Удосконалення обліку, аналізу та контролю формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю

Дипломна магістерська робота (код: d246)


Зміст дипломної роботи з обліку і контролю власного капіталу підприємства

Вступ

Розділ 1 Система управління формуванням та використанням власного капіталу в ТОВ

1.1. Структура, формування та використання власного капіталу підприємства
1.2. Економіко - правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури

Розділ 2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

Розділ 3 Розробка системи бухгалтерського обліку власного капіталу

3.1. Фінансовий облік статутного капіталу
3.2. Облік додаткового капіталу
3.3. Облік нерозподіленого прибутку та його використання
3.4. Облік вилучення капіталу
3.5. Звітність про рух власного капіталу

Розділ 4. Автоматизація обліку, аналізу та контролю формування та використання власного капіталу

4.1. Методичні основи автоматизації процесів збирання економічної інформації
4.2. Розробка та апробація методики аналізу капіталу

Розділ 5 Удосконалення обліку аналізу та контролю формування та використання власного капіталу

5.1.Удосконалення організації обліку формування та використання власного капіталу
5.2. Автоматизація обліку формування та використання власного капіталу
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту і контролю джерел фінансування підприємства

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 500 грн.

Анотація дипломної роботи Удосконалення обліку, аналізу та контролю формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи удосконалення обліку, аналізу та контролю формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю

Ця дипломна робота містить вступ, теоретичний розділ і практичну частину, висновки і пропозиції, основну літературу. У вступі розглянуто актуальність обліку, аналізу і контролю формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю, сформульовано мету і завдання дослідження, а також висунуто предмет, об’єкт дослідження обліку, аналізу і контролю формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю. В теоретико-методичних основах дипломної роботи вивчено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю, оглянуто аналіз законодавчих актів і літератури обліку, аналізу і контролю формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю, вивчено організаційно-економічна оцінка підприємства. В практичному розділі дипломної роботи роз'яснено документування і фінансовий облік формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю, з'ясовано комп’ютеризацію обліку формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю, наведено організацію і планування контролю формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю, розглянуто загальний і факторний аналіз формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю, визначено складання висновку за результатами контролю. У висновках розглянуто узагальнені результати дослідження обліку, аналізу і контролю формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю, а також опрацьовано шляхи поліпшення обліку, аналізу і контролю формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю в нових умовах господарювання.


Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку і контролю та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку і контролю формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю: