Удосконалення обліку, економічний аналізу та аудиту основних засобів торговельного підприємства

Дипломна магістерська робота (код: d337)


Зміст дипломної роботи з обліку, аналізу і аудиту основних засобів підприємств та ефективності їх використання

Вступ

Розділ 1. Система управління ефективністю використання основних засобів в роздрібної торгівлі

1.1. Основні засоби як об‘єкт бухгалтерського обліку та їх класифікація
1.2. Оцінка та переоцінка основних засобів
1.3. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури

Розділ 2. Організаційно - економічна характеристика базового підприємства

2.1. Організаційна характеристика підприємства ЗАТ “ Джерело”
2.2. Економічні показники господарської діяльності ЗАТ “ Джерело”

Розділ 3. Фінансовий облік і контроль основних засобів

3.1. Система первинного обліку основних засобів
3.2. Фінансовий облік руху основних засобів
3.3. Облік переоцінки основних засобів
3.4. Облік витрат на поліпшення основних фондів
3.5. Облік амортизації та зносу основних засобів
3.6. Інвентаризація основних засобів та облік її результатів

Розділ 4. Економічний аналіз і аудит ефективності використання основних засобів

4.1. Аналітичні показники, інформаційна база і основні методи економічного аналізу основних засобів
4.2. Аналіз стану та динаміки основних засобів
4.3. Аналіз ефективності використання основних засобів
4.4. Організація та методика проведення аудиту основних засобів

Розділ 5. Система автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні

основними засобами
5.1. Інформаційне забезпечення комплексу задач по обліку основних засобів
5.2. Вхідна інформація для вирішення завдань по обліку основних засобів
5.3. Вихідна інформація та машинограми і їх використання в управлінні основними засобами
5.4. Технологія обробки даних
5.5. Комп'ютерна реалізація задачі по обліку основних засобів
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту, контролю основних засобів підприємств та ефективності їх використання

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 500 грн.

Анотація дипломної роботи Удосконалення обліку, економічний аналізу та аудиту основних засобів торговельного підприємства

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит основних засобів підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи удосконалення обліку, економічний аналізу та аудиту основних засобів торговельного підприємства

Эта магистерская работа содержит вступ, теорию и практику учета, анализа и аудита, висновки і пропозиції, основную литературу. У вступі висвітлено актуальність обліку, аналізу, аудиту, контролю основних засобів підприємств та ефективності їх використання, надано мету і завдання дипломной работы, а також проаналізовано предмет, объект дипломной работы фінансового обліку, аналізу господарської діяльності і аудиту. В теоретико-методических основах исследования визначено теоретическое содержание основних засобів підприємств та ефективності їх використання, розкрито анализ законодательных актов и литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено короткая характеристика предприятия. В аналитической части дипломної роботи охарактеризовано аналитический и синтетический учет, охарактеризовано компьютеризацию учета основних засобів торговельного підприємства, зумовлено методику аудита, сформульовано аналитическую оценку, опрацьовано организационно-информационную модель анализа. У висновках обстежено узагальнені результати дослідження економічного аналізу, аудиту обліку основних засобів підприємств та ефективності їх використання, а також наведено пути улучшения системи управління в условиях использования ПЭВМ.


Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку, аналізу і аудиту та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку, аналізу і аудиту основних засобів торговельного підприємства: