Організаційно-методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю немонетарних активів бюджетних установ

Дипломна магістерська робота (код: d234)


Зміст дипломної роботи з обліку і контролю оборотних активів підприємств та ефективності їх використання

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи фінансового аналізу і контролю немонетарних активів бюджетних установ

1.1. Економічна сутність немонетарних активів бюджетних установ
1.2. Фінансовий аналіз і контроль немонетарних активів в системі управління бюджетною установою
1.3. Дослідження економіко-правової бази та огляд спеціальної літератури з питань контролю і фінансового аналізу немонетарних активів в бюджетних установах
1.4. Організаційно - економічна характеристика Державної інспекції з контролю за цінами в м. Києві

Розділ 2. Бухгалтерський облік як інформаційна база фінансового аналізу і контролю немонетарних активів бюджетних установ та організацій

2.1. Напрями реформування бухгалтерського обліку бюджетних установ України
2.2. Організаційні та методичні засади бухгалтерського обліку немонетарних активів бюджетних установ
2.3. Напрямки удосконалення методології та організації бухгалтерського обліку немонетарних активів в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

Розділ 3. Стан та шляхи удосконалення аналізу та контролю немонетарних активів бюджетних установ

3.1. Організаційно-інформаційна модель фінансового аналізу і контролю немонетарних активів установи
3.2. Концептуальні підходи до аналізу немонетарних активів бюджетних установ
3.3. Організація і методика контролю немонетарних активів і шляхи його удосконалення в умовах застосування комп'ютерних технологій
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту, контролю оборотних активів підприємств та ефективності їх використання

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 500 грн.

Анотація дипломної роботи Організаційно-методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю немонетарних активів бюджетних установ

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит оборотних активів підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи організаційно-методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю немонетарних активів бюджетних установ

Дане дипломне дослідження розподіляється на вступ, теоретичні і практичні глави, висновки і пропозиції, перелік використаної літератури. У вступі проаналізовано актуальність обліку, аналізу і контролю немонетарних активів бюджетних установ , вивчено мету і завдання дипломної роботи, а також розглянуто предмет, об’єкт дослідження обліку, аналізу і контролю немонетарних активів бюджетних установ . В теоретичному розділі дослідження сформульовано теоретичний зміст немонетарних активів бюджетних установ , сформульовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури обліку, аналізу і контролю немонетарних активів бюджетних установ , роз'яснено організаційно-економічна оцінка підприємства. В аналітичній частині дипломної роботи розкрито аналітичний і синтетичний облік немонетарних активів бюджетних установ , визначено механізацію обліку немонетарних активів бюджетних установ , роз'яснено організацію і планування контролю немонетарних активів бюджетних установ , сформульовано загальний і факторний аналіз немонетарних активів бюджетних установ , опрацьовано складання висновку за результатами контролю. У висновках розкрито узагальнені результати дослідження обліку, аналізу і контролю немонетарних активів бюджетних установ , а також досліджено направлення щодо покращення обліку, аналізу і контролю немонетарних активів бюджетних установ в нових умовах господарювання.


Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку і контролю та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку і контролю немонетарних активів бюджетних установ :