Теоретичні та методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю необоротних активів установ охорони здоров'я

Дипломна магістерська робота (код: d200)


Зміст дипломної роботи з контролю і ревізії бюджетних установ, обліку і контролю необоротних активів підприємств та ефективності їх використання

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади фінансового аналізу і контролю необоротних активів установ охорони здоров'я

1.1. Стан і розвиток охорони здоров'я в Україні
1.2. Економічна сутність необоротних активів та роль контролю і аналізу в управлінні установами охорони здоров'я
1.3. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури
1.4. Організаційно-економічна характеристика Дитячої клінічної лікарні № 3

Розділ 2. Бухгалтерський облік як інформаційна база фінансового аналізу і контролю необоротних активів

2.1. Стан обліку в установах охорони здоров'я
2.2. Облік надходження та вибуття необоротних активів в установах охорони здоров'я
2.3. Облік зносу та ремонту необоротних активів в установах охорони здоров'я

Розділ 3. Організація і методика фінансового аналізу і контролю необоротних активів в установах охорони здоров'я

3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу необоротних активів
3.2. Аналіз необоротних активів в установах охорони здоров'я
3.3. Порівняльний аналіз роботи установ охорони здоров'я
3.4. Методика контролю необоротних активів в закладах охорони здоров'я
3.5. Удосконалення контролю і аналізу необоротних активів на основі застосування сучасних інформаційних технологій
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту, контролю необоротних активів підприємств та ефективності їх використання

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 500 грн.

Анотація дипломної роботи Теоретичні та методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю необоротних активів установ охорони здоров'я

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит необоротних активів підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи теоретичні та методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю необоротних активів установ охорони здоров'я

Представлена магістерська робота розподіляється на вступ, теоретичні і практичні глави, висновки і пропозиції, список літературних джерел. У вступі розглянуто актуальність обліку, аналізу і контролю необоротних активів установ охорони здоров'я, охарактеризовано мету і завдання дипломної роботи, а також простежено предмет, об’єкт дипломної роботи обліку, аналізу і контролю необоротних активів установ охорони здоров'я. В теоретико-методичних основах дослідження висвітлено економічну сутність необоротних активів установ охорони здоров'я, представлено аналіз законодавчих актів і літератури обліку, аналізу і контролю необоротних активів установ охорони здоров'я, розглянуто організація управління і аналіз показників підприємства. В аналітичній частині дипломної роботи обстежено документування і фінансовий облік необоротних активів установ охорони здоров'я, окреслено автоматизацію обліку необоротних активів установ охорони здоров'я, наведено методику контролю необоротних активів установ охорони здоров'я, зумовлено методику аналізу необоротних активів установ охорони здоров'я, представлено заключні процедури контролю. У висновках зумовлено узагальнені результати дослідження обліку, аналізу і контролю необоротних активів установ охорони здоров'я, а також роз'яснено шляхи поліпшення обліку, аналізу і контролю необоротних активів установ охорони здоров'я в нових умовах господарювання.


Виконуємо написання дипломів на замовлення з контролю і ревізії бюджетних установ, обліку і контролю та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з контролю і ревізії бюджетних установ, обліку і контролю необоротних активів установ охорони здоров'я: