Теоретичні та методичні основи аналізу і контролю фінансових результатів діяльності торговельних підприємств

Дипломна магістерська робота (код: d338)


Зміст дипломної роботи з обліку і контролю фінансових результатів підприємств

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади обліку і контролю в системі управління фінансовими результатами торгівельних підприємств

1.1. Стан та розвиток торгівлі в Україні
1.2. Економічна сутність прибутку підприємства
1.3. Проблеми теорії і практики обліку, аналізу і контролю фінансових результатів торгівельного підприємства
1.4. Організаційно-економічна характеристика КП „Магазин Комфорт”

Розділ 2. Бухгалтерський облік як інформаційна база аналізу і контролю фінансових результатів торгівельного підприємства

2.1. Облік фінансових результатів в умовах становлення ринкової економіки
2.2. Аналіз стану обліку фінансових результатів торгівельних підприємств
2.3. Напрями удосконалення методології та організації бухгалтерського обліку фінансових результатів підприємств торгівлі

Розділ 3. Аналіз і контроль в системі управління фінансовими результатами торгівельних підприємств

3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу та контролю фінансових результатів торгівельних підприємств
3.2. Організація і методика аналізу фінансових результатів торгівельних підприємств
3.3. Організація і методика контролю фінансових результатів торгівельних підприємств

Розділ 4. Система обліку, аналізу і контролю фінансових результатів підприємств торгівлі в умовах застосування комп'ютерних технологій

4.1. Облік, аналіз і контроль в інформаційній системі управління фінансовими результатами торгівельного підприємства
4.2. Постановка задачі та технологія обробки економічної інформації щодо обліку, аналізу і контролю фінансових результатів підприємств торгівлі
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту і контролю прибутку і збитків підприємств

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 500 грн.

Анотація дипломної роботи Теоретичні та методичні основи аналізу і контролю фінансових результатів діяльності торговельних підприємств

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит фінансових результатів діяльності підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи теоретичні та методичні основи аналізу і контролю фінансових результатів діяльності торговельних підприємств

Дане дипломне дослідження складається з таких розділів як вступ, теорію і практику обліку, аналізу і аудиту, висновки і пропозиції, список літературних джерел. У вступі обстежено актуальність обліку, аналізу і контролю фінансових результатів діяльності торговельних підприємств, висунуто мету і завдання дипломної роботи, а також розглянуто інформаційну базу дипломної роботи обліку, аналізу і контролю фінансових результатів діяльності торговельних підприємств. В теоретичних засадах дипломної роботи опрацьовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів діяльності торговельних підприємств, сформульовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури обліку, аналізу і контролю фінансових результатів діяльності торговельних підприємств, висвітлено організаційно-економічна оцінка підприємства. В другій частині дипломної роботи охарактеризовано аналітичний і синтетичний облік фінансових результатів діяльності торговельних підприємств, розкрито комп’ютеризацію обліку фінансових результатів діяльності торговельних підприємств, проаналізовано організацію і планування контролю фінансових результатів діяльності торговельних підприємств, висвітлено загальний і факторний аналіз фінансових результатів діяльності торговельних підприємств, представлено заключні процедури контролю. У висновках розкрито узагальнені результати дослідження обліку, аналізу і контролю фінансових результатів діяльності торговельних підприємств, а також надано пропозиції щодо удосконалення обліку, аналізу і контролю фінансових результатів діяльності торговельних підприємств в умовах новітніх технологій.


Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку і контролю та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку і контролю фінансових результатів діяльності торговельних підприємств: