ресурсами
2.2. Дослідження стану бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю на підприємствах торгівлі
2.3. Аналіз системи автоматизації обліку операцій з товарними ресурсами як елемент удосконалення управлінського процесу на підприємствах торгівлі

Розділ 3. Стан та шляхи удосконалення аналізу і контролю операцій з товарними ресурсами

3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу і контролю товарних ресурсів
3.2. Методика аналізу товарних ресурсів та шляхи її удосконалення
3.3. Методика контролю товарних ресурсів та шляхи її удосконалення
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту, контролю нематеріальних активів підприємств та ефективності їх використання

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 500 грн.

Анотація дипломної роботи Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю операцій з товарними ресурсами

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит нематеріальних активів підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю операцій з товарними ресурсами

Ця дипломна робота розподіляється на вступ, теоретичні і практичні глави, висновки і пропозиції, основну літературу. У вступі роз'яснено актуальність обліку, аналізу і контролю операцій з товарними ресурсами, наведено мету і завдання дипломної роботи, а також представлено методичні прийоми дослідження обліку, аналізу і контролю операцій з товарними ресурсами. В теоретико-методичних основах дипломної роботи представлено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту операцій з товарними ресурсами, представлено оцінку нормативно-правової бази обліку, аналізу і контролю операцій з товарними ресурсами, окреслено коротка економічна характеристика підприємства. В другій частині дипломної роботи обстежено організацію і методику обліку операцій з товарними ресурсами, розкрито автоматизацію обліку операцій з товарними ресурсами, оцінено методику контролю операцій з товарними ресурсами, досліджено загальний і факторний аналіз операцій з товарними ресурсами, надано складання висновку за результатами контролю. У висновках розглянуто узагальнені результати дослідження обліку, аналізу і контролю операцій з товарними ресурсами, а також охарактеризовано направлення щодо покращення обліку, аналізу і контролю операцій з товарними ресурсами в нових умовах господарювання.


Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку і контролю та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку і контролю операцій з товарними ресурсами: