Удосконалення обліку та контролю товарних ресурсів і аналіз ефективності їх використання в системі управління підприємствами торгівлі

Дипломна магістерська робота (код: d347)


Зміст дипломної роботи з обліку і контролю нематеріальних активів підприємств та ефективності їх використання

Вступ

Розділ 1. Економічна сутність товарних ресурсів на підприємстві роздрібної торгівлі

1.1. Економічна сутність та значення руху товарів у функціонуванні підприємств роздрібної торгівлі
1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та спеціальної літератури

Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика ЗАТ «Енран»

Розділ 3. Проектування системи бухгалтерського обліку товарних запасів в торгівлі

3.1. Проектування системи первинної документації та документообігу з обліку товарних ресурсів підприємства торгівлі
3.2. Оцінка товарних ресурсів в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності
3.3. Облік надходження товарних ресурсів
3.4. Облік реалізації товарів
3.4.1. Формування собівартості реалізованих товарів
3.4.2. Фінансовий та податковий облік реалізації товарних ресурсів
3.5. Інвентаризація товарних запасів то облік її результатів

Розділ 4. Проектування системи економічного аналізу та аудиту товарних запасів торгівлі

4.1. Система аналітичних показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу
4.2. Методи загального аналізу товарних запасів
4.3. Методика факторного аналізу
4.4. Основи концепції контролю товарних операцій

Розділ 5. Система автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні товарними запасами

5.1. Склад та інформаційне забезпечення задач
5.2. Організація обліку товарних запасів в інформаційних бухгалтерських системах
5.3. Вихідні документи та їх використання в управлінні товарними запасами
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту, контролю нематеріальних активів підприємств та ефективності їх використання

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 500 грн.

Анотація дипломної роботи Удосконалення обліку та контролю товарних ресурсів і аналіз ефективності їх використання в системі управління підприємствами торгівлі

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит нематеріальних активів підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи удосконалення обліку та контролю товарних ресурсів і аналіз ефективності їх використання в системі управління підприємствами торгівлі

Дане дипломне дослідження складається з таких розділів як вступ, теоретичні і практичні глави, висновки і пропозиції, список літературних джерел. У вступі проаналізовано актуальність обліку, аналізу і контролю підприємствами торгівлі, сформульовано мету і завдання дипломної роботи, а також роз'яснено методичні прийоми дослідження обліку, аналізу і контролю підприємствами торгівлі. В теоретико-методичних основах дослідження проаналізовано теоретичний зміст підприємствами торгівлі, простежено оцінку нормативно-правової бази обліку, аналізу і контролю підприємствами торгівлі, сформульовано організаційно-економічна оцінка підприємства. В аналітичній частині дипломної роботи опрацьовано документування і фінансовий облік підприємствами торгівлі, оглянуто автоматизацію обліку підприємствами торгівлі, досліджено проведення контролю підприємствами торгівлі, окреслено методику аналізу підприємствами торгівлі, опрацьовано заключні процедури контролю. У висновках розглянуто узагальнені результати дослідження обліку, аналізу і контролю підприємствами торгівлі, а також сформульовано пропозиції щодо удосконалення обліку, аналізу і контролю підприємствами торгівлі в нових умовах господарювання.


Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку і контролю та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку і контролю підприємствами торгівлі: