Облік, аналіз і аудит нематеріальних активів підприємства

Дипломна магістерська робота (код: d348)


Зміст дипломної роботи з обліку, аналізу і аудиту нематеріальних активів підприємств та ефективності їх використання

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку, аналізу та контролю наявності та використання нематеріальних активів

1.1. Розробка і обґрунтування систем економічних показників
наявності і використання нематеріальних активів
1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури

Розділ 2. Облік наявності та використання нематеріальних активів

2.1. Організація обліку нематеріальних активів
2.2. Проектування системи первинного обліку нематеріальних активів
2.3. Аналітичний та синтетичний облік наявності та використання нематеріальних активів
2.4. Узагальнення інформації та методика складання фінансової звітності

Розділ 3. проектування системи економічного аналізу та контролю

3.1. Система аналітичних показників, інформаційна база і основні методи економічного аналізу
3.2. Розробка та апробація методики аналізу нематеріальних активів
3.3. Факторний аналіз ефективності використання нематеріальних активів
3.4. Основи концепції методики контролю за зберіганням та використанням нематеріальних активів
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту, контролю нематеріальних активів підприємств та ефективності їх використання

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 500 грн.

Анотація дипломної роботи Облік, аналіз і аудит нематеріальних активів підприємства

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит нематеріальних активів підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи облік, аналіз і аудит нематеріальних активів підприємства

Представленное дипломное исследование состоит из таких разделов как вступ, теоретические и практические главы, висновки і пропозиції, перечень использованной литературы. У вступі опрацьовано актуальність обліку, аналізу, аудиту, контролю нематеріальних активів підприємств та ефективності їх використання, зумовлено мету і завдання исследования, а також представлено информационную базу исследования фінансового обліку, аналізу господарської діяльності і аудиту. В теоретическом разделе дипломной работы зумовлено теоретические основы учета, анализа и аудита нематеріальних активів підприємств та ефективності їх використання, оглянуто обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оцінено организационно-экономическая оценка предприятия. В практическом разделе дипломної роботи висвітлено документирования и финансовый учет, вивчено автоматизацию учета нематеріальних активів, визначено организацию и планирование аудита, опрацьовано аналитическую оценку, опрацьовано методические приемы, информационную базу анализа. У висновках окреслено узагальнені результати дослідження економічного аналізу, аудиту обліку нематеріальних активів підприємств та ефективності їх використання, а також зумовлено предложения по совершенствованию системи управління в условиях использования ПЭВМ.


Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку, аналізу і аудиту та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку, аналізу і аудиту нематеріальних активів: